Rahastonhoitaja / Treasurer

Rahastonhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu killan taloudesta vastaaminen. Tämä toteutetaan laatimalla hallinnon (muiden toimikuntapuheenjohtajien) kanssa budjetti, joka toimii kuluvan vuoden talousarviona.

Rahastonhoitaja vastaa myös killan rahaliikenteestä, sillä killan rahaliikenne kulkee lähes kokonaan rahastonhoitajan kautta. Hän huolehtii laskujen maksamisesta ja killan kirjanpidosta.
Rahastonhoitaja kuuluu killan hallitukseen, jossa hän muiden hallituslaisten kanssa osallistuu killan päätöksentekoon. Rahastonhoitaja kuuluu myös AYY:n alaiseen Rahastoon, joka koostuu AYY:n alaisten erityisasemayhdistysten rahastonhoitajista.

Rahastonhoitajan tehtävä vie jonkin verran aikaa. Aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai rahastonhoitajana olosta ei tarvita, mutta siitä on hyötyä.

Jos kysymyksiä ilmenee, niin niitä voi esittää minulle Telegramissa @joeov.


The most important task for treasurer is to look after guild’s economy. This is done by creating a budget for the year with other committee chairpersons.

The treasurer is responsible for guild’s money transactions as they do almost all the transactions. Their job is to pay invoices and do the bookkeeping. They are also part of the guild’s board and take part in decision making related to the guild. Also, treasurer belongs to AYY’s Treasury (Rahasto), which contains treasurers from other AYY’s special status associations.

The amount of treasurer-related work takes time varies – it’s not the easiest simplest job, but not either the hardest. Earlier treasurer experience is not required, but it’s beneficial.

If you have any questions, they can be sent to me using Telegram @joeov.