Leo Immonen ja Anton Voipio Isännäksi ja Emännäksi 2021

Hei kaikille!

Olemme Leo ja Anton ja haemme Tietokillan Isännäksi ja Emännäksi vuodelle 2021. Opiskelemme toista vuotta, olemme olleet alusta asti killan aktiivisia jäseniä (myös tiskin toisella puolella juomanahtaajina) ja valmiita ottamaan ohjat käsiimme seuraavalle vuodelle.

Miksi meidät pitäisi valita?

Olosuhteista huolimatta olemme motivoituneita kyseiseen tehtävään, sillä mielestämme tapahtumien järjestäminen on vähintään yhtä hauskaa, kuin niihin osallistuminen. Lisäksi meillä on kattavaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä IE:n toimintatavoista.

Killan varasto ei nykyisellään ole erityisen käyttökelpoinen tavaroiden säilytykseen tai muuhun toimintaan ja haluaisimmekin parantaa asian laitaa siivoamalla varastoa rankalla kädellä. Tämä mahdollistaisi varastolle uusia käyttötarkoituksia myös IE-käytön ulkopuolella, sillä onhan varasto koko killan oma.

Olemme hyvin varustautuneita virkaan ja kilpailuetuna omaammekin kyvyn liikuttaa suuria määriä nestemäisiä tuotteita ja muita tarvikkeita tapahtumiin neljän pyörän päällä.

Lisäkysymyksiä ja lörinää otamme vastaan täällä taikka telegrammin puolella:
Leo Immonen @leoimmonen
Anton Voipio @VotkaKotka

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hello everyone!

We are Leo and Anton and we are applying for Tietokilla as Host and Hostess for 2021. We are studying for the second year, we have been active members of the guild from the beginning (also on the other side of the counter as drinkshovers) and ready to take the reins for next year.

Why should we be chosen?

Regardless of the circumstances, we are motivated for that position, because we think organizing events is at least as much fun as attending them. In addition, we have extensive experience in organizing events as well as how IE works.

At present, the guild’s warehouse is not particularly usable for storing goods or other activities, and we would like to improve the situation by cleaning the warehouse with a heavy hand. This would allow the warehouse to have new uses outside of IE as well, as the warehouse is the guild’s own.

We are well equipped for the office and as a competitive advantage we have the ability to move large quantities of liquid products and other supplies to events on four wheels.

Additional questions and chatter are welcome here or on the telegram side:
Leo Immonen @leoimmonen
Anton Voipio @VotkaKotka

1 Like

Hei Leo ja Anton!

Mahtavaa että olette hakemassa Tietokillan Isännäkäsi ja Emännäksi vuodelle 2021!

Vaikka Isäntä ja Emäntä toimivat vahvasti kahdestaan, eivät he välttämättä kaikesta selviydy kaikista askareista keskenään. Tätä varten he ovat petsanneet apuunsa sisätoimikunnan, joiden puheenjohtajina IE on toiminut.
Tietokillan sisätoimikunta on tunnettu sen runsaasta koosta, verrattuna muihin kiltoihin esim. SIK:n ja KIK:n apu-IE:siin. Haluasin siis kuulla mielellään teidän mielipiteitä;
minkälaisen sisätoimikunnan ajattelitte muodostaa ensi vuodelle,
miten ajattelitte organisoida tämän toimintaa (työn jakoa yms.),
ja muita vapaita mietteitä miten ajattelitte luoda mahdollisimman toimivan ja yhteishenkisen sisiksen.

Ystävällisin terveisin, Jussi Impiö

Hei Leo ja Anton,
Mahtavaa, että olette hakemassa isännäksi ja emännäksi! Tässä olisi pari kyssäriä:

  1. Sisätoimikunnalla on ollut tapana järjestää lähinnä fyysisiä tapahtumia ja ne ovat korona-aikana huvenneet. Minkälaisia tapahtumia olisi teidän mielestänne sopivaa ja turvallista järjestää tässä maailmantilanteessa?
  2. Oletteko ajatelleet hakea hallitukseen? Entä siinä tapauksessa mikäli teitä ei valittaisi isännäksi ja/tai emännäksi? Jos jompikumpi teistä tai molemmat olette hakemassa, käyttehän mainitsemassa siitä täällä lyhyiden perustelujen kera, että miksi juuri teidät pitäisi valita.

Tsemppiä vaaleihin!
t. Lassi

Hei Impsa ja Laaden, kiitos kysymyksistänne,

Pidämme juomanahtaajia tärkeänä osana sisätoimikuntaa ja olemme ajatelleet pitävämme sisätoimikunnan samankaltaisena kuin aikaisemminkin eli ottaa mukaan kaikki motivoituneet henkilöt, apukäsiä ei ole ikinä liikaa :). Iso osa juomanahtaajia tulee todennäköisesti olemaan kiltalaisia, joilla ei ole aiempaa kokemusta sisistoiminnasta. Toivomme saavamme mukaan myös vanhoja jäseniä, joilla olisi jo aiempaa kokemusta toiminnasta ja pystyisivät näin opastamaan uusia juomanahtaajia. Ajattelimme kuitenkin hoitaa työnjaon tapahtumakohtaisesti, emmekä sisätoimikunnan sisällä, ellei ihmisille ole erikoiskiinnostuksen kohteita.

Jotta juomanahtaajat jaksavat auttaa tapahtumien järjestelyissä, pyrimme myös järjestämään sisätoimikunnan omia tapahtumia, virkistäytymisiltoja tms., joihin tapahtumien järjestämiseen osallistuneet henkilöt ovat etusijalla. Toivomme tämän kannustavan ihmisiä olemaan aktiivisesti mukana toiminnassa, jotta ei tulisi tilannetta jossa sisätoimikunnassa olisi suurta joukkoa epäaktiivisia jäseniä.

Kokemuksemme perusteella etätapahtumien järjestäminen varsinkaan sisisformaatissa ei ole toimivaa. Pienempiä, matalamman kynnyksen etäiltoja (esim. Discordissa) olisi kuitenkin mahdollista järjestää kunhan kiinnostusta löytyy.
Fyysisiä tapahtumia valitettavasti on tällä hetkellä vaikeampi järjestää, ja olosuhteiden pakosta niihin on pakko asettaa joko alhainen osallistujamäärä tai jakaa tapahtuma useampaan tilaan. Pyrimme kuitenkin järjestämään kiltalaisille toimintaa mahdollisuuksien mukaan ja olosuhteiden mahdollisesti keventyessä kasvattamaan tapahtumien määrää ja kokoa. Pyrimme hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös ulkotiloja tapahtumissa.

Koemme, että IE:n kuuluminen hallitukseen ei ole tarpeellista hallitus uudistuksen myötä, vaan keskittyisimme hoitamaan IE:n hommia. Emme myöskään koe haluavamme olla osa hallitusta, riippumatta vaalien lopputuloksesta.

Terveisin Leo ja Anton.

Ihan ok juttu että haette!

Olisiko teillä perusteluja minkä takia ainakin toinen IE:stä ei olisi hallituksessa? Itse kun olen ollut hallituksessa niin mielestäni se on ollut hyödyllistä (ja hauskaa).