Yrityssuhdevastaava / Head of Corporate Relations 2023

Yrityssuhdevastaava toimii linkkinä killan ja yritysten välillä. Rooliin kuuluu mm. Tietokillan yrityssuhteiden ylläpitäminen, opiskelijaexcursioiden järjestäminen, yhteistyösopimusten solmiminen ja ylläpito, rekrytointitapahtumien järjestäminen sekä sponsoreiden hankkiminen eri tapahtumiin. Yrityssuhdevastaavan apuna on joukko toimikuntalaisia, jotka ovat iso apu työmäärän jakamisessa. Yrityssuhdevastaavana pääsee verkostoitumaan todella läheisesti oman alan yritysten kanssa, sekä kehittämään esimerkiksi omia myynti- ja neuvottelutaitoja.

Mikäli roolista herää mitään kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä Telegrammissa @ofDust

The Head of corporate relations acts as a link between the guild and companies. The role includes e.g., maintaining our guild’s corporate relations, organizing student excursions, signing new and maintaining existing cooperation agreements/contracts, organizing recruitment events and acquiring sponsors for various events. The head of corp. relations is assisted by a group of committee members who are a big help in distributing the workload. In this role you can network closely with companies in our field, and develop, for example, your own sales and negotiation skills.

If you have any questions about the role, do not hesitate to ping me on Telegram @ofDust