Yhteisövastaava / Community Manager

Yhteisövastaavan tehtävä on pitää huolta ja katsella että toimikunnat tekevät niiden toimintaan kuuluvia asioita ja toteuttavat tavoitteitansa. Yhteisövastaava myös auttaa toimikuntia kun he tarvitsevat apua hallinnollisissa asioissa ja järjestää muun muassa ToimaRAIn, eli toimareille suunnatun virkistys-/kiitostapahtuman. Suoria toimikuntalaisia ei siis ole johdettavana.

Hänen vastuullaan on kiltatuotteet, niiden tilaaminen ja mahdollisesti myös uusien kehittäminen. Yhteisövastaavan roolissa pääset myös hyvin vapaasti toteuttamaan itseäsi ja kehittämään kiltaa esimerkiksi erilaisten sivuprojektien muodossa, sillä vakiintuneita tehtäviä on suhteellisen vähän. Vain mielikuvitus on rajana.

Lisää kyssäreitä voi heittää Telegramissa @leoimmonen.

The task of the community manager is to take care and see that the committees do things that are part of their activities and realize their goals. The community manager also helps the committees when they need help in administrative matters, for example, and organizes, among other things, ToimaRAI, i.e. a recreation/appreciation event aimed at toimars. There are therefore no direct committee members to manage.

He is responsible for guild products, ordering them and possibly also developing new ones. In the role of community manager, you also have the freedom to realize yourself and develop the guild, for example in the form of various side projects, because there are relatively few established tasks. Only your imagination is the limit.

More comments can be made in Telegram @leoimmonen