Oskari Järvinen Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi 2021 / Chairman of the board 2021

Moi kiltalaiset!

Nimeni on Oskari ja olen vuoden 2017 fuksi. Haen Tietokillan puheenjohtajaksi vuodelle 2021.

Olen toiminut vuonna 2019 killan Kansainvälisyysvastaavana ja samalla hallituksessa, jolloin opin miten hallitus toimii ja mitä killan hallinnolta vaaditaan. Pelkästään hallitusvuoteen kokemukseni ei kuitenkaan lopu, rooleihin on kuulunut muun muassa kulttuurivastaavan rooli vuonna 2020, jolloin sain relevanttia kokemusta puheenjohtamiseen. Olen ollut myös monessa eri toimikunnassa aktiivisena jäsenenä, esimerkiksi herkkukurkkutoimikunnassa ja sisätoimikunnassa. Näistä rooleista olen oppinut, miten kilta toimii ja millä tavalla killan hallitus vaikuttaa eri toimikuntien toimintaan. Mielestäni minulle on näiden kokemuksien kautta kehittynyt näkemys siitä, minkälainen kilta on ja minkälaista toimintaa killassa tapahtuu.

Killan ulkopuolista kokemustakin löytyy, esimerkiksi olen toiminut AYY:n alaisessa toimikunnassa, jolloin näin minkälaista toiminta AYY:n puolella on.

Olen persoonana ahkera, helposti innostuva ja organisoitunut. Nautin asioiden kehittämisestä (en pelkästään ohjelmiston), järjestämisestä ja muiden mielipiteiden kuulemisesta. Näen, että näistä kaikista ominaisuuksista on hyötyä puheenjohtajana.

Puheenjohtajana lähtisin ajamaan näitä asioita:

 • Tietokillan hallituksen siirtymistä taloushallinnolliseksi elimeksi ja vastuun siirtämistä toimikuntien puheenjohtajille. Eli lähtisin ajamaan TiKH’20 esitystä eteenpäin ja siirtämään enemmän päätöksiä koskevaa keskustelua ja päätäntävaltaa myös toimikuntien puheenjohtajille. Mielestäni hallitukseen haetaan sitä koskevan mielenkiinnon perusteella, ei roolin.

 • Tietokillan yhteistoiminnan kehittämistä muiden ainejärjestöjen/kiltojen kanssa.

 • Tietokillan jatkuvuuden takaaminen tulevaisuudessa, varsinkin näin korona aikana.

Älä epäröi kysyä, vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin!

-------------------------------------- In English -----------------------------------------------

Hey fellow guild member!
My name is Oskari and I am a freshman of 2017. I am applying to be the chairperson of the board for the year 2021.

I have worked as the guild’s International Captain in 2019, where I was a part of the board of the guild. During that, I learned how the board works and what is required of the guild’s administration. However, my experience does not end there. I have been in the role of Master of Culture in 2020, where I gained relevant experience for this position. I have also been an active member in multiple committees, such as the internal committee and the herkkukurkku committee.

As the chairperson, I would like to push on these issues:

 • The transition of Tietokilta’s board to a more financial administrative body and transfer responsibility to the chairpersons of committees. In other words, I would go ahead with the TiKH’20 proposal and transfer more discussion and decision-making power over to committee chairpersons. I think a position in the board should be sought on the basis of interest, not based on a role.

 • Development of co-operation with other organizations/guilds.

 • Ensuring the continuity of Tietokilta in the future, especially during these times.

Do not hesitate to ask, I will be happy to answer any questions!

2 Likes

Hei Oskari! Mitä konkreettisia toimia sinulla on mielessä killan jatkuvuuden takaamiseksi varsinkin näin korona aikana?

Hei Alqio!
Ensinnäkin kiitos kysymyksestäsi. Mielestäni killan jatkuvuuden takaamiseksi on tärkeintä taata, että toimijoita riittää tulevaisuudeessakin. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että fuksitoiminta saa riittävästi tukea, jotta saamme uuden teekkaripolven ensi vuonna. Tämä on kuitenkin fuksikipparieiden vastuulla, joten puheenjohtajan rooliksi jää asioista keskustelu kipparieden kanssa ja mahdollisesti budjetin kautta tukeminen.

Toinen kysymys tietenki on se, että minkälainen meidän taloudellinen tilanne on koronan aikana/jälkeen. Jos rahatilanne heikkenee, täytyy hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajien kanssa keskustella siitä miten voidaan taata saman tason toiminta ennen korona-aikoja.

Hei Oskari!
Upeaa että haet hallituksen puheenjohtajaksi!

Tässä muutama kyssäri sinulle

 1. Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

 2. Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin vahvuus? Miten hyödyntäisit sitä PJ-vuotesi aikana?

 3. Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin heikkous? Miten kehittäisit kiltaa sen ylipääsemiseksi?

 4. Missä näet tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

 5. Kuka on killan tärkein henkilö?

Moi Visa!
Kiitos haastavista kysymyksistä.

 1. Olen samaa mieltä, että puheenjohtajalta vaaditaan aloitekykyä ja selkeitä visioita killan tulevaisuudesta. Ehkä ensimmäinen esimerkki mikä minulle tulee mieleen liittyy muumimukeihin. Omistan kotonani ison kasan muumimukeja ja olen pyrkinyt keräilemään niitä vuosien läpi. Yksi näistä muumimukeista jonka ostin noin 4 vuotta sitten, oli arvoltaan muutaman kymmenen euroa. Tiesin jo silloin sen olevan harvinainen muki, koska sitä oli tehty jostain syystä vähemmän kuin normaaleja eriä. No nyt nykypäivänä tuon mukin hinta taitaa olla jo kohta yli sata euroa.

 2. Mielestäni Tietokillan suurimpia vahvuuksia on sen omistautuneet ihmiset, jotka eivät ole ikinä tyytyneet siihen hetkeen, vaan kehittäneet itsellensä paikan killasta. Viimeisimpiä esimerkkejä ovat marttakerho ja n-klubi. Tälläisten ihmisten motivointi ja innostaminen toimintaan, luo hyvinkin nopeasti muutoksia killassa. Joten yrittäisin antaa resursseja tälläisille ihmisille, jotta he pystyisivät tekemään yllämainitun kaltaista toimintaa.

 3. Mielestäni killan suurimpia heikkouksia on se, että välillä kilta toimii kuin pienempi aineyhdistys, vaikka olemmekin todella iso aineyhdistys. Mielestäni parhaita työkaluja tämän ylitsepääsemiseksi on TikH’20 esitys, sillä silloin vastuu jakautuu suremmalle osalle killan toimijoista, eikä pelkästään hallitukselle, joka on isomman yhdistyksen merkki.

 4. Näen, että kilta kehittyy fiksumpaan suuntaan, jossa toimikunnan puheenjohtaminen tarkoittaa isompaa vastuuta killan asioiden päättämisestä. Tietenki tämä prosessi on hidas ja välttämättä ei tapahdu kokonaan minun vuoden aikana, mutta vähintään seuraaville jäisi työkalut käteen viedäkseen tätä uudistusta eteenpäin. Kymmenen vuoden päästä näen, että kilta olisi kehittynyt enemmän ja enemmän KY-tyyliseen suuntaan, jossa ihmiset hakevat toimikuntiin, joissa asioiden järjestäminen ja vastuu tapahtumista sijaitsee, ja hallitus olisi enemmän talousvastuusta kiinnostuneille ihmisille.

 5. Yhdistyslaki yksiselitteisesti määrittää, että yhdistyksen hallituksessa pitää olla vähintää 3 henkilöä. Hallitus on pakollinen, jotta kilta voi toimia yhdistyksenä. Joten nämä kolme henkilöä ovat tärkeimmät yksilöt killassa. Kuitenkin yhdistyslaki jatkaa, että ainoa pakollinen virka hallituksessa on puheenjohtaja, joten ainakin lain silmissä puheenjohtaja on yhdistyksen tärkein henkilö. Taas killan säännöt vaativat 5-9 henkilöä puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi. Varapuheenjohtaja valitaan tästä joukosta. Mikään ei kuitenkaan estä puheenjohtajaa toimimasta sihteerinä ja rahastonhoitajana roolinsa lisäksi, joten killan sääntöjen puitteissa killan hallituksen vähimmäismäärä on 6 ihmistä, ja he ovat vastuussa killan toiminnan laillisuudesta. Kuitenki todellisuudessa killan jatkuvuuden ja toiminnan kannalta kaikki toimihenkilöt ovat samalla tasolla, koska ilman heitä killassa ei tapahtuisi mitään.

Jos lisäkysymyksiä ilmenee, vastaan mielelläni!

Hei Oskari!
Mahtavaa, että haet hallituksen puheenjohtajaksi!

Minultakin löytyy pari kyssäriä sinulle:

 1. Mikä on mielestäsi järkevä ajankäyttö toimaripuhisvirkaan?
 2. Miten varmistaisit kiltatoiminnan jatkuvuuden korona-ajan jälkeiselle ajalle?
 3. Täällä mainitsemamme esitys mahdollistaisi toteutuessaan sen, että hallitukseen pääsisi myös jäseniä, joilla ei ole omaa toimikuntaansa johdettavanaan. Jos tällaisia henkilöitä valitaan, miten varmistaisit, että hekin pysyisivät aktiivisina koko vuoden?

Moi Lassi!
Kiitoksia kysymyksistä!

 1. Mielestäni järkevää ajankäyttöä toimaripuhisvirkaan on sellainen ajankäyttö, joka ei haittaa elämää suuresti ja tuntuu sopivalta määrältä itse toimaripuhiksen mielestä. Tämä sitten riippuu henkilöstä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Tällöin on siis aktiivisempia toimaripuhiksia ja vähemmän aktiivisia, joka on mielestäni ihan okei. Tarkoitus ei kuitenkaan ole aiheuttaa loppuunpalamisia kiltahommissa.

 2. Kuten tuossa ylempänä availin alqiolle, niin mielestäni olisi tärkeää panostaa fuksien kasvatukseen, jotta saadaan uusi sukupolvi kiltaan. Näin voidaan taata, että toimareita riittää tulevaisuudessa.

 3. Mielestäni hallituksen avautuessa olisi tärkeää, että sinne hakevat olisivat oikeasti kiinnostuneita hallituksen toiminnasta, jolloin motivointia ei tarvitsisi kauheasti tehdä. Tietenkin elämäntilanteet muuttuvat, ja tällöin olisi tärkeää pohtia mikä on paras tapa kyseiselle henkilölle toimia hallituksessa. Toivoisin kuitenkin hallitukseen hakevalta intoa tehtävään ja ymmärtävän, että tehtävä vaatii aktiivisuutta ja osallistumista.

Jos lisäkysymyksiä ilmenee, niin vastailen mielelläni!