Petrus Asikainen Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi / for Chairman of the Board 2023

Moi taas!

Olen (edelleen) Petrus, viidennen vuoden tikkiläinen. Minut on usein nähty mouhoilemassa* killan toiminnasta ja tulevaisuudesta, ja koen, että minulla on vielä killalle annettavaa.

Pari nimetöntä hyväntekijää sai minut miettimään “hae puhikseksi” -heittoa kunnolla, ja en ole sen jälkeisten päivien aikana saanut todettua ideaa huonoksi, joten päätin siirtyä mouhoista tekoihin ja hakea Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi 2023!

Koen suurimman vahvuuteni olevan pitkässä kokemuksessa killan toiminnasta eri tasoilla. Vaikka en Tietokillan hallituksessa olekaan ollut, olen toiminut parin muun yhdistyksen hallituksessa sekä kahden eri killan toimihenkilönä, joten yhdistystoiminta on varsin tuttua. Parina viime vuonna olen upottanut omaa aikaani killan toimintaan, joten en usko puhisvuoden tuottavan tässä ongelmia – teen töitä osa-aikaisesti ja opintoaikaakin on vielä jäljellä enemmän kuin tarpeeksi.

Kuten Antonkin sanoi, Tietokillan tärkein kehityskohde on tällä hetkellä kommunikaatiossa hallinnon eri tasojen välillä. Parannuksia voisi aluksi etsiä pienillä mutta konkreettisilla toimilla: esimerkiksi hallituksen pöytäkirjat pitäisi viimeistellä rutiinilla ja tiivistää niistä tärkeimmät viikkotiedotukseen. Oikeastaan hallituksen, hallinnon (toimikuntapuhisten), toimihenkilöiden, ja loppujen kiltalaisten välisestä viestinnästä lähinnä tapahtumatiedotus sekä toimikuntien sisäinen viestintä on tällä hetkellä näkyvää ja tehokasta.

Kilta on laajentunut viime vuosina huimasti, ja varsinkaan koronavuosien tuottama sukupolvikatkos ei ole auttanut hallintohimmeliä pysymään mukana muutoksessa. Esimerkiksi toimikuntien määrä on kymmenessä vuodessa tuplaantunut, kun taas hallituksen koko on pysynyt 12 henkilössä. Haluaisin ennen ensi vuoden vaalikokousta tarkastella muun muassa hallituksen roolijakoa uudelleen, ja ottaa oppia myös muiden kiltojen hallinnosta. Mielestäni kaikkien toimikuntien tulisi olla edustettuna jonkun hallitusroolin kautta, ja säännöllistä yhteydenpitoa pitäisi olla molempiin suuntiin jokaisen toimikunnan kohdalla – toki toiminnan aktiivisuuteen suhteutettuna.

Kysymyksiä näistä ajatuksista tai mistä tahansa muusta voi heittää tänne foorumille tai suoraan Telegramissa @purkka. Tehdään näistä vaalit joilla on merkitystä – tieteessä asiat edistyvät vain haastamalla!

Petrus Asikainen
21.11.2022
Kylän olohuone, JMT 5, Otaniemi
−2 °C, lumensyvyys 3 cm


Hi again!

I’m (still) Petrus, a fifth year TiK student. I’ve been a common sight mouhoing* about the guild’s activity and future, and I think I still have something to offer for the guild.

A couple anonymous people convinced me to properly consider the half-joke of “apply for chairman”, and in the days since I haven’t managed to rule it a bad idea – and so I’ve decided to translate my mouho* into actions and apply for the Chairman of the Board in 2023!

I believe my biggest strength is my long experience in the guild on various levels. Even though I haven’t been on Tietokilta’s board, I’ve been a board member of some other organizations and a volunteer in two guilds, so association work is quite familiar to me. During the last couple years I’ve spent a lot of my time for guild work, so I don’t see a year as chairman causing problems in that regard – I’m currently working part-time, and I still have more than enough time to graduate as well.

Like Anton also said, the guild’s biggest problem is currently communication between the levels of administration. At first, we should look for small but concrete improvements: for example, board meeting minutes should be routinely finalized and the most relevant parts summarized in the guild’s weekly publications. Between the board, administration (committee chairs), committees, and guild members, I think the only things that are currently really visible and effective are event announcements and intra-committee discussions.

In recent years, the guild has been expanding rapidly, and the generational gap caused by the pandemic hasn’t exactly helped the administration in keeping up with the change. For example, the number of committees has doubled in the last 10 years, while the board has stayed at 10 years. Among other things, I’d like to review the board’s role structure for next year’s election meeting, and also take notes from other guilds’ administration. I believe all committees should be represented by some role in the board, and that there should be regular communication both ways towards each committee – of course relative to their activity level.

If you have any questions about these thoughts or anything else, you can ask them here on the forum or in Telegram at @purkka. Let’s make this an election that matters – in science, things only advance when they’re challenged!

Petrus Asikainen
21.11.2022
Village living room, JMT 5, Otaniemi
−2 °C, 3 cm of snow


*
mouho (subst.): enemmän tai vähemmän hyödyllinen keskustelu siitä miten asioiden pitäisi olla
mouho (noun): more or less useful discussion about how things should be

5 Likes

Hei Purkka!
Upeaa että haet Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi!

Tässä muutama kyssäri sinulle

 • Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

 • Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin vahvuus? Miten hyödyntäisit sitä PJ-vuotesi aikana?

 • Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin heikkous? Miten kehittäisit kiltaa sen ylipääsemiseksi?

 • Missä näet Tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

 • Kuka on killan tärkein henkilö?

 • On tärkeää että jäsenistö tunnistaa puheenjohtajansa. Mikäli sinut valitaan, olisiko sinun mahdollista hankkia Telegram profiilikuva jossa esiinnyt?

Onnea huomiselle!
Visa Pollari, PJ19

Moi Visa, ja kiitos kiperistä kysymyksistä!

Vastaan tähän killalle hyvinkin relevantilla projektilla, killan verkkosivu-uudistuksella, jonka osana olen pitkälti henkilökohtaisesti tehnyt alkuvuodesta 2021 asti Ilmomasiinan päivitystä. Työ on viimein kantanut hedelmää monella saralla ja pyrin siihen, että nettisivut (ja jokunen muu digitaalinen pala historiaa) vaihtuvat uusiin tämän vuoden sisällä.

Ehdottomasti alan kiinnostavuus ja tulevaisuus, joka tuo meille tulevaisuudessakin fukseja, töitä ja edellisten mukana myös jatkuvuutta ja yrityssuhdemahdollisuuksia. Näiden vuoksi on tärkeää ylläpitää jatkossakin fuksikasvatusta, edunvalvontaa ja yrityssuhteita, jotka ovat tällä hetkellä enimmäkseen hyvällä mallilla.

Tähän vastasinkin jo aloituspostauksessani paristakin kohtaa.

Vuodessa ei pidä yrittääkään tehdä liian isoja muutoksia. Haluaisin kuitenkin nähdä Tietokillan, jossa jäsenistöllä ja fukseilla on parempi kuva hallinnon toiminnasta – tämä näkyisi varmasti esimerkiksi hieman täydempänä vaalifoorumina.

Kymmenen vuoden päästä – jos Suomen ja maailman poliittinen kehitys ei yllätä – kilta voi hyvin olla tuplannut kokonsa nykyisestä, ja haluaisin nähdä killan hallinnon pysyneen kehityksessä mukana siten, että sen rakenne tuntuu järkevältä ja jokainen toimikuntapuhis, toimari ja kiltalainen kokee itsensä edustetuksi.

Tähän olisi mukava vastata poliitikkovastauksella “jokainen vapaaehtoinen”. Koska kuitenkin yhtä henkilöä kysytään, fuksikapteen(e)illa on varmasti suurin merkitys killan tulevaisuuden suhteen.

Ehdottomasti. Profiilikuvakokoelmani historia on melko pitkä ja sisältää mm. itsetuntohaasteita ja erinäisiä TG-ryhmiä, joissa en ole halunnut omaa naamaani pitää; nämä ovat kuitenkin pitkälti historiaa, ja edustustehtävän nimissä muutos on varmasti tarpeen.

-Petrus

2 Likes

—ENGLISH BELOW—

Moikka Petrus!

Mahtavaa, että hait puhiskisaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

 1. Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

 2. Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

 3. Mikä on näkemyksesi jonkinlaisen hallitusvetoisen inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna


Hi Petrus!

Awesome that you applied to the chairman position!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

 1. What is your viewpoint for inclusivity ouf guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

 2. What do you think is good already, and what needs improvement?

 3. Do you think whether it is necessary to gather a (board driven) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna

Moi Anna, ja kiitos kysymyksistä!

Tietokilta on kieltämättä erottunut monesta muusta killasta tällä saralla – eikä varsinaisesti edukseen. En koe olevani oikea henkilö kommentoimaan inklusiivisuutta subjektiivisesti, mutta muutaman asian voin todeta.

Killan sivuilla ei tällä hetkellä mainita häirintäyhdyshenkilöä lainkaan, ja tietääkseni nykyisin asia on delegoitu AYY:n toimijoille. Tähän on onneksi nykyisissä vaaleissa tulossa muutos – itse asiassa olisin toivonut hallitukselta uudesta roolista esittelyä, jotta asia saa tarpeeksi huomiota.

Positiiviselta puolelta kilta on pidempään pyrkinyt ottamaan kv-opiskelijoita huomioon toiminnassa ja integroimaan toimintaa suomenkielisten opiskelijoiden kanssa. Useissa tapahtumissa on myös viitattu AYY:n turvallisemman tilan periaatteisiin.

Laulukulttuurin muutos on ollut jokseenkin puhuttava aihe tänäkin vuonna – mielestäni aivan AYY:n uuteen laulukirjaan sovelletulle linjalle ei tarvitse lähteä ja muuttaa kappaleista sanaa “veikko”, mutta killan laulukirjaprojektissa tämä on myös varmasti relevantti asia niin pienen “siivouksen” kuin kv-osion kehittämisen osalta.

En nyt suoraan muista, onko kilta tehnyt aiheesta anonyymiä kyselyä jäsenistölle (ja milloin, jos on), mutta mielestäni olisi varsin järkevää selvittää mielipiteitä ja kokemuksia ja tehdä päätös tästä sen perusteella.

-Petrus


Hi Anna, and thanks for the questions!

Tietokilta has indeed stood out from many other guilds in this area – and not exactly in a good way. I don’t feel like I’m the right person to discuss this topic subjectively, but I can say a few things.

The guild website doesn’t currently mention a harassment contact person at all, and I believe this has been previously delegated to AYY. Fortunately, the current election has this spot open – to be fair, I’d hoped the current board would post an introduction to role to give attention to the fact that it’s open for applications.

On the positive side, the guild has been actively taking international students into account and integrating their activities with Finnish students. Some of our events also refer to AYY’s safer space policy.

Song culture has again been a popular topic this year – I don’t think we need to exactly follow the policy chosen for AYY’s new songbook and change all mentions of “veikko” (being a masculine-ish word for “fellow”), but this is definitely a relevant topic in the guild’s songbook refresh, both in terms of a slight “cleanup” and improving the international section.

I can’t recall if the guild has recently made an anonymous poll for members on this topic (and if it has, when), but I think it would be wise to gather opinions and experiences and make a decision based on that.

-Petrus

1 Like

Moikka Petrus!

Hienoa nähdä, että haet hallituksen puheenjohtajaksi! Minulla ois pari kysymystä, joihin haluaisin kuulla vastauksen.

 • Miten teet killan toiminnasta läpinäkyvää peruskiltalaiselle?

 • Miten huolehdit omasta jaksamisesta?

 • Puheenjohtajan on tärkeää pystyä fasilitoimaan kompromisseja niin hallituksen kuin muidenkin yhdistyksien kanssa. Osaisitko kertoa jonkin anekdootiin tilanteesta missä olet joutunut tekemään kompromissin toisen ihmisen kanssa sinulle tärkeästä asiasta?

Tsemppiä huomiseen!
Oskari Järvinen, PJ21

Moikka Oskari, ja kiitos sinullekin kysymyksistä ja tsempistä!

Jo mainitsemani parempi viestintä hallinnolta killalle olisi varmasti yksi askel tähän suuntaan. Muita keinoja voisivat olla esimerkiksi helppo palautekanava toiseen suuntaan (killalta hallinnolle), parempi (ennakko-)tiedotus hallituksen kokouksista ja niiden markkinointi myös fukseille, ja kenties toimikuntien perustoiminnan esitteleminen useammin yhteistyössä tiedottajan kanssa.

Olen testannut oman jaksamisen rajoja paikoin turhankin paljon ja tunnistan nykyisin hyvin merkit rajojen lähestymisestä. Luotan siihen, että ympäriltäni löytyy elämässä tarpeeksi tukea ja/tai joustoa tilanteen sitä vaatiessa, niin killan, töiden, opintojen kuin läheistenkin osalta – oman terveyden priorisointi on aina tärkeintä, koska burnout ei edistä mitään.

Mitään erityisen merkittävää kompromissia en osaa tähän elämästäni nimetä. Kuten jokainen kanssani tapel neuvotellut ihminen on voinut huomata, olen kuitenkin ihminen, jolla on tapana muodostaa vahvoja mielipiteitä asioista – joten luonnollisesti kompromissien tekeminen on ollut asia, jonka olen oppinut vahvasti kantapään kautta. Pyrin yleensä itse etsimään jonkinlaista kompromissia, jos päätös tarvitaan ja huomaan, etteivät omat perustelut kelpaa vastapuolelle.

-Petrus