Nelly Kytölä Suurkurkuksi / for Master of Songmasters 2023

(English below)

Hei moi, olen Nelly Kytölä 2017 fuksi ja haen killan Suurkurkuksi (taas). Olen ollut herkkukurkkutoimikunnassa mukana useana vuonna ja sen lisäksi olen ollut tänä vuonna Aavan Laulukulttuuritoimikunnassa (LaKuTmk). Olen osallistunut joka ikiseen Kovalevynläpilaulantaan sekä tänä vuonna uuden punaisen laulukirjan läpilaulantaan. Laulukilpailusitseillekin on tullut osallistuttua viime ja tänä vuonna. Aikaa ja intoa löytyy siis aina laulukulttuurille on se sitten sitsien, sanoitusiltojen tai läpilaulantojen muodossa.

Laulukulttuuri on mielestäni yksi teekkarikulttuurin parhaista osista, joten haluaisin ylläpitää ja edistää killan sekä koko Otaniemen laulukulttuuria. Haluaisin etenkin elävöittää laulujen sanoituskulttuuria.

Olen todennut että sitseillä voi olla hyvinkin vaikeaa oppia laulujen melodioita tai niihin liittyviä laululeikkejä jollei ole tarpeeksi rohkea istumaan suoraan gongin viereen tai setätipöytään. Haluaisin ideoida tulevan toimikunnan kanssa miten asiaa voisi korjata. Ainakin omasta mielestä sitseillä on paljon hauskempaa kun edes jokseenkin tietää mitä tapahtuu tai on mahdollista kopioida joltain joka tietää.

Mitä uuteen Kovalevyyn tulee, aion olla projektissa mukana riippumatta siitä valitaanko minut Suurkurkuksi vai ei. Kuitenkin mielestäni uuden painoksen tekemistä ei pitäisi jättää pelkästään Suurkurkulle ja herkkukurkkutoimikunnalle, vaan perustaa sille erillinen työryhmä. Tämä siksi että uskon että herkkukurkkuihin liittyy varmasti ihmisiä joita ei kiinnosta kirjan paino ja siihen ei välttämättä liity kaikki joita kirjan painaminen kiinnostaisi.

Viime vuotisessa hakemuksessa mainitsinkin jo että haluaisin että lukkaroinnin opettelemiseen olisi jokin parempi systeemi kuin että heitetään mereen ja katsotaan oppiiko uimaan. Aasinsiltojen vetämisen tietenkin oppii vain tekemällä, mutta lukkarointiin liitty paljon muutakin kuin pelkästään aasinsillat. Esimerkiksi hyviä käytänteitä voi mielestäni opettaa uusille lukkareille. Miten taitetaan läsy ja sooloharjoitukset olisivat myös hyvä lisä.

Vaalilupaus: Mikäli minut valitaan seuraavaksi Suurkurkuksi aion opetella kaikki kovalevyn laulujen melodiat jottei niitä tarvitse jäädä miettimään läpilaulannassa.

Ei Otaniemes, Espoo (+9.6 °C)
10.11.2022
Nelly Kytölä

PS: Tulkaa kaikkiin mahdollisiin laulukulttuuritapahtumiin!:sparkles:


(I don’t like “Great Cucumber” as a translation so I left the position name and committee name in Finnish in my text)

Hi, I’m Nelly Kytölä a 2017 fuksi and I am applying to be the Suurkurkku (again). I have been a member of the herkkukurkkutoimikunta (the committee for songmasters) for several years and in addition to that I’m a member of the current Song Culture Committee under Aava. I have participated in every single singthrough of Kovalevy (our songbook) and this year in the singthrough of the new red songbook. I also participated in the song contest sitsit last year and this year. I’ve hopefully made the point that I always have time and energy for anything related to songculture no matter if it’s sitsit, songwriting, or singthroughs.

I think that songculture is one of the best parts of teekkariculture which is why I would like to maintain and improve the guild’s and Otaniemi’s songculture. I would especially like to liven up the songwritingculture.

I’ve noted that it can be very difficult to learn the melodies of songs or the choreographies associated with them unless you’re brave enough to sit right next to the gong or in a table full of older students. I would like to brainstorm how this could be improved with the committee next year. I think that sitsit are much more fun if you at least somewhat know what’s going on or you can copy from a person that does.

I will work to get the next edition of Kovalevy into print next year whether I’m chosen as the Suurkurkku or not. However, I think that the publication of the next edition should not be left only to the Suurkurkku and the herkkukurkkutoimikunta, but a separate group should be formed. This is because I think that people who do not care to participate in making the new songbook will join the committee and there are people who might not want to join the committee even if they would be interested in making the next edition.

In my last year’s application I already mentioned that I would like that there was a better system for learning how to songmaster than just throwing people into the sea and watching whether they sink or swim. Telling good jokes/stories can only be learned through doing, but I think that there is much more to songmastering than just speeches. For example good practices can be taught to new songmasters. How to make a songbooklet and solo singing practice would be good additions too.

If I’m selected as the next Suurkurkku I vow to learn the melodies of all songs in Kovalevy so that we do not need to stop to think about how they go in the singthrough.

Not in Otaniemi, Espoo (+9.6 °C)
10.11.2022
Nelly Kytölä

PS: Come to every possible song culture related event!:sparkles:

2 Likes

Moi Nelly!

Kiva että haet suurkurkuksi! Muutamia kysymyksiä tehtävään liittyen :slight_smile:

  • Mikä tekee hyvät sitsit? Entäs huonot?
  • Mitä hyvältä suurkurkulta vaaditaan hyvän lukkaroinnin lisäksi? Miksi juuri sinä täytät nämä vaatimukset?
  • Miten kappale “tupakka, whiskey, ja villit naiset” kuuluu laulaa?

Tsemppiä ja menestystä vaaleihin :+1:

(English below)

Hei Visa,

kiitos kysymyksistä ja tsempistä!

Mikä tekee hyvät sitsit?

Ainakin omaan sitsikokemukseeni (sitsaajana) vaikuttaa pöytäseura, aasinsiltojen laatu, ruoka, ohjelma, läsyn taitto sekä mitä lauluja sitseillä lauletaan.

Ilman hyvää pöytäseuraa tuskin mikään voi tehdä sitseistä erityisen viihtyisiä. Hyvässä seurassa on melko lähes aina hauskaa, kun taas huonossa seurassa ei ole.

Tietenkin hauskat aasinsillat ja välihuutelut ovat myös erittäin tärkeitä.

Ruoka on ehkä monien mielestä toissijaista, mutta kokemus on paljon parempi jos saa hyvää ruokaa eikä jää nälkäiseksi. Ruuan puutteellisuus ei välttämättä kuitenkaan tee sitseistä huonoja.

Samoin on miellyttävää että läsy on taitettu siten että ei tarvitse kääntää sivua laulun aikana ja sivut ovat loogisessa järjestyksessä, koska se tekee laulamisesta huomattavasti helpompaa. Hyvät kuvat läsyssä ovat myös arvostettuja.

Sitseillä lauletuilla lauluilla on siinä mielessä merkitystä, että olisi hyvä että suuri osa lauluista on tuttuja sitsikansalle, jotta tarpeeksi moni ihminen osaa laulaa eikä tarvitse hiljaa hymistä ja miettiä mitenköhän tämä biisi oikeasti menee. Uudet laulut ovat tietenkin myös aina tervetulleita kunhan melodiasta ja mahdollisista laululeikeistä saa kiinni. Erityisen hyvät uudet sanoitukset voivat tehdä melkein mistä tahansa sitseistä osallistumisen arvoiset. On muutenkin aina hauska löytää uusia lauluja sitseiltä säästetyistä läsyistä vaikkei niitä olisikaan ehditty laulaa sitsien aikana.

Lutkun eli Teekkarijaoston Lukkaritoimikunnan sitseillä on tänä vuonna ollut erilaista ohjelmaa kuten bignoa ja läsyssä olevia puuhatehtäviä, joista pystyi voittamaan palkintoja. Tämä on mielestäni hyvä tapa elävöittää sitsejä ja sitä olisi hauska tuoda enemmän killan sitseille. Muutenkin olisi hauska keksiä uusia tapoja osallistaa yleisöä enemmän sitsien kulkuun.

Mikä tekee huonot sitsit?

Huonot sitsit ovat jollain tapaa tylsiä, kuivia ja/tai kankeita. Ei osallisteta sitsaajia tarpeeksi, turhan pitkiä tai muuten huonoja aasinsiltoja, ei reagoida yleisön huuteluihin (tai yleisö ei edes uskalla huudella mitään), lauletaan liikaa lauluja joita kukaan ei osaa, jne. Tietenkin se että ei vain kuule mitä lukkarit sanovat huonontaa sitsikokemusta, koska ensinäkin ei ole väliä miten hyviä aasinsillat ovat jos niitä ei kuule. Toiseksi, laulaminen menee vaikeaksi kun ei tiedä mitä laulua aletaan laulamaan seuraavaksi eikä todennäköisesti kuule melodiaakaan jossei kuullut puhetta. Liian suuret sitsit voivat myös huomattavasti huonontaa sitsikokemusta jos eri pöydät laulavat kuultavasti eri tahdissa.

Mitä hyvältä Suurkurkulta vaaditaan hyvän lukkaroinnin lisäksi?

Mielestäni hyvältä Suurkurkulta vaaditaan visiota siitä miten lukkarointi kuuluisi hoitaa ja halukkuutta kokeilla uusia asioita. Tämän lisäksi on tärkeä olla järjestelmällinen sekä hyvä kommunikoimaan toimikunnan kanssa. Suurkurkun pitäisi olla kannustava uusia lukkareita kohtaan sekä aktiivisesti osallistaa toimikuntaa killan sitsi- ja laulukulttuurin uusimiseen. Olisi tietenkin hyvä jos Suurkurkku olisi tarpeeksi lähestyttävä henkilö, että muutkin kuin lukkarit viitsisivät tulla kertomaan jos heillä olisi kehitysideoita sitsien tai laulukulttuurin suhteen.

Miksi juuri sinä täytät nämä vaatimukset?

Täytän mielestäni vaatimukset, koska pidän uusien asioiden luomisesta ja toteuttamisesta. Olen järjestelmällinen ihminen ja otan mielelläni muiden mielipiteitä vastaan. Sen lisäksi minulla on jo kokemusta toimikunnan johtamisesta Suurmartan roolista (2020). Saatan ehkä kommunikoida välillä turhankin paljon, mutta se on mielestäni parempi kuin liian vähän. Itseltäni löytyy paljon innostusta laulukulttuurin suhteen, joten toivoisin että osa siitä tarttuisi möys tulevalle toimikunnalle ja muille kiltalaisille. Mielestäni on mahtavaa katsoa kun uudet kilta-aktiivit alkavat näyttää taitojaan eri killan osa-alueilla, joten luulen että voin helposti kannustaa uusia jäseniä lukkaroinnin alkutaipaleilla. En tiedä olenko tarpeeksi lähestyttävä kiltalaisille, että he kertoisivat mielipiteensä killan sitseistä, mutta tulen todennäköisesti ainakin olemaan suhteellisen helposti saatavilla kiltiksellä sekä telegramissa mikäli joku haluaa keskustella asiasta.

Miten kappale “tupakka, whisky, ja villit naiset” kuuluu laulaa?

Tupakka, whiskey, ja villit naiset kuuluisi perinteisesti laulaa ilman välihuutoja. Kuitenkin kuulin eräältä tämän vuoden herkkukurkulta erittäin hyvän pointin, että välihuudot eivät ole haitaksi, koska laulu on suhteellisen pitkä ja saattaa tylsistyttää yleisöä, jos he eivät voi tehdä mitään yli puolet kappaleen kestosta. Mielestäni shubiduwa on jo aika nähty juttu eikä se koskaan edes kuulunut tähän lauluun joten miksei samalla lainaisi muidenkin laulujen välihuutoja. Kaikista parhaat tupakka, whiskey, ja villit naiset esitykset ovat vaihdelleet välihuutoja laulun aikana. Esimerkiksi, “suihkuun, nukkuun, huomen töihin” kappaleesta voisi ottaa “oikeesti” välihuudot sekä “Intian Q”:sta “Oo-hiio-hei”. Nykyisesti ehkä perinteiseksi muodostunut “shubiduwa” voidaan möys tunkea johonkin väliin. En usko että välihuudoista tullaan luopumaan niin sanoisin, että annetaan kehityksen kehittyä :smiley:


What makes sitsit great?

At least in my own experience as a participant, the things that impact the quality of sitsit include the people I’m sitting with, quality of speeches/jokes, food, activities/performances, structure of the songbooklet and which songs are sung at the sitsit.

If you don’t have good company at sitsit, almost nothing can save the quality of the sitsit in my opinoin. It’s pretty much always fun when you’re in good company, but not when you’re not.

Of course the jokes and questions from participants are also very important.

Food is often seen as less important, but I think that the overall experience of sitsis is much better if the food is great and you aren’t left hungry. Still, not having the best food does not necessarily make sitsis a bad experience.

Similarly it’s very nice if the songbooklet is made so that you don’t need to turn a page while singing a song and if the pages are logically ordered, because it makes singing significantly easier. Nice pictures are appreciated as well.

The songs that are sung during the sitsit matter in the sense that it would be nice if enough people know how to sing them so that you would not need to hum quietly thinking about how the song is actually supposed to go. New songs are of course always welcome as long as you can get the hang of the melody and the possible choreography. Especially good new lyrics can make pretty much any sitsit worth attending. In general it’s always nice to find new songs in old songbooklets even if there was no time to sing them during the sitsit.

The Precentor Committee (Lutku in Finnish) under Teekkari Section has organized sitsit with different activities during the sitsit, including bingo, where participants could win prizes for completing tasks. This is a good way to liven up sitsit and it would be nice to bring more of that to the guild’s sitsis as well. In general it would be nice to think of new ways to include participants more.

What makes sitsit bad?

Bad sistis are somehow boring, dry and/or stiff. Not enough participation from the audience, too long or otherwise bad jokes/speeches, not reacting to questions from the audience (or the audience being too shy to even ask anything), singing too many songs that no one knows, etc. Of course, not hearing what the songmasters are saying makes the experience worse, because firstly it does not matter how good the speeches are if you can’t hear them. Secondly it makes singing very difficult because you don’t know what the next song will be and probably won’t hear the melody if you could not hear the speech. The same applies to a situation where you can hear, but cannot understand what songmasters are saying. Sitsit that are too large can also make the experience worse if you can hear that different tables sing out of sync.

What is required of a good master of songmasters other than good songmastering?

I think that a good master of songmasters should have a vision of how songmastering should be done and willingness to try new things. In addition to that it would be important to be organized and good at communicating with the committee. The master of songmasters should be encouraging to new songmasters and they should actively involve the committee in renewing the guild’s song and sitsiculture. It would also be nice if the master of songmasters would be approachable enough so that guild members could tell about their concerns or ideas related to sitsis or songculture.

Why do you fulfill these requirements?

I feel I fulfill these requirements because I like creating and implementing new ideas. I’m an organized person and am happy to take suggestions from other people. In addition to that I already have experience from leading a committee from my role as the Great Grandma (2020). I might sometimes overcommunicate, but I think that’s better than not communicating enough. I have a lot of enthusiasm towards songculture so I hope that some of it would rub off on the committee and other guild members. I think it’s great to watch as new people start showing their skills in different areas of the guild so I think that I could easily encourage new people at the start of their songmastering journey. I don’t know if I would be approachable enough that people would tell me their opinions about sitsit, but I should at least be quite easily reachable from the guild room and in telegram if someone does want to discuss with me.

How should the song “cigarettes, whiskey and wild women” be sung?

Traditionally the song should not include the shouts in between lines of the solo from the audience. However, I heard a very good point from one of this year’s song masters that the shouts are not really bad, because the song is quite long and can get boring if the audience can’t do anything for over half of the song. I think that shubiduwa is getting a bit old and it never really belonged in the song anyway so why not add shouts from other songs as well. The best performances of Cigarettes, whiskey and wild women have included different shouts at different points of the song. For example, from “suihkuun, nukkuun, huomen töihin” “oikeesti”, and from “Intian Q” (Indian μ in English) “oo-hiio-hei” and why not include the almost tradition at this point “shubiduwa”. I don’t think that the shouts are going anywhere so might as well let it evolve :smiley:

Hei Nelly!

Vastauksesi Visan kysymyksiin kertoi jo paljon sitsimielipiteistäsi, mutta minulla on vielä pari pikakysymystä:

  • Jos lauluun kuuluu skoolaus/maljan nosto, kuuluuko laulun jälkeen huutaa skool?

  • Uusi vai vanha skoolausjärjestys?

Onnea vaaleihin! :sunglasses: :+1:

Hei Anton,

kiitos hyvistä kysymyksistä!

  • Ei kuulu huutaa skål jos laulun aikana skoolataan jo.

  • Uusi skoolausjärejestys on parempi, koska kukaan ei osaa käyttää vanhaa vaikka tietäisi miten se toimii killan sukupuolijakauman takia. Ylipäätään olisi ikävää pakottaa ihmiset istumaan sukupuolen mukaan.

(English below)

Lainasin kysymykset Petruksen hakemuksen kysymyksistä koska niitä ei jostain syystä kysytty minulta.

Mikä on suosikkisitsilaulusi? Lähteellä ei väliä.

En osaa valita. Niitä on liikaa. Muinaisten valssi ainakin on lähellä sydäntä.

Mikä laulu taas on mielestäsi aliarvostetuin (ts. lauletaan sitseillä harvemmin kuin pitäisi)

Niitäkin on paljon ja usein myös itse unohdan niiden olemassaolon mikä tekee kysymykseen vastaamisesta vaikeaa. Ainakin nyt tulee mieleen Naukku.

Mikä on mielestäsi realistinen aikataulu uuden painoksen saamiseksi kiltalaisten käsiin?

Vaikea sanoa kun ei ole koskaan kirjaa taittanut tai nähnyt alkuperäisiä tiedostoja. Olen kuullut että sivunumerot ovat olleet työmaa koska ne täytyy laittaa käsin. Laulujen keräämisessä ja valinnassa todennäköisesti menee aikaa ja olisi hyvä saada myös kiltalaisten mielipiteitä siitä mitä he haluavat/eivät halua uuteen kirjaan. Sen lisäksi pitäisi miettiä miten indexöinnit hoidetaan niin että laulukirjan käyttäminen olisi käytännöllistä siinäkin tilanteessa että osallistujilla olisi eri painoksia kirjasta. Taitossa itsessään varmasti tulee myös monia mutkia matkaan ja taitto-oikolukusyklin kestoa on vaikea arvioida. Olisi myös mukava saada enemmän lauluja luotua ennen uutta painosta niin se ei olisi suoraan out of date, mutta sitä on tuskin järkevä jäädä odottamaan.

Kun sitsaajat puhuvat tai muuten häiritsevät aasinsillan aikana, mitkä ovat todennäköisimmät syyt tähän?

Ihmiset on kännissä, he eivät kuule mitä lukkari sanoo, heillä on tylsää.

Piiitkän suomenkielisen aasinsillan aikana alkaa kuulua monelta suunnalta puheensorinaa. Miten reagoit tilanteeseen?

En harrasta pitkien suomenkielisten aasinsiltojen kertomista, joten en joutuisi tilanteeseen jossa siihen pitäisi reagoida. Sanoisin että jos on kyse kaksikielisistä sitseistä tälläista tilannetta ei pitäisi ylipäätään tapahtua. Suomenkielisillä sitseillä toivoisin että lukkarit osaavat itse arvioida mikä on hyvä kesto omalle aasinsillalle osallistujien kiinnostuksen mukaan.

Miten lukkarointiin vaikuttaa se, että tarjoillaan harvinaisen hyvä ruoka-annos?

Hyvä sekä jopa lämmin ruoka on harvinaisuus, joten olisi hyvä että siitä pystyisi nauttia kun sitä on. Sen takia en pidä “ruoka on liian kuumaa” läpästä. Se on hauska vain jos ruoka tulee pöytään kylmänä.


I borrowed the questions asked from Petrus since for some reason they weren’t asked from me.

What is your favorite sitsi song?

It’s very difficult to decide since I like so many songs. From the songs that are in English one of my favorites is Program in C.

What song is underappreciated (not sung enough)?

This is also difficult to answer since there are many of them and I also usually forget underappreciated songs. I can’t remember a time we would have sung Nokia Tune at our guild’s sitsit so I would say that it is quite underappreciated in our guild.

What would be a realistic timeframe to get the next edition of the songbook?

It’s difficult to say since I’ve never printed a book or seen the original files. I heard that the page numbers are quite a hassle since they need to be done manually. Gathering and deciding which songs should be in the book is likely to take some time and it would be nice to get opinions from guild members about which songs they want/don’t want in the new songbook. In addition to that we would need to think about how to make the indexing so that it would be easy to use different editions of the book at the same sitsit. The formatting itself is likely to be a difficult process and estimating the time for the formatting-proofreading cycle is difficult. It would also be nice to create new songs for the songbook, but at this point it does not make sense to wait for that.

If people are talking or otherwise misbehaving during a speech what are the most likely reasons for this?

People are drunk, they can’t hear what you’re saying or they are simply bored.

During a looong Finnish speech, you start hearing talking from many sides. How do you react to this situation?

I don’t tend to tell long Finnish speeches so I would not get into a situation where I would need to react to it. I would say that if the sitsit are bilingual, there should never be a situation like this. At Finnish sitsit I would hope that the songmasters themselves could evaluate what is the appropriate length of a speech according to the interest of the participants.

How does serving especially good food affect songmastering?

Good and even warm food is unfortunately quite rare so I would like that people could enjoy it when we do have it. That’s why I don’t like the “the food is too warm” joke. It’s only funny if the food is already cold when it’s served.