Noora Puhakka Fuksikapteeniksi hallitukseen / Noora Puhakka for Fuksicaptain

Moikka!

Mä oon Noora Puhakka, fuksi vuosimallia '22, ja olen erittäin innoissani hakemassa killan fuksikapteeniksi vuodelle '24. Killan toiminnassa muhun on voinut törmätä kuluvan vuoden aikana mm. sihteeröimässä hallituksen kokouksia, vastuuISOilemassa tän vuoden fukseja, tai oikeastaan melkein missä vaan killan järkkäämässä tapahtumassa. Kokemusta tapahtumien järkkäämisestä löytyy niin fuksibileiden kuin monien killan toimaripestien puolesta. Jo oman fuksivuoden alussa mulle valkeni, kuinka siistiä hommaa fuksitoiminta kaikkine perinteineen ja ainutlaatusine tapahtumineen on, ja kuinka mahtavaa ois omalta osaltaan päästä mahdollistamaan samat, ellei jopa entistä paremmat kokemukset myös tuleville fukseille <3

Kipparivuoden tärkeimpänä asiana näen sen, että fuksien kesken saadaan luotua erittäin menevä ja mukaansatempaiseva ilmapiiri, joka toivottavasti johtaisi siihen, että Tietokilta muodostuu paikaksi, jossa jokainen viihtyy (ISO hype), ja jonka eteen halutaan tehdä töitä fuksivuodenkin jälkeen. Tän lisäksi mulle on tärkeää, että tapahtumat ovat helposti lähestyttäviä ja inklusiivia. Hyvin se toki on jo tänä ja viime vuonna onnistunut, mutta multa löytyy takataskusta vielä pari konkreettista ideaa, jolla tätä voisi lähteä kehittämään. Niistä tärkeimpänä mainittakoon muutaman tapahtumaformaatin jatkokehittäminen, fuksien selkeä tiedottaminen ja mahdolliset miniviikkikset, sekä ISOjen osallistaminen vielä aikaisempaa enemmän fuksien tapahtumiin orientaatioviikon jälkeen. Lisäksi tavoitteena olisi selvittää niin tämän kuin viime vuosien fuksien kokemuksia tarkemmin, jotta mahdollisimman monesta uudesta ideasta voitaisiin lähteä jalostamaan parasta mahdollista fuksivuotta yhdessä phuksitoimikunnan kanssa.

Tällä hakemuksella haen myös Tietokillan hallitukseen '24. Laajemmin killan toiminnassa mua kiinnostaa killan brändin jatkojalostaminen (mikä onkin ollut jo puheenaiheena foorumilla), toiminnan läpinäkyvyys ja selkeän viestinnän kehittäminen. Uskon, että nyt yhden hallitusvuoden jälkeen multa löytyy näihin paljon inputtia, kun oma kuva killan toiminnasta alkaa olemaan aika kattava!

Uudenlainen vaaliformaatti on aiheuttaa sen, että fuksikapteeniksi hakeminen parina on aiempaa monimutkaisempaa. Koen, että viimevuosien kippariparivaljakot ovat saaneet hommansa hienosti hoidettua, ja kippariparien puoliskot ovat täydentäneet toisiansa monella tapaa, luoden lisäarvoa fuksitoimintaan. Siispä vaikka hakemuksemme uuden formaatin takia ovat erilliset, haen rooliin siten, että ensisijainen kippariparini olisi Aaro Sulonen. Kipparikaksikko tekee vuoden mittaan erittäin paljon tiivistä yhteistyötä. Minulle onkin tärkeää, että pystyn luotaamaan siihen, että kaikki hommat saadaan yhdessä onnistuneesti maaliin asti, ja sehän meiltä onnistuu! Yhteinen hyvä tekemisen meininki on hallussa, ja sitä saadaan näytettyä myös fukseille. Meiltä löytyy myös erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä killasta ja fuksitoiminnasta, mikä varmasti osaltaan lisää sitä, että ensivuodestakin saadaan toimiva kokonaisuus.

Vastaan mielelläni kysymyksiin joko täällä, TG:ssä tai kasvotusten! Kantsii kysyy nopee.

TL;DR

Kuka? Noora Puhakka ja Aaro Sulonen (TG: @norppaaaa @SulosenArska)
Minne? TiK:n tuleviksi fuksikippareiksi
Miksi? Tähän kysymykseen vastaukset löytyy ylemmästä tekstistä ; )
Miten? Iiiiiisollla hypellä


Hellou!

I am Noora Puhakka, a fuksi ’22, and I am very excited to apply for the position of Fuksikapteeni (Freshman Captain) for the year 2024. I have spent my time in the guild taking part in various activities, this year as a secretary of the board, a vastuuISO (planning fuksi events with the current captains), and in many other guild roles. I have experience in organizing events, ranging from last year’s fuksi party to various other events organized by the guild. Right from the beginning of my own fuksi year, I realized how great fuksi activities are with all their traditions and unique events. It would be fantastic to take more responsibility in providing the next fuksis the same experiences I had <3

The most important thing in my vision for next year is to create a lively and engaging atmosphere among the fuksis, which would hopefully enable Tietokilta to be a place where everyone thrives. In addition to this, I think it is important that all the events can be attended with a low threshold and inclusivity is considered. It has already been successful this year, but I do have a few concrete things to further develop the matter. The most important things include refinement of a few event formats, clear communication for the fuksis, possible mini-viikkis (the mini version of guild’s weekly letter aimed for fuksis) and making the ISOs more involved in the fuksi events even after the orientation week. Additionally, I aim to gather more detailed feedback from this and previous years’ fuksis to refine new ideas for the best possible fuksi year, working together with the guild’s phuksicommittee.

With this application, I am also applying for a position in the Guild’s board of ’24. I am interested in improving the guild’s brand (which has been discussed in this forum lately), making all activity transparent, and developing the guild’s communications to be clearer. After one board year I have developed a good understanding of how thing are done now, and I think that I have valuable input in making the guild work better.

The new election format has made applying for the position of fuksikapteeni as a pair a bit more complicated than before. I feel that the captain pairs of the previous years have done an excellent job, and the halves of the pairs have complemented each other in many ways, adding value to fuksi activities. So even though our applications are separate due to the new format, I am applying with the primary intention that my captain partner would be Aaro Sulonen. The captain pair works closely together throughout the year. It is essential to me that I can trust that everything is done thoroughly and with a good attitude, and I am certain, that we can do it! We have a strong sense of teamwork, and we can demonstrate that to the fuksis as well. We also have different experiences and perspectives on the Guild and fuksi activities, which will undoubtedly contribute to making the upcoming year a well-functioning whole.

I would be happy to answer to questions either here, in TG or face-to-face!

TL;DR

Who? Noora Puhakka and Aaro Sulonen (TG: @norppaaaa @SulosenArska)
Where? The CS guild’s upcoming Fuksi Captain’s
Why? You can find the answers in the text above ; )
How? With a biiig hype.

4 Likes

Hei! Aivan upeata, että löytyy intoa kantaa fuksivuoden raskasta taakkaa hartioilla, sekä näkemystä, että kuinka mahtava, ainutlaatuinen ja koskettava kokonaisuus se on (plus se, että kuinka paljon mahdollisuuksia kehittää sitä on!)

Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka heräsi hakemuksista tai ovat pyörineet päässäni nyt olleeni ISOvastaavana jonkin aikaa. Koska haet ensisijaisesti Aaron pariksi, näihin kysymyksiin voi luonnollisesti myös vastata parina. Kuitenkin, on myös luontevaa nykyisen vaaliformaatin takia vastata kysymyksiin yksilöinä. Uskon että teidän mahdolliset näkemyserot ovat pikemminkin rikkauksia ja toisia täydentäviä. Ihan henkilökohtaisesti, uskon että rohkeasti ristiriitaisetkin mielipiteet voivat hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa paremmin kuin näennäisesti toistensa kanssa linjassa olevat vastaukset :grin: Anyways, jotkin näistä kyssäreistä saattaa ratkentua jonkin lähtökohdan (tai “oletuksen/mielipiteen”) ympärille, ja voitte ottaa kyseisen lähtökohdan totena ja vastata kysymykseen sellaisena, tai sitten kritisoida minun valitsemaa kysymysasetelmaa.

 • Oletko huomannut jotain asioita joka on mennyt pieleen nyt vastuuISOna ja haluaisit korjata tulevana vuonna?

 • Tapahtumaformaatteja mietitään nytkin jo erittäin paljon ja hartaasti. Lisäksi Tietokillan fuksien määrä on valtava, ja fuksitoiminnan (ja kiltaa, katso mm. killan synty ja siitä eronneet muut killat) on pitänyt aiemminkin sopeutua mahduttamaan väkimassoja. Valinnanvaraa ei siis ole loputtomasti, vaikka kehityskohteita olisi. Fuksitoiminnan valinnanvaraan vaikuttaa monet olosuhteet. Näiden valossa, haluaisin että tulevat toimijat keskittyvät itse tapahtuman sisältöön enemmän, eli siihen että katsotaan/seurataan tai tehdään hetkestä hetkeen. Tarkemmin, haluan tietää miten aiotte varmistaa, että erilaiset rastit ovat hauskoja ja merkityksellisiä, esitykset/alkupamaukset viihdyttäviä ja jatkot energisiä? Mitä uusia elementtejä haluat tuoda fuksivuoden kokonaisuuteen?

 • Perinteet (historia, myytit, jne.) ovat erinomainen tapa rakentaa siltaa aiempiin vuosiin(/vuosikymmeniin), ja voivat tehdä yksinkertaisesta asiasta äärimmäisen rikkaan ja hienoja kokemuksia. Teekkarius toimii “elämää suuremman” melkein 151 vuotiaan historiallisen kehyksen sisällä, ja Tietokilta melkein 38. vuotiaan historian puitteissa. Motivaatiota uhostaa killan brändiä löytyy, mutta oletteko miettineet tarkemmin että miten tämän perinne-aspektin huomioon yleisesti tai fuksitoiminnassa? Tai, miten aiotte rakentaa tai kehittää perinteitä? Onko teillä mielessä jotakin yksittäisä asiaa, jonka päälle on mahdollista rakentaa jotain uutta (koska useimmiten uudetkin perinteet ovat uskottavampia ja pysyvämpiä, jos ne rakennetaan jonkin aiemman aspektin päälle, tai inspiroituvat/käyttävät sitä ainakin vipuvartena). Leikkimielisenä lisäkysymyksenä, oletko “perinteet ensin” vai “hauskanpito ensin” kippari? (olen huomannut, että kipparit jakautuvat karkeasti jompaan kumpaan leiriin :grin:).

 • Fuksikapteenit, kv-vastaavat ja ISOvastaata (erityisesti fuksikapteenit) toimivat juuri orientaatioviikon ja syyskuun aikana työskentelyn ja sosiaalisten voimavarojen äärirajoilla. mm. se TG viestien jota joutuu lukemaan, sekä päällekkäisiä tai muuten vaan f2f keskusteluita eri tahoilta on käsittämätön. Kaiken lisäksi, kyseessä on ensimmäiset tapahtumat mitä fukseille järjestetään. Siitä faksasta ei päästä eroon, että kyseessä on rankka tehtävä. Miten varmistan näiden seikkojen puitteissa, että jaksat puurtaa vielä syksyn ja kevään? Miten tuet muiden palautumista rankasta kokemuksesta (PHTMK, ISOt sekä mahdolliset muut toimijat)?

 • Fuksikapteenit eivät voi tehdä kaikkea itse. Miten varmistatte, että “ulkoistettu työpanos”, mm. ISOilta, muilta toimareilta tai sitten killan ulkopuolelta on esimerkiksi rastikiertelyssä laadukasta, tarkoituksenmukaista tai sitten ylipäätänsä saatavilla (eli ihmiset haluaa tulla paikalle)?

 • Jatkeena edelliseen kysymykseen, haluaisin tietää että mikä on teidän mielestä fuksikapteenin tehtävä fuksikasvatuksessa, sekä kuinka paljon haluatte muiden osallistuvan fuksikasvatukseen ja fuksivuoden rakentamiseen? Toisinsanoen, mikä on teidän vastuunalla ja mikä on delegoitavissa/mitä muut saavat toteuttaa fuksikasvatuksen suhteen?

 • Lopuksi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina?

 • Vihoviimeisenä, samassa hengessä kuin aiempi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta viestinnästä tai pikemminkin ns. softskilleistä? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina? Huomautuksena, että tarkoitan aika montaa asiaa, mm. fuksien, toimittajien (haalarit, catering, tilojen), ISOjen, muiden fuksikapteenien, toimikunnan, eri pestien toimarien, instituutioiden (koulu, kaupunki), yritysten sekä monen monen muun välistä yhteistyötä, ja on laajempi kokonaisuus kuin f2f vuorovaikutustaidot.

Terkuin ja ISOlla haipilla
Aaron Äärelä, ISOvastaava '23

Moi Noora – erinomainen hakemus!

Aaron jättikin jo paljon mietittävää, joten kysyn vain yhden kaksi:

 • Kuten olet varmasti huomannut, teekkarikulttuurissa on monta kohtaa, jossa pienellä mystiikalla pystytään luomaan suhteessa pienistä asioista todella hienoja kokemuksia. Itselleni ja varmasti monelle muulle moni tällainen on ollut teekkariuden parhaita kokemuksia. Joillakin muilla killoilla (mm. FK) löytyy vastaavia perinteitä ja TiKilläkin niitä on nähty ajoittain fuksikasvatuksessa.

  Jos aikaa jää, löytyykö sinulta kiinnostusta kehittää esim. PhTMK:n tai hallituksen kanssa, miten Tietokillassa voisi syntyä vastaavia perinteitä (tai jopa jo ideoita)? (No spoilers!)

 • Olette molemmat vuoden '22 fukseja. Koetko, että vielä lyhyestä kiltaurasta voi olla haastetta fuksikapteenin tehtävässä? Jos kyllä, miten pyrit ratkaisemaan niitä?

Onnea vaaleihin!


Petrus

Moikka Aaron, ja Petrus ja kiitos erittäin paljon hyvistä kysymyksistä!

Meinasin näitä asioita satuilla jo hakemukseenkin, kunnes totesin, että ehkä se on järkevintä pitää lyhyenä ja napakkana. Näihin kaikkiin kysymyksiin päätettiin vastata yksilöinä, kun sillä tavalla niistä saa molemmat näin alkuvaiheessa vielä eniten irti!

Mielestäni asioita ei varsinaisesti ole mennyt pieleen, mutta onnettomien sattumien seurauksena on olemassa asioita, joiden paremman toimimisen haluan varmistaa ensi vuonna. Ensimmäinen isompi asia on kuluvan vuoden haalarisoppa. Tämä ei tietenkään ole killan toimijoiden vika, vaan haalareiden nykyisellä toimittajalla on selvästi haasteita tämänhetkisten tilausmäärien takia. Lähtisinkin jo aikaisin keväällä selvittämään haalareille vaihtoehtoisia toimittajia, ja kilpailuttamaan haalareiden hintoja, jotta ensi vuonna voidaan varmistua siitä, että haalarit saadaan ajoissa ja samaan aikaan kaikille. Haalareiden tilaaminen kahdessa erässä on mielestäni tehokasta budjetin käyttöä, joten todennäköisesti pyrkisin siihen edelleen, jos toimittaja pystyy sitoutumaan toimittamaan myös jälkikäteen tilatut haalarit ajoissa.

Toisekseen mielestäni kandifuksien kokonaisuuden ryhmäyttäminen ei ole tänä vuonna onnistunut aivan yhtä hyvin kuin omana fuksivuonnani. Toki tiedostan, että näkökulma tähän on mulla tänä vuonna eri. Ryhmäyttämisessä on tänä vuonna tuonut haasteita opiskelijoiden suuri määrä ja etenkin aktiivisten KV-opiskelijoiden paljous. Tähän ei ole suoraa toimivaa ratkaisua, muuta haluaisin pohtia, kartoittaa ja kerätä ideoita yhden tai kahden fuksitapahtuman eriyttämiseksi (etenkin ihan alkusyksystä) niin, että molemmat porukat pääsisivät viettämään aikaa selkeästi myös keskenään. Mun näkemyksen mukaan KV-opiskelijoille mahdollisuuksia tähän on jo ollut tarjolla enemmän, kandifukseille ei niinkään. Vastapainoksi tarvittaisiin myös mahdollisuuksia sekoittaa näitä kahta ryhmää entistä enemmän.

Kolmas juttu ois kakkosta vähän konkreettisempi. Mun mielestä rastikiertelyllä toimivat tapahtumat on tänä vuonna ollut liian pitkiä. Haluaisin rajoittaa kierrettävien rastien määrää, jotta itse kiertelyosuus ei ole liian pitkä, ja energiaa riittää vielä jatkoilemaankin, mikä mun mielestä mahdollistaa sen, et fuksit oppivat kokonaisuutena tuntemaan toisiaan paremmin.

Mielestäni tapahtumaformaattien miettiminen tänä vuonna on ollut antoisaa, ja tuonut lisäinputtia juurikin rastien sisältöön. Kuten aiemmassa kohdassa mainitsin, toimiva tapahtumakokonaisuus vaatii mielestäni sen, että rastien määrä ei ole loputon, jotta jatkoillakin jaksetaan haipata. Itse toteutus tuottaa tiettyjä logiikkahaasteita tapahtumien aikataulujen puolesta, mutta näen, että ratkaisujakin on mahdollista löytää. Näinkin pieni asia voisi mun kokemuksen ja kuuleman perusteella vaikuttaa paljon tapahtuman kokonaiskuvaan.

Mielestäni ei ole relevanttia pitää tapahtumaformaattien rajallisuutta faktana, vaan aina on hyvä kartoittaa myös muita mahdollisuuksia. Vaikkei formaatteja kokonaan uusittaisikaan (enkä sitä todellakaan haluakkaan), voi ajatusleikeistä silti saada paljon konkreettisia ideoita myös vanhan kehittämiseksi. Rastien jatkuvaan laatuun vaikuttaisin mieluiten juurikin vähentämällä niiden määrää, jotta jokaiselle rastille saadaan useampi pitäjä, ja yhteistä haippia saadaan välitettyä paremmin fukseille. Rastien määrän vähentyessä muutamalla pystytään sisältöönkin panostamaan enemmän, ja jatkokehittämään sitä vaikkapa rastia pitävien ISOjen kanssa.

Esityksistä ja alkupamauksista tärkeimpänä pointtina haluaisin nostaa sen, että on tärkeää, että yleisö pääsee osallistumaan niihin tavalla tai toisella. On myös tärkeää, että esiintyjillä on hyvä meininki, joka välittyy myös yleisölle. Jatkoista jo lyhyesti mainitsinkin, ja aikaisempaa kompaten totean, että nykyisenmuotoisten fuksitapahtumien haipit jatkot varmistetaan sillä, että itse tapahtumaosuus ei ole liian pitkä. Lisäksi tämän vuoden jatkoista jäin itse kaipaamaan rantsua, jossa ainakin mä koin oman fuksivuoteni parhaat fuksitapahtumien jatkot <3 Tärkein uusi elementti fuksivuoteen ois mun mielestäni mystiikan lisääminen ja koko vuosikurssin yhteishenkeen panostaminen. Näiden toteutuksesta en äkkiseltään osaa heittää aiemmin kertomaani parempia esimerkkejä, mutta kyseessä on asia, jota haluan ehdottomasti lähteä työstämään mahdollisimman suuren porukan kanssa.

Teekkarius viehettää mua juurikin näiden perinteiden ja muiden mystiikkojen takia, ne on siis ehdottomasti mun mielestä tärkeä osa myös meidän killan fuksikasvatusta. Väitän olevani nykyisistä perinteistä melko hyvin kartalla, enkä pelkää myöskään selvitellä niistä lisää vanhemmilta opiskelijoilta tai netin syövereistä. Hyvänä esimerkkinä killan uudemmista fuksiperinteistä toimii meille lähivuosina rakennettu fuksivuoden lore, jota ehdottomasti pitäisin tapahtumissa mukana myös tulevina vuosina. Loren tän ja viime vuoden toteutuksissa on mun mielestä paljon onnistuneita elementtejä, mutta tilaa uusille ideoillekin löytyy. Tämän lisäksi haluaisin osallistua myös tällä foorumilla aikaisemmin puhuttaneen killan (ja erityisesti hallinnon) mystiikan kehittämiseen. Uskon, että myös fuksit saisivat moisesta paljon irti, vaikkei ideat keskittyisikään juuri fuksitapahtumiin.

Epäselvän vastauksen jälkeen tiivistyksenä: perinteet (niin killan kuin fuksikasvatuksen yleisestikin) on mulle lähellä sydäntä, enkä missään nimessä halua niistä luopua. Brändin uudistamisella tarkoitan ennemminkin onnistuneen kokonaisuuden tuottamaa fiilistä, ja killan yleisen ajatusmallin muutosta avoimempaan ja mukaansa tempaisevampaan suuntaan.

Mä en haluaisi ajatella itseäni vain perinteet tai hauskanpito ensin tyyppinä, vaan haluaisin löytää tasapainon, missä molemmat onnistuu. Perinteistä näet ei ole hyötyä, jos niihin liikaa keskittymällä aikaiseksi saadaan tapahtumia, joissa iso osa fukseista ei viihdy. Kaikki toiminta on sitä vaikuttavampaa, mitä suurempi joukko innokkaita teekkareita ja teekkarin alkuja meillä on tulevaisuudessa.

Olen tietoinen siitä, että fuksikapteeneille syksyn ensimmäiset kuukaudet ovat äärimmäisen paljon aikaa ja resursseja vieviä. Koen pystyväni työskentelemään mm. viestitulvan kanssa melko järjestelmällisesti, mikä omalta osaltaan varmasti auttaa raskasta työkuormaa. Tämän lisäksi olen enemmän kuin valmis nipistämään kipparivuoden kanssa samaan aikaan suoritettavista opinnoista. Yksi iso omaa työkuormaa helpottava asia on myös toimiva kommunikaatio muiden toimijoiden kanssa, ja selkeä työnjako kippariparin välillä. Näiden lisäksi mun jaksamista auttaa omien chillaushetkien pitäminen, ulkoileminen ja hyvin syöminen. Isoin energianlähde fuksihommissa mulle on kuitenkin se, kun näkee miten innoissaan fuksit on tulevasta, ja miten ISOlla sydämmellä ISOt jaksavat painaa hommia orientaatioviikolla.

Muiden palautumista edistäisin ensisijaisesti vinkeillä, jotka on mun omankin palautumisen kannalta tärkeitä. Lisäksi haluaisin järjestää ainakin phtmk:lle enemmän hengailuja, ja esimerkiksi ihan vain yhdessä lounastamista, mikä mun mielestä toimii hyvänä tapana nollata kierroksia. ISOvastaavan kanssa ois kiva suunnitella myös vain oman killan ISOille suunnattua saunailtaa tai muuta matalan kynnyksen yhdessäoloa.

Laadukasta ja tarkoituksenmukaista siitä saadaan kommunikoimalla tapahtuman tavoitteet ja perusidea selkeästi ja ajoissa kaikille järkkäämiseen osallistuville osapuolille. Tapahtumaa suunnitellessa on tärkeää myös antaa tilaa rastinpitäjien omille ideoilla ja toteutuksille, jotta rasteista saadaan tehtyä just järkkääjän näköisiä. Toki apua sisällön keksimiseen on myös aina saatavilla kippareiden puolesta, ja oisikin hauska ajatus järkätä jonkin näköistä työpajaa esim ISOille siitä, mitkä on olleet parhaita rasti-ideoita kautta aikain. Uskon, että fuksikasvatus ja rastien pitäminen kiinnostaa ihmisiä, etenkin jos järkkääjille selkeästi kerrotaan, mikä merkitys tapahtumalla on fuksien ja killan kannalta. Ja voihan rastinpitoon yrittää keksiä jotain pientä porkkanaakin, jos tuntuu että sitä kaivataan.

Fuksikapteenin tehtävä on ensisijaisesti toimia fukseja innostavana henkilönä ja tarjota laajasti mahdollisuuksia löytää mielekästä tekemistä tästä opiskelijayhteisöstä. Tämän lisäksi kriittisimpiin tehtäviin kuuluu fuksivuoden käytännön toteutus, ja sen valvominen sekä loppukädessä vastuu siitä, että kaikki toimii tapahtumien osalta niin kuin pitää. Pidän nykyisen muotoista phuksitoimikuntaa varsin toimivana elementtinä fuksivuoden rakentamisessa, ja toivonkin, että ensivuodelle saadaan kasattua vähintäänkin yhtä innokas ja hyvin toimiva poppoo. Toimikunnan ulkopuolella pidän myös ISOjen panosta fuksitoimintaan merkittävänä, ja toivon, että yhdessä tulevan ISOvastaavan kanssa saadaan pohdittua tapoja, millä ISOja voidaan paremmin aktivoida läpi vuoden. Haluaisin myös luoda ISOille palautekanavan, jonka kautta pystyisi helposti antamaan ideoita tai parannusehdotuksia toimintaan kokonaisuudessaan.

Vaikka persoonana tykkäänkin olla itse kaikessa mukana, olen myös valmis jakamaan vastuuta fuksikasvatuksen ja/tai tapahtumien suhteen muiden kanssa, jos innokkaita ja motivoituneita tekijöitä ja ideoita löytyy. Kippariparina toimiessa tavoitteena on jakaa vastuuta meidän välille mahdollisimman tasaisesti, pitäen huolta siitä, että kaikki hommat saadaan tehtyä tehokkaasti.

Tiivistyksenä: mua saa aina nykäistä hihasta, niin voidaan yhdessä alkaa miettimään, mikä kaikki on mahdollista!

Nuorehkon kiltaiän takia tapahtumien suunnittelua ja toteutusta en killan piirissä ole vielä suuria määriä päässyt toteuttamaan. Esimerkkinä nyt kuitenkin muutama tapahtuma, joita on killankin puolella tullut pyöriteltyä; Olin itse erittäin suuressa vastuussa viime vuoden fuksibileistä ja niiden organisoinnista. Tapahtuma suunniteltiin huolella, ja toteutus onnistui. Ainakin muutaman kuulemani kommentin perusteella bileet olivat lähivuosien onnistuneimmat. Haasteisiinkin törmättiin, ja uskon, että tämä kokemus mahdollistaa sen, että tapahtumia osaa miettiä tulevaisuudessa vielä useammalta kantilta. Tämän lisäksi olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tämän vuoden fuksitapahtumia, mikä on tarjonnut lisää hyvää näkemystä siitä, minkä kautta tapahtuman järjestämistä kannattaa lähteä suunnittelemaan, ja mistä komponenteista onnistunut toteutus riippuu.

Toinen hieman epärelevantihko kokemus ei kuulu killan piiriin, mutta on kasvattanut mun ajattelutapaa ja järjestelmällistä toimimista valtavasti. Toimin viimeisen vuoden ennen opiskelujen aloittamista erään urheilujoukkueen vastuuvalmentajana, siis suunnittelin treenit ja kisaohjelman, sekä toteutin omia suunnitelmiani treeniarjessa. Joukkueen aivan huikeasti vuoden aikana parantuneet tulokset ovat mielestäni osoitus siitä, että suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työ onnistui, ja yhteinen ilmapiiri saatiin pidettyä hyvänä.

Kokemusta siis löytyy niin isompien, pienempien kuin arkistenkin tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Näistä on joka kerta jäänyt paljon uusia ajatuksia ja toimintatapoja käteen, ja uskon, että näin tulee tapahtumaan myös jatkossa – onhan tässä vielä aika monta tapahtumaa edessä, minkä järjestämiseen pääsen osallistumaan ennen kuin oma varsinainen vastuuvuosi alkaisi.

Viitaten aikaisemmin mainitsemaani valmennuskokemukseen, oon hoitanut just tän tyylisiä hommia myös aikaisemmin. Valmennushommissa pääsin viestittelemään aktiivisesti niin tyttöjen, heidän vanhempiensa, kuin muiden valmentajienkin kanssa. Vastuuvalmentajalle osui myös mm. kisapukujen tilaus, kisamatkojen ja joukkueiltojen organisointi ja muiden seuratoimijoiden piirissä vaikuttaminen. Tämä on opettanut ensisijaisesti selkeän ja ystävällisen mutta jämäkän kommunikoinnin tärkeän merkityksen. Tätä osaan toteuttaa niin viestien välityksellä, puhelimessa, kuin kasvotustenkin. En siis usko, että monien erillisten tahojen kanssa kommunikointi tuottaa mulle vaikeuksia. Sen lisäksi kommunikointi on asia, jossa voi kehittyä tekemällä sitä itse, ja sopivaa treeniä on kertynyt mm. nykyisen kiltatoimijavuoden aikana, ja toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Aikaisemmista vastauksista varmaan voikin tulkita, että kyseessä on asia, joka mua ehdottomasti kiinnostaa. Konkreettisia ideoita ei mulla oikeastaan vielä ole, kun en itse osaa vielä peilata Tietokillan tapaa tehdä asioita muihin kiltoihin. Tilanteen korjaamiseksi pitäisi päästä juttelemaan juurikin näiden muiden kiltojen tuttujen kanssa, tai vaihtoehtoisesti meidän killan vanhempien toimijoiden kanssa. Innokkuutta kehittää asiaa niin fuksitoiminnan kuin killan hallinnonkin puolelta kuitenkin löytyy, ja haluan ehdottomasti osallistaa asian miettimiseen mahdollisimman laajalti porukkaa.

Haasteita siihen tietysti liittyy! Kuitenkin erään fiksun ja viisaan juuri eläköityneen kippariparin sanoihin viitaten, yks lisävuosi killassa ei tuo mitenkään mahdottoman paljoa lisänäkemystä siihen, miten asioita kannattaa tehdä, ja mikä on fiksua ja mikä ei. Itse koen ennemminkin niin, että lisävuosi aiheuttaisi omalta osaltani tietyllä tavoin vanhoihin tapoihin kangistumista ja pelkoa muuttaa asioita, koska kyseessä on tuhatvuotinen perinne ja aina on tehty asia x tietyllä tavalla. Tää taas kuulostaa siltä, että suunnitelmissa ois isojakin mullistuksia, mutta lähinnä viittaan tässä pienempiin, ilman suurempaa ajatusta toteutettuihin tapahtumien komponentteihin tai muihin toimintatapoihin. Lisäksi oma fuksivuosi ja sen kokemukset on vielä toistaiseksi paremmassa muistissa, kuin mitä ne ois esimerkiksi vuoden päästä. Killan toimintakin on hallitusvuoden jälkeen mulle tuttua, eli sen saralla en usko törmääväni järisyttävän suuriin yllätyksiin.

Sit niihin haasteisiin. Kokemus on aina kokemusta, joka kasvattaa ja kehittää niin ajattelutapaa kuin toimintamalleja, eikä sitä saa muuten kuin tekemällä. Tiettyjä aukkoja omasta tietämyksestä ja hyväksi havaituista toimintatavoista varmasti löytyy. En kuitenkaan pelkää kysellä vanhempien kippareiden tai muiden toimijoiden neuvoja, ajatuksia tai kokemuksia aina kun sille tulee tarve. Oon ollut tänä vuonna jopa yllättynyt, kuinka vähän esimerkiksi muuta hallintoa on osallistettu mihinkään fuksipuuhiin (ainakin sen puolesta, mitä mun korviin on kantautunut). Luulen siis, että ihan läheltäkin löytyy arvokasta kokemusta ja mielipiteitä siihen, miten asioita kannattaa tehdä, kunhan niitä vain kyselee aina tarpeen tullen.

1 Like

Kiitos hyvistä ja erittäin kattavista vastauksista :blush: Haluaisin että tarkistelet vielä yhtä näkökulmaa, jota en nähnyt vastauksessasi.

 • Haluatko kehittää fuksivuoden yritysyhteistyötä, ja miten tämän toteuttaisit? Toimiessa M0lla tirehtöörinä, tehdessä yhteistyöpaketteja ja niiden myynnissä olen havahtanut että kuinka paljon mahdollisuuksia yritysyhteistyössä piilee. Väittäisin että muilla killoilla saattaa olla kehittyneempi yritysyhteistyökäytännöt killan fuksivuoden suhteen. Uskon että toimiva yritysyhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävä aktiviteetti, jossa yritys saa kontaktia tuleviin tietotekniikan osaajiin sekä näkyvyyttä työmarkkinoilla, ja tietokilta (ja sen fuksit) uramentorointia, näkemystä alastaansa sekä toki rahaa toteuttaa tapahtumia. Uskon että yhteistyö voi olla hauskaa, valaisevaa eikä ollenkaan “corporate” ja tunkkaista. Oletteko valmiita kehittämään ja lanseeraamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia fuksitoiminnassa? Yritysyhteistyö on fuksitoiminnassa pitkälti rajoittunut haalariseikkailuun ja haalarisponsoreihin. Huomautuksena vielä, että yritysyhteistyö on aivan oma taitolajinsa, joka vaatii varovaista, täsmällistä ja joskus raskasta kommunikaatiota.

Unohdin sanoa tämän aiemmin, mutta haluan toivottaa molemmille onnea ja vaalimenestystä!

Terkuin ja mitä ISOmmalla haipilla
Aaron

Moikka Aaron ja kiitos lisäkysymyksestä!

Fuksit ovat lähtökohtaisesti varmasti yrityksiä paljon kiinnostava kohderyhmä, kun fuksivuoden aikana fukseihin voi kivalla setillä tehdä suurenkin vaikutuksen. Mä ainakin olisin ihan innoissani kehittämässä meidän yritysyhteistyötä myös fuksipuolella, ja lisäämään sitä fuksivuoden tapahtumiin. Yhteistyömahdollisuuksia on varmasti monia, ja niitä pitäisi lähtökohtaisesti lähteä pohtimaan tulevan yrityssuhdevastaavan kanssa. Haalareiden ja haalariseikkailun ulkopuolella nään, että yritykset vois olla kiinnostuneita esimerkiksi sponssaamaan fuksitapahtumien ruokia ja tiloja lyhyttä presistä tai muuta vastaan.

Esimerkiksi Athenen fuksioppaasta olen itse bongannut ihan kivanoloisen yhteistyöpläjäyksen vuosittain aina yhden yrityksen tekemänä. Vaikka meidän fuksioppaassa ei olekaan ainakaan nyt lähivuosina tehty yhteistyötä yritysten kanssa, olis esimerkiksi tän tyyppinen puolen sivun tervehdys vanhalta opiskelijalta sellainen, minkä mahdollisuutta mielelläni lähtisin puntaroimaan. Tän lisäksi olen miettinyt, että haluaisin toteuttaa fukseille suunnatun ulkoexcun, jossa voitais käydä vierailemassa jonkin paikallisen yrityksen luona!

Hei Noora, mahtavaa että hallitushommat kiinnostaa!

Tässä muutama kysymys:

 • Mahdollisena Wappuna, olette heränneet hallituksen kanssa kolmelta aamuyöllä ja kantaneet killan teltan Ullanlinnanmäelle sillistä varten. Muu hallitus on jo menossa nukkumaan, mutta huomaat, että olette unohtaneet grillin kaasupullon varastolle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Miten reagoit?

 • Mikä motivoi sinua eniten toimimaan killan vapaaehtoistehtävässä? Miten edistaisit ja varmistaisit, että oma motivaatio riittää koko vuodeksi?

 • Hallitus kokoustaa kesätauon ulkopuolella vähintään kerran viikossa. Kuinka arvioisit aikaresurssejasi hallitustoimintaan tulevan vuoden osalta?

Speedround:

 • Mikä on paras ideasi killan rastille esimerkiksi Aalto Partyssa?

 • Hallitukselle tavallisesti kasautuu paljon tehtäviä, joita kukaan muu ei ole valmis hoitamaan eli perinteisiä nakkihommia. Mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin nakkihomma mihin olet joutunut?

 • Mikä on paras huone T-talolla?

Moikka Miksu, ja kiitos kysymyksistä!

Ensimmäiseksi soittaisin tai laittaisin viestiä vielä Otaniemessä oleville hallitus/hallintolaisille, ja pyytäisin heitä tuomaan kaasupullon aamulla mukanansa. Jos ketään ei saada kiinni, lähtisin itse hakemaan kaasupulloa aamulla joko taksilla tai killan siinä vaiheessa omistamalla pakulla omasta edellisen illan menosta riippuen!

Mun motivaatio kiltahommiin on lähtöisin pitkälti tän yhteisön hyvästä meiningistä, ja isosta porukasta läheisiä tyyppejä, jotka killan tapahtumissa pyörii mukana. Etenkin killan toiminnassa siistiä on se, että asioihin voi helposti vaikuttaa, ja kilta tarjoaa mahdollisuuden tehdä just sen tyyppisiä hommia, joista jokainen itse tykkää. Lisäksi esimerkiksi tapahtumia on kiva järkätä hyvällä porukalla, ja on siistiä nähdä, kun porukka viihtyy niissä. Lisäksi onhan se kiva antaa jotain killalle takaisinkin, kun oon siltä niin paljon kaikkea nyt jo saanut.

Uskon, että mun motivaatio riittää hallitusvuoteen erinomaisesti. Olen koko elämäni tottunut sitoutumaan asioihin, vie ne sitten yhden tai vaikka viisi iltaa viikossa, ja uskonkin, että tää tulee onnistuneesti jatkumaan samalla mallilla. Fuksikapteenin rooli on myös mulle erittäin paljon tän vuoden sihteerin roolia kiinnostavampi, joten oikeestaan odotan innolla esimerkiksi hallituksen kokouksia, kun nyt asioita saa sanottua tehokkaammin, kun koko ajan ei tarvitse kauheeta kyytiä näpytellä pöytäkirjaa. Oman motivaation kannalta on tärkeetä, että muistan ottaa itselleni pikku breikkejä arjessa, ja syön hyvin ja liikun. Lisäksi omien opintojen määrää on helppo säätää, kun pikku hiljaa alkaa olemaan ilmeistä, etten kuitenkaan tavoiteajassa ehdi valmistumaan.

Tänä vuonna aika on riittänyt hyvin, enkä näe mitään syytä, etteikö se riittäisi myös tulevaisuudessa. Osaan aikatauluttaa arkeni tehokkaasti, joten uskon, että kiltahommille, opiskeluille ja muille löytyy kaikille tarpeeksi aikaa.

Rastista olisi kiva tulla jotenkin esiin tietotekniikka. Mitään mahti-ideoita ei nyt mieleen juolahtanut, mutta yksi mahdollisuus vois olla esimerkiksi jonkin tyyppinen nopea kisa, esimerkiksi näppäimistön kokoaminen, tai joku speedtype juttu!

Mielenkiintoisin nakkihomma, mitä olen päässyt tekemään, oli Wapun päivänä killan Wappusaunan järjestäminen. En ollut nukkunut kahtena edellisenä yönä ollenkaan, joten väsymys oli suuri. Suureksi yllätykseksi olin ainoa, joka ajallaan pääsi pistämään saunaa lämpimäksi, muut selvisivät paikalle päikkäreiden kautta vasta tunnin päästä.

Mun lempparihuone T-talolla on tietty kiltis. Sen lisäksi A106 on tullut tutuksi, ja onkin mun ehdoton lempparihuone kokoustamiseen!

1 Like

Heippa Noora!

Hallituksessa olevan kipparin hakuaika on jo päättynyt, mutta valintoja ei olla vielä virallisesti tehty. Istuvilla kippareilla on siis vielä oikein hyvin aikaa kysellä lisää! Oletkin jo päässyt vastaamaan vähän filosofisempiin kysymyksiin, joten tässä vielä hieman käytännönläheisempiä kysymyksiä :wink:

 1. Fuksikapteeneina tulee varmasti olemaan tälläkin kertaa kaksi eri henkilöä. Oletko jo miettinyt käytännön ratkaisuja kippariparin kanssa työskentelylle? Miten ja milloin hommat jaetaan ja sovitaan? Miten mahdolliset konfliktit selvitetään?
 2. Fuksikapteeni toimii tunnetusti myös phuksitoimikunnassa (phtmk), joka saattaa koostua hyvinkin erilaisista persoonista. Miten hommat jaetaan toimikunnan, erityisesti KV-vastaavien ja ISOvastaavan, kesken? Miten ylläpitäisit hyvää yhteishenkeä? Miten mahdolliset konfliktit selvitetään?
 3. Miten toimisit, jos FTMK kokous osuisi juuri phtmk kokouksen päälle?
 4. Olemme tänä vuonna huomanneet, että google sheets on yllättävän kätevä työkalu kun tarvitsee suunnitella ISOille massoille mitä tahansa. Kokisitko sheetsin käytön kirouksena vai siunauksena?

Rakkain terveisin,
Emma ja Sami

Moikka Emma ja Sami, ja kiitos hyvistä kysymyksistä!

Käytännön ratkaisuja parin kanssa työskentelylle en ole vielä kovin paljoa ehtinyt miettimään. Uskon, että parhaat toimintatavat muotoutuvat vasta siinä vaiheessa, kun niitä pääsee parin kanssa miettimään. Omalta kannaltani parityöskentelyssä pidän tärkeänä sitä, että kaikesta kommunikoidaan matalalla kynnyksellä niin, että molemmat tietävät varmasti missä mennään suunnitelmien ja käytännön osalta. Mielestäni on myös tärkeää jakaa vastuut parin kesken tasaisesti niin, että molemmille löytyy tarpeeksi mielekästä tekemistä. Tämä tapahtuu helpoiten siinä vaiheessa, kun oikeasti lähdetään hommia tekemään ja suunnittelemaan. Konflikteja vältetään mielestäni tehokkaimmin keskustelemalla suunnitelmista ja toteutuksista jo etukäteen tarpeeksi laajalla näkökulmalla niin, että keskustelun molempia osapuolia kuunnellaan. Mahdollisia konfliktitilanteita lähdetään sitten selvittämään keskustelemalla tilanteita auki, ja muodostamalla kaikkien kannalta hyvä ratkaisu. Pidän tärkeänä sitä, että kaikki keskustelun osapuolet ovat valmiita tekemään kompromisseja ja kuuntelemaan muita, jotta yhteisymmärrys saavutetaan.

Haluaisin mahdollistaa sen, että hommat jaetaan fuksikippareiden ja KV-kippareiden välillä tasaisesti killan tapahtumien osalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki osallistuvat tasapuolisesti esim. sheetsien pyörittämiseen, tarkempien aikataulujen suunnitteluun, tai tiedotusviestien draftaamiseen. Vähintäänkin olisi hyvä, että hommat jaetaan niin, että kaikille on selvää kuka tekee mitäkin. ISOvastaavalla on mielestäni yhtälössä selkeämpi rooli, sillä hän vastaa ISOjen tiedottamisesta, ja selkeämmin siitä, mitä ISOt tekevät tapahtuman aikana. Toki ISOvastaava saa halutessaan osallistua myös edellä mainittuihin sheetsien pyörittämisiin ja muihin, mutta en koe, että se on lähtökohtaisesti hänen velvollisuutensa. Pidän tärkeänä myöskin sitä, että koko UO poppoo pääsee paikalle fuksitapahtumiin, jotta kaikkien kapteenit ovat selkeästi tavoitettavissa fuksitapahtumissa ja ISOtkin näkevät ISOvastaavaa.

Haluaisin jatkaa tämän vuoden phtmk:n työskentelytapaa siltä osin, että tapahtumat suunnitellaan pääsääntöisesti koko toimikunnan kesken. Tällöin tapahtumiin saadaan inputtia monesta eri näkökulmasta, niin fuksikippareilta, KV-kippareilta, ISOvastaavalta kuin vastuuISOiltakin ja kaikki eri näkökulmat tulevat helpommin huomioitua. Toimikunnan yhteishenkeä saa ylläpidettyä keksimällä yhteistä tekemistä, esimerkiksi lounastamista, hengailua, saunailtoja, tai vaikka yhteistä ruuanlaittoa. Lisäksi on tärkeää, että toimikunnalla on hyvä meno myös fuksitapahtumissa, ja että kaikki pääsevät osallistumaan tapahtumiin ja niiden käytännön järjestelyihin tasapuolisesti. Toimikunnan sisäisiä mahdollisia konflikteja lähtisin selvittämään keskustelemalla tilanteet auki, ja tekemään kaikille sopivia kompromisseja.

Jos kokoukset jostain syystä sattuvat päällekkäin, on kippareita onneksi kaksi, jolloin tarvittaessa toinen menee toiseen kokoukseen ja toinen toiseen. Lähtökohtaisesti en kuitenkaan usko, että tällaista näiden kahden kokouksen kanssa tapahtuu, sillä toivon suuresti, että FTMK:n kokousajat lyödään lukkoon aikaisemmin kuin muutama päivä ennen kokousta. Tällöin phtmk:n kokousaikoja pystyy tarvittaessa vielä fixaamaan, jotta molemmat kipparit pääsevät molempiin kokouksiin. Samaa kippareiden jakoperiaatetta soveltaisin myös esimerkiksi siinä tilanteessa, jos FTMK:n kokous osuisi esimerkiksi hallituksen kokouksen päälle.

Koen sen ehdottomasti ennemmin siunauksena. Itse olen jonkun verran aiemmin hakannut päätäni seinään kyseisen työkalun kanssa, joten uskon, että mulla on perushommat sen kanssa hanskassa. Toki oppimistakin riittää varmasti, mutta tän vuoden scripteillä ja googlen avulla saa varmasti loihdittua hyvät ryhmäjaot myös ensi vuonna. Sen ainakin tiedän, että kivempi asiat on sen kanssa hoitaa, kun vaihtoehtoisesti esimerkiksi käsin.