Suurkurkku / Master of Songmasters

Suurkurkku johtaa Herkkukurkkutoimikuntaa, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää killan laulukulttuuria.

Suurkurkun päävastuuna on valita killan sitseille lukkarit sekä perehdyttää uudet tulokkaat lukkaroinnin saloihin. Suurkurkku ja toimikunnan vanhemmat jäsenet toimivat myös tiedonlähteenä ja tukena uusille lukkareille.

Lisäksi Suurkurkun vastuulla on muutamien tapahtumien järjestäminen ja niiden budjetista huolehtiminen. Perinteisiä tapahtumia ovat olleet koulutusilta uusille herkkukurkuille, Kovalevyn läpilaulanta ja kesäsitsit. Muitakin tapahtumia voi järjestää ja Suurkurkku voi ohjata laulukulttuuria haluamaansa suuntaan. Esimerkiksi tänä vuonna uutena tapahtumana oli lauluhackathonit, joissa kiltalaiset kutsuttiin kirjoittamaan uusia lauluja.

Suurkurkkuna pääsee myös AYY:n kokoavaan Lukkaritoimikuntaan eli LuTkuun, johon kerätään edustajia muista killoista sekä kuoroista. LuTkussa pääsee tutustumaan laajemmin koko Otaniemen laulukulttuuriin sekä järjestämään siistejä tapahtumia kuten Lukkariseminaarit ja Laulukilpailusitsit. Voit myös päästä lukkaroimaan muiden AYY:n toimikuntien järjestämille sitseille LuTkun kautta. Kuitenkin paras osa LuTkusta on se, että kaikki muutkin ovat yhtä innoissaan ja kiinnostuneita laulukulttuurista kuin itsekin.

Mikäli herää kysymyksiä tai pesti kiinnostaa voit kysyä täällä tai laittaa viestin @nelkyt


The Master of Songmasters leads the Song Culture Committee, whose job is to uphold and improve the guild’s singing culture.

The main duty of the Master of Songmasters is to decide who will songmaster at the guild’s sitsit and to orient new committee members to songmastering. The Master of Songmasters and older members of the committee also provide support and information to newer members.

In addition to that the Master of Songmasters is in charge of organizing and budjeting a few events. Traditional events have been training for new songmasters, singthrough of Kovalevy (our songbook) and summer sitsit. You can also organize other events and decide which direction you want the guild’s songculture to go. For example this year a new event was the songwritinghackathon, where guild members could come write new songs.

As the Master of Songmasters you also get to join AYY’s songmaster committee LuTku, which gathers members from other guilds and choirs. As a member of LuTku you get introduced to the wider songculture of Otaniemi and to organize cool events such as Songmaster Seminars and Song Competition Sitsit. You can also songmaster in sitsit that are organized by other AYY’s committees. Still, the best part of LuTku in my opinion is that everyone is just as excited about and interested in songculture as you are.

If you have questions or are interested in the applying you can ask here or on telegram @nelkyt