Opintovastaava / Master of studies

Opintovastaavan tärkein tehtävä on edustaa kiltalaisia tapaamisissa korkeakoulun ja tietotekniikan laitoksen kanssa. Kokouksissa päätetään esimerkiksi uusista opetussuunnitelmista, käydään keskusteluja siitä miten opiskelijoiden hyvinvointia ja opetuksen laatua voitaisiin parantaa tai voidaan myös korjata selkeitä ongelmia / puutteita opiskeluiden helpottamiseksi. Opintovastaava siis toimii opiskelijoiden äänenä, ajaa kiltalaisten etuja ja tuo esiin huolia ja ongelmia opiskelijoiden arjesta.

Opintovastaavan tehtäviin kuuluukin siis olla myös kiltalaisille tavoitettavissa kaikkiin opintoihin liittyvissä huolissa. Mikäli kurssin järjestelyissä tai arvosanojen saamisessa tai muissa opintoihin liittyvissä asioissa on puutteita/huolia, opintovastaavan kautta on helppo viedä asiaa eteenpäin laitokselle tai tarvittaessa myös korkeakoululle asti.

Kysymyksiä opintovastaavan rooliin liittyen voi laittaa TG:ssä @IiraHa

//

The main job for the master of studies is representing the guild in meetings with the school and the CS-department. In these meetings we for example make decisions about new curriculums, discuss about how to improve the wellbeing of students or improve the quality of teaching or sometimes we have clear issues that need fixing in order to make studying in Aalto easier. So the master of studies works as the voice of the students of the guild. So naturally the master of studies is always available to help the students if they have issues or worries regarding their classes or studies in general.

If you have questions about this role you can ask them in Telegram @IiraHa