Fuksikapteenit // Fuksi Captains

Killan fuksikapteenit vastaavat fuksikasvatuksesta. Fuksikapteenien vastuulla on kasvattaa fukseista teekkareita. Tehtävään kuuluu mm. tapahtumien järjestämistä ja kaikkea mikä siihen liittyy, auttaa fukseja löytämään paikkansa yliopistosta ja killasta, auttaa fukseja löytämään kavereita, innostaa teekkaritoimintaan sekä tietysti fuksien apuna ja tukena olemista.

Fuksikapteenit kuuluvat fuksitoimikuntaan, tuttavallisemmin FTMK:hon. FTMK:n voimin järjestetään myös paljon tapahtumia, esimerkiksi Otasuunnistus, Stadisuunnistus, Fuksien Juhlasitsit, Talvipäivä sekä tietenkin mahdollinen Wappu. Muiden kiltojen fuksikapteenien kanssa tehdään paljon yhteistyötä muutenkin, esimerkiksi poikkitieteellisten tapahtumien merkeissä. Vain mielikuvitus (ja joskus ei sekään) on rajana sille, mitä FTMK:n voimin voi järjestää! Fuksitoimikunta on huikea porukka, jonka osana oleminen on unohtumaton kokemus!

Fuksikapteenina ei tarvitse toimia yksin. Kapteeniparin lisäksi apuna toimivat mm. KV-vastaavat, ISOvastaava, vastuuISOt, ISOt sekä IE.

Huomattavaa on, että istuvan Fuksikapteenin virka kestää vuoden mahdollisesta Wapusta seuraavaan mahdolliseen Wappuun. Tämä on yksi aikaavievimmistä rooleista koko killassa. Jo vallan vaihtumista edeltävä kevät on fuksikapteenikokelaille hyvin kiireinen, eikä kesälläkään voi levätä laakereillaan. Kuitenkin, vaikka homma on raskas ja aikaavievä, se on myös äärimmäisen palkitseva. Vietät elämäsi parhaan vuoden tässä tehtävässä!

Lisätietoja ja kysymykset voi osoittaa Telegramissa istuville kapteeneille, Emmalle ja Samille. Vastataan tosi mielellämme! Joko yhteistilille @TiKFuksikapteenit tai DM @RouvaFuksikapteeni @HerraFuksikapteeni

// In English

The guild Fuksi Captains are in charge of the upbringing of the Finnish bachelor fuksis. The position deals with organising events and everything that has to do with it, helping fuksis to find their place in the university and the guild, helping fuksis find friends, spark the fuksis’ interest in teekkari culture and of course being the help and support of the fuksis.

The Fuksi Captains are part of the Fuksi Committee, also known as FTMK. FTMK organizes lots of events together, for example Otasuunnistus, Stadisuunnistus, Fuksien Juhlasitsit, Talvipäivä and of course the possible Wappu. The other guilds’ Fuksi Captains are frequently co-operated with anyway, for example when organizing cross-guild events etc. Only your imagination (and sometimes not even that) is the limit for what can be done by FTMK! The Fuksi Committee is an unbelievably amazing group, and being a part of it is an unforgettable experience!

As the Fuksi Captain you will not be alone. In addition to your Captain partner, you will be aided by the International Captains, ISO Coordinator, responsible ISOs, ISOs and IE.

It is worthy to note that the role of the Fuksi Captain lasts from the possible Wappu to the next possible Wappu. This is one of the most time consuming roles in the guild. Even the spring before the baton passes will be very busy for the Captain Candidates, and in the summer there’s not too much time to be idle either. However, even though the position is taxing and time consuming, it is also extremely rewarding. You will spend the best year of your life doing this!

Additional information and questions can be asked from the current Fuksi Captains Emma and Sami. We are happy to answer! Either the shared account @TiKFuksikapteenit or DM @RouvaFuksikapteeni @HerraFuksikapteeni