Suvi Zitting Suurmartaksi / for Great Grandma

Hei!
Olen Suvi Zitting ja haen Suurmartaksi kaudelle 2023 :‍)

Olen ollut viime vuoden aktiivimarttana järjestämässä tapahtumia, ja olen nauttinut siitä suuresti. Haluankin siis hakemalla varmistaa, että mahtavia, matalan kynnyksen hyvinvointitapahtumia järjestetään jatkossakin!

Haluan suurmarttana pitää yllä vanhoja sekä uusia perinteitä, kuten rentojen kokkailu- ja ompelutapahtumien järjestämistä ja vierailua alpakkatilalla. Lisäksi haluan kokeilla myös uusia tapahtumakonsepteja, mutta annan myös tulevalle toimikunnalleni paljon vapauksia tapahtumien ideoinnissa.

Tärkein vaalilupaukseni on kuitenkin se, että rentoja ja matalan kynnyksen ompeluiltoja tultaisiin järjestämään useammin (ehkä noin kerran kuussa)! Hyvässä seurassa ompelu onkin paljon hauskempaa :‍)

Uskon suoriutuvani pestistä hyvin, koska olen todella järjestelmällinen ja toimelias ihminen, ja marttakerhon toiminta on minulle lisäksi jo hyvin tuttua. Otan homman myös hyvin vakavasti, sillä olen jo pitkään ollut äärimmäisen kiinnostunut kiltatoiminnasta, ja haluankin tulevaisuudessa hakea yhä tärkeämpiin rooleihin.

Olen hyvin kiinnostunut myös killan hallinnollisesta puolesta, ja haenkin näin ollen myös hallitukseen. Olen valmis priorisoimaan kiltahommia suuren kiinnostukseni lisäksi myös siksi, että olen edennyt opinnoissani jo hyvää tahtia ja minulla ei ole kiire valmistua :‍D

Kysymyksiä voi kysyä sekä täällä että TG:ssä @suvi_z :‍)

Reiluus, AYY:n keskustoimisto, Otaniemi, Espoo (+9,0 ℃)
Kosteus 94 %, Tuuli 6 m/s, Sade 0,0 mm, Paine 1010,3 hPa, Lumensyvyys -
6.11.2022
Suvi Zitting


Hi!
My name is Suvi Zitting and I’m applying for the role of Great Grandma 2023 :‍)

In the past year I have been organizing events as an active helper-grandma, and I have enjoyed it a lot. So, by applying I want to make sure that awesome, easily approachable wellbeing-events are also organized in the future!

As the Great Grandma, I would want to keep traditional events (such as casual cooking and sewing nights and the alpaca excursion) alive. In addition, I want to try out new events and concepts, but I would also give my committee freedom to come up with ideas themselves.

Nevertheless, my most important election promise is to organize chill and easily approachable sewing nights more often (maybe once a month)! Sewing patches is way more fun in good company :‍)

I believe I would handle the job well as I am very organized and active, and I know well how the Grandma Club operates. I would also take the position very seriously, since I have been extremely interested in the guild for some time now and I wish to apply for even more major positions in the future.

I am also interested in the administrative side of the guild and therefore I will be applying for a position the guild’s board. I am prepared to prioritize guild work because of my great interest, but also because I have progressed well in my studies and I’m in no hurry to graduate :‍D

You can ask questions both here and in Telegram @suvi_z :‍)

Fairness, AYY headquarters, Takeheadland, Espoo (+9,0 C)
Humidity 94 %, Wind 6 m/s, Precipitation 0,0 mm, Pressure 1010,3 hPa, Snow depth -
6.11.2022
Suvi Zitting

5 Likes

Moi Suvi,

Kiva että haet järkkämartaksi. Mulla ois sulle pari kysymystä 

  1. Millaisia uusia tapahtumakonsepteja olet ajatellut järjestää?
  1. Kuinka monta kertaa viikossa teet ruokaa kotona?
  1. Kuka on sun lempialpakka?

Reiluus, AYY:n keto, Otaniemi, Espoo (kylmä)

6.11.2022

Emilia ”emialis” Repo


Hey Suvi,

Nice to see you run for great grandma. I have a few questions for you :smiley:

  1. What kinds of new events are you planning to organise?
  1. How often do you cook at home per week?
  1. Who’s your favourite alpaca?
  1. Why are you applying for a potion?

Fairness, AYY’s WednesdayThursday, Take Headland, Esshit (cold)

6.11.2022

Emilia “emialis” Repoliarepo@icloud.com”.

Hei Suvi!

Mahtavaa nähdä että olet hakemassa Suurmartaksi. Marttakehon tapahtumat ovat ehdottomasti rentouttavimpia tapahtumia ja se on jopa houkutellut muiden kiltojen ihmisiä liittymään. Marttakerho selvästi elää ja voi hyvin. Siitä huolimatta minulla onkin muutama kysymys:

 1. Marttakerho on ainakin aiempina vuosina järkännyt muita käsitöihin liittyviä tapahtumia, kuten Amigurumi virkkausta. Vuonna 2022 kun tällaisia yritettiin järjestää ne eivät kuitenkaan olleet kovin suosittuja. Uskotko tämän johtuvan vain huonosta ajoituksesta vai että konseptina nämä tapahtumat eivät vain ole houkuttelevia?

 2. Aiotko jatkaa käsityö tapahtumien järkkäämistä vai keskitytkö enemmän kokkaustapahtumiin?

 3. Paljonko koiran täytyy painaa että se voidaan luokitella koiraksi eikä rotaksi?

T. Daniel


Hey Suvi!

Great to see you are applying for the position of Great Grandma. Grandma clubs events are for sure one of the most relaxing ones and that has even attracted people from other guilds to join them. Granda club is clearly doing well. Despite this I have a few questions:

 1. Grandma club has in earlier years organized other handcraft events such as Amigurumi crocheting. In 2022 when these sort of events were organized they weren’t very popular. Do you think this is due to bad timing or is the concept just not that appealing?

 2. Do you plan on organizing handcraft events in the future or do you perhaps want to focus more on the cooking side?

 3. How much should a dog weight for it to be considered a dog and not a rat?

Regards,

Daniel

Heippa Emilia ja kiitos kysymyksistä :‍)

 1. Toteutettavat tapahtumat päätetään tietysti yhdessä toimikunnan kanssa, mutta joitain kiinnostavia ideoita olisivat esimerkiksi sushin tai fonduen tekeminen ja erilaiset teemakokkailut. Itse ainakin olisin kiinnostunut tapahtumista, joissa kokeiltaisiin erityisesti helppoja, mutta silti hyviä ja huokeita ruokia, joita jaksaisi tehdä myös kotona.

 2. Riippuu paljon siitä, kuinka kiireinen olen, ehkä noin kerran :‍D Teen mieluummin kerralla paljon ja säästän aikaa.

 3. Vappu <‍3

-Suvi


Hey Emilia and thanks for the questions :‍)

 1. What kinds of events we are going to organize will of course be decided together with the whole committee, but I think making sushi or fondue and different theme-cookings would be interesting. Personally I would be interested in events, where we would test recipes that are tasty and cheap, but still easy to make at home.

 2. Depend a lot on how busy I am, maybe once :‍D I’d rather make big batches and save some time.

 3. Vappu <3

 4. :thinking:

-Suvi

Hei Daniel ja kiitos kysymyksistä! :‍)

 1. Ajoituksella on varmasti ollut osansa huonossa menestyksessä, mutta uskon myös, että tällaisille tapahtumille ei vain ole yhtä suurta kysyntää kuin esimerkiksi ruoanlaitolle. Tapahtuman tarkempi sisältö vaikuttaa kuitenkin kysyntään paljon, ja varmastikin on mahdollista keksiä kiinnostusta herättäviä käsityötapahtumia.

 2. Aion keskittyä enemmän kokkaustapahtumiin, sillä niiden saralla minulla löytyy enemmän taitoja ja kiinnostusta, mutta käsityötapahtumia ei mielestäni kuitenkaan pidä täysin unohtaa. Jos tulevassa toimikunnassa riittää jaksamista ja taitoja, ja jos kysyntää tuntuu olevan, voi niitä myös järjestää, vaikka osallistujamäärät eivät olisi kovin suuria. Menot täytyy kuitenkin tässä tapauksessa pitää suhteellisen pieninä.

 3. 0.964 kg

-Suvi


Hey Daniel and thanks for the questions! :‍)

 1. The timing must have played a role in the bad success of the events but I also believe that such events just don’t have as big of a demand as e.g. cooking events.
  However, the content of the event itself has a big impact on the demand and there surely must exist something related to handicrafts that could spark some interest.

 2. I plan to focus more on the cooking side, as I’m more skilled and interested in that area, but I don’t think handicrafts should, however, be forgotten. If the future committee has enough energy and skills, and there seems to be some kind of demand, such events can be organized even though the attendance wouldn’t be that huge. In that case the costs must of course be kept low.

 3. 0.964 kg

-Suvi

Hei Suvi Zitting,

Sydäntäni lämmittää kiinnostuksesi killan tärkeimmän osan tärkeimmästä roolista. Tästä herää minulle vain yksi tärkeä kysymys:

 1. Jos pääset suurmartaksi, tuleeko marttakerhoon rooli “lettu kokki” ja missä/milloin tähän rooliin voi hakea, sekä millainen on hakuprosessi?

Kiitos jo ennakkoon vastauksesta, odotan sitä innolla!

hajanaisia pilviä: 8.9 °C, 83 % :sweat_drops:
Päivä: Kaunis (85.71)%

Kalle Ahlström


Hello Suvi Zitting,

It’s quite heartwarming to see your interest in the guild’s most important role in it’s most important club. So here’s one important question that came to mind:

 1. If you win the elections and become Great Grandma, will the Grandma Guild have a role “pancake chef” (“lettu kokki” in Finnish), and when/where is it possible to apply for this position? What is the apply process like for such role?

Thanks beforehand for your answer, I’m looking forward to it excitedly!

broken clouds: 8.9 °C, 83 % :sweat_drops:
Day: Beautiful(85.71)%

Kalle Ahlström

2 Likes

Hei Kalle! Suurkiitos kommentistasi ja todellakin tärkeästä kysymyksestä.

 1. Kyllä tulee! Rooli on varattu Kalle Ahlströmille, joten kun hän hakee järkkämarttoihin, tulee hän saamaan kyseisen roolin.
  Järkkämartaksi haku tapahtuu luultavimmin tämän vuoden lopulla, kun haku kaikkiin toimikuntiin avautuu. Prosessi on hyvin yksinkertainen - täytät vain myöhemmin julkaistavan lomakkeen!

Ps. Kannattaa hakea järkkämarttoihin (nopee), muitakin hienoja rooleja on tulossa :‎)

hajanaisia pilviä: 10.9 °C, 83 % :sweat_drops:
Päivä: Ei kaunis (34.38)%
Suvi Zitting


Hello Kalle! A big thank you for your comment and the truly important question.

 1. Yes indeed! The role is reserved for Kalle Ahlström, so when he applies for the Grandma Guild, he will acquire this role.
  The process most likely takes place at the end of this year, when application for all the committees opens. The process is very simple - just fill out the form that will be published later!

Ps. You reading this should apply for the Grandma Committee as well, there will be other cool roles too :‎)

broken clouds: 10.9 °C, 83 % :sweat_drops:
Day: Not beautiful (34.38)%
Suvi Zitting

Hi Suvi!

So glad to see you applying for the position! Awesome!

Some questions:

 1. How you would keep the helper grandma’s activated and encourage to arrange events?

 2. How would you encourage people to apply to the committee?

 3. what you expect/wish to learn from GG position?

 4. you said you’d apply also for board position;
  a) what kinds of improvements you wish your board would advocate and implement for?
  b) How do you act/work in stress?
  c) how do you work in a team?

 5. what’s the most grandma thing/moment you’ve done/had recently? :smiley:

Best of luck,

Retired great great great grandma
Anna

Hei Suvi,

mahtavaa että haet Suurmartaksi! Kysymyksiä onkin jo aika paljon niin kysyn vain pari lisää.

 1. Pitäisikö marttakerholla olla haalarimerkki ja pitäisikö sen olla itsetehty vai tilattu?

 2. Aikaisempina vuosina ompelu-illoissa on jaettu marttatähtiä eli heijastinkankaasta leikattuja tähtiä, jotka tekevät kiltalaisista näkyvämpiä pimeänä talven aikana. Tämä on päässyt valitettavasti unohtumaan. Aloitatko perinteen uudelleen?


Hi Suvi,

it’s awesome that you’re applying to be the next Great Grandma! You’ve already been asked many questions so I’ll only ask a couple more.

 1. Should the Grandma Club have a patch and should it be self-made or ordered?

 2. In previous years the Grandma Club has given out Grandma-stars at sewing events. They are stars cut out from reflective fabric that help guild members be a bit more visible during the dark winters. This has sadly been forgotten. Will you start the tradition again?

Hi Anna!

Thank you for your comment and the tough questions!

In order to keep the helper grandma’s activated and encouraged to arrange events, I will try my best at making helping as fun and pleasant as possible.

Firstly, I think planning the events well beforehand is crucial so that it is clear what needs to be done and the working environment doesn’t end up being a stressful chaos. Grandma club’s events are supposed to be relaxing and chill, so it’s also important to plan the events so that the workers can have a rest too. And as there’s usually food involved, enough needs to be reserved for the workers as well.

In addition, it is necessary to clearly and early enough inform the helper grandmas about the possible need of workforce so that people have a better chance at sorting out their schedules. That also prevents situations where workforce needs to be begged for with close to zero notice.

Furthermore, I aim to give my committee a lot of freedom to arrange the kind of events that they want, as crushing ideas is a sure way of making everyone lose their enthusiasm and motivation.

And lastly, it is important to actually use the recreation budget and try to find something to do that everyone in the committee will find fun and refreshing!

I would encourage people to join the committee by advertising the chill and relaxed nature of our events. Helping doesn’t take that much effort as the events are usually about doing things together with the attendees and you can enjoy the event itself as well!

In my experience, in Grandma club’s events people appreciate the effort a lot and you get way more thank you’s from the attendees which is really motivating :‎) And there’s very often (very delicious) free food and snacks, so that’s a big bonus too :‎D

As the Great Grandma I expect (and wish) to learn even more about organizing and planning events, budget management, communicating and leading a committee. I am really determined to continuously improve myself in these sorts of things.

a. I don’t have anything special in mind yet but I will continue thinking about this!

b. I believe I usually cope with stress all right. I think about how to reduce and handle stress all the time as I tend/like to take up a lot of responsibilities in all aspects of my life :‎D This has also forced me to learn to prioritize what I channel my energy into, which I also consider one of my strengths.

In addition, I have several hobbies that I use to reduce and recover from stress daily, exercising, singing and playing the piano to name a few.

c. I think one of my biggest strengths regarding teamwork is my ability to listen to others and to adjust myself to the team and the specific situation.

Actively trying and listening to others and making them feel seen and heard is one thing I focus on constantly and in a team of many active and vocal individuals, I am very capable of giving them space. But if no one is clearly taking charge, I usually tend to.

I have been thinking about this for several days now and unfortunately I can’t think of anything special. Today I cooked dinner so that I guess :‎D

Suvi

Hei Nelly ja kiitos kysymyksistäsi!

Mielestäni marttakerhon oma haalarimerkki on todella hieno idea! Ymmärtääkseni sitä on aiemmin jarruttanut muumihahmon tekijänoikeudet, joten merkkiin pitäisi varmaan keksiä jotain muuta. Aion todellakin ottaa asian esille toimikunnan kanssa, ja merkki saattaakin toteutua, jos hieno design saadaan aikaiseksi!

Itsetehty haalarimerkki olisi myös siisti, mutta luultavasti aivan liian työläs toteuttaa, joten suosisin merkkien tilaamista.

En tiennytkään tällaisesta perinteestä, kiitos! Heijastinpalat ovat todella hyvä idea ja sitä voisi mielestäni jatkaa. Ehkä olisi myös siistiä, jos valmiiksi leikattujen palojen lisäksi voisi leikata itse haluamansa kuvion.

Kiitos paljon molemmista hyvistä ideoista!

Suvi


Hi Nelly and thank you for the questions!

In my opinion it would be really cool if Grandma Club had its own overall patch! As far as I’m aware, it has been hindered by moomin’s copyrights so we probably have to come up with a different design. I most certainly will bring up this matter in the committee in the future and the patch just might happen if we find a fit design!

Self-made patches would also be neat but probably way too arduous to make so I’d prefer ordering the patches.

I didn’t know of such a tradition so thanks for informing me! I think it’s a good idea and it could be continued. Maybe we could in addition to offering ready-cut pieces also offer people the choice of cutting the shapes themselves.

A big thank you for the great ideas!

Suvi

Hiii

 1. Mitä Suurmartta voi tuoda hallitukseen mitä muut ehdokkaat eivät voi?
 2. Mitä sinä henkilökohtaisesti voit antaa hallitukselle?
 3. Mitä hallitus voi antaa sinulle?
 • Filip

Moiii

 1. What can the Great Grandma bring to the guild’s board that the other roles cannot?
 2. What can you personally give to the board?
 3. What can the board give to you?
 • Filip

Deadline for submissions: 18th November 2022

Hiii :‎)

Vaikkei juuri Suurmartta ole roolina erityisen kriittinen hallituksen toiminnan kannalta, järjestää marttakerho kuitenkin suuren osan killan tapahtumista, joten tällöin hallitus pysyy niistä kärryillä. Eniten haluan kuitenkin painottaa henkilökohtaista motivaatiota ja kiinnostustani ja sen tarpeellisuutta hallitukselle.

Kuten jo hakemuksessani mainitsin, kiinnostukseni niin koko kiltaa kuin myös sen hallinnollista puolta kohtaan on suuri, ja olen valmis uhraamaan suuren määrän ajasta ja energiastani kiltahommiin.
Uskon, että oikeasti motivoituneiden jäsenten olemassaolo on hallitukselle hyvin suotuisaa, ellei jopa kriittistä, joten tässä minulla on hallitukselle paljon annettavaa. Tämä korostuu varsinkin, kun monet hallinnon roolit ovat oletuksena myös hallitusrooleja, jolloin niihin hakevien motivaatio itse hallitusta kohden ei ole taattu.

Hallituksessa toivoisin saavani tarkemman käsityksen killan toiminnasta, kokemusta ja tietoa yhdistyksen ylläpitämisestä ja hallinnollisesta toiminnasta. Sen lisäksi, että nämä aiheet kiehtovat minua, uskoisin niistä olevan minulle hyötyä myöhemmin, sillä olen hyvin kiinnostunut muistakin rooleista killassa ja aion hakea niihin tulevaisuudessa.

-Suvi


Moiii :)‎‎

Even though Great Grandma isn’t that important of a role for the board itself, the Grandma club organizes a major portion of the guilds events and so with the Great grandma on the board, the board can be kept up-to-date on our events. However, I’d mainly want to emphasize the importance of my personal motivation and interest and its necessity to the board.

As I already stated in my application, I take a great interest in the guild as a whole as well as its administrative side and I am prepared to invest a vast amount of my time and energy to guild related work.
I believe that the existence of truly motivated board-members is highly beneficial, if not crucial, so in that matter I have a lot to give to the board. This is especially important when a great number of the guild’s roles belong to the board by default, so the applicants’ motivation towards the board itself is not guaranteed.

Being on the board would help me understand the administrative side of the guild better and give me a clearer view of the operations of such an association. In addition to my interest in such things, I believe it would benefit me in the future as I am very interested in other positions in the guild as well and I plan to apply for them in the future.

-Suvi

Hi Suvi

thanks for your reply!

What is your favourite animal?

Hi Anna! Thanks for the great question!

My favourite animal is definitely the cat!
Here are some of my favourite cat videos, ur welcome <3

-Suvi :3

Moikka!

Mahtavaa, että hait mukaan killan toimintaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

Mikä on näkemyksesi jonkinlaisen hallitusvetoisen inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna

Hi!

Awesome that you applied to a position in guild!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

What is your viewpoint for inclusivity ouf guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

What do you think is good already, and what needs improvement?

Do you think whether it is necessary to gather a (board driven) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna