Lue minut ensin! / Read me first!

Lisää hakemuksesi tänne. / Post your application here.

Pari pointtia:

  • Ehdolle voi asettua kuka tahansa killan jäsen aina viran valintaan asti (hallituksen puheenjohtajaksi voidaan valita vain varsinaisia jäseniä)
  • Lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian, jotta kiltalaiset ehtivät tutustua hakemukseesi ja esittää kysymyksiään hyvissä ajoin ennen vaalikokousta! Näin saadaan säästettyä aikaa itse kokouksessa.

Pyrithän hakemuksessasi vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet?
  • Mihin virkaan haet?
  • Miksi juuri SINUT pitäisi valita kyseiseen virkaan?

Few pointers:

  • Any member of the guild can stand as a candidate until the election (chairman of the board requires you to be a regular member)
  • Post your application as soon as possible, so that guild members have time to read it and ask some questions before the election meeting! This way some time can be saved from the meeting itself.

Try to answer at least these questions in your application:

  • Who are you?
  • What position are you running for?
  • Why should YOU be chosen to that position?