Toimikuntien puheenjohtajiston 2024 muodostus / Formation of the Committee Chairs 2024

Hei Tietokilta,

Haku toimikuntien puheenjohtajaksi tai muuksi toimihenkilöksi päättyi eilen. Ensi vuoden hallitus on tänään jakanut toimikuntien puheenjohtajat ja muut toimihenkilöt keskenään. Tavoitteena on pitää samoihin henkilöihin yhteyttä vuoden aikana, esimerkiksi lounastamalla tai kyselemällä kuulumisia.

Kyseiset yhteyshenkilöt myös haastattelevat hakijat rooleihin (*). Rooleihin, mihin on useampi kuin yksi hakija, haastattattelun toteuttaa vähintään kaksi henkilöä. Haastattelut toteutetaan loppuviikosta, viimeistään perjantaina 17.11. Hallitus päättää yhdessä esityksestä toimikuntien puheenjohtajiksi ja muiksi toimihenkilöiksi lauantaina 18.11. ja julkaisee esityksen foorumeille.

(*) Muutamaa aikataulutuksen seurauksena tehtyä poikkeusta lukuunottamatta sekä henkilöt ketkä hakevat useampaan rooliin haastattelee vain ensisijaisen roolin edustaja

Tulevat haastattelut

Rooli Hakija(t) Haastattelija(t)
Fuksikapteeni Aaro Sulonen Noora ja Mikael
Filip Eller Noora ja Mikael
Kansainvälisyysvastaava Kirill Eliutin Noora ja Mikael
Emilia Repo Noora ja Mikael
Uneeb Kari Noora ja Mikael
ISOvastaava Eemeli Oksanen Noora ja Mikael
Filip Eller Noora ja Mikael
Alkorytmin päätoimittaja Samuli Yli-Salomäki Lasse ja Mikko
Atte Ikola Lasse ja Mikko
Kulttuurivastaava Emilia Repo Noora ja Mikael
Atte Ikola Lasse ja Mikko
Abimarkkinointivastaava Otso Mikkilä Roosa
Game Master Niklas Järvinen Roosa
Suurkurkku Petrus Asikainen Lauri
Isäntä ja Emäntä Totti Luukkanen ja Vili Virtanen Lauri
Kiltahuonevastaava Justus “Zen” Hansen Elsa
N-vastaavat Milja Rantanen ja Juho Pellinen Elsa
Liikuntavastaava Arttu Kauppinen Elsa
Kiltatuotevastaava Elli Mattila Chef
Pakuvastaava Jussi Wahlström Chef
Suurmartta Iiro Poutiainen Lasse
TEK-yhdyshenkilö Valtteri “Guuber” Aurela Mikko
Alumniyhdyshenkilöt Minea Erviö ja Henri Tunkkari Mikael
Digivastaava Joonatan Korpela Mikael
Yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja Joonas Sorvari Mikael

Valittu esitykseen

Rooli Hakija(t)
Oltermanni Jukka Suomela
Seisovat fuksikapteenit Emma Astikainen ja Sami Porio
Kansain syysmestarit Daniel Kaluski ja Matti Kokkonen
ISOpomo Aaron Äärelä
Muistinnollaustirehtöörit Aaron Äärelä ja Emilia Repo

Hey Computer Science Guild,

The applications for committee chairs and other guild officials closed yesterday. Today the next year’s board has divided committee chairs and other officials among themselves. The goal is to stay in contact with the same people during the year, for example by having lunch together or asking how they are doing.

The aforementioned contact persons also interview the applicants ot the roles (*). Roles that have more than one applicant are interviewed by at least two people. The interviews are conducted before the end of the week, Friday 17.11. at latest. The board will decide on the proposal for committee chairs and other officials on Saturday 18.11. and publish the proposal on the forum.

(*) There are a few expections due to scheduling or people applying to multiple roles, where they will be interviewed only by the primary role’s contact person

Upcoming interviews

Role Applicant(s) Interviewer(s)
Fuksi Captain Aaro Sulonen Noora and Mikael
Filip Eller Noora and Mikael
International Captain Kirill Eliutin Noora and Mikael
Emilia Repo Noora and Mikael
Uneeb Kari Noora and Mikael
Tutor Responsible Eemeli Oksanen Noora and Mikael
Filip Eller Noora and Mikael
Editor-in-chief of Alkorytmi Samuli Yli-Salomäki Lasse and Mikko
Atte Ikola Lasse and Mikko
Head of Culture Emilia Repo Noora and Mikael
Atte Ikola Lasse and Mikko
Head of Student Marketing Otso Mikkilä Roosa
Game Master Niklas Järvinen Roosa
Head of Songmasters Petrus Asikainen Lauri
Host and Hostess Totti Luukkanen and Vili Virtanen Lauri
Guild Room Manager Justus “Zen” Hansen Elsa
N-responsibles Milja Rantanen and Juho Pellinen Elsa
Sports Manager Arttu Kauppinen Elsa
Head of Guild Merch Elli Mattila Chef
Van Manager Jussi Wahlström Chef
Great Grandma Iiro Poutiainen Lasse
TEK contact person Valtteri “Guuber” Aurela Mikko
Alumni contact person Minea Erviö and Henri Tunkkari Mikael
Head of Digitalization Joonatan Korpela Mikael
Chair of Equity Working Group Joonas Sorvari Mikael

Selected for the proposal

Role Applicant(s)
Oltermanni Jukka Suomela
Current fuksicaptain Emma Astikainen and Sami Porio
Kansain syysmestarit Daniel Kaluski and Matti Kokkonen
ISOpomo Aaron Äärelä
Annual ball directors Aaron Äärelä and Emilia Repo
1 Like

Moikkuu uusi hallitus,

Hallinnon muodostaminen näyttää sujuvan hyvin ja prosessi vaikuttaa selkeältä sekä avoimelta, propsit siitä! :fire:

Mieltäni askarruttaa kuitenkin yksi kysymys, sillä listauksessa näyttäisi olevan muutamia rooleja, jotka haastattelee useampi ihminen. Onko tarkoituksena, että ensi vuoden aikana esimerkiksi kansainvälisyysvastaavaan tulisi pitämään yhteyttä sekä puheenjohtaja että fuksikapteeni? Jos näin on, miten varmistatte, että informaatiokatkoksia ei synny?

Tsemppiä haastatteluihin! :blue_heart:

Terkuin,
Joonas


Hiii new board,

The formation of the chairpersons seems to be going well and the process seems clear and transparent, good job on that! :fire:

I have one question though, as there seem to be a few roles in the list that are being interviewed by more than one person. Is it the intention that during the next the international officer for example would be contacted by both the chair and the fuksi captain? If so, how do you ensure that there are no information gaps?

Good luck with the interviews! :blue_heart:

With terkkus,
Joonas

Hei Joonas,

Loistava kysymys! Tämä ei tullut riittävän selvästi ilmi alkuperäisestä postauksesta. Jokaisella toimikunnan puheenjohtajalla tai muulla toimihenkilöllä on vain yksi yhteyshenkilö hallituksessa. Haastatteluissa toimitaan poikkeusmenettelyllä kilpailtujen roolien kanssa valintojen reiluuden nimissä.

Tässä vielä lista yhteyshenkilöistä selvennyksen vuoksi:

Yhteyshenkilö hallituksessa Toimikunnan puheenjohtaja tai muu toimihenkilö
Puheenjohtaja Alumniyhdyshenkilöt
Digivastaava
Yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja Isäntä ja Emäntä
Suurkurkku
Muistinnollaustirehtöörit
Rahastonhoitaja Kiltatuotevastaava
Pakuvastaava
Laulukirjatyöryhmän puheenjohtaja
Yrityssuhdevastaava Oma toimikunta
Rytmiryhmä
TEK-yhdyshenkilö
Fuksikapteeni Oma toimikunta
Kansainvälisyysvastaavat
ISOvastaava
Huomionosoitustyöryhmän puheenjohtaja
Liikuntavastaava
Opintovastaava Oma toimikunta
Kiltahuonevastaava
Oltermanni
N-vastaavat
Viestintävastaava Oma toimikunta
Abimarkkinointivastaava
Game Master
Ulkosuhdevastaava Oma toimikunta
Kulttuurivastaava
Suurmartta

Hey Joonas,

Excellent question! This wasn’t clearly expressed in the original post. Each committee chair or other official has only one contact person on the board. During the interviews we made an expection with the roles that have competition in the name of fairness.

Here’s a list of all the contact persons for clarity:

Board Contact Person Committee Chair or Other Official
Chair Alumni Contact Person
Head of Digitalization
Chair of Equity Working Group
Vice Chair Host and Hostess
Head of Songmasters
Annual Ball Directors
Treasurer Head of Guild Merch
Van Manager
Chair of Songbook Working Group
Head of Corporate Relations Own committee
Rytmiryhmä
TEK Contact Preson
Fuksi Captain Own committee
International Captains
Tutor Responsible
Chair of Acknowledgement Working Group
Sports Manager
Head of Academic Affairs Own committee
Guild Room Manager
Oltermanni
N-responsibles
Head of Communications Own committee
Head of Student Marketing
Game Master
Head of External Relations Own committee
Head of Culture
Great Grandma

Hei jälleen kiltalaiset!

Kuten haastattelutaulukosta näkee, osaan rooleista ei ole vielä hakijaa. Hakuaikaa seuraaviin rooleihin on pidennetty torstaihin 16.11. asti:

 • Pakuvastaava
 • Kiltatuotevastaava

Jos yhtään kiinnostaa Pakuvastaavan hommat, ottakaa yhteyttä @leoimmonen tai Kiltatuotevastaava @FilipEller, niin he mielellään vastaavat kysymyksiin roolista!

Tai jos epäilet, että kaveria saattaa mahdollisesti kiinnostaa, huikatkaa heille!


Hey again guildies!

As you can see from the interview table, some roles don’t have any applicants yet. The application period for the following roles has been extended until Thursday 16.11.:

 • Van Manager
 • Head of Guild Merch

If you are at all interested in either the position of Van Manager, feel free to contact @leoimmonen or Head of Guild Merch contact @FilipEller, they will happily answer any questions!

Or if you think a friend might be interested, give them a little poke!

Hei kiltalaiset,

hallitus 2024 on päättänyt ehdottaa seuraavia henkilöitä toimikuntien puheenjohtajiksi ja muiksi toimihenkilöiksi.

Kaikki ehdotetut ovat motivoituneita ja päteviä toimimaan tehtävässä sekä halukkaita oppimaan. Henkilöille joita ei valittu ensisijaiseen tehtävään on lähetetty henkilökohtaisesti perustelut päätöksistä.

Hallinto kokonaisuudessaan on erittäin tasapainoinen ja ehdottomasti pätevä, se on täynnä uusia aktiiveja sekä kivenkovia osaajia. Jokaiseen rooliin saatiin ehdotettua kiinnostunut ja erittäin motivoitunut ehdokas.

Hallitus on päättänyt seuraavasta esityksestä yksimielisesti:

Abimarkkinointivastaava

 • Otso Mikkilä

Digivastaava

 • Joonatan Korpela

Kiltahuonevastaava

 • Justus “Zen” Hansen

Liikuntavastaava

 • Arttu Kauppinen

Suurmartta

 • Iiro Poutiainen

N-vastaava (1-2)

 • Milja Rantanen & Juho Pellinen

Game Master

 • Niklas Järvinen

TEK-yhdyshenkilö

 • Valtteri “Guuber” Aurela

Yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja

 • Joonas Sorvari

Alumniyhdyshenkilö (1-2)

 • Minea Erviö & Henri Tunkkari

Suurkurkku

 • Petrus Asikainen

Isäntä ja Emäntä

 • Totti Luukkanen & Vili Virtanen

Kiltatuotevastaava

 • Elli Mattila

Alkorytmin päätoimittaja

 • Samuli Yli-Salomäki
 • Atte Ikola

Fuksikapteeni

 • Filip Eller
 • Aaro Sulonen

ISOvastaava

 • Eemeli Oksanen
 • Filip Eller

Kansainvälisyysvastaava (1-2)

 • Kirill Eliutin
 • Emilia Repo
 • Uneeb Kari

Pakuvastaava

 • Atte Ikola
 • Jussi Wahlström

Kulttuurivastaava

 • Emilia Repo
 • Atte Ikola
 • Aaro Sulonen

Muistinnollaustirehtööri (1-3)

 • Emilia Repo & Aaron Äärelä

Oltermanni

 • Jukka Suomela

Seisova fuksikapteeni (2)

 • Emma Astikainen & Sami Porio

Kansain syysmestari (2)

 • Daniel Kaluski & Matti Kokkonen

ISOpomo

 • Aaron Äärelä

Hey guildies,

the board of 2024 has decided to propose the following people as the committee chairs and other officials.

All of the proposed officials are motivated and capable of acting in the position and willing to learn. The people that were not selected for their primary position have been sent the reasonings behind the decision personally.

The administration in its entirety is very balanced and definitely capable, it is full of new actives and solid experts. We proposed an interested and highly motivated person for each position.

The board has unanimously decided to propose the following people:

Head of Student Marketing

 • Otso Mikkilä

Head of Digitalization

 • Joonatan Korpela

Guild Room Manager

 • Justus “Zen” Hansen

Sports Manager

 • Arttu Kauppinen

Great Grandma

 • Iiro Poutiainen

N-responsibles (1-2)

 • Milja Rantanen & Juho Pellinen

Game Master

 • Niklas Järvinen

TEK contact person

 • Valtteri “Guuber” Aurela

Chair of Equity Working Group

 • Joonas Sorvari

Alumni contact person (1-2)

 • Minea Erviö & Henri Tunkkari

Head of Songmasters

 • Petrus Asikainen

Host and Hostess

 • Totti Luukkanen & Vili Virtanen

Head of Guild Merch

 • Elli Mattila

Editor-in-chief of Alkorytmi

 • Samuli Yli-Salomäki
 • Atte Ikola

Fuksi Captain

 • Filip Eller
 • Aaro Sulonen

Tutor Responsible

 • Eemeli Oksanen
 • Filip Eller

International Captain (1-2)

 • Kirill Eliutin
 • Emilia Repo
 • Uneeb Kari

Van Manager

 • Atte Ikola
 • Jussi Wahlström

Head of Culture

 • Emilia Repo
 • Atte Ikola
 • Aaro Sulonen

Annual Ball Directors (1-3)

 • Emilia Repo & Aaron Äärelä

Oltermanni

 • Jukka Suomela

Current Fuksicaptain (2)

 • Emma Astikainen & Sami Porio

Kansain syysmestarit (2)

 • Daniel Kaluski & Matti Kokkonen

ISOpomo

 • Aaron Äärelä