Kulttuurivastaava / Master of culture 2023

–english below–

Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kulttuuritoimikunnan kanssa killan kulttuurin edistäminen, kehittäminen ja luominen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kulttuurivastaava järjestää toimikunnan kanssa kulttuuriteemaista tekemistä. Koska kulttuuri on käsitteenä laaja, toimikunnan alle mahtuu rutkasti erilaisia tapahtumakonsepteja, eli anna mielikuvituksen lentää!

Nämä tapahtumat voivat olla esimerkiksi teatteri- tai konserttiesitysten yhteislipputilauksia, leffailtoja tai maisteluiltoja.
Aiempina vuosina on toteutettu perinteisiä kuin uusiakin konsepteja, kuten yhteislähdöt speksien ja RWBK:n konserttiin, drag queen keikalle, kahvinmaistelua, ufositsien järjestämisestä ja opiskelijakulttuurimuseovisiittiä!

Kulttuurivastaavana johdat myös kulttuuritoimikuntaa ja pidät huolen että homma pyörii, eli toimit toimikunnan puheenjohtajana. Käytännössä tämä tarkoittaa tapahtumien järjestelyä ja suunnittelua useamman ihmisen kanssa. (tai niiden delegointia). Kulttuurivastaavan on myös helppo toimia Alkorytmin toimituksessa, sillä kulttuuritapahtumista saa tuskattomasti artikkeleita Alkorytmiin.

Aiempaa kokemusta ei tarvita, motivaatio on tärkeintä! Kulttuurivastaavan tärkein tehtävä on tukea toimikuntalaisia aktiviteettien järjestämisessä. Eli mukaan vaan!

Jos heräsi kysymyksiä kulttuuriasioista, niin ota yhteyttä Telegramissa @annadude

------------------------------------------------------- IN ENGLISH ----------------------------------------------------------

The culture master’s duties include promoting, developing and creating the guild’s culture together with the culture committee. In practice, this means that the master of culture organizes culture-related activities with the committee. Since culture is a broad concept, the committee can accommodate a wide variety of event concepts, so let your imagination fly!

These events can be, for example, joint ticket orders for theater or concert performances, movie nights or tasting nights.
In previous years, both traditional and new concepts have been implemented, such as going out together to a speksi and RWBK concert, a drag queen gig, coffee tasting, organizing UFO sitsit and a visit to the student culture museum!

As the master of culture you also lead the culture committee and make sure that things run smoothly, i.e. you act as the chairman of the committee. In practice, this means organizing and planning events with several people (or their delegation). It is also easy for the culture manager to work in Alkorytmi (guild magazine) editorial office, as it is easy to get articles from cultural events to Alkorytmi.

No previous experience is necessary, motivation is the most important thing! The most important task of the culture representative is to support the committee members in organizing activities. So come along!

If you have questions about cultural issues, contact us on Telegram @annadude