Mikko Juusti Alkorytmin päätoimittajaksi / for Alkorytmi editor-in-chief

Moikka,

Olen Mikko Juusti ja olen toiminut kiltatoiminnassa isona sekä ollut tänä vuonna Rytmiryhmässä mukana nostamassa Alkorytmiä pienoisesta talvihorroksesta takaisin kahvipöytien vakioviihdyttäjäksi.

Haen Alkorytmin päätoimittajaksi, koska innostuin lehdestä oltuani lehden toimittajana. Pidin siitä, että kiltalaisilla on mahdollisuus pienellä kynnyksellä tuottaa sisältöä ja viihdyttää muita. Päätoimittajana haluaisinkin mahdollistaa Rytmiryhmään hauskan luomisen ilmapiirin. Haluan myös varmistaa, että Alkorytmin epäsäännöllinen julkaisuaika ajoittuu N = {1, 2, …} kertaa ensi kalenterivuoden puolelle.

Koen olevani hyvä tähän pestiin, sillä huumorisävytteinen kirjoittaminen kiinnostaa minua sekä olen erittäin innolla mukana, vaikka suola-arvostelua kirjoittaessa jäikin hieman sitruunaa hampaankoloon. Nälkä taisi kasvaa syödessä tai kenties vähäsuolainen suola sekoitti pääni, mutta olen valmis hakemaan tähän paikkaan.

Vastaan kysymyksiin mielelläni sekä täällä että TG:ssä @Mikmokki

Ota, Niemi (+7C)

4.11.2022

Mikko Juusti

P.S. Tänään MikMok

Hi,

I am Mikko Juusti and I have been into the guild activities as a tutor and this year I have been in the Rytmiryhmä, committee writing the Alkorytmi, involved in waking Alkorytmi up from hibernation back to being the hottest topic of the coffee meetings.

I apply to be an editor-in-chief as I got excided about the magazine after being journalist of Alkorytmi. I liked the idea of guild members having a low threshold to produce content and entertain others. As an editor-in-chief I would like to enable a fun and creative atmosphere into the Rytmiryhmä. I also want to ensure that Alkorytmi’s almost regular publish time will be dated N = {1, 2, …} during the next calendar year.

I feel like I would be good for this role because humorous toned writing is interesting me and I am eager to be part of this even though writing a salt review I left citron in cavity: I guess Appetite comes with eating or maybe low-salt salt blew my mind, but I am ready to apply for this position.

I will answer willingly both here and on TG @Mikmokki

Take, Cape (+7C)

4.11.2022

Mikko Juusti

P.S. Today MikMok

1 Like

Hei Mikko!

Hienoa kuulla että haet Alkorytmin päätoimittajaksi. Kyseessä on kuitenkin maailman paras lehti joten tehtävä ei varmasti ole helppo. Minulla onkin muutama kysymys:

 1. Moneenko julkaisuun vuodessa tähtäät? Yhteen? Kahteen? Enemmän?

 2. Mistä aiot hakea inspiraatiota alkorytmin erilaisiin artikkelehin?

 3. Uskotko jaksavasi olemaan alkorytmin päätoimittaja sekä killan puheenjohtaja samaan aikaan?

Ystävällisin terveisin
Daniel K


Hei Mikko!
Great to hear that you are applying to Alkorytmi’s edito-in-chief. It is no doubt the greatest magazine in the whole world and thus the work will most definitely not be easy. That is why I have a few questions.

 1. How many publications do you aim to do in a year? One? Two? Maybe more?

 2. Where will you look for inspirations for the upcoming articles?

 3. Do you believe you can handle being the editor-in-chief as well as the guilds chairman at the same time?

Regards,
Daniel K

Hei!

 1. Tavoitteeni olisi julkaista vähintään kaksi lehteä ensi vuonna
 2. Uskon, että ideoita artikkeleihin saamme palloteltua hyvin Rytmiryhmän kanssa. Lisäksi pyrin aktiivisesti ympäri vuoden miettimään (hyviä?) ideoita sekä artikkeleihin että yleisesti Alkorytmin suhteen.
 3. Tämä onkin varmasti tämän pestin vaikein osuus. Pyrin kääntämään lauseen “Miksei hallitus tee mitään?” relevantinpaan muotoon “Miksei hallitus kirjoita Alkorytmiin mitään?”

Hi!

 1. My goal is to publish at least two Alkorytmis next year.
 2. I believe that we can well bounce the ideas to new articles with the Rytmiryhmä. On top of that I try to actively think over new (good?) ideas for new articles and overall for Alkorytmi.
 3. This must be the hardest part of this role. I aim at changing the famous saying “Why isn’t the board doing anything?” to more relevant form “Why isn’t the board writing for Alkorytmi?”

Hei MikMok!

Hienoa että päätoimitus kiinostaa.
Tässä muutama kysymys.

 1. Oletko harkinnut että Rytmiryhmä voisi tuottaa muuta mediaa kuin printti-?

 2. Alkorytmin ilmestyminen on ollut hyvin epäsäännöllistä. Miten aiot saada julkaisusta konsistentimpaa? Aiotko?

 3. Minkä jutun haluaisit mieluiten nähdä Alkorytmin sivuilla?

Morjesta!

 1. Uskoisin, että printti tulee jatkossakin olemaan pääosassa, mutta jos hyviä ideoita ilmaantuu on myös muut toteutukset mahdollisia.
 2. Mielestäni Alkorytmin julkaisujen kannalta olisi hyödyllistä järjestää enemmän ideointi-/kirjoitusiltoja, jotta Rytmiryhmän kesken spontaania ideointia syntyisi enemmän. Uskoisin tämän tekevän toimittamisesta merkityksellisempää ja hauskempaa kaikille osallisille, mikä vähentäisi riskiä, ettei sisältöä tuoteta.
 3. Killan excuilla tuppaa tapahtumaan kaikenlaista erikoista ja näistä olisikin hyvä saada parhaat palat talteen. Näiden lisäksi jalkapuuvitseille on aina paikkansa!