Tiedottaja / Publicist

Tiedottajan tärkeimpänä tehtävänä on pitää kiltalaiset ajan tasalla killan, AYY:n ja muiden tahojen ajankohtaisesta toiminnasta ja tapahtumista.

Nykyään killan sisäisessä tiedotuksessa on käytössä kaksi tärkeintä tiedotustapaa: viikkotiedote ja Telegram-tiedotus. Viikkotiedote lähetetään nimensä mukaan kerran viikossa ja siinä nostetaan esille kilta-asioiden lisäksi esim. AYY:n ja Aallon tiedotteita. Telegram-tiedotteita puolestaan lähetetään tarpeen vaatiessa ja viime vuosien ajan ne ovat keskittyneet lähinnä killan asioihin.

Tiedottaja myös johtaa killan Tiedotustoimikuntaa ja vastaa sen toiminnasta. Kuluneen vuoden aikana Tiedotustoimikunnassa on ollut esim. Somevastaavia ja Valokuvaajia. Tiedottajan vastuulle kuuluukin myös killan sosiaaliset mediat, tällä hetkellä suurimpina Instagram ja TikTok, mutta niihin liittyviä vastuita voi jakaa helposti toimikunnan kesken.

Jos rooli kiinnostaa enemmän tai mielessä on jotain kysyttävää, kysy täällä tai mun Telegramiin voi heittää viestiä! 🫶🏼


The most important task of Publicist is to keep the members of the guild up to date.

The major communication channels for the guild members are weekly mails and Telegram messages. The weekly mail summarizes interesting events from the Guild, AYY and other organizations. On the other hand, the announcements in Telegram have mostly been used for the guild-related events and signup reminders.

Publicist is also the chair of Publicist’s committee. For the past year, there have been for example Photographers and Social Media Responsibles in the committee. Publicist is also responsible of the guild’s social media accounts (most notably Instagram and TikTok), but these responsibilities are easy to divide between committee members.

If you have any questions, you can ask them here or send me a Telegram message! 🫶🏼