Digivastaava / Master of Digitalization

Tietokillan Digivastaava johtaa Digitoimikuntaa, jonka tehtävä on kehittää ja ylläpitää Tietokillan digi-infraa.

Kuluvana vuotena digitoimikunnan tehtäviin on kuulunut erityisesti killan verkkosivu-uudistus, mutta projekti on edennyt sen verran, että ensi vuonna toimikunta voi todennäköisesti monipuolistaa tekemisiään entisestään!

Käytännössä tärkeimmät digivastaavan tehtävät ovat organisoida toimintaa, tarvittaessa jakaa tehtäviä, ja järjestää yhteistyötä esimerkiksi devaus-/saunapäiviä – tai mitä ikinä keksitkään!

Roolissa tarvitset etenkin organisaatiotaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja jonkin verran myös teknistä kokemusta.

Jos rooli kiinnostaa, voit kysyä lisää Telegramissa @purkka!


Tietokilta’s Master of Digitalization leads the Digi Committee, which is responsible for developing and maintaining the guild’s digital infrastructure.

In the past year, the committee has worked especially on the new guild website, but the project is going well enough that next year the committee can likely diversify their work!

In practice, the most important responsibilities of the Master of Digitalization are to organize committee work, distribute tasks when necessary, and organize cooperation, for example in the form of dev & sauna days – or whatever ways you come up with!

In the role you will especially need organizational skills, the ability to grasp the big picture of projects, and some technical knowledge.

If you’re interested, feel free to contact me on Telegram at @purkka!