Mikko Juusti Yrityssuhdevastaavaksi / for Head of corporate relations 2024

Moikka!

Olen Mikko Juusti, neljännen vuoden tikkiläinen. Olen tänä vuonna toiminut Alkorytmin päätoimittajana sekä AYY:n alaisen päätoimittajista koostuvan kokoavan toimikunnan, PääTMK:n puheenjohtajana. Lisäksi olen ollut kolmena vuotena aktiivisesti mukana ISOtoiminnassa.

Tänä vuonna olen päätoimittajana asettanut vuoden alussa tavoitteet, joissa olemmekin pysyneet hienosti tähän mennessä. Lisäksi olemmekin päässeet tekemään kaikkea ikimuistoista (kantsii lukee nopee) . Päätoimittajakautenani olenkin mielestäni esittänyt oma-aloitteisuutta, tavoitteellisuutta sekä saanut innostettua myös toimikunnan yhteisten tavoitteiden eteen.

Kiinnostus yrityssuhdevastaavaksi heräsi tänä vuonna, kun päätoimittajana olen ollut itse leipä(teksti)työn lisäksi ollut järkkäämässä toimitukselle excursioita ja yritysvierailuita sekä ollut hankkimassa sponsoreita lehdelle. Näenkin yrityssuhdevastaavan roolin hyvänä jatkona viime vuodelle sekä hienona haasteena. Lisämainintana uskoisin, että neljän (Jinx) Alkorytmin jälkeen rekrylehtikin onnistuu. :smiley:

Koen olevani hyvä tähän tehtävään, sillä edellä mainittujen kokemusten lisäksi koen olevani tyyppinä sopiva tähän pestiin, sillä olen positiivinen ja yhteistyökykyinen tyyppi, minulla on kokemusta sekä halua tehdä yrityskontakteja sekä intoa toimia killan eteen! Näistä ominaisuuksista on hyötyä myös killan hallituksessa.

Yrityssuhdevastaavana tavoitteenani olisi luoda toimikuntaan selkeät roolit, jossa jokainen tietää mitä tehdä. Yrityssuhdetoimikunta vastaanottaa paljon yhteydenottoja ja onkin tärkeää, että viestitulva pysyy hallussa, jotta yhteistyöt sujuvat jouhevasti sekä jotta aikaa jää myös muun yrityssuhdetoiminnan kehittämiselle. Lisäksi haluaisin tutkia mahdollisuuksia lisätä tapahtumiin sponsoreita.

Vastaan mielelläni kysymyksiin joko täällä tai Telegramissa @Mikmokki

Hello!

I’m Mikko Juusti, a fourth year CS student. This year, I have been the editor-in-chief of Alkorytmi and the chairman of the PääTMK, the committee consisting of the editor-in-chiefs under AYY. In addition, I have been actively involved in ISO activities for three years.

This year, as an editor-in-chief, I have set goals at the beginning of the year, and we have stuck to them very well so far. In addition, we have been able to make everything memorable (worth reading). During my year as an editor-in-chief, I think I have shown initiative, been goal-oriented and got the committee excited about the committee’s common goals.

I became interested in corporate relations this year when, as the editor-in-chief, in addition to the body(text) of the work, I have been organizing excursions and company visits for the editorial team and have been acquiring sponsors for the magazine. I see the role of corporate relations manager as a good continuation of last year and a great challenge. As an additional mention, I think that after four (Jinx) Alkorytmis, I am able to do the recruitment magazine. :smiley:

I feel that I am good for this position, because in addition to the experiences mentioned above, I feel that I am the right type for this position, because I am a positive and cooperative person, I have experience and a desire to make business contacts, and I am eager to work for the guild! These traits are also useful in the guild’s board.

As the head of corporate relations, my goal would be to create clear roles in the committee, where everyone knows what to do. The corporate relations committee receives a lot of messages, and it is important to keep the flood of messages under control so that cooperation runs smoothly and to leave time for the development of other corporate relations activities as well. In addition, I would like to explore the possibilities of adding more sponsors to the events.

I’ll be happy to answer questions either here or on Telegram @Mikmokki

5 Likes

Moikka Mikko,

Siistii, että oot hakemassa hallitukseen! :fire: Alla olisikin sulle pari kyssäriä.

 1. Mihin suuntaan haluaisit kehittää killan yrityssuhdetoimintaa?
 2. Onko sinulla jotain yritystä mielessä, joka ei ole killan partner-yritys, mutta jonka kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä tulevan vuoden aikana?
 3. Olisiko suunnitelmissasi hommata killalle paljon rahaa ensi vuonna?
 4. Kuuluuko ranskalaiset pizzaan?

Terveisin,
Joonas

1 Like
 1. Näen yrityssuhdetoiminnan killalle erittäin tärkeänä mahdollistajana. Koska kilta tekee paljon erilaisia asioita, on myös yrityssuhdemahdollisuuksia paljon. Yhtenä kehityksenkohteena näenkin yksittäisten tapahtumien yhteistyömahdollisuudet. Esimerkiksi AthleTiKsin lajikokeilut tai perinteinen lettupeli-ilta voisi hyvin osua firmojen brändiin, jota he haluavat opiskelijoille tuoda esille. Toinen mahdollisuus on yhdessä yritysten kanssa luodut tapahtumat kuten viime vuotiset sauna-approt. Jotta tämän kaltainen lisämyynti olisi mahdollista, tulee yrityssuhteiden pääpilarit olla kunnossa (partner-sopimukset, excut, rekryportaali jne). Onnistuessaan tietyn tapahtuman ympärille voisi muodostua useampivuotinen yhteistyö kuten esimerkiksi TiK x TKO-äly kesägrillailu.

 2. Pääkaupunkiseudulla on useita kiinnostavia yrityksiä, jotka mielelläni näkisin killan partnereina. Killalle kaikki partnerit ovat välttämättömiä killan hyvinvoinnin kannalta. Kiltalaisen näkökulmasta olisi siistiä, että partnereiden kautta pääsee näkemään erityyppisiä työympäristöjä sekä urapolkuja. Pelialan yritys voisi olla mielenkiintoinen lisä nykyiseen parnerijoukkoon. Eli vaikkapa Supercell, Rovio tai Remedy.

 3. Kyllä suunnitelmissa olisi samppanjaa ja katkarapuleipiä!

 4. Porvoolaisen ruokakulttuurin suurena vaalijana pidän itsestäänselvänä, että ranskalaiset kuuluvat pizzaan kuin pizzaan. Suosittelen käymään Porvoossa makumatkalla! Kesällä Porvoon ruokakulttuuri ansaitsi Michelin-tähden, joten ranskalaiset kuuluvat pizzaan.

Moikka MikMok,

kiva, että haet YSViksi! Näin tämän vuoden ulkosuhdevastaavana kiinnostaa, millaista yhteistyötä aikoisit tehdä ensi vuoden USVin kanssa kotimaan (ja miksei ulkomaankin!) excujen suhteen? Tarkoitan siis esimerkiksi vierailuja yhteistyökumppaniemme konttoreilla vaikkapa Tampereella, Turussa tai Jyväskylässä.

Vink vink: Reaktorilla on konttoreita mm. Amsterdamissa, Lissabonissa ja Tukholmassa sekä Futuricella Tukholmassa/Berliinissä/Lontoossa/Münchenissä/Stuttgartissa :eyes:

1 Like

Lisävinkki, olisi mahtavaa mikäli Tietokilta kykenisi laajentamaan kumppanuusverkkoaa myös ei-suomalaisiin firmoihin.

Tästä kysymys hakijalle. Onko yrityssuhteet Suomen ulkopuolelle jotain mitä edistäisit, ja mitä katsoisit asian vaativan?

Moikka Chef!
Näen yrityssuhteet olennainnaisena osana ulkosuhdetoimintaa, sillä niillä saa excun yleensä normaalia kalliimpaa hintaa alemmas kiltalaisille ja onhan yritysvierailut myös hauskoja kiltalaisille. Uskon, että (U+Y)SV:n olo hallituksessa lisää kommunikaatiota heidän välillä, sekä helpottaa matkojen ideointia. Koen luonnolliseksi, että USV hoitaa matkan muut käytännön asiat ja YSV hoitaa reissun sponsorisopimukset tai yritysvierailut.

Vink vinkistä löytyy hyviä kesäkohteita mietittäväksi!

Mielestäni yrityksen pääkonttorin sijainti ei ole määräävä tekijä kumppaniyritystä valittaessa. Esimerkiksi monikansalliset yritykset ovat myös varteenotettavia vaihtoehtoja! Täysin Suomen ulkopuolella olevat firmojen kanssa voi olla ongelmana se, ettei yhteistä tarttumispintaa löydy. Kuitenkin esimerkiksi ulkoexculla voisi kyseinenkin vaihtoehto toimia esimerkiksi yritysvierailun muodossa.

Hei Mikko, hienoa että killalle rahan tahkominen kiinnostaa!

Pohdin Visan strategiakysymysten pohjalta jo hieman pitkäaikaisemman yritysstrategian luomista killalle. Yrityssuhdevastaava joutuu joka vuosi hyppäämään liikkuvaan junaan ja ottamaan valtavasti vastuuta koko vuoden toiminnasta.

Olisiko mielestäsi hyötyä pidemmän tähtäimen yritysstrategiasta? Jos olisi, niin mitä asioita strategian olisi hyvä sisältää? Jos ei, niin miksi ei?

Aiheeseen liittyen, mitä mieltä olet monivuotisten sopimusten solmimisesta yritysten kanssa? Mitä hyötyjä tai haittoja mahdollisesti näet monivuotisissa sopimuksissa? Pitäisikö mielestäsi yrityssuhteissa tavoitella niitä?

Killan excukalenteri täyttyy jo melkoisesti ja excujen osallistumisprosentti on heikentymässä/vaarassa heikentyä. Miten vähentäisit kiltalaisten excuväsymystä?

Moikka Mikael!
Yhteinäinen yrityssuhdestrategia vuosien välillä olisi varmasti hyödyllinen uuden yrityssuhdevastaavan avuksi. Mielestäni siinä voisi olla selkeät suuntaviivat mm. partnereiden määrään ja sopimusten hinnoitteluun. Myös jonkin näköinen laajennettu testamentti eri vuosien välillä voisi olla hyödyllinen, jossa käytäisiin läpi mm. toimikuntaroolien/delegointitapojen toimivuutta sekä yritysten yleistä kiinnostusta.

Killalla on jo nyt monta vuotta jatkuneita yrityssuhteita partnereiden kanssa, joten siinä mielessä myös useampivuotiset sopimukset voisivat toimia. Pidemmissä sopimuksissa on puolensa, sillä ne tuovat ennustettavuutta budjetointiin. Jos useampivuotisia sopimuksia mietitään, tulisi niitä mielestäni porrastaa, jotta laajempien sopimusten solmiminen ja päättyminen ei jäisi yhden ysvin harteille. Näissä sopimuksissa tulee myös miettiä mahdollista hintatason muuttumista pidemmällä aikavälillä.

Huomasin excuväsymyksen ilmiönä ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen viime wapun aikoihin, jolloin excut kasaantuivat todella lyhyelle aikavälille. Koen, että yksi syy excuähkylle on myös yleinen tapahtumaähky, sillä viikoittain on paljon eri tapahtumia. Mielestäni yritysexcut ovat molemmin puolin toimivin ja hauskin tapa yhdistää opiskelijat yritysmaailman kanssa, joten tätä kysymystä on täkeä miettiä myös tulevan vuoden aikana tarkasti.

Moi MikMok!

Heitetäänpä palloa vähän takaisin elintärkeiden kysymysten muodossa!

 • Yrityssuhdevastaava on killan partneriyhdistysten suuntaan killan näkyvin henkilö. Miten koet henkilönä ja persoonana sopivasi tähän edustustehtävään?

 • Yrityssuhdevastaavan vaalikampanja olisi erinomainen paikka hankkia sponsori osoitukseksi substanssiosaamisesta. Jätitkö tämän tarkoituksella käyttämättä?

 • Miten aiot hyödyntää faniklubiasi killan yrityssuhdetoiminnan edistämisessä?

 • Mikä on lemppari TikTok-tanssisi?

 • Mikä on lemppari käsipallojoukkueesi?

 • Jos pääset yrityssuhdevastaavaksi, hankitko killan kesäpäiville sponsorin, ja mitä sponsorirahoilla hankitaan?


Petrus

Kiitos pallottelusta!

 • Yrityssuhdevastaava on todellakin näkyvässä asemassa vuoden aikana. Koen olevani hyvä tähän edustustehtävään, sillä pystyn tekemään tehtävään kuuluvat asiat kunnolla pitäen samalla iloisen fiiliksen yllä keskusteluissa/neuvotteluissa. Tämä toivottavasti ylläpitäisi yritysten positiivista mielikuvaa killastamme.
 • Erittäin hyvä kysymys! Vaalikampanjaan yhdistetty sponsorisopimus todellakin olisi osoitus taitavasta tanssista yritysmaailman tanssilattioilla. Kuitenkin näen, että substanssiosaaminen tulisi käyttää henkilökohtaisen hyödyn sijaan killan hyödyksi ja siksin käyttäisin tähän kulutettavan ajan mielummin esimerkiksi vuoden viimeisen Alkorytmin sivumyyntiin.
 • Lähinnä aion hyödyntää ahkeran mikkoilun tuoman kokemuksen yrityssuhteiden luonnissa
 • Lemppari tiktok on se, jossa kysytään osaanko shufflee. No tietysti! Sit käskettiin näyttämään ja askelhan oli lennokas. Kuulemma oli silti aika huono. Tokaisin näytä ite paremmin. No ei osannutkaan.
 • Tämän pallotteluun meni aikaa enemmän kuin pelikellossa oli aikaa. Sekä Dickenin että Cocksin kalisteluja on aina ilo seurata. Jo pidemmän aikaa Cocksilla on kuitenkin ollut ote Dickenistä, joten vastaus olkoon Riihimäen Cocks.
 • Tämä on ehdottomasti tavoitteenani, jos rooliin pääsen. Killan kesäpäivien aikana näkyvyyttä olisi kuitenkin noin 50 hengelle viikonlopun ajan. Kesäpäivät on valmiiksi ollut maksuton tapahtuja osallistujalle, joten lisäarvoa voisi tuoda esimerkiksi ruoka-/juomatarjoilut tai muu lisäarvoa tuottava asia (palju ois kova :D). Myös kesäpäivien vuokraan ja matkustuskustannuksiin kuluu rahaa, jota voisi paikata sponsorisopimuksilla. Tällöin budjettia vapautuisi muuhun killan toimintaan.

Hei Mikko, mahtavaa että hallitushommat kiinnostaa!

Tässä muutama kysymys:

 • Mahdollisena Wappuna, olette heränneet hallituksen kanssa kolmelta aamuyöllä ja kantaneet killan teltan Ullanlinnanmäelle sillistä varten. Muu hallitus on jo menossa nukkumaan, mutta huomaat, että olette unohtaneet grillin kaasupullon varastolle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Miten reagoit?

 • Mikä motivoi sinua eniten toimimaan killan vapaaehtoistehtävässä? Miten edistaisit ja varmistaisit, että oma motivaatio riittää koko vuodeksi?

 • Hallitus kokoustaa kesätauon ulkopuolella vähintään kerran viikossa. Kuinka arvioisit aikaresurssejasi hallitustoimintaan tulevan vuoden osalta?

Speedround:

 • Mikä on paras ideasi killan rastille esimerkiksi Aalto Partyssa?

 • Hallitukselle tavallisesti kasautuu paljon tehtäviä, joita kukaan muu ei ole valmis hoitamaan eli perinteisiä nakkihommia. Mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin nakkihomma mihin olet joutunut?

 • Mikä on paras huone T-talolla?

Eka asia olisi varmasti fug ikävä käänne :D. Sen jälkeen olisi hyvä selvittää millä ajoneuvolla kaasupullo tuodaan, sillä se on niin painava ettei sitä ole järkevää kantaa julkisilla. Jos muut kamat on tuotu pakulla tai henkilöautolla, olisi hyvä selvittää onko kyseinen kuski vielä hereillä. Muuten varmasti taksi olisi voittajan valinta. Onneksi kolmelta ei ole vielä liian myöhäistä pelastaa tilanne!

Killan vapaaehtoistehtävissä motivoi hyvä porukka, jonka kanssa jaksaa tehdä töitä. Koen myös killan antaneen paljon, joten motivaatio on kova tehdä myös sen eteen. Lisäksi killan vapaaehtoistehtävissä pääsee tekemään paljon siistejä asioita, joita ei välttämättä työelämässä pääse enää tekemään. Motivaationi kiltatoimintaa kohtaan on pysynyt tähän mennessä hyvänä ja uskonkin sen jatkuvan myös seuraavan vuoden. Yrityssuhdevastaavan roolin otan itselleni motivoivana tehtävänä ja haasteena, sillä tiedostan roolin merkittävyyden killan toiminnalle. Motivoinnin ylläpitämiseksi pyrin aikatauluttamaan rooliin kuuluvia tehtäviä sekä tehdä niitä ajoissa, jotta työkuorma ei kasva liian suureksi.

Hallitustoimintaan tulisi riittää hyvinkin aikaa, sillä en tee töitä kesän ulkopuolella eikä ensi kalenterivuotena myöskään kovin paljoa kursseja (max 50).

Näppäimistönkasauksen lisäksi voisi olla joku™ low-/no-code tyyppinen pulmatehtävä, jossa tulee mieleen tietotekniikka, muttei vaadi liikaa ohjelmointikokemusta. Tähän päälle lettuja tai joku muu mukava lahjontakeino niin jengi viihtyy!

Yksi mielenkiintoinen nakki oli tämän vuoden orientaatioviikolla, jolloin fuksiryhmäkivaan oli varattu koko ok20, josta olin päävastuussa. Siellä olin organisoimassa kuuden ryhmän fuksiryhmähengailua sekä yleisiä jatkoja.

Kiltiksen lisäksi tykkään t-talon kirjaston alueen pienemmistä ryhmätyöhuoneista, joissa voi rauhassa tehdä hommia.

1 Like