Toimikuntien puheenjohtajien ja hallituksen valinnasta

Tietokillan hallitusten visiona on jo muutaman vuoden ajan ollut siirtää pikkuhiljaa vastuuta kiltatoiminnan pyörittämisestä enemmän toimikunnille ja keskittää hallituksen toimintaa enemmän taloushallinnolliselle puolelle.

Killan sääntöjä lainaten hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa killan toimintaa;
 2. valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
 5. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
 7. kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
 8. edustaa kiltaa.

Kaikkia aikaisemmin hallituksessa olleita virkoja ei välttämättä tarvita yllämainittujen tehtävien toteuttamiseksi. Haluammekin avata osan hallituspaikoista, koska kaikki toimikuntapuheenjohtajat (joiden virat ovat ennen olleet hallitusvirkoja) eivät välttämättä koe hyödylliseksi istua viikottain hallituksen kokouksissa, vaan haluaisivat mielummin toteuttaa itseään toimikunnassa.
Jo tämän vuoden hallitus valittiin vähän samalla mentaliteetilla, mutta nyt paikkoja olisi tarkoitus avata vielä enemmän.

Päätimme vaalikokouksen pohjaesityksessä ehdottaa seuraavaa kokoonpanoa hallitukselle:

Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Yhteisövastaava
Tiedottaja
3-7 Hallituksen jäsentä

Kolmen ensimmäisen pakollisen taloushallintoviran lisäksi yhteisövastaava ja tiedottaja on otettu mukaan kokoonpanoon. Yhteisövastaava vastaa melkolailla koko toimihenkilötoiminnasta ja on ikään kuin toimikuntien puheenjohtajien “esimies”. Tiedottajan taas on hyvä olla perillä kaikesta mitä killassa, hallituksessa ja toimikunnissa tapahtuu. Parhaiten tämä onnistuu istumalla hallituksessa.

Loput hallituksen jäsenet valitaan toimikuntien puheenjohtajien valitsemisen jälkeen kaikista kiltalaisista.

Vaikka asiat kuten opiskelujen edunvalvonta ja fuksikasvatus ovatkin killan tärkeimpiä tehtäviä, ei opintovastaavaa tai fuksikapteenia mielestämme tarvitse velvoittaa istumaan hallituksen kokouksissa joka viikko, jos heillä tulee kerrottavaa esimerkiksi vain kuukauden välein, vaan mielummin antaisi paikan aktiivisemmalle hallituslaiselle. Sama pätee myös muihin rooleihin. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin hallitukselta paljon kommunikaatiokykyä ulospäin, ja suurin osa keskustelusta tulisikin käydä toimaripuhisten, eikä hallituksen kesken.

Hallituksen pohjaesityksen mukaan ensi vuoden toimijat valittaisiin siis seuraavassa järjestyksessä:

 1. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan valinta
 2. Yhteisövastaavan ja tiedottajan valinta
 3. Toimikuntien puheenjohtajien valinnat
 4. Hallituksen jäljellä olevien paikkojen täyttäminen

Mikäli ajattelit hakea hallitukseen, ilmoitathan siitä täällä.