Nelly Kytölä Yhteisövastaavaksi / Community Manager

Hei!
Olen Nelly Kytölä ja haen killan yhteisövastaavaksi.

Olen ollut fuksivuodesta (2017) lähtien mukana killan toiminnassa ja toiminut vuoden 2020 Suurmarttana sekä hallituksen jäsenenä. Koska olen ollut toimikunnan puheenjohtajan roolissa, koen että pystyisin neuvomaan uusia toimikuntien puhiksia ja toimijoita. Istun erittäin mielelläni hallituksen kokouksissa viikoittain, koska siellä pysyy hyvin ajantasalla killan toiminnasta. Kiltatoiminta on minulle henkilökohtaisesti tärkeää ja siksi haluan tukea sitä.

Jos minut valitaan yhteisövastaavaksi, yritän parhaani toteuttaa killan visiota siirtää enemmän vastuuta killan toiminnasta toimikunnille. Sen lisäksi ottaisin toimikuntien puhiksia enemmän mukaan killan toimintaan liittyviin keskusteluihin.

Haluaisin myös parantaa killan englanninkielistä viestintää. Vaikka en lähtisi uudistamaan killan nettisivuja, haluaisin saada killan englanninkieliset sivut vastaamaan suomenkielisiä sivuja. Lisäksi kääntäjien olemassaolosta voisi muistuttaa jos törmää tapahtumiin, joissa ei ole englanninkielistä kuvausta. Minulla on sellainen kuva että moni olettaa että englanninkielisiä kilta-aktiiveja ei ole niin ei englantiin tarvitse panostaa. Kysyisin kuitenkin miksi kukaan liittyisi toimintaan josta ei pysty ymmärtämään mitään? Osa ongelmaa on tietenkin myös se, että moni kiltalainen on mielummin hiljaa kuin puhuu englantia. Ketään ei missään nimessä pitäisi pakottaa käyttämään englantia, mutta olisi hyvä että kielimuuri otettaisiin huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Kilta on koko ajan muuttumassa enemmän kaksikieliseksi ja se on mielestäni hyvä asia. Parantamisen varaa on kuitenkin olemassa.

Toinen asia mihin kaipaisin muutosta on virkistäytyminen killan aktiiveille jotka eivät joko juo yhtään tai juovat vain vähän. Tähän asti heille ei ole järjestetty käytännössä mitään. Hyvä että asiasta on sentään keskusteltu lähivuosina vaikkei sitä ole vielä pystytty toteuttamaan. Koko idea voidaan kuitenkin unohtaa, jollei joku aja sitä eteenpäin. Muistan kun minut fuksina rekryttiin kiltatoimintaan sanomalla että toimaRAI on jo pelkästään hyvä syy ryhtyä toimariksi. Itseäni sei kuitenkaan silloin innostanut yhtään. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia niin en unohtaisi sitä ja tekisin sen niin hyvin kuin pystyn.

Kysykää jos jokin askarruttaa.

//

Hi!
My name is Nelly Kytölä and I’m applying to be the guild’s community manager.

I have been active in the guild since my fuksi year (2017) and have acted as the Great Grandma of 2020 as well as a board member. As I have been a committee chairperson, I would be able to advise new committee chairpersons and committee members. I enjoy being in board meetings because I find it to be a good way of staying up to date with the guild’s activities. The guild is important to me, which is why I would like to be able to support its functioning.

If I am selected as the community manager, I will try my best to fulfill the guild’s vision to move more responsibility of the guild’s events to the committees. In addition, I would improve the inclusion of committee chairpersons in discussions about the guild’s activities.

I would also like to improve the guild’s communication in English. Even though I would not create new webpages for the guild, I would get the English version to match the Finnish one. In addition it would be good to remind people about the guild’s translators if I stumble upon event descriptions that are only in Finnish. It seems to me that many people think that there aren’t many active English-speaking guild members so why would we bother using English. However, I would ask why would anyone join activities where they can’t understand anything? A part of the problem is of course that many Finnish people would rather be quiet than to speak English. No one should be forced to use English, but it would be good to take the language barrier into account the best we can. The guild is moving towards being more and more bilingual which is a good thing. However, there is still room for improvement.

Another issue that I would want to change is refreshment for guild officials who don’t drink at all or drink only a little. In previous years, practically nothing has been organized for them. It’s good that this has at least been discussed in recent years even though it has not been implemented yet. However, the whole idea can be forgotten if no one does anything to drive it forward. I remember when I was recruited to work with the guild by saying that toimaRAI is a good enough reason on its own to join. I did not find it to be motivating at all. This issue is important to me so I would not sweep it under the rug and would do it the best I can.

If you have questions, you can always ask.

2 Likes

Hei Nelly, Hyvä että virka kiinosta!

Killan hallitouudistus on varmasti kaikkien mielessä ollut, mitä itse tästä olet mieltä ja mitä asioita tähän liityen sinä lähtisit ajamaan yhteisövastaavana? Yhteisövastaava on tässä asiassa tärkeässä roolissa.

Oletko myös miettinyt mitä tekisit tukeaksesi toimikuntien toimintaa, etenkin koronan aikana?

(English below)

Olen sitä mieltä että killan hallintouudistus on hyvä asia. Toimikunnat pyörittävät jo nyt suurimpaa osaa tapahtumista, joten olisi hyvä että heillä olisi myös enemmän sananvaltaa killan asioissa. Mielestäni suurin ongelma on kommunikaatio hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajien välillä. Yrittäisin tehostaa sitä ja tietenkin siirtää enemmän keskustelua koko hallinnolle (eli toimaripuhiksille). Käytännössä sen voi toteuttaa tökkimällä hallitusta siirtämään keskusteluja pj-chattiin ja panostamalla pj tiedotukseen. Kaikkia ei välttämättä kiinnosta koko keskustelu eivätkä he jaksa lukea hallituksen kokousten pöytäkirjoja joten olennaiset asiat voi kerätä pj tiedotukseen. Samalla on myös tärkeä olla saatavilla, jotta voi vastata mahdollisiin kysymyksiin ja tarvittaessa siirtää keskustelua eteenpäin.

Korona aiheuttaa täysin uusia haasteita tapahtumien järjestämiselle. Olen itse järjestänyt useita tapahtumia koronan aikana joten pystyisin neuvomaan mitä niiltä vaaditaan ja auttaa käytännön järjestelyissä. Koronan aikana on vaikea järjestää virkistäytymistapahtumia killan yli 100 toimarille. Jos tilanne jatkuu, järjestäisin useampia pieniä tapahtumia. Koronan takia sitsejä tuskin kannattaa järjestää, mutta jotain muuta kivaa voi tehdä ulkona tai vielä pienemmillä porukoilla sisätiloissa.

//

The question in English:
"Hi Nelly, it’s good that you’re interested in the role!

The guild’s administrative reform is definitely on everyone’s mind. What is your opinion about it and what would you pursue relating to it as the community manager? The community manager is an important role in this matter.

Have you thought about what you would do to support the committees especially during corona?"

//

I think that the administrative change is a good idea. The committees are already in charge of most of the guild’s events so it’s good that they would have more say on the decisions of the guild. In my opinion, the biggest problem is the communication between the board and the committee chairpersons. I would try to enhance it and of course move more conversations to the committee chairpersons chat. In practice, this can be done by bugging the board to move conversations and by investing in the chairperson info channel. Everyone is most likely not interested in the whole conversation or reading the board’s meeting minutes so the relevant information could be condensed to the info channel. At the same time, it’s important to be reachable so that I can answer possible questions and move the conversation forward if necessary.

Corona creates brand new challenges for organizing events. As I’ve organized multiple events during corona times, I would be able to instruct what they require and help with practicalities. It’s hard to organize refreshment events for the guild’s over 100 officials. If the situation does not change, I would organize multiple smaller events. Sitsit are not a great idea during corona, but something fun could be done outside or inside in even smaller groups.

Hei Nelly!
Mahtavaa, että haet yhteisövastaavaksi! Tässä pari kyssäriä:

  1. Hallitus- ja toimaripuhisroolit voivat olla henkisesti rankkoja. Onko sinulla mitään salaisia aseita stressiä vastaan, jotta vuoden jaksaa vetää kunnialla loppuun?
  2. Miten palkitsisit toimareita heidän tekemästään työstä korona-aikana, ja normaalitilanteessa?

Tsemppiä vaaleihin!
t. Lassi

(English below)

Hei Lassi!
Kiitos hyvistä kysymyksistä.

  1. Hallitus- ja toimaripuhisroolit voivat olla henkisesti rankkoja. Onko sinulla mitään salaisia aseita stressiä vastaan, jotta vuoden jaksaa vetää kunnialla loppuun?

Valitettavasti en tiedä mitään salaisia aseita, millä stressiä saisi “tuhottua”. Henkilökohtainen strategiani on ehkäistä stressiä mahdollisimman paljon. Minulla on vielä paljon opittavaa stressinhallinnasta silloin kun olen jo stressaantunut.

Yleisiä asioita, joilla yritän ehkäistä stressiä, on asioiden tekeminen ajoissa eikä viimeisenä iltana, varmistan että syön ja nukun tarpeeksi, määrittelen prioriteetit selkeästi itselleni ja yritän olla anteeksiantavainen siitä, etten välttämättä saa kaikkea haluamaani tehtyä. On tärkeä myös huolehtia siitä, että tekee velvollisuuksien lisäksi myös jotain hauskaa kuten harrastuksia.

Jos stressin ehkäiseminen ei toimi, yleensä liikunta, tuore ilma tai itsensä ilmaiseminen auttaa. Käyn usein esimerkiksi lenkillä tai soitan pianoa kun olen stressaantunut. Hyväksi kokemani ajatus on, että pitää joko levätä tai opiskella. Levosta ei ole apua, jos koko ajan miettii mitä kaikkea pitäisi saada aikaan. Opiskelu keskittyen yhteen asiaan kerrallaan taas vähentää stressiä, jos stressin aiheena on deadlinet. Tämä idea tietenkin pätee muuhunkin kuin opiskeluun. Joskus lepo tarkoittaa, että jotain täytyy jättää tekemättä. Silloin valinta on helpompi, jos prioriteetit ovat selkeitä. Stressinlievityskontekstissa lepo ei aina tarkoita pelkästään nukkumista tai fyysistä lepoa vaan taukoa stressiä aiheuttavista asioista. Se voi olla mitä tahansa mistä tulee hyvä mieli tai millä saa jotain muuta ajateltavaa.

Tärkein teema stressinhallinassa on mielestäni itsestään huolenpito. Toimaritöistä nauttiminen auttaa tietenkin myös. Hallitus ei ole ollut minulle stressaavaa, koska mielestäni se on ollut hauskaa. Vaikka Suurmarttana tuleekin stressattua siitä sun tästä, toiminta itsessään on niin palkitsevaa, että sietää mielellään sen aiheuttaman stressin.

  1. Miten palkitsisit toimareita heidän tekemästään työstä korona-aikana, ja normaalitilanteessa?

Vastauksessani Jussin kysymykseen mainitsin jo korona-ajan virkistäytymisestä. Järjestäisin siis useampia pienempiä tapahtumia ulkona tai sisällä. Aktiviteetteja ei ole vielä mietitty, mutta esimerkiksi ulkopelit olisivat mahdollisia. Pienissä ryhmissä voisi myös mennä Otaniemen ulkopuolelle esimerkiksi kiipeilemään tai megazonelle.

Normaalitilanteessa järjestäisin perinteisesti toimarain. Sen lisäksi järjestäisin kaikille toimareille jotain holitonta kivaa joko Otaniemessä tai muualla.

Kummassakin tapauksessa egoläystäkkeet pysyvät perinteenä.

//

  1. The board and committee chairperson roles can be mentally taxing. Do you have any secret weapons against stress to help get through the year?

Unfortunately, I don’t have any secret weapons to “destroy” stress. My personal strategy is to prevent stress as much as possible. I still have a lot to learn about dealing with stress when I’m already stressed.

Some common things that I use to prevent stress are doing things on time and not just before the deadline, making sure I eat and sleep enough, having a good sense of my priorities, and being forgiving to myself when I can’t do everything I wanted to. It’s also important to do something fun like hobbies in addition to your responsibilities.

If stress prevention doesn’t work, exercise, fresh air or self-expression usually help. For example, I often go for a walk or play the piano when I’m stressed. One idea that I like is that you have to either rest or study. Resting doesn’t help if you’re constantly thinking about what you need to get done. Focusing on studying one task at a time can reduce stress if deadlines are the cause of stress. This idea of course applies to more than just studying. Sometimes resting means that something needs to be left undone. In that case, it’s easier to decide what it is if you have clear priorities. In the context of stress relief, rest doesn’t always mean sleeping or physical rest. It’s a relief or pause from the cause of stress. It can be anything that makes you happy or that gives you something else to think about.

I think the most important idea in handling stress is self-care. It of course helps to enjoy the work as a guild official. I didn’t find being on the board to be stressful because I enjoyed it. Even though I stressed about a lot of things as the Great Grandma, the work itself was so rewarding that I happily dealt with the stress that came with it.

  1. How would you reward the guild officials during corona times and in normal conditions?

I briefly addressed the refreshment during corona times in my reply to Jussi’s question. I would organize multiple smaller events outside or inside. I haven’t thought much about the activities, but for example games outside could be possible. Going climbing or to megazone in smaller groups could also be possible.

During normal conditions I would organize the traditional toimarai. In addition to that, I would organize some alcohol-free fun for all guild officials either in Otaniemi or somewhere else.

In either case, the cards with the committees people were involved in would stay as a tradition.