Niilo Lappi Liikuntavastaavaksi / Sports Responsible

Hei kiltalaiset! :wave:

Olen Niilo ja haen Tietokillan Liikuntavastaavaksi vuodelle 2021. Olen vuoden 2016 fuksi ja minulla on paljon kokemusta kilta-aktiivina toimimisesta mm. lukuisissa toimikunnissa sekä ISOna. Lisäksi olen kahtena viime vuotena edustanut kiltaa hallitustehtävissä.

Liikunta on lähellä sydäntäni ja olenkin ollut osa killan Liikuntatoimikuntaa jo useamman vuoden ajan. Harrastan ja seuraan vapaa-ajallani jalkapalloa, minkä lisäksi olen kiinnostunut urheilusta yleiselläkin tasolla. Liikuntatoimikunnan erilaiset lajikokeilut ovat olleet todella hauskoja, ja haluan päästä vetämään killan liikuntatoimintaa ensi vuonna yhdessä toimikunnan kanssa.

Minulla ei ole mielessäni mitään mullistavia muutoksia killan liikuntatoiminnan kannalta. Keskittyisin Liikuntavastaavana pääasiassa uudelleenbrändätyn urheiluseuramme AthleTiKsin toiminnan jatkamiseen. Jatkaisin myös yhteistyötämme Prosessiteekkarien kanssa. Varsinkin yhteinen Kesäkuntoon-haaste viime keväältä oli onnistunut. Lisäksi tietenkin pyrkisin yhdessä toimikunnan kanssa ideoimaan ja järjestämään monenlaisia liikunnallisia tapahtumia kiltalaisille!

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin tässä tai Telegramissa @TheNipanen
Kiitos! :soccer:


Hello fellow guild members! :wave:

I’m Niilo and I’m applying to be the Sports Responsible of our guild for the year 2021. I’m a fuksi of 2016 and I have lots of experience working in our guild in various committees and as a tutor. In addition, I’ve represented our guild as a board member during the last two years.

Sports have always been important to me and I’ve been a part of the guild’s sports committee for several years. My hobby is football (soccer) and I follow it actively. In addition, I’m interested in sports on a general level. Different kinds of sports tryouts by the sports committee have been truly fun and I’d like to get to lead our guild’s sports activities together with the sports committee next year.

I don’t have any major changes in mind regarding our sports activities. As the Sports Responsible, I’d focus primarily on the continuation of our rebranded sports team AthleTiKs. I would also continue our cooperation with The Association of Process Engineering Students. The Kesäkuntoon challenge from last spring was especially great! I would also of course try to organize lots of different sports events for our guild members together with the sports committee.

I’d be happy to answer any additional questions here or in Telegram @TheNipanen
Thank you! :soccer:

1 Like