TEK-yhdyshenkilö / TEK Ambassador

Haluatteko tekin TiKin TEK-yhdyshenkilöksi? Killan TEK-yhdyshenkilön tärkein tehtävä on kehittää ja ylläpitää yhteistoimintaa TEK:n ja killan välillä. TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen mm. ammattilehtiä ja oppaita, työsuhde- ja palkkaneuvontaa, rekrytointi-, ura ja kansainvälistymispalveluja sekä vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta.

Tärkein osa tehtävää on toimia linkkinä TEKin ja killan välillä, ja varmistaa sujuva yhteydenpito. TEK-tietouden levittäminen killan jäsenille, etenkin uusille opiskelijoille, on merkittävässä osassa. TEK-yhdyshenkilö pitääkin fukseille jonkinlaisen esityksen TEKistä ja huolehtii, että TEK-vyöt saavuttavat fuksit. Tehtävään voi kuulua myös TEK-sponsoroinnin organisointi yhteistyössä esimerkiksi killan toimikuntien kanssa, mikäli sopiva tilaisuus löytyy. Opiskelijatoiminnan tukeminen on TEKille tärkeää, eli erilaisten ideoiden toteuttamiseen on mahdollista saada niin rahallista kuin muutakin tukea TEKin suunnalta. Yleisesti ottaen kätesi ovat melko vapaat.

Tehtävään lähteminen ei varsinaisesti vaadi mitään muuta kuin paljon innostunutta asennetta, ja ajallisesti tehtävä ei ole rankimmasta päästä. Lisäksi kannattaa varautua edellämainittujen kaltaisten esitysten tai puheenvuorojen pitämiseen. TEK kuitenkin järjestää eri kiltojen yhdyshenkilöille (KYHeille) kaiken tarvittavan koulutuksen ja tarjoaa esitysmateriaalit. Vuoden mittaan KYHit kokoustavat Otaniemen opiskelijayhdyshenkilön (tykki) johdolla. Kokouksissa esimerkiksi suunnitellaan tulevaa toimintaa ja tapahtumia TEKin näkökulmasta, tärkeimpänä orientaatioviikko. KYHit ovat myös mukana pitämässä rasteja erilaisissa tapahtumissa, kuten Otasuunnistuksessa. Erilaisia tehtäviä siis löytyy ja omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa.

Mikäli roolistaa herää kysyttävää, minuun voi olla yhteydessä täällä tai TG:ssä @YliSamuli


Would you also like to be the TEK Ambassador of TiK? The main task of the guild’s TEK Ambassador is to develop and maintain the cooperation between TEK and the guild. TEK is the trade union for academic engineers. TEK offers its members a wide range of services and benefits, such as career guides and other online resources, salary recommendations, legal help, seminars, and more.

The main part of the role is to act as a link between TEK and the guild and to ensure smooth communication. Sharing TEK information to guild members, especially to new students, plays an important role. During orientation week, the TEK Ambassador will give a presentation to new fuksis about TEK and make sure that the TEK belts are given out. In addition, the role could include working with the guild committees on possible TEK sponsorships. Supporting student activities is important for TEK, which means it is possible to get financial and other support from TEK. In general, your hands are not tied when it comes to new ideas.

The role does not require that much apart from an enthusiastic attitude, and it is not very time consuming. You should be prepared to give presentations, such as those mentioned above. However, TEK will provide all the necessary training and presentation materials for the guild ambassadors (KYHs). Throughout the year, KYHs have a few meetings, led by the Otaniemi Student Liaison. These meetings are often about planning future activities and events regarding TEK, most importantly orientation week. KYHs are also involved in holding checkpoints at various events, such as Otasuunnistus. In conclusion, the role has a variety of different aspects and you can shape the role by being active.

If you have any questions about the role, you can reach me here or on TG @YliSamuli

2 Likes