Tiedottaja / Publicist

Tiedottajan tärkein tehtävä on pitää killan jäsenet ajan tasalla killan toiminnasta ja tapahtumista. Killan tiedotukseen päätyvät useimmiten ilmoitukset tärkeistä tapahtumista, ilmoittautumisista ja muista kiltalaisia koskevista asioista.

Tärkeimmät kanavat tiedotukseen ovat viikkomaili sekä Telegram tiedotuskanava. Viikkomaili lähetetään joka viikko killan jäsenille ja se sisältää mm. Killan, AYY:n sekä muiden tahojen kiinnostavimmat tapahtumat ja ilmoitukset seuraavilta viikoilta. Tietokillan omalle Telegram-tiedotuskanavalle taas postataan ajankohtaisimmat tiedotukset killan tapahtumista ja ilmoittautumisten aukeamisista. Lisäksi tiedottaja on osa killan hallitusta ja hänen vastuullaan on myös tiedotustoimikunta, jossa esimerkiksi killan Somevastaava on mukana.

Jos herää kysymyksiä, niitä voi laittaa TG:ssä @aLallu

//

Publicist’s most important job is to keep the guild members updated on the events and activities in the guild. Most common types of announcements are important events, signups and other guild related topics.

The two major channels through which the publicist informs the guild, are the weekly mail and the Telegram information channel. The weekly mail is sent to guild members via email and contains useful information about the guild’s, AYY’s and other sources’ events and activities in the following weeks. The most topical information such as nearing events and open signups are posted on the guild’s own Telegram information channel. In addition, publicist is part of the guild’s board and is also responsible for recruiting a Social media responsible for the guild.

If you have any questions, you can contact @aLallu in Telegram