Leo Immonen pakuvastaavaksi / Van Manager 2023

Heimoi!

Olen Leo, killan nykyinen yhteisövastaava. Kiltakokous päätti tänään pakettiauton hankinnan puolesta, joten täten haen Tietokillan ensimmäiseksi pakuvastaavaksi vuodelle 2023!

Kuluneen vuoden aikana olen vetänyt epävirallista pakettiautoselvitystyöryhmää, jonka tavoitteena oli tutkia mahdollisuutta hankkia killalle oma pakettiauto. Selvitystyö huipentui kiltakokoukseen, ja seuraavaksi pakettiauton hankintaprosessia jatkaa virallisesti upouusi pakutoimikunta. Koska olen ollut mukana selvitystyössä alusta alkaen, uskon olevani oikea henkilö jatkamaan tämän työn loppuun asti ja hoitamaan ensi vuoden pakuasioita.

Haen myös samalla ensi vuoden hallitukseen. Olen ollut aktiivinen osa kuluvan vuoden hallitusta, tykännyt niistä hommista paljon sekä päässyt kehittämään kiltaa parempaan suuntaan. Uskon, että minulla on vielä paljon annettavaa myös ensi vuonna ja hoidan mielelläni myös virkani ohella juoksevia hallitusnakkeja. Hallituksessa istumisesta tulee olemaan valtavasti hyötyä myös pakettiauton hankinnassa sekä pakutoiminnan käynnistämisessä. Pakun hankinta vaatii läheistä yhteistyötä muun hallituksen kanssa budjettia suunnitellessa, ja itse pakettiautoa hankkiessa. Tämän hankinnan jälkeen killalle pitää myös järjestää kokonaan uusi palvelu, pakun lainaus- sekä varaustoiminta, joka tulee vaatimaan ison määrän koordinointia ja setvimistä hallituksen kesken. Koska koko virka ja pakettiauto on killalle kokonaan uusi juttu, pakuvastaavan olisi mielestäni erittäin tärkeää olla osa hallitusta erityisesti tämän ensimmäisen vuoden ajan.

Mua voi grillata lisää joko täällä tai Telegramissa @leoimmonen.

Servin Maijan tie, Teekkarikylä, Otaniemi, Espoo
5°C, tuuli 5m/s (itäkaakko), ilmankosteus 85%, ilmanpaine 1020 hPa
5.11.2022
Leo Immonen


Hi all,

I’m Leo, the current community manager in the guild. The guild meeting decided today in favor of the purchase of a van, so I hereby apply to be the first van manager of Tietokilta for the year 2023!

During the past year, I have led an informal van investigation working group, the goal of which was to investigate the possibility of getting the guild its own van. The investigation culminated at the guild meeting, and next the van procurement process will be officially continued by the brand new van committee. Since I have been involved in the investigation work from the beginning, I believe that I am the right person to continue this work until the end and take care of next year’s van matters.

I am also applying for next year’s board at the same time. I have been an active part of the current year’s board, liked those jobs a lot and managed to develop the guild in a better direction. I believe that I still have a lot to give next year as well, and I would also like to take care of the government affairs that run along with my position. Sitting on the board will also be hugely beneficial in purchasing a van and starting a parcel operation. The purchase of the van requires close cooperation with the rest of the board when planning the budget, and when purchasing the van itself. After this acquisition, the I will also have to organize a completely new service, van lending and booking, which will require a large amount of coordination and discussing among the board. Since the whole position and the van is a completely new thing for the guild, I think it would be very important for the van manager to be part of the board, especially during this first year.

You can grill me more either here or on Telegram @leoimmonen

Servin Maijan tie, Teekkarikylä, Otaniemi, Espoo
5°C, wind 5m/s (southeast), humidity 85%, air pressure 1020 hPa
5 November 2022
Leo Immonen

Hei Leo!

Ihanaa nähdä että kiltalaiset uudistavat ja kehittävät killan toimintaa!

Tässä muutama kysymys sinulle

  1. Mikäli käy niin, että esim taloudellisten syiden johdosta pakuhankinta ei ole mahdollista, miten aikoisit pakuvastaavana toimia?

  2. Pakulainan tulisi ymmärtääkseni olemaan jäsenetu. Miten markkinoisit palvelua?

  3. Mahtuuko pakuun kerralla vähintään 9 fuksia?

T. Visa Pollari

1 Like

Moi Visa!

  1. Näen tämän skenaarion epätodennäköisenä, sillä ajoneuvoille on tarjolla runsaasti maksuvaihtoehtoja. Olisihan se kuitenkin ikävää ja poistaisi suuren osan vuoden hommista, mutta koittaisin ehkä keksiä tilalle uutta sivuprojektia :​D Mielestäni toimikunnan perustaminen vaalikokouksessa on kuitenkin tarpeellista ja perusteltua, sillä hankinta tuottaa jo etukäteen huomattavan määrän työtä ja valmisteluja.

  2. Ymmärsit oikein. Pääasiallinen markkinointikanava olisi luonnollisesti killan sivut ja tiedotuskanavat. Itse toimikuntaa on myös tärkeää markkinoida jatkuvuuden varmistamiseksi, ja tällaiseen esimerkiksi kiltakaste ja muut vastaavan tyyliset toimareiden esittelytapahtumat ovat oikein sopivia.

  3. Tästä ei ole epäilystäkään. Ei sovi kuitenkaan unohtaa, että pakettiautolla ajaminen on tällöin ehdottoman laitonta!

1 Like