Totti Luukkanen ja Vili Virtanen Isännäksi ja Emännäksi / for Host and Hostess 2024

Moikka!

Olemme Totti Luukkanen ja Vili Virtanen, neljännen vuoden tikkiläisiä molemmat, ja haemme Tietokillan Isännäksi (Totti) ja Emännäksi (Vili) vuosimallia '24. Olemme toimineet aktiivisesti killan sisätoimikunnassa ja useamman vuoden ajan ISO:ina. Ajatus hakemiselle syntyikin jo reilu vuosi sitten ensimmäisen sisisvuotemme aikana, lopullinen päätös kuitenkin sinetöityi hieman myöhemmin.

Reilussa kolmessa vuodessa ovat killan (ja muutkin Otaniemen) tapahtumat tulleet hyvin tutuiksi tiskin kummaltakin puolelta. Tässä onkin hyvin saanut käsityksen siitä, mikä tekee millaisestakin tapahtumasta miellyttävän ja millaiseen suuntaan haluamme osaltamme viedä killan tapahtumakulttuuria. Näemme erityisen tärkeänä järjestää tapahtumia, joihin jokainen kokisi olevansa tervetullut.

Sisiksessä toimiessa olemme huomanneet kuinka palkitsevaa ja mukavaa sitsien, juhlien, saunailtojen ja jatkojenkin järjestäminen voi olla. Olemme myös huomanneet kuinka vaativa ja ajoittain aikaavievä rooli on kyseessä, tähän olemme varautuneet ja mikäli meidät vastuutehtävään valitaan, otamme roolin ykkösprioriteettina (duh, itsestäänselvyys xd). Aiomme viime vuosien tapaan pitää sisätoimikunnan tiiviin kokoisena. Sisiksen lisäksi lähipiiristämme löytyy vanhoja IE:itä, joilta uskomme voivamme myös tarpeen tullen kysyä neuvoa.

Koemme, että sovimme hyvin Isännän ja Emännän rooleihin, sillä kokemuksien ja laadukkaan tukiverkoston lisäksi olemme todella motivoituneita kohtaamaan vastuutehtävän tuomat haasteet, joiden kautta pääsemme myös kehittymään ihmisinä ja yleisesti tapahtumajärjestäjinä. Olemme hyvin innokkaita ottamaan aiempaa enemmän vastuuta Tietokillan juhlakulttuurista ja tunnollisesti hoitamaan tehtävämme läpi tulevan vuoden. Odotamme myös innolla IE-toimikunnassa toimimista, jotta pääsemme paremmin tutustumaan muidenkin kiltojen IE:isiin ja mahdollisesti kehittämään jopa aiempaakin enemmän yhteisiä tapahtumia.

Vastaamme mielellämme heränneisiin kysymyksiin täällä, telegramissa @tottiluukkanen ja @vilivirtanen, taikka sitten ihan kasvotusten

Hello there!

We are Totti Luukkanen and Vili Virtanen, both fourth-year CS students, and we are applying for the positions of Host (Totti) and Hostess (Vili), commonly known as IE, of Tietokilta, for the year ‘24. We have worked actively in the guild’s Internal Committee and for a few years as ISOs. The idea to apply came about a year ago during our first year in the Internal Committee, but the final decision was sealed a little later.

In just over three years, the guild’s (and other Otaniemi) events have become very familiar to us. We’ve seen both sides of events, as organizers and as participants/attendees. We’ve gotten a good idea of ​​what makes each kind of event pleasant and in which direction, for our part, we want to take the guild’s event culture. We see it as particularly important to organize events where everyone feels welcome.

While working in the Internal Committee, we’ve come to notice how rewarding and fun organizing sitsis, parties, sauna evenings and even after-parties can be. We have also noticed how demanding and at times time-consuming the role is, we are prepared for this and if we are selected to take this responsibility, we will take the role as the number one priority (duh, obvious xd). Similar to recent years, we intend to keep the Internal Committee compact in size. In addition to the Internal Committee, there are old IEs in our close circle, from whom we believe we can also ask for advice when necessary.

We feel that we are well suited to the roles of Host and Hostess, because in addition to our experience and support network, we are really motivated to face the challenges brought by the responsibility, through which we can also develop as people and as event organizers in general. We are very eager to take more responsibility for Tietokilta’s party culture and carry out our duties throughout the coming year. We are also looking forward to working in the IE-committee, so that we can better get to know the IEs of other guilds and possibly organize even more joint events than before.

We’re happy to answer any questions here, or through Telegram @tottiluukkanen and @vilivirtanen, or face-to-face

2 Likes

Moro jätkät! Mahtavaa, että ootte päättäneet hakea killan parhaisiin hommiin!

Sitsien ym. tapahtumien ruokakulttuuri on puhuttanut viime vuosina, ja usea kilta on siirtynyt kokonaan kasvipohjaiseen ruokaan tapahtumissaan. Aiotteko järjestämissänne tapahtumissa tarjota sekä liha- että kasvisvaihtoehtoja, vai onko teillä jotain muuta suunnitelmia tapahtumien ruokakulttuurin suhteen?

2 Likes

Moro Lauri!
Kiitos hyvästä kysymyksestä. Tavoitteenamme olisi kannustaa ihmisiä syömään kasvisruokaa yhä enemmän killan tapahtumissa, mutta haluamme yhä tarjota lihavaihtoehdon halukkaille. Tavoitteena kuitenkin olisi kasvattaa kasvisvaihtoehdon kysyntää esimerkiksi keskittymällä kasvisvaihtoehdon laatuun.

2 Likes

Moikka!
Pari tärkeää kyssäriä.
Kuinka valitsitte kumpi saa olla emäntä?
Mikä on Superalkon oudoin juoma?

Tsemppiä vaaleihin!

1 Like

Moro Mikko!
Kiitos kiperistä kysymyksistä ja vaalitsempeistä! Emännyyden valitsimme tutulla, turvallisella ja toimivaksi todetulla kolikon heitolla. Mikään juomista ei oikein outoudellaan ole vielä hetkauttanut, suuresta valikoimasta on kuitenkin erottunut ainutlaatuisella maullaan ja suutuntumalla Taxi-vodka, voisi melkein sanoa kyseessä olevan yksi kaikkien aikojen viinoista.

2 Likes

Moro äijät!

Upeeta että ootte päättäneet hakea parhaimpiin hommiin mitä killassa on tarjolla.

Tässä muutama kysymys teille teidän potentiaaliseen uuteen kiltapestiin liittyen:

  1. IE-hommissa tarvitsee autoa säännöllisin väliajoin. Onko teillä autoa käytössä ensi vuodelle? Jos ei, niin oletekko valmiit ostamaan nykyisen emännän, Visan, auton?

  2. Mikä on teidän go-to -juoma, mitä tykkäätte juoda alle 0 asteen lämpötilassa?

  3. Kuinka monta olutta smökin keittiössä voi juoda ennen kuin työn tehokkuus alkaa kärsiä?

  4. Kuinka monta olutta smökin keittiössä täytyy juoda, että työn tehokkuus kasvaa mahdollisimman suureksi?

  5. Varaston kimblet ovat syystä tai toisesta nykyään käyttökelvottomia. Miten pidätte huolta siitä että vastaavaa ongelmaa ei ole ensi vuonna?

1 Like

Moikka AJ! Kiitos napakoista kysymyksistä ja terveisiä Latviasta!

Autoa meillä ei omaa toistaiseksi ole omaa mutta lainattavissa löytyy muutamakin vaihtoehto, joten varmasti jokaiseen tilanteeseen saamme auton käyttöön, emännän auton ostamisesta voimme kuitenkin mielellämme neuvotella!

Alle 0 asteisina menevät parhaiten tietysti kaikenlaiset väkevät, näistä parhaimpana kuitenkin on varmaankin koettu koskenkorva.

Työtehokkuus keittiön puolella alkaa laskemaan noin kolmannentoista (13.) ja viidennentoista (15.) oluen kohdalla. Työtehokkuus on optimaalisin noin kahdeksannen (8.) oluen kohdalla.

Aina emme varmastikkaan pysty vaikuttamaan siihen miten lainattuja kimblejä kohdellaan, tässä kohtaa haluamme esittää toivomuksen, että mikäli varastolta jotakin lainataan, se palautetaan samassa kunnossa takaisin. Mikäli kuitenkin käy niin että peli menee käyttökelvottomaksi, se pyritään korvaamaan mahdollisimman pian.

1 Like

Moikka Totti ja Vili! Siistiä, että ootte hakemassa IE:ski! Mulla ois muutama kyssäri teille:

IE:n vastuulla on myös sisiksen toiminnan järjestäminen. Mikä on teidän visio toimikunnasta ensi vuodelle? Miten varmistaisitte, että viestinvälitys toimikunnan sisällä on tehokasta ja toimivaa? Miten ylläpitäisitte toimikunnan hyvää yhteishenkeä ja aktiivisuutta? Onko toimikunnan toiminnassa ollut teidän mielestänne jotain kehitettävää? Entä mikä on toiminut jo erityisen hyvin?

Mikä on teidän lemppari sitsiformaatti? Onko uusia ideoita ensi vuodelle jo mielessä? Olisitteko kiinnostuneita pitämään esimerkiksi aamu(luento)sitsit. Olen kuullut, että formaatille voisi olla kysyntää.

Jos joillain sitseillä tullaan tulevaisuudessa tarjoilemaan hampurilaisia, olisitteko valmiita lisäämään pihvin päälle ananassiivun?

Tsemppiä vaaleihin!

1 Like

Moi!

Mitä mieltä olette sitsien haalarimerkeistä? Nykytilanteessahan vain harvoilla sitseillä on oma haalarimerkki, vaikka selkeistä teemoista varmasti sellaisia pystyisi kehittelemään. Itse ainakin olisin valmis maksamaan joistakin sitseistä sen 1-2€ enemmän, jos hintaan sisältyisi haalarimerkki.

Luonnollisesti pienemmillä sitseillä tätä olisi haastava lähteä toteuttamaan, mutta Smökki-kokoluokan sitseillä uskoisin idean olevan ihan realistinen.

1 Like

Moi Noora ja Iiro, kiitos hyvistä kysymyksistä ja vaalitsempeistä!

Sisätoimikunnan haluamme pitää kompaktin kokoisena, tällä toivottavasti saamme hyvin aikaan sen, ettei käy niin että osa sisiksestä kokee ettei tarvitse osallistua tapahtumien järjestämiseen, koska “joku muu kuitenkin hoitaa…” jne. Lisäksi haluamme heti alusta pitäen pitää huolen, että kaikki tulevat keskenään toimeen ja tapahtumien järjestämiseen osallistuminen tuntuisi mukavalta, eikä vain työtaakalta.

Viestinvälitykseen sisiksen sisällä aiomme käyttää pääasiallisesti omaa Telegram-ryhmää. Sinne pyrimme myös tuomaan esille tiedon tulevista tapahtumista ja päivämääristä niin pian kuin mahdollista, jotta saamme kartoitettua hyvissä ajoin esim. kuinka paljon työvoimaa on käytettävissä kulloinkin.

Haluaisimme aikaisempiin vuosiin nähden lisätä hieman enemmän toimikunnan sisäistä virkistystoimintaa, alkuun kartoittaen minkälainen aktiviteetti olisi useimmille kiinnostavaa ja mieluisaa. Tällaisella yhteisellä tekemisellä saisimme varmasti ylläpidettyä hyvin intoa ja yhteishenkeä läpi vuoden. Muuten on aikasempien vuosien sisätoimikunta ollut oikein toimiva, joten melko samanlaisella kaavalla haluamme jatkaa ensi vuodenkin.

Vilin henkilökohtainen lemppari sitsiformaatti täytyy olla perinteikkäät nestesitsit. Totin suosikkina on ja pysyy Wappusitsit, yksinkertaisuudessaan ehdottomasti sitseistä parhaat, parhaana vuodenaikana.

Uusia sitsiformaatti ideoita ei vielä ole, mutta erilaisia sitsiformaatteja löytyy jo valmiiksikin niin monia, että vaihtoehtoja vuoden varrelle löytyy vaikka ja kuinka. Ideoita tulee luultavasti enemmän kunhan IE valinta on tehty ja sisätoimikunta valittu, tämän jälkeen pääsemme paremmin ideoimaan ja kuulemaan myös muilta sisisläisiltä toiveita ja ehdotuksia.

Oletamme että aamu(luento)sitseillä tarkoitat tässä sitsejä, jotka alkaisivat heti aamusta (esim klo8). Varsinaista ajatusta emme ole konseptille ehtineet antamaan, monet käytännön asiat pitäisi ennen järjestämistä selvitellä ja päivämäärä valita varmasti normaalia tarkemmin, mutta varmasti pienehkössä mittakaavassa (esim. OK20 kokoluokassa) varmasti aivan toteutettavissa oleva konsepti.

Mitä tulee ananakseen hampurilaispihvin päällä… Ei, vaikka maultaan ehkä syötävä, on kyseessä niin kirottu yhdistelmä, ettemme voi tätä ideaa hyvällä omalla tunnolla kannattaa.

Ajatuksena sitsi-haalarimerkit ovat mitä mahtavin. Juuri vuosittaisilla, teemalla varustetuilla, sitseillä merkki toimisi parhaiten. Tätä ajatusta kuitenkin täytyisi harkita tilannekohtaisesti ja tutkia tarkemmin, kuinka kannattavaa olisi kehitellä haalarimerkkejä sitseille ja löytyisikö merkille innokas ja osaava kuvittaja, henkilökohtaisesti meillä ei tällä saralla ole liiemmin taitoa.

1 Like