Ulkosuhdevastaava / Master of External Affairs

Ulkosuhdevastaava pitää yhteyttä muihin Otaniemen kiltoihin sekä veljesjärjestöihimme muualla Suomessa. Tähän kuuluu mm. yhteisten tapahtumien järjestämistä. Käytännössä yhteydenpito tapahtuu yhteistyössä puheenjohtajan ja muiden kiltalaisten kanssa, joten ulkosuhdevastaava ei ole yksin vastuussa tästä.

Toinen ja näkyvin ulkosuhdevastaavan tehtävä on erilaisten excursioiden järjestäminen. Nämä voivat olla suurempia matkoja ulkomaille, pienempiä reissuja kotimaassa, tai kaikkea siltä väliltä. Esimerkkinä tästä Tietokillan vuotuinen Pietarin (Lenskin) excursio.

Mahdollisia lisäkysymyksiä roolista voi esittää nykyiselle ulkosuhdevastaavalle Telegramissa @TheNipanen


The Master of External Affairs keeps in touch with other guilds in Otaniemi and with our kindred organizations further away. This includes for example organizing shared events in cooperation with them. In practice communications with the other guilds are maintained in collaboration with other guild members, such as the chairperson.

Another function of the Master of External Affairs is to organize different kinds of excursions. These range from small trips inside Finland all the way to large journeys abroad. An example of this would be our annual excursion to Saint Petersburg (Leningrad).

Any questions about the role can be directed to the current Master of External Affairs in Telegram @TheNipanen