Viestintävastaava / Head of Communications

Viestintävastaavan (entinen Tiedottaja) tärkeimpänä tehtävänä on pitää kiltalaiset ajan tasalla killan, AYY:n ja muiden tahojen ajankohtaisesta toiminnasta ja tapahtumista.

Nykyään killan sisäisessä tiedotuksessa on käytössä kaksi tärkeintä tiedotustapaa: viikkotiedote ja Telegram-tiedotus. Viikkotiedote lähetetään nimensä mukaan kerran viikossa ja siinä nostetaan esille kilta-asioiden lisäksi esim. AYY:n ja Aallon tiedotteita. Telegram-tiedotteita puolestaan lähetetään tarpeen vaatiessa ja viime vuosien ajan ne ovat keskittyneet lähinnä killan asioihin. Tänä vuonna vastuisiin on myös kuulunut kokouskoosteiden kirjoittaminen yhdessä hallituksen kanssa!

Viestintävastaava myös johtaa killan Tiedotustoimikuntaa ja vastaa sen toiminnasta. Kuluneen vuoden aikana Tiedotustoimikunnassa on ollut esimerkiksi valokuvaajia ja sisällöntuottajia. Viestintävastaavan vastuulle kuuluukin myös killan sosiaaliset mediat, tällä hetkellä suurimpina Instagram ja TikTok, mutta niihin liittyviä vastuita voi jakaa helposti toimikunnan kesken.

Mikäli roolista tai tiedottamisesta herää kysymyksiä, tai vaikkapa olet kiinnostunut hakemaan, voit kysyä täällä tai lähettää viestiä Telegramissa @elsaschu! :hugs:


The most important task of the Head of Communications is to keep the members of the guild up to date on the guild’s, AYY’s and other organizations’ events and activities .

The major communication channels for the guild members are weekly mails and Telegram messages. The weekly mail summarizes interesting events from the guild, AYY and other organizations. On the other hand, the announcements in Telegram have mostly been used for the guild-related events and signup reminders. This year, responsibilities have also included writing the summaries of the meetings for Telegram together with the board.

The Head of Communications is also the chair of the Communications committee. For the past year, there have been, for example, photographers and content producers in the committee. The Head of Communications is also responsible for the guild’s social media accounts (most notably Instagram and TikTok), but these responsibilities are easy to divide between committee members.

If you have any questions about the role or are interested in applying, you can always ask here or send me a message on Telegram @elsaschu! :hugs: