Game Master / Game Master 2023

Game Master vetää pelitoimikuntaa, jonka tehtävä on vaalia Tietokillan pelikulttuuria sekä ylläpitää kiltahuoneen pelikirjastoa. Tavoitteena on järjestää pelitapahtumia kasuaaliin makuun, mutta myös mahdollistaa ja kehittää mm. killan Smash- ja MTG-yhteisöjen toimintaa. Lisäksi vastuu perinteisistä TiKLANeista sekä lettupeli-illasta lankeaa harteillemme. Pelitoimikunnan toimintaa muuttuu vuodesta toiseen, mutta mainitsen muutaman keskeisimmän asian.

Pelitoimikunta varmistaa, että killan lauta- sekä korttipelit ovat käytössä ja käytettävissä. Pidämme silloin tällöin omia peli-iltojamme, mutta tänä vuonna toimimme lisäksi useita kertoja Marttakerhon kanssa tuoden heidän tapahtumiinsa pienen kareen pelikulttuuria. Vuoden lopussa nokare budjetista menee uusien pelien ostamiseen.

Tietokilta tunnetaan Otaniemen Super Smash Bros. -kulttuurin mekkana. Pelitoimikunta järjestää kahdesti vuodessa Murskaveljekset-turnauksen. Lisäksi laneilla ja peli-illoissa on perinteisesti ollut mahdollisuus pelata Smashia. Tänä vuonna oli määrä pitää säännöllisempiä Smash-tapaamisia kiltahuoneella, mutta kulkulupien muutokset tulivat väliin.

Magic: The Gathering on saanut tärkeän aseman killan pelikulttuurissa. Uusille korttiseteille saatetaan järjestää draft-tapahtumia, ja nyt kahtena peräkkäisenä vuotena olemme pitäneet helposti lähestyttävän “introillan” uusille pelaajille. Yhteisöstä löytyy usein tapahtumiin järjestäjiä jopa toimikunnan ulkopuolelta.

TiKLAN on puolivuotinen perinne, joka yleensä järjestetään yhdessä toisen killan kanssa. Kaksi vuorokautta kestävillä laneilla on usein vetonauloja, kuten peliturnauksia ja sauna.

Lisäksi pelitoimikunnalla on paljon D&D-materiaaleja, muutama pelikonsoli peleineen, Steam-käyttäjä, sekä myyttiset VR-lasit.

Game Masterin olisi hyvä olla kiinnostunut ainakin osasta yllä mainituista, mutta on hyvä muistaa, että toimikunnasta löytää varmasti spesialisteja, joille tiettyjä vastuita voi siirtää. Game Masterin homma ei ole erityisen rankkaa, mutta se vaatii jonkin verran aloitekykyä ja suunnitelmallisuutta tapahtumien järjestämiseen. Tärkeintä on kuitenkin oma mielenkiinto!

Pelitoimikunnan toimintaa on myös helppo muovata haluamaansa suuntaan, joka vaihtelee vuodesta toiseen, ja aivan uusien ideoiden totetuttaminen on aina suositeltavaa. Tämän vuoden projekteja olivat Tietokillan Discord-kanavan kunnostaminen ja elvyyttäminen avaamalla killalle oman Minecraft-palvelimen sekä kiltainvälisen League of Legends -turnauksen järjestäminen.

Mikäli on kysyttävää, ota yhteyttä täällä tai Telegramissa @Mulkeero.


The Game Master leads the Gaming Committee, whose mission is to uphold the gaming culture of the Computer Science Guild and maintain the guild room’s game library. The goal is to organize gaming events catering to casual tastes while also fostering and developing the guild’s smaller communities, such as Smash and MTG. Additionally, we bear the responsibility for organizing the traditional TiKLANs and pancake game nights. The activities of the Gaming Committee evolve from year to year, but I’ll mention a few key aspects.

The Gaming Committee ensures that the guild’s board and card games are accessible and in use. We occasionally host our own game nights, but this year, we collaborated multiple times with the Grandma Club, introducing a bit of gaming culture to their events. At the end of the year, a smidge of the budget goes towards purchasing new games.

The Computer Science Guild is known as the epicenter of Otaniemi’s Super Smash Bros. culture. The Gaming Committee organizes the Murskaveljekset tournament twice a year. Additionally, Smash is traditionally played at LAN parties and game nights. This year, we intended to have more regular Smash gatherings in the guild room, but changes in access permissions intervened.

Magic: The Gathering has gained a significant spot in the guild’s gaming culture. Draft events may be organized for new card sets, and for the past two years, we’ve held easily approachable “intro nights” for new players. Organizers for the events are usually found in the community even outside the committee.

TiKLAN is a semi-annual tradition, usually organized in collaboration with another guild. The two-day LAN parties often feature attractions like game tournaments and a sauna.

In addition, the Gaming Committee has a wealth of Dungeons & Dragons materials, a few gaming consoles alongside some games, a Steam account, and a pair of elusive VR glasses.

It would be beneficial for the Game Master to be interested in at least some of the above, but it’s important to note that you will usually find specialists in the committee to whom certain responsibilities can be delegated. Being a Game Master is not particularly demanding, but it requires initiative and planning to organize events. However, the most important thing is your personal interest!

The activities of the Gaming Committee are also malleable and their focus changes from year to year, and implementing entirely new ideas is always recommended. This year’s projects included revamping and revitalizing the Computer Science Guild’s Discord channel and opening a Minecraft server for the guild, as well as organizing a League of Legends tournament between guilds.

If you have any questions, feel free to reach out to me here or on Telegram @Mulkeero.

1 Like