Opintovastaava / Master of Academic Affairs

Opintovastaava on killan opiskelijoiden tuki ja edunvalvoja opintoasioissa. Hänen tärkeimpänä tehtävänään on killan edustaminen tapaamisissa Perustieteiden korkeakoulun ja tietotekniikan laitoksen kanssa. Kokouksissa päätetään esimerkiksi uusista opetussuunnitelmista ja käydään keskusteluja siitä, miten opetuksen laatua ja opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin kohentaa. Kaiken kaikkiaan kokouksissa pyritään seuraamaan koulutuksen sujumista ja korjaamaan ilmeneviä ongelmia ja puutteita opiskelujen sujuvoittamiseksi. Näissä päätöksissä ja keskusteluissa opintovastaava toimii siis opiskelijoiden äänenä yliopistolle päin. Tämän lisäksi opintovastaava on mukana tuottamassa opiskelijoille opintoja helpottavia palveluja kuten tenttiarkistoa.

Tehtävän toinen puoli on luonnollisesti opiskelijoiden kuunteleminen. Opintovastaava toimii matalan kynnyksen yhteyshenkilönä kiltalaisille kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä huolissa. Mikäli vaikka kurssijärjestelyissä tai arvosanojen saamisessa on hankaluuksia tai epäselvyyksiä, opintovastaavan kautta näitä asioita on helppo viedä eteenpäin käsittelyyn laitokselle tai korkeakoululle. Viime vuosina opiskelijoiden ääntä on kuultu myös opintovastaavien toteuttamilla opintokyselyillä, jotka toistaiseksi vaikuttavat jatkamisen ja jatkokehittämisen arvoiselta perinteeltä.

Opintovastaavan tehtäviä tukee luja SCI-yhteistyö: kokouksissa ei tarvitse toimia yksin kaikkien opiskelijoiden äänitorvena, vaan mukana istuu ja keskustee yhtä lailla muiden Perustieteiden korkeakoulun kiltojen edustajia. Yhtä köyttä vedetään myös Aallon laajuisesti eri järjestöjen opintovastaavien muodostamassa Opintoneuvostossa, joten apua ja vertaistukea on tarjolla paljon ja monipuolisesti läpi vuoden.

Mikäli heräsi kysyttävää, voi minuun ottaa yhteyttä TG:ssä @jaskab.

——

Master of Academic Affairs is the guild’s main representative in study-related student advocacy. Their primary task is to attend meetings with the School of Science and the Department of Computer Science and vocalize our students’ opinions and perspectives for the staff. In these meetings, decisions are made regarding, e.g., new curriculums. Discussions involve the quality of teaching, the wellbeing of the students, and how to improve those. Generally, any emerging problems in our study programs and teaching can be brought into the staff’s knowing to help make studies more pleasant and functioning. In addition, Master of Academic Affairs provides services such as exam archives for all students.

Naturally, the other half of this role is to listen to the students and stay on top of their current issues. Master of Academic Affairs is a low-barrier contact person for our guild members in the case of any study-related questions and worries. For instance, if a course’s arrangements or grading seems unclear or unfair, a message to Master of Academic Affairs is an easy way to bring these issues forward to SCI or the department. Over the last few years, Masters of Academic Affairs from all SCI guilds have also reached out to the students by conducting surveys of different kinds, which have been a valuable source of evidence and further understanding.

Master of Academic Affairs works in tight collaboration with the SCI guilds: for example, in the meetings, TiK’s representative does not have to stand alone for the students but is supported by their colleagues from the other guilds who also participate. An Aalto-wide peer support perspective is provided by Opintoneuvosto, where all Masters of Academic Affairs discuss and have meetings throughout the year.

Any questions regarding the role can be asked @jaskab on Telegram.