N-vastaava(t) // N-captain(s)

N-vastaava(t): johtaa N-toimikuntaa (alla). Toimikunnan puheenjohtajana N-vastaava on aktiivisesti mukana järjestämässä N-toimikunnan tapahtumia, suunnittelemassa toimintaa, aikatauluttamassa kokouksia ja resursoimassa (esim. tapahtumien työvoiman suunnittelu, budjetin suurmalkainen suunnittelu ja seuraaminen).

N-toimikunta: N-toimikunta järjestää toimintaa N-henkisille kiltalaisille. N-toimikunnan tavoitteena on saada vanhemmatkin kiltalaiset innostumaan killan toiminnasta esimerkiksi N-pistekortin, ja matalan kynnyksen tapahtumien avulla. Käytännössä tämä sisältää konseptointia ja tapahtumien järjestämistä. Esimerkkejä N-toimikunnan tapahtumista ovat NVSK-sitsit, varjolakkitapahtumat, N-varaslähtö, kesän äfterikausi ja SCI N-sitsit.

N-vastaavan rooli on vielä aika tuore ja roolissa pääseekin vaikuttamaan merkittävästi siihen minkälainen N-kulttuuri kiltaan muodostuu!

HUOM! Ännyys ei katso vuosikurssia, käytännössä jokainen itsensä vanhaksi kokeva opiskelija voi olla N-mielinen ja N-henkinen :handshake:

Nykyiset N-vastaavat tavoitat Telegramista nimimerkeillä @TheNipanen ja @tiikeri

N-captain(s): lead the N-committee (below). As the committee chairperson, the N-captain actively participates in organizing N-committee events. In addition, the N-captain is responsible for planning the events and everything else the committee does. N-captain also plans the budget for the year and follows it throughout the year.

N-committee: N-committee organizes activities for N-minded guild members. The main goal is to activate older students that may not be interested in participating in all the “normal” events of the guild. In practice, this means planning and organizing events. Some events of the N-committee are N-year-sitsit, N-head start, N-lakinlaskijaiset, the after-work season in the summer, and SCI n-sitsit.

The role is still relatively new and you can significantly impact what kind of n-culture the Computer Science Guild will have in the future!

You can contact the current N-captains via Telegram @TheNipanen & @tiikeri