Petrus Asikainen hallituksen muodostajaksi ja/tai puheenjohtajaksi 2024 / for board former/chairperson 2024

Moi! Olen Petrus, eli PurkkaKoodari, eli Purkka (mitä näitä nyt on), kuudennen vuoden opiskelija ja noin neljännen vuoden kilta-aktiivi. Haen killan hallituksenmuodostajaksi ja/tai puheenjohtajaksi vuodelle 2024 – riippuen toki minkä vaalimallin kilta päättää!

Tänä vuonna olen toiminut killan yhteisövastaavana ja hallituksen varapuheenjohtajana. Olen vuoden aikana työstänyt Joonaksen ja hallituksen mukana muun muassa sääntöuudistusta, eettistä ohjesääntöä, ja kehittänyt killan sisäistä viestintää. Yhdistettynä muiden yhdistysten hallitushommiin tämä on tehnyt muun muassa yhdistyslain ja muut hallinnolliset kommervenkit varsin tutuksi.

Virallisempien hommien ohella olen käyttänyt melkoisen määrän aikaa killassa mm. nettisivuprojektiin, laulukirjan työstämiseen, lukkarointiin ja laulukulttuuriin, Alkorytmiin kirjoittamiseen, kiltahuoneen parantamiseen, ISOiluun, ja milloin mihinkin nakkihommaan, pöytäkirjantarkastukseen, excutarrapaketin laadintaan tai tiedotuksen kääntämiseen.

Puheenjohtajana tärkein vahvuuteni on kyky ja halu kuulla kaikki näkemykset – etenkin omastani eroavat – ja pyrkiä parhaaseen päätökseen keskustelemalla. Tarvittaessa osaan kuitenkin myös painaa päätöksiä eteenpäin, jos keskustelu ei tuota tulosta. Mitä vastuullisempi tehtävä, sitä vakavammin sen otan – mutta tilanteen salliessa kuuluu toki pitää hauskaa! Uskon, että pystyn myös hyödyntämään pitkän kiltauran tuomaa kokemusta juuttumatta menneisiin siinä, missä kilta on mennyt eteenpäin.

Kirjoitin tarkemmin ajatuksiani killasta ylös, ja siitä tuli varsinainen tekstiseinä, joten se löytyy seuraavasta viestistä. Tiivistettynä: Haluan viedä kiltaa suuntaan, jossa hallinto eli hallitus, toimikuntien PJ:t ja muutama muu rooli ovat mahdollisimman samalla viivalla, kuitenkin niin, että hallitus pitää langat käsissään ja varmistaa tarvittaessa killan toimivuuden.

Jos jokin tässä ketjussa mainittu tai mainitsematon jäi mietityttämään, kysy ihmeessä! Kysymyksiä voi lähettää tähän ketjuun, Telegramitse @purkka, tai vapaavalintaisella muulla tavalla (kirjepostiin en takaa vastauksia). Jos mouhottaa enemmänkin, niin mennään vaikka lounaalle tai kaljalle asian tiimoilta!


Petrus Asikainen


Hi there! I’m Petrus, aka PurkkaKoodari, aka Purkka, a sixth year student and somewhere around fourth year guild active. I’m applying for the board former and/or chairman of the board for 2024 – of course depending on which election system the guild chooses!

This year, I have served as the Community Manager and vice chair of the board. During the year, I have worked with Joonas and the rest of the board on things like the proposed guild bylaws reform and Code of Conduct and developing the guild’s internal communication. Combined with board experience in other associations, this has made me quite familiar with the relevant legislation and other administrative tricks of the trade.

In addition to the more official tasks, I have spent quite a bunch of time on things like the guild website project, the upcoming songbook refresh, songmastering and song culture, writing for the guild magazine Alkorytmi, improving the guild room, ISOing, and numerous other random tasks, be it inspecting meeting minutes, preparing an excursion sticker pack or translating guild announcements.

As chairman, my core strength is my ability and willingness to listen to all views – especially those that differ from my own – and to seek the best outcome through discussion. However, if necessary, I can also push decisions forward if the discussion is not productive. The more responsible the task, the more seriously I take it – but when the situation allows, one can’t forget to have fun!

I wrote down my thoughts on the guild in more detail, and it became quite a wall of text, so you’ll find it in the next post. To summarize: I want to see a guild where the administration – including the board, committee chairs and a few other roles – are as equal as possible, but with the board holding the reins and ensuring the guild functions when necessary. Finally, I believe that I can utilize the experience of my long guild career, without being stuck in the past when the guild has moved forward.

If anything mentioned or unmentioned in this thread is still on your mind, please go ahead and ask! Questions can be sent in this thread, via Telegram @purkka, or by whatever other means (replies to snail mail not guaranteed). If you feel like more mouho, let’s even go grab lunch or a beer!


Petrus Asikainen

2 Likes

Sitten se pihvi: miten näen killan tulevaisuuden. Tekstiseinä edessä, sinua on varoitettu.

Tässä vaiheessa pakko erikseen kiittää Aaronia (@Carogust) hyvästä avauksesta – jos tämä teksti ei olisi ollut pitkälti tässä muodossa jo päivällä, syyttäisin varmaan itseäni plagioinnista monessa kohtaa.

Then for the meat: how I see the future of the guild. Wall of text incoming, you’ve been warned. (Read below for English.)

Hallinnosta

Tietokillan hallintorakenne on Otaniemen mittakaavassa melko uniikki: lähes kaikissa killoissa pienehkö hallitus tekee “kaiken”, tai ainakin johtaa suurta osaa killan toiminnasta. Siihen verrattuna Tietokillan lukuisat ja pitkälti itsenäiset toimikunnat ovat merkittävä ero. Tietokillan tulee erottua tässä edukseen. Meidän pitää omaksua toimikuntapainotteinen malli kunnolla ja hyväksyä sen haasteet, jos haluamme nauttia sen hyödyistä.

Miten tähän sitten päästään?

Hallituksesta

Kilta tarvitsee joka tapauksessa (jo yhdistyslain takia) hallituksen. Sen koko pienenee hieman – hallituksen pohjaesityksessä on pitkälti järkevä kokoonpano. Hallituksen pitää olla mahdollisimman pitkälti toimeenpaneva, käytännön hallinnollisia asioita hoitava elin, sekä säännöllisesti kokoontuvana killan kommunikaation solmupiste.

Kuten hallituksen pohjaesityksessäkin mainitaan, hallituksen pitää pysyä ajan tasalla siitä, mitä killassa tapahtuu. Tämä toteutuu jakamalla jokaiselle hallituslaiselle muutama toimikunta, joiden tekemisistä, suunnitelmista ja haasteista muuta hallitusta pidetään ajan tasalla. Tarkoituksena ei ole kytätä tai ohjata toimikuntia, vaan niiden varsinainen toiminta pidetään mahdollisimman itsenäisinä.

Jokaisen hallituslaisen pitäisi haluta hallitukseen edistämään killan toimintaa ja hoitamaan juoksevia asioita. Käytännössä moni sellainen rooli, jonka hallituksessa oloa on perusteltu “kommunikaatiotarpeella”, on istunut kokouksissa pääasiassa toteamassa toimikuntansa aiempia tekemisiä. Normaalitilanteen pitäisi olla se, että koko hallitus pääsee kokouksiin, ja muut hallinnon jäsenet käyvät kokouksissa matalalla kynnyksellä, jos jotain paikan päällä keskusteltavaa on.

Haasteista

Isompi hallinto on totta kai haastavampi ryhmäyttää kuin pienempi hallinto tai hallitus. Ratkaisu tähän ei ole kuitenkaan luovuttaa, vaan varmistaa, että hallinnolla on matalan kynnyksen tilaisuuksia ryhmäytyä tai ihan vaan viettää aikaa. Osa tätä on myös se, että hallinto ei koe itseään toisen luokan kansalaisiksi esim. vuosijuhlaedustusten osalta. On selvää, että hallinnolle pitää budjetoida myös jonkin verran enemmän rahaa, mutta mielestäni se on varsin pieni hinta killan aktiivien työstä.

Isoon hallintoon päätyy varmasti myös vähemmän aktiivisia henkilöitä, kuten joka vuosi tähän asti. Samalla kun hallinnon ja hallituksen eroa pienennetään, myös velvollisuuksien tulee selventyä. Vaikka kiltatoiminta on vapaaehtoistyötä, mielestäni jokaisella hallintoon hakeneella tulee olla velvollisuus toteuttaa kirjoittamaansa toimintasuunnitelmaa parhaansa mukaan. Hallituksen tehtävä on jo killan sääntöjen mukaan “valvoa toimikuntien toimintaa”. Tämän täytyy sisältää tarvittaessa keskustelun avaaminen siitä, miten varmistetaan parhaiten sekä killan toiminnan jatkuvuus että toimihenkilöiden jaksaminen, myös silloin kun ne ovat ristiriidassa.

Myös hallinnon suuntaan kommunikaation pitää toimia – pienemmän hallituksen myötä on entistä relevantimpaa siirtää yleistä keskustelua killan asioista hallinnon suuntaan.

Killasta yleensä

Tänä vuonna Tietokilta on monessa asiassa ottanut kiinni koko Otaniemen kehitystä mm. yhdenvertaisuusasioissa, ja siitä kuuluu suuri kiitos Joonakselle ja häirintäyhdyshenkilöille. Prosessissa on vielä alkukankeutta, mutta suunta on hyvä, ja siitä on syytä pitää kiinni – eettinen ohjesääntö on varmasti tärkeä askel tähän suuntaan. Kilta on ollut itselleni ja monelle muulle paikka kasvaa ihmisenä, ja toivon, että se on jatkossakin jokaiselle turvallinen paikka olla oma itsensä ja myös oppia virheistään.

Killassa on monia muitakin paikkoja, joissa on varaa kehittää – mainitaan nyt esimerkiksi, ei missään järjestyksessä: kiltahuonekulttuuri (osin lafkan takia), dokaamiskulttuuri (yhä), KV-opiskelijoiden huomioiminen ja aktivoiminen, mouhokulttuuri (kokoukset venyvät mutta esityksiä ei kommentoida etukäteen). Kaikkeen ei varmasti ehdi vaikuttaa itse, ja luotankin siis myös tehtäviinsä valittavan hallinnon osaamiseen ja näkemykseen!

Hallituksen ja hallinnon muodostamisesta

Jos kilta päätyy kannattamaan hallituksenmuodostajaa, hamun ensisijaisen (ja ainoa) tavoite on etsiä killalle paras mahdollinen hallitus. Itse en lähtökohtaisesti pidä hallituksenmuodostajasta periaatteena, mutta olen valmis toteuttamaan vaalit myös sen kautta.

Koska en varmasti tiedä kaikkea killan toiminnasta, haluan ehdottomasti hyödyntää nykyisten toimihenkilöiden ja koko killan osaamista haastatteluvaiheessa, jotta tiedän varmasti mitä etsin. Jos joku nykyinen tai aiempi toimari haluaa käyttää aikaansa osallistumalla uusien haastattelemiseen, sekin on varmasti tervetullutta, vaikka en sitä tietysti odota.

Hallituksenmuodostajan käyttöä perustellaan usein hallituksen henkilökemioiden varmistamisella ennakkoon. Tämä olisi varmasti osittainen kriteeri itsellenikin, mutta melko pienellä painoarvolla. Isohkoon hallintoon mahtuu joka tapauksessa erimielisiä ihmisiä, ja jos juuri hallitus yritetään erikseen saada ryhmäytymään paremmin, se myös eriyttää hallintoa.

Kaikki tässä mainittu perustuu ajatuksiin, joihin olen päätynyt viime vuosien aikana – ja lähes kaikista niistä haluan myös kuulla uusia ajatuksia. Tämä on myös yksi tärkeä perustelu edellisen kappaleen pointille. Ajatukset paranevat yleensä vain keskustelemalla niistä, ja ei varmasti huononna mahdollisuuksia päästä hallitukseen, jos on näkemystä asioista! Hallitukseen mahtuu ehdottomasti sopivia henkilöitä jopa toimikuntaroolien ulkopuolelta.

Lopuksi

Vielä uudelleen: jos jokin tässä mainittu tai mainitsematon jäi mietityttämään, kysy ihmeessä! Kysymyksiä voi lähettää alle kommentteihin, Telegramitse @purkka, tai vapaavalintaisella muulla tavalla. Jos mouhottaa enemmänkin, niin mennään vaikka lounaalle tai kaljalle asian tiimoilta!

Jos tämän lukeminen kiinnosti tähän asti ja et ole vielä vanhempi mouho, kannattaa todennäköisesti hakea hallitusvirkaa!

Koska kyseessä on sentään vaalipostaus, lienee syytä keksiä loppuun jokin latteus. Siispä: Tietokilta voi olla maailman paras paikka opiskelijalle – nyt sitä pitää vain hiukan työntää oikeaan suuntaan!

Petrus Asikainen


On guild administration

Tietokilta’s governance structure is quite unique in Otaniemi: in almost all guilds, a small(ish) board does “everything”, or at least runs a large part of the guild’s activities, compared to Tietokilta’s numerous and largely independent committees. This is where the guild must make a difference: we need to embrace the committee model and accept its challenges if we are to reap its benefits.

So how do we get there?

On the guild board

In any case – already because of the Associations Act – the Guild needs a board. Its size will be slightly reduced – the current board’s proposal has a largely sensible composition. The board should be as much as possible an executive body, dealing with practical administrative matters, and, with their regular meetings, a communication hub within the guild.

As mentioned in the proposal, the board must stay up-to-date with what is happening in the guild. This will be accomplished by assigning each board member a few committees, whose activities, plans and challenges keep the rest of the board informed. The intention is not to micromanage committees – they should still be as independent as possible.

I believe every board slot should go to a person that wants it to advance the guild and take care of the day-to-day tasks. In practice, many of the roles claimed to “need a board slot for communication” have sat in meetings mostly to note their recent committee activities. The norm should be for the whole board to attend most meetings, with other members of the guild administration attending meetings with a low threshold if there is something to discuss on the spot.

On the challenges of this model

It is true that a larger guild administration makes building a sense of unity more challenging than a smaller administration or board. But the solution is not to give up! We must ensure that there are low-threshold opportunities for the administration to hang out. Part of this is also to ensure that the non-board administration don’t feel like second-class citizens, for example, in terms of annual ball representation. Obviously, some extra money has to be budgeted for the administration, but I believe that is a very small price to pay for the work of the guild’s most active members.

The larger administration will also certainly end up with some less active members, as it has done every year so far. As the separation between administration and board is reduced, the responsibility of administration members should also be clarified. Although guild activities are voluntary, I believe that everyone that applied for the administration should be expected to implement their written action plan to the best of their ability. The role of the Board, according to the Guild’s bylaws, is to “oversee the activities of the committees”. If necessary, this must include opening up a discussion on how best to ensure both the continuity of the guild’s activities and the wellbeing of the volunteers, even when the two might conflict.

Communication towards the administration must also work – with a smaller board, it is more relevant than ever to move general discussion of guild matters towards the administration.

On the guild in general

This year, the guild has taken big steps in catching up with the rest of Otaniemi on many issues, including equality, and for this we owe a big thank you to Joonas and the harassment contact persons. The process is still finding its place, but the current direction is right and should be maintained – the Code of Ethics is certainly an important step in this direction. The guild has been a place for myself and many others to grow as a person, and I hope that it will continue to be a safe place for everyone to be themselves and also to learn from one’s mistakes.

There are many other places in the guild where there is room for improvement – for example, and in no particular order: guild room culture (partly because of the school), drinking culture (still), appreciating and activating international students, mouho culture (meetings drag on but proposals are not commented on in advance). One person most definitely can’t influence everything, and therefore I also strongly trust in the skills and vision of the administration to be elected!

On board and administration formation

If the guild wishes for a board former, that person’s primary (and only) objective must be to find the best possible administration for the guild. Personally, I don’t like the principle of a board former in general, but I’m willing to conduct the election through it as well.

Since I certainly don’t know everything about the guild, I definitely want to draw on the expertise of the current administration and the guild as a whole during the interview process to know what to look for. If any current or past administration members want to use their time and participate in interviewing new applicants, that would certainly be welcome too, although of course I don’t expect it.

The use of a board former is often justified with ensuring the board’s personal chemistry in advance. This would be a criterion for me as well, but with relatively little weight. In any case, a larger administration will include people with quite different views, and if the board is explicitly assembled to “be a better team”, it will also differentiate the board and administration further.

Everything mentioned here is based on ideas I have ended up with over the past few years – and on almost everything, I’m also open to discussing all new ideas. This is also a reason for the points in the previous paragraph. Ideas are usually only improved by discussing them, and it certainly doesn’t hurt your chances for a board spot if you have a vision! There’s definitely room on the board for that, even if you aren’t taking on a committee chair spot.

To conclude

Again: if anything mentioned or unmentioned in this thread is still on your mind, please go ahead and ask! Questions can be sent in this thread, via Telegram @purkka, or by whatever other means. If you feel like more mouho, let’s even go grab lunch or a beer!

If you were interested enough to read this far and you’re not an even older mouho, you should probably apply for a board spot!

As this is an election post, it would probably be appropriate to come up with a concluding platitude. And so: Tietokilta can be the best place in the world for students – right now it just needs a little push in the right direction!

Petrus Asikainen

Mahtavaa että olet hakemassa! Tässä muutama kysymys : )

 • Hallituksenmuodostajana, tarpeellisten virkanimikkeiden lisäksi, millaisia profiileja ja (sosiaalisia?)rooleja pyrkisit hallituseen valikoimaan?

 • Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

 • Missä näet tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

 • Kuka on killan tärkein henkilö?

 • Kuuluisiko killalla olla vuosittaisen toimintasuunitelman lisäksi pidemmän tähtäimen strategia? Jos kyllä, mitä asioita killan kuuluisi linjata strategiassaan? Jos ei, niin miksi kilta ei tarvitse strategiaa?

 • Kuinka arvioisit aikaresurssejasi joita kykenet omistamaan kiltatoimintaan tulevan vuoden osalta?

Tsemppiä vaaleihin :fire:

T. Visa Pollari, TiKHPJ’19

1 Like

Moikka Petrus!

Kiva nähdä, että PeeJiittely kiinnostaa!

Minulla olisi muutama kysymys killan sisäisestä valta- ja päätöksentekodynamiikasta:

 • Miten näät, että kiltakokouksen, hallituksen ja hallinon yhteistyön pitäisi toimia? Onko tässä mielestäsi parannettavaa?

 • Kuka/ketkä ovat tietoisimpia killan toiminnasta ja tilanteesta? Kuuluisiko heidän tulkintaan luottaa?

 • Miten näät hallituksen puheenjohtajan roolin kahdessa aikasemmassa kysymyksessä?

Tsemppiä vaaleihin!

vanha mouho

1 Like

Moi Visa ja Oskari, ja kiitos kysymyksistä!

Hallituksenmuodostajana, tarpeellisten virkanimikkeiden lisäksi, millaisia profiileja ja (sosiaalisia?)rooleja pyrkisit hallituseen valikoimaan?

Ehdottomasti tarpeellisia virkanimikkeitä hallitukseen ovat (hallituksen pohjastakin löytyvät) puheenjohtaja, varapuheenjohtaja/sihteeri, rahastonhoitaja, yrityssuhdevastaava, ja viestintävastaava. Opintovastaavan ja ulkosuhdevastaavan hallituspaikoille on myös varsin hyvät perusteet roolin puolesta. Muista rooleista lähinnä fuksikapteeneilla ja isännällä/emännällä voi olla roolin puolesta hyötyä hallituskokoonpanossa.

Haluan hallitukseen ensisijaisesti henkilöitä, jotka ovat valmiita aktiiviseen hallitustoimintaan ja joilla on aloitekykyä ja näkemystä killan kehittämisestä – ja tämä ei välttämättä vaadi erityisesti hallitukseen sopivaa muuta roolia, jos hallituksen työnjako muodostuu fiksuksi siten.

Toivon hallitukseen myös ihmisiä, joiden näkemykset eroavat toisistaan, koska nyökyttelemällä saadaan tehokkaasti edistettyä valittua ratkaisua, muttei kehitettyä sitä paremmaksi.

Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

Yhtä erityisen hyvää tarinaa en tähän osaa heittää. Olen kuitenkin tämän vuoden hallituksessa tehnyt melko varmasti Joonaksen jälkeen eniten aloitteita ja visiostani voi lukea yltä, joten uskon, että näitä ominaisuuksia olen osoittanut.

Missä näet tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

Vuoden jälkeen haluaisin nähdä killan, jonka hallinto toimii selvästi nykyistä paremmin tiiminä ja hallintona. Tämä näkyy aktiivisuutena, keskinäisenä luottamuksena ja hyvänä henkenä.

Kymmenen vuoden päästä kilta on varmasti kehittynyt Otaniemen ja muun maailman mukana niin paljon, että tilannetta on vaikea kuvitella. Killan nykyinen toimikuntarakenne on pitkälti syntynyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, mutta uskon, että Tietokilta luottaa jatkossakin ison toimarijoukon itsenäiseen tekemiseen.

Kuka on killan tärkein henkilö?

Tähän kysymykseen on vaikea antaa yhtä vastausta. Näen, että henkilön tekee killalle arvokkaaksi niin ruohonjuuritason aktiivisuus kuin killan kehittäminen korkealla tasollakin.

Jos ajatellaan killan toiminnan jatkuvuutta, esimerkiksi yrityssuhdevastaava on myös yllättävän korvaamaton toimija killalle ja moni hyvä toimija on osaamiseltaan varsin korvaamaton.

Kuuluisiko killalla olla vuosittaisen toimintasuunitelman lisäksi pidemmän tähtäimen strategia? Jos kyllä, mitä asioita killan kuuluisi linjata strategiassaan? Jos ei, niin miksi kilta ei tarvitse strategiaa?

Tiettyjä asioita kannattaa linjata pitkällä aikavälillä. Korkean tason asioista esimerkiksi killan yhdenvertaisuuskehityksen olisi syytä olla pitkän aikavälin linjaus. Killan toiminta riippuu kuitenkin niin paljon senhetkisistä aktiiveista, että suurimmassa osassa toiminnasta mihinkään pitkän aikavälin strategiaan kiltaa ei kannata lukita.

Muitakin pitkän aikavälin dokumentteja killalla voi olla, jo nykyisten ohjesääntöjen tai esimerkiksi sijoitusstrategian muodossa.

Kuinka arvioisit aikaresurssejasi joita kykenet omistamaan kiltatoimintaan tulevan vuoden osalta?

Teen töitä osa-aikaisesti ja opinnot eivät paina päälle. Olen valmis upottamaan kiltaan jatkossakin juuri niin paljon aikaa kuin tehtävän hoitaminen parhaiten toimii.

Miten näät, että kiltakokouksen, hallituksen ja hallinon yhteistyön pitäisi toimia? Onko tässä mielestäsi parannettavaa?

Kuten kirjoitin yllä, hallituksen pitäisi olla pitkälti toimeenpaneva ja käytännön hallinnollisia asioita hoitava elin. Uskon, että avoimempi päätöksenteko parantaisi tätä yhteistyötä.

Kiltakokouksen rooli on tehdä isoja, koko kiltaa koskevia ja pitkävaikutteisia päätöksiä. Esitykset pitäisi tuoda killalle julki ajallaan, useampi viikko ennen kokousta. Hallituksen pienentyessä ja kiltakokousten aktiivisuuden ollessa matalahkoa on erityisen tärkeää varmistaa, että esityksiin kuullaan tarpeeksi mielipiteitä. Kiltakokousta ei myöskään pidä käyttää hallituksen esitysten kumileimasimena.

Killan kulttuuria olisi syytä kehittää siihen suuntaan, että esityksistä keskusteltaisiin jo foorumilla (mikä myös vähentäisi mouhoa kokouksessa), ja että killan kokouksissa käy enemmän jäseniä (mouhon vähentäminen varmasti edistäisi tätä).

Kuka/ketkä ovat tietoisimpia killan toiminnasta ja tilanteesta? Kuuluisiko heidän tulkintaan luottaa?

Killan hallinnolla on varmasti kullakin omasta alastaan paras ymmärrys, ja hallituksella paras kokonaiskuva killasta. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että koko hallinnon ja kaikkien rivikiltalaisten ääni kuuluu – hallituksen kokonaiskuva ei koskaan ole täydellinen, ja varsinkin hallitukselle syntyy helposti omaa kuplaansa killan sisälle.

Miten näät hallituksen puheenjohtajan roolin kahdessa aikasemmassa kysymyksessä?

Puheenjohtajalla on viime kädessä vastuu varmistaa, että kommunikaatio hallinnon tasojen välillä toimii, huolehtia että kaikki näkemykset kuullaan kullakin tasolla, ja ohjata (ja tarvittaessa rajata) keskustelua niin, että paras ratkaisu löydetään.

Puheenjohtaja on myös yleensä killan aloitteellisin henkilö, joten esimerkiksi ryhmäyttämisen aktiivinen edistäminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin.

Puheenjohtajan ei tarvitse tietää kaikkea killan toiminnasta, mutta hänen täytyy koota ympärilleen ihmiset, jotka tietävät – ja tietää, keneltä kysyä mistäkin.


Petrus

Ensimmäinen yritys laittaa viestiä meni hienosti :wink: Siispä uudelleen!

Kiva että oot hakemassa puheenjohtajaksi!
Hallitus on tänä vuonna pitänyt joka toinen viikko työpajoja, joissa on työstetty killalle ajankohtaisia asioita. Koetko, että moisesta on myös tulevaisuudessa hyötyä, ja voisiko työpajoja pitää läpi vuoden, mahdollisesti myös hallinnolle laajennettuna?

Moi Noora, kiitos kysymyksestä!

Työpajat ovat olleet tänä vuonna ihan hyvä kehitys iltakouluista, vaikka ne ovatkin olleet pitkälti hallituksen kokouksen jatkeita ja sihteerin sormien säästöä.

Hallituksen kokousten pituuden järkevöittäminen karsimalla vakioaiheita pidempien mouhoaiheiden yhteydessä on ainakin hyvä idea, jota haluan soveltaa ensi vuonnakin.

Jo nykyisellään hallituksen kokoukset ja siten työpajat ovat olleet avoimia koko killalle. Paremman hallitus-hallinto-yhteistyön nimissä niitä pitäisi kuitenkin markkinoida hallinnolle paremmin, ja mielestäni isojen kiltaa koskevien päätösten kuten sääntömuutosten kohdalla hallintoa voisi osallistaa myös ajankohdan päättämiseen.

Nykyiselläänhän iltakoulut eivät ole erityistä suosiota saaneet, mutta silloin kun jotain tavoitteellista päätettävää on, tulee työpaja järjestää jatkossakin. Tätä varmasti täydentää yleinen mouhomahdollisuus hallinnon virkistys-/hengailutilaisuuksissa.

Olen myös vähän kahden vaiheilla, pitäisikö ainakin pääpointit osasta työpajoja kirjata ylös, koska se voisi vähentää turhaa tuplakeskustelua killan kokouksessa.


Petrus

Hei Petrus!

Mainitsit pohdinnoissasi, että haluaisit varmistaa hallinnolle matalan kynnyksen tilaisuuksia ryhmäytyä ja viettää aikaa. Heitän hieman palloa takaisin, oletko miettinyt muita tapoja edistää hallituksen ryhmäytymistä kuin ajanvietot tai virkistykset?

Entä onko sinulla konkreettisia esimerkkejä matalan kynnyksen tapahtumakonsepteista tai muista ryhmäytyskeinoista? Miten saat houkuteltua epäaktiivisemmat toimarit mukaan niin, ettei kukaan tuntisi itseään ulkopuoliseksi hallinnossa?

Hallituksen sisällä on tällä hetkellä useita kirjoittamattomia nakkihommia ja käytäntöjä. Onko hallituksen sisäistä työnjakoa tai toimintaa mielestäsi tarpeen organisoida selkeämmin, jotta jokainen tietäisi vastuunsa ja vastuu jakautuisi tasaisesti ympäri vuoden? Millä keinoilla?

Kiitos hyvistä kysymyksistä @mikaelsiidorow!

Mainitsit pohdinnoissasi, että haluaisit varmistaa hallinnolle matalan kynnyksen tilaisuuksia ryhmäytyä ja viettää aikaa. Heitän hieman palloa takaisin, oletko miettinyt muita tapoja edistää hallituksen ryhmäytymistä kuin ajanvietot tai virkistykset?

Uskon, että merkittävä tekijä tähän voisi olla se, että hallitus ei vaalien jälkeen siiloudu. Tänä vuonna hallitus ehkä hieman katosi pitämään ensimmäisiä kokouksiaan, ja hallinnolle näkyi lähinnä lista seuraavia nakkeja, myöhäinen budjettiesitys ja ilmoitus siitä että vujut ovat jatkossa hallituksen etuoikeus.

Edellisestä ehkä hieman kärjistetystä virkkeestä näkyykin pitkälti mitä hallinnon ja hallituksen välinen tiimityö nyt mielestäni vaatii: avoimuutta ja tasavertaistamista. Näiden jälkeen ryhmäytyminen on helpompaa yhteistapahtumien puitteissa, jonka voisi aloittaa budjetin salliessa jo joulukuussa.

Entä onko sinulla konkreettisia esimerkkejä matalan kynnyksen tapahtumakonsepteista tai muista ryhmäytyskeinoista? Miten saat houkuteltua epäaktiivisemmat toimarit mukaan niin, ettei kukaan tuntisi itseään ulkopuoliseksi hallinnossa?

Helppoja valmiita tapahtumakonseptejahan voi heittää ilmoille helposti: saunailta, lautapelit, karaokeilta, leffailta Kinopolilla, hallinto"excu" jonkun hallintolaisen työpaikalle, opiskelijakulttuurimuseoexcu, mouho- ja merkkiompeluilta… ja lisää saa kysymällä ideoita hallinnolta. Perinteisille kaljailloillekin on varmasti tilaa, ja en näe syytä poistaa niitä laskuista, kunhan painopiste on ei-ryyppäystapahtumissa (tai jonkun toivoessa kokonaan holittomissa).

Ketäänhän ei voida pakottaa, mutta haluan toimia proaktiivisesti sen suhteen, että hallinnon jäsenet eivät epäaktivoidu – ihan alkaen siitä, että heihin pidetään yhteyttä säännöllisesti.

Hallituksen sisällä on tällä hetkellä useita kirjoittamattomia nakkihommia ja käytäntöjä. Onko hallituksen sisäistä työnjakoa tai toimintaa mielestäsi tarpeen organisoida selkeämmin, jotta jokainen tietäisi vastuunsa ja vastuu jakautuisi tasaisesti ympäri vuoden? Millä keinoilla?

Olen useasti kironnut itseäni, kun en ole muistanut kirjoittaa jokaista itse tekemääni sekalaista tai nakkihommaa ylös testamenttiin. Tällaiselle toiminnan organisoinnille on varmasti kysyntää, ja uskon, että hyviä paikkoja sille ovat mm. testamentit (ml. ehkä jokin yhteinen hallitustestamentti) ja itselläni vähitellen työn alla oleva toimariopas.


Petrus

2 Likes

Moikka!

Mulle heräs vielä pari uutta kutkuttavaa kysymystä, johon toivoisin vastauksia!

Tähän mennessä tulleiden hakemusten perusteella vaikuttaa siltä, että hallitukseen ei ole hakemassa nuoremman kiltasukupolven toimijoita, jotka eivät aiemmin olisi jo olleet mukana killan hallituksessa. Mistä tämä mielestäsi voisi johtua? Mitä muutos mielestäsi kertoo killan toimintakultuurista, ja pitäisikö asian korjaamiseksi mielestäsi tehdä nyt/tulevaisuudessa jotain? Miten aiot edesauttaa hallitustoiminnan jatkuvuutta tuleville vuosille, kun kyseessä on kuitenkin porukka, jonka toiminta tehostuu merkittävästi, jos mukana on puheenjohtajan lisäksi muitakin jo yhden hallituskauden mukana toimineita ihmisiä.

Loppukevennykseksi:

Kuuluuko ananas mielestäsi hampurilaiseen? Entäpä makkaraperunoihin? Mikä on kantasi pizzan suhteen?

Kiitos taas kysymyksistä!

Tähän mennessä tulleiden hakemusten perusteella vaikuttaa siltä, että hallitukseen ei ole hakemassa nuoremman kiltasukupolven toimijoita, jotka eivät aiemmin olisi jo olleet mukana killan hallituksessa. Mistä tämä mielestäsi voisi johtua? Mitä muutos mielestäsi kertoo killan toimintakultuurista, ja pitäisikö asian korjaamiseksi mielestäsi tehdä nyt/tulevaisuudessa jotain?

Tyypillisesti killan hallituksessa on nähty ihmisillä 1-3 kautta. Nyt kahta hallituspaikkaa hakevat Mikko ja Chef hallinnosta, yhtä Roosa hallinnon ulkopuolelta, ja neljää paikkaa hallituslaiset, mitä pitäisin melko normaalina suhteena. (Ulkosuhdevastaavan paikkaan ei ole hakemusta.)

Kuten olen hallituksen vaalityöpajoissakin maininnut, perinteinen sihteerin asema “fuksivirkana” on pitkään tuonut hallitukseen fuksiedustuksen, joka on voinut osaltaan auttaa hallinnon kokemisessa osana kiltaa. Hallituksen pienentyessä vastuu lisääntyy ja roolit tiivistyvät, ja voi hyvinkin käydä niin, että tyypilliseen hallitukseen fukseja ei enää mahdu. Mielestäni tässä pääasia on varmistaa, että hakemista markkinoidaan yhä mahdollisuutena myös nuoremmille fukseja myöten, ja uskon, että hallintorooleihin lähtijöitä löytyy nytkin. Tähänastisen tupsuhakijoiden vähyyden uskon olevan sattumaa, kun vanhempia innokkaita hakijoita rooleihin on löytynyt nopeasti.

Emilia mainitsikin jo postauksessaan kuulumiskierrosten pöytäkirjat tekijänä, joka on keventänyt hallituksen “norsunluutorniefektiä” – koko kohderyhmä ei varmasti lue pöytäkirjoja, joten vastaavia keinoja voisi varmasti miettiä. Yksi niistä on ainakin fuksikasvatuksen kuten kiltakasteen kehittäminen, jonka ainakin Aaro jo mainitsikin hakemuksessaan, ja joka varmaan menee myös oman hakemuksesi “parin tapahtumaformaatin” alle.

Miten aiot edesauttaa hallitustoiminnan jatkuvuutta tuleville vuosille, kun kyseessä on kuitenkin porukka, jonka toiminta tehostuu merkittävästi, jos mukana on puheenjohtajan lisäksi muitakin jo yhden hallituskauden mukana toimineita ihmisiä.

Kuten mainitsinkin, hallitushakijoista (paikoista) noin puolet on nyt aiempaa hallitusta, mikä riittää mielestäni tehokkuuteen. Uskon, että luontainen vaihtuvuus pitää jatkossakin saman suhteen olemassa. Tulevilla kiltakokouksilla (ja/tai hamuilla) on toki myös mahdollisuus ottaa tämä tekijä huomioon valinnoissa.

Kuuluuko ananas mielestäsi hampurilaiseen? Entäpä makkaraperunoihin? Mikä on kantasi pizzan suhteen?

Tästähän tuli ihan oikea vaaligrilli!

Hampurilaisessa ananas voi toimia, yleensä en sitä erikseen tilaa. Makkaraperunoissa en ole testannut, mutta salaatti niissä on ollut toimiva kokemus. Pizzaan ananas kuuluu, vaikkei tietysti kaikkiin pizzoihin.


Petrus

Kiitos vastauksesta!

Muotoilen edellistä kysymystä vielä vähän toiselta kantilta. On totta, että tälle vuodelle hallituksen kokemusjakauma näyttä lupaavalta. Kysymystä pohtiessa ajattelin ennemmin tulevia (erityisesti seuraavaa) vuosia, nyt kun uudet nykyisen hallituksen ulkopuolelta tulevat hakijat ovat niitä vanhempia kiltalaisia (toki toivon näkeväni heitäkin kilta-aktiivihommissa ja hallituksessa vielä pitkään!) ja nuoremmat hakemassa paikkoihin, joista ei ole niin luonnollista jatkumoa seuraavalle vuodelle (esim puheenjohtaja ja kippari. Toki onhan siellä myös myös Elsan ja Emilian hakemukset, joita en lähtisi tällä tavalla kategorisoimaan). Sun aiemmassa vastauksessa toki tätäkin puolta jo sivuttiin, mut löytyykö sulta vielä lisäajatuksia aikaisempiin kysymyksiin tästä näkövinkkelistä, tai ehdotuksia siitä, miten myös tupsuja (ja hallitukselle uusia tripsuja) voisi kannustaa hakemaan hallituspaikkaa nyt ja/tai tulevaisuudessa?

EDIT: Tässä toki on vielä paljon aikaa jäljellä hakea hallitukseen, eikä kaikkia hakemuksia varmasti ole vielä julkaistu. Kuitenkin ainakaan mun korviin ei oo kuulunut huhuja muista hakijoista, joten jonkinlaista kannustusta voitaisiin mahdollisesti kaivata.

Hyvä täsmennys!

Kysymystä pohtiessa ajattelin ennemmin tulevia (erityisesti seuraavaa) vuosia, nyt kun uudet nykyisen hallituksen ulkopuolelta tulevat hakijat ovat niitä vanhempia kiltalaisia (toki toivon näkeväni heitäkin kilta-aktiivihommissa ja hallituksessa vielä pitkään!) ja nuoremmat hakemassa paikkoihin, joista ei ole niin luonnollista jatkumoa seuraavalle vuodelle (esim puheenjohtaja ja kippari. Toki onhan siellä myös myös Elsan ja Emilian hakemukset, joita en lähtisi tällä tavalla kategorisoimaan).

Tämä on varmasti hyvä pointti! Kieltämättä nykyisen hakemuspohjan perusteella on vaaraa, että ensi syksynä olisi haastetta löytää hallitukseen hallituskokeneita henkilöitä PJ:n lisäksi, etenkin jos roolitus pysyy nykyisen tapaan tiukkana. Näen tähän ainakin kolme mahdollista lääkettä:

 • Tänä vuonna hallituksen kokouksessa esille noussut mentorointimahdollisuus voi paikata kokemuksen puutetta.
 • Avoimempi hallinto voi (pienellä tuurilla) innostaa hallintoa osallistumaan päätöksentekoon paremmin, jolloin hyödyllisempää kokemusta voi löytyä ensi vuodelle myös hallinnosta.
 • Hallituksen roolijaon ei tule olla kiveen hakattu – tämän tai ensi vuoden vaaleissa voi olla perusteltua löysätä sitä, jos esimerkiksi jatkuvuus kaipaa sitä.

[…] löytyykö sulta vielä lisäajatuksia aikaisempiin kysymyksiin tästä näkövinkkelistä, tai ehdotuksia siitä, miten myös tupsuja (ja hallitukselle uusia tripsuja) voisi kannustaa hakemaan hallituspaikkaa nyt ja/tai tulevaisuudessa?

Tämä on varmasti yksi kysymys, jossa on enemmän haittaa kuin hyötyä olla vanhempi opiskelija.

Jo pelkästään jatkuvuuspointin takia (kiitos siitä!) voi olla perusteltua löysätä tämän vuodenkin pohjaesitystä hallituskokoonpanosta roolien osalta – mitä en aiemminkaan torpannut. Pääsyy nousta hallitukseen tulee kuitenkin olla yhä kiinnostus killan kehittämiseen ja aktiiviseen hallintotoimintaan. Hamuna markkinoisin tätä “paikkaa” etenkin nykyiselle hallinnolle.


Petrus

Vielä ennen huomista vaalikokousta. Lisägrillausta hakijoille:

 • Mikä on killan suurin vahvuus. Miten puheenjohtajana toisit sitä paremmin esille?
 • Mikä on killan suurin heikkous? Miten puheenjohtajana lievittäisit sitä?
 • Kuinka viihdyt junassa?

Kiitos grillauksesta @VisaP!

Mikä on killan suurin vahvuus. Miten puheenjohtajana toisit sitä paremmin esille?

Lainatakseni viime vuoden hakemustani: alan kiinnostavuus ja tulevaisuus. Meillä on tulevaisuudessakin fukseja ja töitä, ja näiden myötä hyvä pohja jatkuvuuteen ja yrityssuhteisiin. On tärkeää ylläpitää ja kehittää jatkossakin killan ydintehtäviä eli fuksikasvatusta, edunvalvontaa ja yrityssuhteita, jotta saamme tästä kaiken hyödyn irti.

Vaikkei ehkä suurin, mielestäni myös poikkeava hallintomalli on killalle tärkeä vahvuus, jossa on paljon esiin tulematonta potentiaalia. Tähän parannuksia löytyy selvästi yltä.

Mikä on killan suurin heikkous? Miten puheenjohtajana lievittäisit sitä?

Jatkuvuuden epävarmuus, eli aktiivien löytämisen vaikeus kaikkiin hommiin. Vertailun vuoksi vaikkapa FK:n selvästi täydempi vaalilakana (ehdokasasettelu avattu samoihin aikoihin). Uskon, että tämä lievittyy parhaiten, kun hallinnosta tulee houkuttelevampi paikka mm. tämän ketjun ideoilla.

Kuinka viihdyt junassa?

Hallintovaihto Oulussa? Hallintovaihto Oulussa.


Petrus

Moro! Hienoja vastauksia ja ajatuksia tähän mennessä. Minulla olisi muutama kysymys, joihin sisältyy ehkä hieman päällekkäisyyttä aiempiin kommentteihin, mutta ovat kuitenkin sen verran erilaisesta näkökulmasta että koen erillisen vastauksen niihin olevan arvokas. Anyways, tässä:

 • Miten haluat itse kehittää killan jatkuvuustoimintaa yksilönä?

 • Pitäisikö viime vuoden hallinto/hallinto olla mukana esim. tammikuun ajan aktiivisesti mentoroimassa ja rakentamassa uutta hallitusta ja hallintoa?

 • Näytkö arvoa cross-pestillisessä mentoroinnissa (esim. vanha IE voisi mentoroida uutta kipparia)?

 • Miten tukisit cross-hallitus/hallintokaudellisten projektien tai kehitystyön onnistumista? Esimerkiksi suuret hankinnat (remontit, suuret omaisuudet mm. paku) tai edellämainitut yhdenvertaisuusprojektit.

 • Pitäisikö Tietokillalla olla arvopohja kuten Prodekolla? Kyseessä voi olla epäviralliset arvot tai ohjesääntö.

 • Pitäisikö Tietokillan historia, perinteet tai käytännöt olla paremmin saatavilla, esim. verkkosivuilla tai kattavammassa historiateoksessa? Pitäisikö Tietokillan brandia ja toimintaa legitimisoida ja “kanonisoida” enemmän? (Kanonisointi = jonkin asian, teon tai tavan toteaminen edustavan Tietokiltaa. Esimerkiksi otaniemipeli on kanonisoitu Tietokillan juomapeliksi).

 • Pitäisikö killan rinnalla toimia lähellä oleva alumni/vahempien aktiivien rinnakkaisjärjestö? Minkälaisia etuja rinnakkaisjärjestö toisi, ja miltä yhteistyö käytännössä näyttäisi?

Onnea huomisen vaaleihin :fire: ja tää huutistelee mulle että pitää muuttaa viestiä

Kiitos kysymyksistä Aaron!

Pakko myöntää, että nämä olivat tähänastisista selvästi vaikein setti vastata.

Miten haluat itse kehittää killan jatkuvuustoimintaa yksilönä?

Aiemmin mainitsinkin jo Mikaelin kysymykseen, että asioita pitäisi kirjoittaa paremmin ylös. Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta ainakin jonkinlaisen hallitustestamentin luominen voisi olla fiksua ja olen itse jo kehitellyt toimariopasta.

Yksi mahdollisuus olisi välittömän edeltäjän lisäksi myös vanhempien toimijoiden osallistaminen tiedonsiirtoon uusille. Tämä voisi helpottaa poistamaan “rikkinäisen puhelimen” vaikutusta, kun toimijat siirtävät seuraajalleen vain itse muistamansa tai testamentissa olevat asiat. Saman aiheen ympäriltä mentorointia onkin jo pohdittu hallituksessa.

Jatkuvuus on tärkeä arvo, mutta kuten monessa muussa kiltatoiminnan kohdassa, ideaaleista joudutaan aina joustamaan vapaaehtoisuuden ja jaksamisen nimissä. Tämän takia esimerkiksi hallitusjohtoisesti varmistettu tiedonsiirto edeltäjiltä seuraajille ei ole yksiselitteinen ratkaisu.

Pitäisikö viime vuoden hallinto/hallinto olla mukana esim. tammikuun ajan aktiivisesti mentoroimassa ja rakentamassa uutta hallitusta ja hallintoa?

Ideaalisti edeltävät hallintolaiset olisivat seuraajiensa tukena niin testamenttien kuin mentoroinnin muodossa, kuitenkin pitäen huolta seuraajien vapaudesta tehdä omaa juttuaan. Vapaaehtoisuus ja esim. vaihto-opiskelu tulevat tässäkin vastaan – en osaa suoraan sanoa, millä porkkanalla useammat edeltäjät saisi innostettua tukemaan uusia enemmän, tai uudet kysymään apua matalallammalla kynnyksellä!

Näytkö arvoa cross-pestillisessä mentoroinnissa (esim. vanha IE voisi mentoroida uutta kipparia)?

Juuri tuossa esimerkissä en juurikaan, poislukien yleinen hallitusmentorointi. Yksittäisissä tapauksissa ristiinmentoroinnista voi olla hyötyä, etenkin toisiinsa liittyvissä rooleissa (phuksiTMK, PJ/varaPJ, jne.).

Miten tukisit cross-hallitus/hallintokaudellisten projektien tai kehitystyön onnistumista? Esimerkiksi suuret hankinnat (remontit, suuret omaisuudet mm. paku) tai edellämainitut yhdenvertaisuusprojektit.

Kiltahuoneen remontti ja nettisivut ovat itselleni varsin tuttuja, surullisenkuuluisan pitkiä projekteja – onhan niitä puuhattu varmaan yli oman opintoaikani soutaen ja huovaten ja aina alusta aloittaen.

Uskoisin, että paras keino edistää tällaisia projekteja on kiltakokouksen tekemä virallinen ennakkopäätös asiasta, kuten nyt pakun kanssa on tehty – silloin asiaa on vaikeampi jättää roikkumaan. Projektiluontoisten toimikuntien/työryhmien kohdalla hyvä tiedonsiirto seuraajalle (mm. testamentti) on ensiarvoisen tärkeätä, jotta projektit eivät veny moninkertaisen työn takia.

Pitäisikö Tietokillalla olla arvopohja kuten Prodekolla? Kyseessä voi olla epäviralliset arvot tai ohjesääntö.

Säästän lukijalta googlauksen: https://prodeko.fi/fi/guild/arvot/

Prodekon viralliset arvot vaikuttavat enimmäkseen yleisilta ideaaleilta, joiden kirjoittaminen mitenkään sitovaksi ohjesäännöksi olisi melko mahdotonta. Eettisen ohjesäännön luonnoksessa (kokouskutsun liitteenä) on mielestäni parempi esimerkki, miten aihealueeseen liittyviä arvoja voi määritellä selkeästi.

Sinänsä Prodekon arvojen kaltaisten arvojen kirjaaminen ylös ei varmasti tekisi haittaakaan Tietokillalle, mutta itselleni jää hieman epäselväksi, miten niitä sovelletaan käytännössä – ja mitä eroa saavutetaan erillisellä dokumentilla. Tästä voisi varmasti hakea kokemuksia Prodekolta ennen tarkempaa vastausta.

Pitäisikö Tietokillan historia, perinteet tai käytännöt olla paremmin saatavilla, esim. verkkosivuilla tai kattavammassa historiateoksessa?

Tietokillan histotikki löytyy netistä – siirsin sen itse Azureen digivastaavavuonnani. Sieltä toki puuttuu vuosia (krhm @joona). Perinteiden dokumentointi – joiltain osin varmaankin vain hallituksen silmille – on fiksu idea, ja vaatisi varmasti yhteistyötä vanhempien kiltalaisten tai alumnien kanssa.

Pitäisikö Tietokillan brandia ja toimintaa legitimisoida ja “kanonisoida” enemmän? (Kanonisointi = jonkin asian, teon tai tavan toteaminen edustavan Tietokiltaa. Esimerkiksi otaniemipeli on kanonisoitu Tietokillan juomapeliksi).

Selviä kanonisointikandidaatteja ovat leimallisesti killan käyttöön syntyneet asiat, kuten Otaniemipeli, kipparien Bitit tai hymnin jälkeinen TiK-huuto. Monelle näistä on mielestäni tyypillistä, että ne on jo suunniteltu reliikiksi. Tämän genren ulkopuolelta Bittilaulu on ehkä myös oiva kanonisointikandidaatti.

Kanonisointi vaatii pohdintaa: onko perinne sellainen, että sitä halutaan vaalia pitkälle tulevaisuuteen? Näkevätkö tulevat sukupolvet siinä mitään järkeä? Monia perinteitä, niin isoja kuin pieniä, hyviä kuin huonoja, on hävinnyt omana aikanani kokonaan tai osittain, ja on aina arvovalinta, ylläpidetäänkö niitä perinteen vuoksi vai annetaanko killan edetä ajan mukana. Esim. Lenskin excua tuskin olisi perustettu vuonna 2019.

Pitäisikö killan rinnalla toimia lähellä oleva alumni/vahempien aktiivien rinnakkaisjärjestö? Minkälaisia etuja rinnakkaisjärjestö toisi, ja miltä yhteistyö käytännössä näyttäisi?

Erillinen yhdistys toisi itsenäisyyttä alumnitoiminnalle, mutta toisaalta se siirtäisi myös vastuun jatkuvuudesta alumniyhdistykselle. Käytännössä koko ajatus riippuu vahvasti siitä, saadaanko kiinnostuneita alumnitoimijoita rekrytoitua tähän tarpeeksi, että toiminnalla on vahva pohja eikä se kuivu kokoon alkuporukan väsähdettyä. Tässä @VisaP on käsittääkseni tehnyt hyvää pohjatyötä tänä vuonna.

Alumnitoiminta on ollut aiempina vuosina pitkälti “säästöliekillä”, joten en osaa käytännön toiminnasta tai mahdollisista eduista kertoa tällä hetkellä paljoa enempää, kuin että organisoitu alumnitoiminta mahdollistaa varmasti alumnien kokemuksen ja suhteiden tuomisen paremmin kiltalaisten lähelle. (Torstain alumninetwörkkäyksen jälkeen osaan varmasti kertoa lisää, mutta se on vaalin jälkeen…) Tätä kannattanee selvittää muilta killoilta, joilla on kokemusta aiheesta (Prodekon alumniyhdistys vaikuttaa melko epäaktiiviselta, ainakin CHEMillä on aktiivisempiakin).


Petrus

1 Like

Kiitos vastauksista! Haluaisin tarkentaa kysymystäni “Pitäisikö Tietokillan historia, perinteet tai käytännöt olla paremmin saatavilla, esim. verkkosivuilla tai kattavammassa historiateoksessa?”.

Olen tietoinen histotikin olemassaolosta. Sen saatavuus (tai pikemminkin se, että se on aika piilossa) ja luettavuus ovat heikkoja. “Vuosivuodelta”-lähestymistapaan liittyy paljon oletuksia lukijan tietoisuudesta (esim. lenskin excua tai sen merkitystä menneinä vuosina ei selitetä). Tietääkseni killan historiaa on olemassa paljon, oikeastaan valtavasti, jota ei ole kirjattu alas helposti saavutettavaan ja ymmärrettävään formaattiin. Tätä historiaa on ilmeisesti paljon lähivuosilta, sekä sitten toki aiemmilta vuosilta.

Pikemminkin halusin tietää että miten haluaisit kehittää realistisesti killan rikkaan historian saatavuutta tai ainakin kickstarttaa prosessia, jolla se olisi helpommin saatavilla. Tehtävä ei varsinaisesti kuulu puheenjohtajalle, mutta puheenjohtalalla on varsin luonnollinen asema tukea tälläistä toimintaa.

Mielestäni Tietokillan piirissä, sen oman historian pitäisi olla jokaisen kiltalaisen helposti saavutettavissa, vähintään pääpiirteittäin (jotkin asiat ovat ehkä hauskempia mysteereinä!).

Ihanteellisesti (minun mielestä), meillä olisi kattavampi histotik (jossa voisi olla vuodesta vuoteen myös jopa ne hauskat pakotukset, meemit sekä yleiset teemat), sekä historiateos joka ottaisi modernin perspektiivin killan historiaan.

2 Likes

Haluaisin tarkentaa kysymystäni “Pitäisikö Tietokillan historia, perinteet tai käytännöt olla paremmin saatavilla, esim. verkkosivuilla tai kattavammassa historiateoksessa?”.

Kieltämättä pitkässä viestissä tämä kohta jäi ehkä hieman vähälle huomiolle. Voisin siis avata hieman lisää vastaustani “Perinteiden dokumentointi – joiltain osin varmaankin vain hallituksen silmille – on fiksu idea, ja vaatisi varmasti yhteistyötä vanhempien kiltalaisten tai alumnien kanssa.”.

Jos (kun) tällaista historiikkia/dokumentointia halutaan toteuttaa, sen aikaansaaminen on varmasti iso prosessi. Kollektiivisessa muistissa on valtava määrä killan historiaa, perinteitä, kulttuuria ja tapahtumia. Näitä pitäisi kerätä aktiivisesti niin nykykiltalaisilta kuin mahdollisimman vanhoja alumneja myöten.

Lienee selvää, että tällaiseen työmäärään pitäisi perustaa dedikoitu työryhmä. Killaltahan “vapautuu” sopivasti “työryhmätilaa”, kun laulukirjatyöryhmän työ valmistuu (:crossed_fingers:) ensi vuodeksi, ja pidän täysin järkevänä perusideana perustaa historiikkityöryhmä. Tätä varten pitäisi alustavasti kartoittaa kiltalaisten intoa lähteä tällaista toteuttamaan. (Vapaaehtoisia otettaneen vastaan.)

Lisään vielä, että projekti olisi varmasti pitkäaikainen ja pitäisin realistisena tavoitteena M0 40:ä, jolloin olen hyvin toivottavasti itse jo alumnien puolella.

Tällaista “uutta HistoTiKkiä” voisi varmasti lähteä ryhmittelemään ainakin vuosittain ja kategorioittain. Koen, että vapaampi lähestymistapa on kuitenkin ehdottomasti mitään “taulukkoa” parempi. Lisäksi HistoTiKissä pitää ottaa huomioon myös sen juuret ja arvokkuus mm. kunniamerkkilistausten ja muiden sijaintipaikkana. Lopulliset tekniset yksityiskohdat jätän kuitenkin ehdottomasti työryhmälle.


Petrus

Moikka Purkka!

Muutama lyhyt ja ytimekäs kyssäri:

 • Miten koet henkilönä ja persoonana sopivasi olemaan puheenjohtajana killan näkyvin edustaja ja brändilähettiläs?
 • Miten näet opiskeluvuosiesi määrän vaikuttavan hakemaasi tehtävään?
 • Mikä on lempi purkkamerkkisi ja mikset ole tehnyt vaalikampanjaa yhteistyössä purkkavalmistajan kanssa?
 • Mikä on lemppari käsipallojoukkueesi?
 • Jos pääset puheenjohtajaksi, missä järjestät killan kesäpäivät ja miksi juuri Porvoossa?

Tsemppiä vaaleihin!