Miikka Tervo Fuksikapteeniksi 2021 / Fuksi Captain 2021

Hei rakkaat kiltalaiset! :wave:

Olen Miikka Tervo ja haen Tietokillan Fuksikapteeniksi 2021. Tässä hakemuksessa tulen esittelemään itseni, kerron motivaatiostani hakea fuksikapteeniksi ja miten näen fuksikapteenin roolin.

Olen kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija. Vapaa-ajallani tykkään monipuolisesti urheilla, tällä hetkellä pidän erityisesti thainyrkkeilystä. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja saada porukalla asioita tehtyä. En pelkää heittäytyä ja ottaa haasteita vastaan. Vahvuuksinani näen positiivisen asenteen pitämisen ja kannustavan ilmapiirin luomisen.

Päätin hakea Fuksikapteeniksi, koska haluan tehdä enemmän Tietokillan eteen. Rehellisesti sanottuna minua mietitytti hakeminen, koska fuksikapteenin rooli vaatii paljon uhrausta muista asioista elämästä. Lopulta tulin kuitenkin johtopäätökseen, että jos ei tee asioita muiden eteen, niin minkä takia ylipäätänsä tekee mitään. Kun toimin tänä vuonna liikuntavastaavana, niin se fiilis että tekee asiat muiden puolesta antoi minulle paljon motivaatiota järkkää tapahtumia ja parantaa killan toimintaa. Tunnen, että itsellekin tulee paras fiilis kun muilla on hauskaa.

Uskon olevani hyvä fuksikapteeni, koska otan vastuun että jokainen fuksi löytää paikkansa tullessaan yliopistoon, eikä kenenkään tarvitse olla yksin. Fuksivuodella on iso merkitys opiskelijan koko opiskelija-aikaan, joten teen parhaani tehdäkseni siitä ikimuistoisen. Minulla on myös kokemusta ison ihmismäärän johtamisesta, joten uskon pärjääväni siinä hyvin.

Fuksikapteenin rooli on koronan myötä muuttunut vaativammaksi. Tämän vuoden kapteeni ja muut toimijat ovat haastavuuksista huolimatta toimineet hienosti tehtävissään. Ensi syksyn ja kevään osalta on vaikea vielä tehdä johtopäätöksiä rajoitusten osalta, mutta kaikkeen on varauduttava. Jos tilanne rauhoittuu ja voimme pitää ns. normaalin fuksivuoden niin mahtavaa, mutta jos tilanne pysyy epävakaana niin en anna sen yhtään haitata vuoden meihemiä!

Tietokillan tulevaisuus on riippuvainen siitä, kuinka hyvin saadaan fuksit innostumaan killasta ja sen toiminnasta. Jos fukseja ei kiinnosta kilta, niin meillä ei kohta ole enää toimijoita. Tavoiteeni on saada parhaani mukaan fuksit innostumaan kiltatoiminnasta, koska uskon että killalla on kaikille jotain tarjottavaa.

Kiitos ja vastailen mielelläni teidän kysymyksiin. :slight_smile:


Hello fellow guild members! :wave:

I am Miikka Tervo, and I am running for the role of Fuksi Captain 2021. In this application I will introduce myself, tell you of my motivation for running as the Fuksi Captain and how I view the role.

I am a third year Computer Science student. On my free time I like to play different sports, nowadays I am mainly into thaiboxing. I like to work with people and get things done as a group. I am not afraid of trying out new things and taking on challenges. My strengths include always keeping a positive attitude and spreading an encouraging environment.

I decided to run as Fuksi Captain, because I want to do more for the guild. To be honest I was hesitant on applying, because the role demands a lot of sacrifice from the rest of your life. In the end, I came to the conclusion that if you don’t do things for other people, then why do anything in the first place. While being the Sports responsible this year, the feeling of doing things for other people gives me a lot of motivation to arrange events and enhance the guild. I feel that I get the best feeling when other people are having fun.

I believe I will be a good Fuksi Captain, because I will take responsibility of every freshmen finding their place when they come to the University, and that nobody has to be alone. The freshman year has a huge impact on the student’s whole University-time, so I will do my best to make it legendary. I also have experience in leading huge crowds of people, so I believe I will do well in it.

With Covid-19, the role of the Fuksi Captain has become increasingly challenging. This year’s captain and other representatives have still managed to pull it off fantastically. When it comes to next year’s fall and spring, it is hard to come to conclusions of the restrictions at this time, but we have to be prepared for anything. If the situation calms down and we can have a “normal” freshman year then that would be great, but if the situation remains unstable then I won’t let it affect the year’s mayhem!

The future of the guild is dependent on how well we get the freshmen excited of the guild and it’s activity. If the freshmen don’t care for the guild, then we soon won’t have any representatives left. My goal is to get the freshmen excited about the guild’s activity, because I believe that the guild has something to offer for everybody.

Thank you and I’ll be happy to answer any questions. :slight_smile:

1 Like
  1. Miten aiot yhdistää fuksikapteenin ja märkyyden jumalan roolit, jos sinut valitaan?
  2. Voivatko fuksit pelata Miikka-peliä?

t. Team Frjört

Moi Miikka!

Motivaatio ja ymmärrys roolin haasteista on selvästi hallussa. Itseäni kuitenkin kiinnostaisi vielä tietää, millaiset suunnitelmasi ovat varsinkin fuksikoulutuksen osalta viime vuosiin verrattuna.

Onko sinulla esimerkiksi mielessäsi mitään erityisiä parannuksen kohteita tai alueita, joissa koet kehitettävää tai joihin olet aikonut fuksikapteenin roolissa keskittyä?

Morjes Miikka ja hienoa että haet fuksikapteeniksi!

Olisi muutama kysymys.

Tietokillan fuksikasvatus on lähiaikoina kohdannut useita haasteita joista yksi on ollut kasvava fuksimäärä niin suomalaisen linjan, kuin kv ja dataopiskelijoiden kautta. Miten aiot ottaa kasvavat fuksimäärät huomioon toimiessasi fuksikapteenina? Mistä tulee luopua? Mitä tulee lisää/lisätä?

ISOt ovat tärkeässä roolissa Tietokillan fuksikasvatuksessa. Kuinka varmistat sen että kommunikaatio ISOvastaavan kanssa pysyy kunnossa? Jos saisit päättää työnjaon fuksikapteenin, ISOvastaavan, KV-kapteenin ja datakapteenin välillä, miten päättäisit?

Miten pitäisit huolta omasta jaksamisestasi? Mitä vähennät, kun jaksamisesi joutuu koetukselle?

Moikka kaikille team fjörtissä!

Kiitos teidän painavista kysymyksistä, aloitan jälkimmäisestä. Miikka-peli sallitaan kaikille, jotka sitä haluavat pelata. Suosittelen kuitenkin kaikkien pelaavan oman kuntonsa mukaan.

Tästä “märyyden jumalasta” olen kuullut vain huhuja ja legendoja, joten en voi täysin kommentoida asiaa. Nähdäänkö hänen punaista kaapua liehumassa tanssilattialla jää kaikkien spekuloitavaksi, mutta jos minut valitaan fuksikapteeniksi, niin uskon märyyden jumalan tekevän comebackinsä vasta kun aika on oikea. Älkää silti huolestuko, sillä märyyden jumala ei ole henkilo vaan mielentila pitää hauskaa ja lietsoa hyvää mieltä muille.

Hei Miikka,
Mahtavaa, että olet hakemassa fuksikapteeniksi! Tässä olisi pari kyssäriä:

  1. Killan sisäänotto tulee näillä näkymin ensi syksynä kasvamaan reippaasti aikaisempiin vuosiin verrattuna ja Otto kysyikin siihen liittyen hyviä kyssäreitä joihin itsekin odotan vastaustasi. Nykyäänkin aletaan olla sen verran isoissa määrissä, että orientaatioviikon tapahtumissa ei mahduta kunnolla edes Rantasaunalle. Miten ratkaisisit tämän tilaongelman?
  2. Oletko ajatellut hakea hallitukseen? Entä siinä tapauksessa mikäli sinua ei valittaisi fuksikapteeniksi? Jos olet hakemassa, käythän mainitsemassa siitä täällä lyhyiden perustelujen kera, että miksi juuri sinut pitäisi valita.

Tsemppiä vaaleihin!
t. Lassi

Moro Atte!

Kiitos tarkentavasta kysymyksestäsi.

Tavoitteeni fuksikapteenina on tehdä seuraavista fukseista onnellisimmat mitä Tietokilassa on koskaan ollut. Mielestäni tärkeimmät vaikuttajat fuksin onnellisuuteen on hyvät sosiaaliset suhteet muihin ihmisiin. Haluan, että jokaisella fuksilla on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet löytää oma kaveriporukka tulleessaan yliopistoon.

Aiemmin ollaan fuksien ryhmäytymistä edistetty pistämällä fuksit fuksiryhmiin, mutta olen huomannut että fuksiryhmien tiiviys alkaa orientaatioviikon jälkeen heikentyä. Tämä ei tapahdu jokaisen ryhmän kanssa, mutta suurimman osan. Tämä yleensä johtuu siitä, että osa ryhmäläistä saa kavereita ryhmän ulkopuolelta tai ryhmäläisten kesken ei muodostu syviä kaverisuhteita. Tällöin voi osa ryhmäläisistä jäädä ilman kaveriporukkaa, jos he eivät ole tutustuneet muihin fukseihin. Näillä henkilöillä voi ajan myötä suurentua kynnys tulla tapahtumiin, jos heillä ei löydy kavereita kenen kanssa mennä. Pahimmassa tapauksess voi henkilöitä jäädä yksin yliopistoajan loppuun saakka.

Tälläistä en halua tapahtuvan. Ymmärrän, että jotkin ihmiset ovat onnellisimpia itsekseen, mikä on täysin ok. Osa taas haluaisivat löytää oman porukan, mutta ei ole vaan onnistunut siinä. Kysymykseni on, että voisimmeko toiminnallamme paremmin mahdollistaa fuksien syvien kaverisuhteiden luomisen? Voidaanko ottaa systemaattisempi lähestymistapa fuksien terveellisten sosiaalisten suhteiden muodostamiseen?

Syvällä kaverisuhteella tarkoitan ihmisten välistä suhdetta, joka ei ole tilanteesta riippuvainen. Esimerkiksi yleensä fuksiryhmäläisten välillä ei ole syviä kaverisuhteita, koska ha ovat sattumalta laitettu samaan ryhmään ja kanssa käyvät keskenään orientaatioviikon aikana, koska systeemi toimii niin. Mutta kun orientaatioviikko loppuu niin, suhteet yleensä loppuvat.

Syvien kaverisuhteiden luominen on aiemmin jätetty suurimmaksi osaksi itse fuksien vastuuksi, mutta voisiko kilta enemmän auttaa tässä? Ymmärrän että tässä liikutaan vähän harmaalla alueella, mutta mietin että mikä on objektiivisesti parasta fukseille. MInulla ei ole vielä tasantarkkaa suunnitelmaa, mutta tässä on muutama ajatus.

Voisiko esimerkiksi fuksivuoden aikana olla jonkinlainen fuksiryhmien välilllä tapahtuva jatkuva kilpailu, johon toimikunnat myös osallistuvat. Hauska skabailu tuo mielestäni ryhmiä yhteen ja samalla antaa vuosikurssille yhteistä tekemistä. Skabailuja tapahtuisi säännöllisin väliajoin fuksivuoden aikana, ja toimikunnat ovat mukana kilpailueventtien järkkäilyssä. Yksittäinen kilpailu voisi liittyä johonkin toimikunnan aktiviteettiin, jolloin fuksit pääsevät samalla tutustumaan toimikuntiin.

En hae, että pakotetaan enemmän fuksiryhmien välistä ryhmäytymistä. Haen sitä, että osa voi pienemmällä kynnyksellä tulla tapahtumiin, jos siellä ollaan ainakin aluksi tutussa ryhmässä. Kunhan fuksi tulee paikalle, niin mahdollisuudet syvien kaverisuhteiden muodotumiseen fuksiryhmän sisällä tai sen ulkopuollella valtavasti kasvavat.

Toivottavasti sain jossain määrin asiani selkeästi ilmaistua, mutta tästä aiheesta on vielä paljon pohdittavaa. Haluan käydä yleisesti keskustelua tästä, ja kuulla muiden mielipiteitä. Kommentoikaa jos jokin jäi epäselkeeksi tai löytyy jatkokysymyksiä! :slight_smile:

1 Like

Moikka Otto!

Kiitos tärkeistä kysymyksistäsi.

Suuren fuksimäärän takia tulee Fuksikapteenina olemaan haastavampaa tutustua jokaiseen fuksiin henkilökohtaisesti. Pyrin olemaan parhaani mukaan helposti lähestyttävä, ja pyrin aktiivisesti tietämään jokaisen fuksin tarpeet. Tilojen henkilömäärien kiintiöt alkavat myös paukkumaan, joten pitää ottaa se huomioon tapahtumien järkkäämisessä. Voisi esimerkiksi olla kaksi vaihtoehtoista tapahtumaa, jokaa jakaa fuksien määrää, ja fuksit saa päättää mikä olisi heille hauskempaa. Viime vuoden orientaatioviikolla taisi olla perjantaina iltapäivällä ohjelmassa elokuvien katselua ja/tai OK20 bileet, mikä oli mielestäni toimiva konsepti.

Isojen rooli korostuu entisestään, kun fuksien määrä lisääntyy. Jos minut valitaan, niin pyrin tulevan ISOvastaavan kanssa tekemään tehokkaan suunnitelman isojen värväämiseen, jotta isojen määrä suhteessa fuksien määrään pysyy aisoissa. Jokaisella fuksilla tulisi olla helposti saatavilla ison apua jos siihen on tarvetta.

Ensi vuoden isoilla voi olla haasteita opastaa fukseja, koska heillä on ollut erilainen fuksivuosi. Jos tilanne on normaali ensi syksynä, niin luulisin isojen motivaation olevan korkea, koska tällöin hekin pääsevät nauttimaan toisenlaisen fuksivuoden. Pitää kuitenkin pitää heidän pää suorassa, ja muistuttaa pitämään fuksit etusijalla. Tosin jos ensi vuosi mennään samoilla sävelillä kuin tämä vuosi, niin he pystyvät antamaan parasta tukea tuleville fukseille. Pyrin kuuntelemaan heiltä mahdollisimman paljon palautetta miten voidaan auttaa tulevia fukseja, jos korona-tilanne ei rauhoitu ensi syksynä.

ISOvastaavan kanssa haluan heti muodostaa ilmapiirin, jossa asioista voidaan puhua niinkuin ne ovat. Haluan, että ei ole kynnystä puhua erimielisyyksiä läpi. Työnjaosta en osaa sen kummemmin sanoa, että keskustellaan kaikkien vastuualueet läpi ja pyritään tukea toisiamme aina kun se on mahdollista.

Omasta jaksamisesta pidän huolen varaamalla riittävästi aikaa Fuksikapteenin tehtäviin ensi syksyllä. Jos saan kandin kassaan nyt keväällä, niin minulla ei ole paineita edetä koulun suhteen, joten mielummin pidän muut vastuut minimissä, ja lisätä niitä jos siltä tuntuu. Jos töissä tarjotaan enemmän hommia, niin on ensi vuoden jälkeen loppuelämä aikaa niiden tekemiseen, joten ne saa odottaa. Tärkeintä omalle jaksamiselle on pitää peruasiat kunnossa. Normaali unirytmi, ruokavalio ja päivittäinen urheilu pitää pään suorassa ja stressitasot alhaalla.

Moikka Lassi!

Runsaan fuksimäärän takia tilojen sisätilat eivät enää riitä kaikille, joten ratkaisuna voisimme järkätä enemmän päällekkäisiä tapahtumia tai tehdä ulkona oleskelusta mieluisampaa. Niin kuin Otolle jo vastasin, voisimme järkätä kaksi erilaista tapahtumaa eri tiloissa samaan aikaan, jolloin fuksit saavat myös päättää kumpi olisi heistä hauskempaa, ja fuksien määrä jakautuisi tapahtumien välillä. Tapahtumissa voisimme tehdä myös ulkona oleskelusta mielusampaa, jolloin isompi osa henkilömäärästä olisi ulkona. Esimerkiksi Rantsulla voisi pystyttää uudelle terassille tikin teltan, tuoda tuolit/beanbagit+kajarin ja hommattaisi ulkolämmittimet, joista olikin jo puhetta. Tämä tuo lisää hommaa järkkääjille, mutta uskon sen onnistuvan kunhan keksimme fiksun tavan siirtää tarvikkeita tiloille.

Hallitukseen minulla on tarkoitus hakea. Jos minua ei valita fuksikapteeniksi, niin jatkan killassa pienemmässä roolissa liikuntatoimikunnassa.