Lue tämä ennen hakemuksen tekemistä! / Read before applying!

Tämän kategorian alta löydät kaikki vuoden 2023 vaalien kaikki hakemukset.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta listaathan siinä kaikki roolit, joissa olet valmiina toimimaan ensi vuonna. Jos jotain roolia ei löydy hakemuksestasi, ei hallituksenmuodostaja voi valita sinua siihen. Näin varmistamme mahdollisimman hyvän läpinäkyvyyden prosessille.

Voit kuitenkin, kuten aikaisempinakin vuosina, kohdistaa hakemuksesi tiettyyn rooliin (esimerkiksi “Joonas Sorvari Puheenjohtajaksi 2024”), mutta tällöin hakemuksen lopusta pitäisi löytyä lista kaikista rooleista, joissa olisit valmiina toimimaan ensi vuonna. Lista voi olla esimerkiksi alla olevan mukainen:

Olen Puheenjohtajan roolin lisäksi käytettävissä seuraaviin rooleihin: Kansainvälisyysvastaava, Kulttuurivastaava sekä Pakuvastaava.

Hakuajat ovat seuraavanlaiset:

  1. Hallituksen puheenjohtajaksi voi hakea tästä hetkestä siihen asti, kunnes vuoden 2024 puheenjohtaja on valittu
  2. Haku hallituksen jäseneksi: 12.10.2023-26.10.2023
  3. Haku toimikuntien puheenjohtajiksi: 9.11.2023-13.11.2023

Huomioithan vielä, että vaikka jotain roolia ei löydy istuvan hallituksen pohjasta, voit silti tehdä hakemuksen siihen, sillä rooli voidaan silti valita, kiltakokouksen päätöksellä.
Sama pätee myös istuvan hallituksen pohjaan tulevasta hallituksesta, sillä myös sinne voidaan valita pohjaesityksen ulkopuolisia rooleja, kiltakokouksen päätöksellä.

Onnea vaaleihin!

Tietokilta ry:n hallituksen puolesta,
Joonas Sorvari
Hallituksen puheenjohtaja


Under this category, you will find all the applications for the 2023 elections.

The application can be presented in any way you like, but please list all the roles you are willing to take on next year. If a role is not listed in your application, the former of the board cannot select you for that position. This ensures transparency for the process.

However, as in previous years, you can target your application to a specific role (e.g., “Joonas Sorvari for Chairperson 2024”). In this case, the end of your application should include a list of all the roles you are willing to take on next year. The list can be as follows:

In addition to the Chairperson role, I am available for the following roles: International Captain, Culture Responsible, and Van Responsible.

The application deadlines are as follows:

  1. The application for the position of Chairperson is open from now until the Chairperson for 2024 is selected.
  2. Application for a position on the board: October 12, 2023 - October 26, 2023
  3. Application for committee chair positions: November 9, 2023 - November 13, 2023

Please note that even if a role is not found in the current board’s proposal, you can still submit an application for it, as the role can still be chosen by the guild meeting’s decision.
The same applies to the next year’s board structure, as roles outside of current board’s proposal can also be selected by the guild meeting’s decision.

Best of luck in the elections!

On behalf of Tietokilta ry’s board,
Joonas Sorvari
Chair of the Board

Moikka kilta,

Todettiin hallituksen kanssa, että haku toimikuntapuheenjohtajistoon olisi järkevää avata mahdollisimman pian. Tästä syystä olemmekin päättäneet avata ehdokasasettelun toimikuntien puheenjohtajistoon jo huomenna, heti kokoustauolle siirtymisen jälkeen.

Muistakaa vielä laittaa hakemuksiinne kaikki roolit, joihin hakuaika on auki ja joihin olette hakemassa. Huomisesta lähtien tämä siis tarkoittaa sekä hallitukseen ja
että toimikuntapuheenjohtajistoon kuuluvia rooleja.

Tietokillan hallituksen puolesta,
Joonas Sorvari
Hallituksen puheenjohtaja


Hello Guild,

We’ve concluded with the board that it would be sensible to have the application period for the committee chairpersons open as soon as possible. For this reason, we have decided to open the candidate nomination for the committee chairpersons tomorrow, right after the meeting break starts.

Please remember to put all the roles you are applying to in your application, so starting from tomorrow both board and committee chairperson positions.

On behalf of the board of the Computer Science Guild,
Joonas Sorvari
Chairman of the Board