Alumniyhdyshenkilö / Alumni contact person

Killan alumniyhdyshenkilön / alumiinisedän / -tädin / -vastaavan tehtävä killassa on pitää yllä yhteyttä killan jo valmistuneisiin tai muutoin työelämään siirtyneisiin jäseniin ja ex-jäseniin.

Alumnitoimintaa pääsee edistämään hyvinkin vapain käsin, ja uusille konsepteille on tilaa, joten rooli sopii hyvin pitkän linjan kilta-toimijoille jotka haluavat päästä tekemään ideoita omasta päästään. Alumnistatus ei ole ennakkovaatimus alumniyhdyshenkilönä toimimiseen.

Alumnitoimikunnan vetäjällä on myös paikka Aallon Alumniyhdistysten vetäjien neuvostossa, Aalto Alumni Councilissa ja toisinaan tarvetta tehdä yhteistyötä yliopiston alumniverkoston Aalto Alumni Circlen kanssa. Vuonna 2023 yhteistoimintaa on myös herätelty muiden Tieteekkarikiltojen alumnijärjestöjen kanssa (joiden useat jäsenet ovat päätyneet PK-seudulle opintojen jälkeen) sekä TKO-Äly alumni ry:n kanssa.

Mikäli harkitset roolia, tai sinulla on kysymyksiä siihen liittyen, voitte olla yhteydessä telegramissa @bauksiittivastaava

The role of the guild’s alumni contact person / uncle / aunt / coordinator is to maintain contact with members and ex-members of the guild who have already graduated or otherwise moved into working life.

Alumni activities can be advanced quite freely, and there is room for new concepts, so the role is well-suited for long-term guild activists who want to implement ideas from their own minds. Alumni status is not a prerequisite for serving as an alumni liaison.

The leader of the Alumni Committee also has a seat on the Aalto Alumni Council, and occasionally needs to collaborate with the university’s alumni network, Aalto Alumni Circle. In 2023, cooperation has also been initiated with other Science Guilds’ alumni organizations (many of whose members have ended up in the Helsinki Metropolitan Area after their studies) and with TKO-Äly alumni ry.

If you are considering the role, or have questions related to it, you can contact via Telegram @bauksiittivastaava.