Lassi Aho hallintoon

Moikka moi! Olen Lassi, neljännen vuoden opiskelija :slight_smile:
Haluan ottaa aktiivisemman roolin opiskelijayhteisössä ja vaikuttaa kiltani toimintaan. Olen päättänyt panostaa enemmän aikaa ja energiaa kiltaelämään ja toivon voivani tehdä positiivisen eron kiltayhteisölle.

Olen alustavasti käytettävissä seuraaviin rooleihin: abimarkkinointivastaava, fuksikapteeni, alumiinivastaava, digivastaava, suurkurkku, kiltahuonevastaava, kiltatuotevastaava, kulttuurivastaava, liikuntavastaava, suurmartta, n-vastaava, pakuvastaava, game master, Alkorytmin päätoimittaja, isäntä ja emäntä, kansainvälisyysvastaava, ISOvastaava, TEK-yhdyshenkilö, yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja, toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja

6 Likes

Moikka Lassi! Siistiä, että oot kiinnostunut näin monesta hommasta. Mulla ois tarkempia kysymyksiä isännän ja emännän rooleihin liittyen:

IE:n vastuulla on myös sisiksen toiminnan järjestäminen. Mikä on sun visio toimikunnasta ensi vuodelle? Miten varmistaisit, että viestinvälitys toimikunnan sisällä on tehokasta ja toimivaa? Miten ylläpitäisit toimikunnan hyvää yhteishenkeä ja aktiivisuutta? Onko toimikunnan toiminnassa ollut sun mielestä jotain kehitettävää? Entä mikä on toiminut jo erityisen hyvin?

Mikä on sun lemppari sitsiformaatti? Onko uusia ideoita ensi vuodelle jo mielessä? Olisitko kiinnostunut pitämään esimerkiksi aamu(luento)sitsit. Olen kuullut, että formaatille voisi olla kysyntää.

Jos joillain sitseillä tullaan tulevaisuudessa tarjoilemaan hampurilaisia, olisitko valmis lisäämään pihvin päälle ananassiivun?

Tsemppiä vaaleihin!

Hei Lassi,

Aivan mahtavaa, että olet hakemassa abimarkkinointivastaavaksi! Tässä muutama kiperä kysymys, joita abeilta yleensä kuulee:

 1. En osaa koodata, sovinko mä opiskelemaan tietotekniikkaa?
 2. Mitä eroa on Aallon tietotekniikalla ja HY:n tietojenkäsittelytieteellä?
 3. Asun Tampereella, miksi tulisin Aaltoon kun Tampereellakin voi opiskella tietotekniikkaa?

Kiitos etukäteen vastauksista, ja tsemppiä vaaleihin!

Emilia Repo


Hey Lassi,

Amazing to see you applying for the role of student marketing responsible! Here are a few tough questions that you often tend to hear from high school students:

 1. I can’t code, am I a good fit for computer science?
 2. What’s the difference between Computer Science @ Aalto and Computer Science @ Helsinki University?
 3. I live in Tampere, why should I apply to Aalto when I can also study computer science here in Tampere?

Thanks in advance for the answers, and good luck for the elections!

Emilia Repo

Hei Lassi,

Huippujuttu, että toimiminen killan hallinnossa kiinnostaa, ja vielä näinkin monipuolisesti!

Kuitenkin käytännönjärjestelyitä ajatellen, voisitko asettaa hakemasi roolit kiinnostusjärjestykseen? Tai jos jokaisen roolin henkilökohtainen tier list on hankala, voisitko listata top 3 roolia halukkuusjärjestyksessä?

Moi Lassi!

Hienoa, että haet abimarkkinointivastaavaksi, fuksikapteeniksi, alumiinivastaavaksi, digivastaavaksi, suurkurkuksi, kiltahuonevastaavaksi, kiltatuotevastaavaksi, kulttuurivastaavaksi, liikuntavastaavaksi, suurmartaksi, n-vastaavaksi, pakuvastaavaksi, game masteriksi, Alkorytmin päätoimittajaksi, isännäksi, emännäksi, kansainvälisyysvastaavaksi, ISOvastaavaksi, TEK-yhdyshenkilöksi, yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtajaksi, toiminnantarkastajaksi sekä varatoiminnantarkastajaksi!

Tässä siis muutama relevantti kysymys liittyen abimarkkinointivastaavan, funkapteenin, alumiinivastaavan, digivastaavan, suurkurkun, kiltahuonevastaavan, kiltatuotevastaavan, kulttuurivastaavan, liikuntavastaavan, suurmartan, n-vastaavan, pakuvastaavan, game masterin, Alkorytmin päätoimittajan, isännän, emännän, kansainvälisyysvastaavan, ISOvastaavan, TEK-yhdyshenkilön, yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtajan, toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan rooleihin.

 • Hakemus on varsin kunnianhimoinen. Miten realistisesti saat fuksikasvatuksesta parempaa, kun aika ja muut resurssit ovat erittäin tiukoilla nykytyöpanoksella?

 • Voitko täsmentää konkreettisesti, että mitkä ovat tavoitteesi tulevalle vuodelle mikä sinusta tulee a) fuksikapteeni tai b) ISOvastaava? Hakemuksessa on molempiin kuuluvia pointteja hieman hankalasti sommittain.

 • Minkälaisia kompetensseja (tai mitä heidän pitää osata) tai lisävastuita opintoISOilla olisi?

 • ISOkoulutusta yritettiin uudistaa jo tänäkin vuonna, mutta haasteeksi syntyi mm. se, että rastinpitäjät halusivat pitää samanlaisia rasteja kuin viime vuonna, ja suurin osa ei edes täsmentänyt että mitä ovat tekemässä ennen koulutuspäiviä. ISOjen rooli vaihtelee killoittain äärimmäisen paljon, joten yleispäteviä ohjeita on todella vaikeata muodostaa. Lisähaasteena on se, että tämä on ensimmäinen ISOille suunnattu ITMKn tapahtuma, ja kunnianhimoiset uudistukset voivat todella helposti romahtaa nuoren toimikunnan, mahdollisesti tietynlaisen naivisuuden takia. Näiden pointtien valossa, miten lähtisit konkreettisesti toteuttamaan ISOkoulutusta uudenlaisella tavalla?

 • Lopuksi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina?

 • Oletko huomannut jotain asioita joka on mennyt pieleen nyt vastuuISOna ja haluaisit korjata tulevana vuonna?

 • Tapahtumaformaatteja mietitään nytkin jo erittäin paljon ja hartaasti. Lisäksi Tietokillan fuksien määrä on valtava, ja fuksitoiminnan (ja kiltaa, katso mm. killan synty ja siitä eronneet muut killat) on pitänyt aiemminkin sopeutua mahduttamaan väkimassoja. Valinnanvaraa ei siis ole loputtomasti, vaikka kehityskohteita olisi. Fuksitoiminnan valinnanvaraan vaikuttaa monet olosuhteet. Näiden valossa, haluaisin että tulevat toimijat keskittyvät itse tapahtuman sisältöön enemmän, eli siihen että katsotaan/seurataan tai tehdään hetkestä hetkeen. Tarkemmin, haluan tietää miten aiotte varmistaa, että erilaiset rastit ovat hauskoja ja merkityksellisiä, esitykset/alkupamaukset viihdyttäviä ja jatkot energisiä? Mitä uusia elementtejä haluat tuoda fuksivuoden kokonaisuuteen?

 • Perinteet (historia, myytit, jne.) ovat erinomainen tapa rakentaa siltaa aiempiin vuosiin(/vuosikymmeniin), ja voivat tehdä yksinkertaisesta asiasta äärimmäisen rikkaan ja hienoja kokemuksia. Teekkarius toimii “elämää suuremman” melkein 151 vuotiaan historiallisen kehyksen sisällä, ja Tietokilta melkein 38. vuotiaan historian puitteissa. Motivaatiota uhostaa killan brändiä löytyy, mutta oletteko miettineet tarkemmin että miten tämän perinne-aspektin huomioon yleisesti tai fuksitoiminnassa? Tai, miten aiotte rakentaa tai kehittää perinteitä? Onko teillä mielessä jotakin yksittäisä asiaa, jonka päälle on mahdollista rakentaa jotain uutta (koska useimmiten uudetkin perinteet ovat uskottavampia ja pysyvämpiä, jos ne rakennetaan jonkin aiemman aspektin päälle, tai inspiroituvat/käyttävät sitä ainakin vipuvartena). Leikkimielisenä lisäkysymyksenä, oletko “perinteet ensin” vai “hauskanpito ensin” kippari? (olen huomannut, että kipparit jakautuvat karkeasti jompaan kumpaan leiriin :grin:).

 • Fuksikapteenit, kv-vastaavat ja ISOvastaata (erityisesti fuksikapteenit) toimivat juuri orientaatioviikon ja syyskuun aikana työskentelyn ja sosiaalisten voimavarojen äärirajoilla. mm. se TG viestien jota joutuu lukemaan, sekä päällekkäisiä tai muuten vaan f2f keskusteluita eri tahoilta on käsittämätön. Kaiken lisäksi, kyseessä on ensimmäiset tapahtumat mitä fukseille järjestetään. Siitä faksasta ei päästä eroon, että kyseessä on rankka tehtävä. Miten varmistan näiden seikkojen puitteissa, että jaksat puurtaa vielä syksyn ja kevään? Miten tuet muiden palautumista rankasta kokemuksesta (PHTMK, ISOt sekä mahdolliset muut toimijat)?

 • Fuksikapteenit eivät voi tehdä kaikkea itse. Miten varmistatte, että “ulkoistettu työpanos”, mm. ISOilta, muilta toimareilta tai sitten killan ulkopuolelta on esimerkiksi rastikiertelyssä laadukasta, tarkoituksenmukaista tai sitten ylipäätänsä saatavilla (eli ihmiset haluaa tulla paikalle)?

 • Jatkeena edelliseen kysymykseen, haluaisin tietää että mikä on teidän mielestä fuksikapteenin tehtävä fuksikasvatuksessa, sekä kuinka paljon haluatte muiden osallistuvan fuksikasvatukseen ja fuksivuoden rakentamiseen? Toisinsanoen, mikä on teidän vastuunalla ja mikä on delegoitavissa/mitä muut saavat toteuttaa fuksikasvatuksen suhteen?

 • Lopuksi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina?

 • Vihoviimeisenä, samassa hengessä kuin aiempi, haluan kuulla että onko teillä kokemusta viestinnästä tai pikemminkin ns. softskilleistä? Mistä olette saaneet kyseistä kokemusta ja miksi kyseinen kokemus tukee teitä fuksikapteenina? Huomautuksena, että tarkoitan aika montaa asiaa, mm. fuksien, toimittajien (haalarit, catering, tilojen), ISOjen, muiden fuksikapteenien, toimikunnan, eri pestien toimarien, instituutioiden (koulu, kaupunki), yritysten sekä monen monen muun välistä yhteistyötä, ja on laajempi kokonaisuus kuin f2f vuorovaikutustaidot.

 • Miten haluat tehdä yhteistyötä kv-vastaavien kanssa? Tietokilta on erityinen, koska meillä on niin paljon kv-fukseja ja opiskelijoita. Uskon että mahdollisuuksia killan kv-toiminnassa on valtavasti, vaikka sellaisessa jossa kv-fuksit ja suomi-fuksit kohtaavat, mutta näitä mahdollisuuksia ei ole käytetty tasavertaisesti vuosien läpi. Vaihtelua '21, '22 ja '23 on havaittu paljon. Lisäksi, miten varmistat että kv-integraatio toteuttaa tarkoitustaan, eikä käänny muuta fuksitoimintaa vastaan (kuten esim. Nooran vastauksessa huomautettiin).

 • Haluatko kehittää fuksivuoden yritysyhteistyötä, ja miten tämän toteuttaisit? Toimiessa M0lla tirehtöörinä, tehdessä yhteistyöpaketteja ja niiden myynnissä olen havahtanut että kuinka paljon mahdollisuuksia yritysyhteistyössä piilee. Väittäisin että muilla killoilla saattaa olla kehittyneempi yritysyhteistyökäytännöt killan fuksivuoden suhteen. Uskon että toimiva yritysyhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävä aktiviteetti, jossa yritys saa kontaktia tuleviin tietotekniikan osaajiin sekä näkyvyyttä työmarkkinoilla, ja tietokilta (ja sen fuksit) uramentorointia, näkemystä alastaansa sekä toki rahaa toteuttaa tapahtumia. Uskon että yhteistyö voi olla hauskaa, valaisevaa eikä ollenkaan “corporate” ja tunkkaista. Oletteko valmiita kehittämään ja lanseeraamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia fuksitoiminnassa? Yritysyhteistyö on fuksitoiminnassa pitkälti rajoittunut haalariseikkailuun ja haalarisponsoreihin. Huomautuksena vielä, että yritysyhteistyö on aivan oma taitolajinsa, joka vaatii varovaista, täsmällistä ja joskus raskasta kommunikaatiota.

 • Olen utelias muistinnolaustirehtöörinä, että luuletko verkkosivujen olevan valmis ensi M0laa varten (ensimmäinen kolmatta :3), vai joutuuko kilta odottamaan syksylle?

 • Onko sinulla lisäksi tietoa että missä kunnossa Tietokillan nykyiset digihankkeet ovat?

 • Lopuksi, Tietokillan digitoimikunta voisi mielestäni tehdä kaikenlaisia hupiprojekteja ilahduttamaan kiltaa ja otaniemen yhteisöä (tai, ainakin luulen että Tietokillalla on erinomaiset puitteet tähän :thought_balloon:). Onko tämä näkökulma jota olet harkinnut, ja onko sinulla jo jokin uusi projekti mitä digitmk voisi toteuttaa mielessä?

 • Fuksikapteeneina tulee varmasti olemaan tälläkin kertaa kaksi eri henkilöä. Oletko jo miettinyt käytännön ratkaisuja kippariparin kanssa työskentelylle? Miten ja milloin hommat jaetaan ja sovitaan? Miten mahdolliset konfliktit selvitetään?

 • Fuksikapteeni toimii tunnetusti myös phuksitoimikunnassa (phtmk), joka saattaa koostua hyvinkin erilaisista persoonista. Miten hommat jaetaan toimikunnan, erityisesti KV-vastaavien ja ISOvastaavan, kesken? Miten mahdolliset konfliktit selvitetään?

 • Miten toimisit, jos FTMK kokous osuisi juuri phtmk kokouksen päälle?

 • Olemme tänä vuonna huomanneet, että google sheets on yllättävän kätevä työkalu kun tarvitsee suunnitella ISOille massoille mitä tahansa. Kokisitko sheetsin käytön kirouksena vai siunauksena?

 • Mikä on mielestäsi tärkein etu (tai tärkeimmät edut), mitä TEK voi tarjota tietotekniikan opiskelijoille?

 • Onko jotain asiaa tai ideaa, jota haluaisit ajaa vuoden aikana TEKin suuntaan?

 • Onko mielessäsi tapoja, joilla TEKin ilosanoma voisi paremmin saavuttaa killan jäsenet, tai jotain muita toiminnan kehittämisideoita?

 • Kertoisitteko tekin mielestänne hauskan “tekin”-vitsin?

 • Niin siis paljonko se TEKiin liittyminen maksaa opiskelijalle?

 • Mistä ovat mielestäsi marttakerhon tärkeimmät tavoitteet, joita lähdet toteuttamaan?

 • Onko sinulla joitain uusia tapahtumaideoita ensi vuodelle?

 • Tai onko joitain tapahtumia tai toimintaa, joita et aikoisi jatkaa?

 • Mitä mieltä olet ruoanlaittotapahtumien järjestämisestä? Perinteisissä kokkausilloissa on ainakin oman kokemukseni mukaan ollut ajoittain ongelmana alhainen osallistuminen sekä korkeat kustannukset. Haluaisitko siis yhä järjestää perinteisiä kokkausiltoja tai jatkaa tänä vuonna kokeiltuja, budjettiystävällisempiä peli- ja leivonta-iltoja?

 • Milloin ajattelitte itse alumnoitua?

 • Minkälainen aikataulu tai suunnitelma teillä on alumnitoimikunnan kokoamiseksi ja miten aiotte rekrytoida jäseniä siihen? Pitäisikö jäsenistön koostua nykyisistä kiltalaisista vai alumneista?

 • Miten aiotte innostaa alumneja osallistumaan alumnitoimintaan ja minkälaista toimintaa suunnittelette järjestävänne?

 • Pitäisikö alumnitoiminnan olla pääasiassa nykykiltalaisia (esimerkiksi seminaareja) vai alumneja (esimerkiksi rennot illanvietot alumnien kesken) varten?

 • Miten aiotte viestiä alumneille ja kiltalaisille suunnitelmistanne ja tulevista toimista?

 • Vastavalmistuneiden mukaan saaminen alumnitoimintaan on erityisen tärkeää. Kuinka aiotte varmistaa, että tieto alumnitoiminnasta tavoittaa varsinkin vastavalmistuneet?

 • Millaisia konkreettisia tavoitteita olette asettaneet alumnitoiminnan kehittämiselle?

 • Mitä roolia näette kiltalaisilla olevan alumnitoiminnan kehittämisessä, ja miten aiotte kannustaa heitä osallistumaan?

 • Onko teillä joitain erityisiä projekteja tai tapahtumia mielessä alumnitoiminnan edistämiseksi?

 • Kuinka aiotte mitata alumnitoiminnan onnistumista ja kerätä palautetta alumneilta? Onko teillä mielessä joitain KPI-mittareita, joita aiotte hyödyntää tässä?

 • Sitsien ym. tapahtumien ruokakulttuuri on puhuttanut viime vuosina, ja usea kilta on siirtynyt kokonaan kasvipohjaiseen ruokaan tapahtumissaan. Aiotteko järjestämissänne tapahtumissa tarjota sekä liha- että kasvisvaihtoehtoja, vai onko teillä jotain muuta suunnitelmia tapahtumien ruokakulttuurin suhteen?

 • Kuinka valitsitte kumpi saa olla emäntä?

 • Mikä on Superalkon oudoin juoma?

 • IE-hommissa tarvitsee autoa säännöllisin väliajoin. Onko teillä autoa käytössä ensi vuodelle? Jos ei, niin oletekko valmiit ostamaan nykyisen emännän, Visan, auton?

 • Mikä on teidän go-to -juoma, mitä tykkäätte juoda alle 0 asteen lämpötilassa?

 • Kuinka monta olutta smökin keittiössä voi juoda ennen kuin työn tehokkuus alkaa kärsiä?

 • Kuinka monta olutta smökin keittiössä täytyy juoda, että työn tehokkuus kasvaa mahdollisimman suureksi?

 • Varaston kimblet ovat syystä tai toisesta nykyään käyttökelvottomia. Miten pidätte huolta siitä että vastaavaa ongelmaa ei ole ensi vuonna?

 • IE:n vastuulla on myös sisiksen toiminnan järjestäminen. Mikä on teidän visio toimikunnasta ensi vuodelle? Miten varmistaisitte, että viestinvälitys toimikunnan sisällä on tehokasta ja toimivaa? Miten ylläpitäisitte toimikunnan hyvää yhteishenkeä ja aktiivisuutta? Onko toimikunnan toiminnassa ollut teidän mielestänne jotain kehitettävää? Entä mikä on toiminut jo erityisen hyvin?

 • Mikä on teidän lemppari sitsiformaatti? Onko uusia ideoita ensi vuodelle jo mielessä? Olisitteko kiinnostuneita pitämään esimerkiksi aamu(luento)sitsit. Olen kuullut, että formaatille voisi olla kysyntää.

 • Jos joillain sitseillä tullaan tulevaisuudessa tarjoilemaan hampurilaisia, olisitteko valmiita lisäämään pihvin päälle ananassiivun?

 • Milloin hävität kiltikseltä sen korotetun sängyn telkkarin luota? Tiedätkö, että miksi se on pakko hävittää ASAP?

 • Kiltisvastaava huolehtii seuraavan kesän aikana kiltiksen keittiön remontista. Onko sinulla näkemyksiä, että miten kiltiksen keittiötä voitaisiin parantaa?

 • Miten suhtaudut killan järjestämiin hengailu/leffailtoihin kiltiksellä? Mikäli lähtisit kehittämään kiltiskulttuuria tähän suuntaan, niin miltä ihanteellinen leffailta näyttäisi? Minkälaiset olisi tarjoilut?

 • Onko kiltiksellä sinun vuotesi aikana kahvia aina saatavilla? Kävin tänään kiltiksellä ja huomasin että kahvi on loppu, joka tuotti kuvittelematonta mielipahaa :C

 • Kemman kiltiksellä on tetris, Fyssalla nuolipeli (tower fall?) ja TiKin kiltiksellä smash bros. Smasshiä on nähty kuitenkin harmittavan vähän lähiaikoina. Miten elävöität tämän kiltiskulttuurisen aspektin?

 • Esim. FK:n ja SIKin kiltikseltä löytyy välipalabaari, josta löytyy esim. limua, karkkia ja mikropitsaa. Tämä helpottaa olennaisesti myös kiltikselle parkkeeraamista lähes koko päiväksi. Voisiko tällaista ylläpitää myös Tietokillan kiltahuoneella? (Killan paku kröh varmasti helpottaa varaston ylläpitämistä.)

 • Onko kiltahuoneen tai lähialueen opiskelumahdollisuuksissa parannettavaa?

 • Tänä vuonna oli jo tarkoitus toteuttaa erilaisia tapahtumakonsepteja kiltahuoneeseen liittyen. Mitä jo keksittyjä tai uusia tapahtumia haluaisit järjestää kiltahuoneella?

 • Korjataanko videotykin kaiutinten johto?

 • Korjataanko kaikki Muu :cow2: mikä on kiltiksellä rikki?

 • Millaisia matkamuistoja kiltahuoneella pitää mielestäsi olla? Millaisia ei?

 • Kun Suurkiltis™ toteutuu, mihin suuntaan kiltahuone laajenee? Toteutuuko alkuperäinen suunnitelma vuodelta 2019 (punaisella merkitty poistettavat seinät)?

 • Pitäisikö kiltahuoneelle hankkia pöytäfutis?

 • In your application you mentioned that you would like to organize more sitsis targeted at international students. Do you feel like it would be beneficial to organize fuksisitsit separately from the finnish candidate fuksis as well?

 • Apart from the potential events, is there something else you think should be improved in the guild’s international fuksi activities? What has been done well already?

 • What kind of collaboration are you looking from the guild’s fuksi committee? This year, we have planned all the guild’s fuksi events together with the committee. Are you interested in planning and improving the events with the committee in future as well?

 • Do you have any ideas on how to develop the integration between finnish fuksis and international fuksis? In your opinion, is it easy enough as an international student to take part in the guild’s activities, or to become an active member of the guild? Is there something that you would like to be done to improve this matter? Is there something you could do to improve it?

 • Olet päässyt tänä vuonna näkemään toimitusprosessia vuoden aikana. Missä näet kehitettävää ensi vuotta ajatellen?

 • Neljä lehteä vaatii koko vuoden ajan toimikunnan aktiivisuutta. Millä tavoin ajattelit pitää toimikunnan aktiivisena koko vuoden ajan?

 • The magazine has been entirely in Finnish. Do you see this as a problem, and if so, how would you tackle this problem?

 • Kuinka syvällä on toimittamisesi juuret?

 • Löytyykö kaupasta oikeankokoisia sukkia valtaviin jalkoihisi?

 • Melkein unohdin: järjestätkö ensi vuonna Alkorytmi-sitsit? (tuleva tuhatvuotinen perinne)

 • Miksi et tuplaa ja aio julkaista ensi vuonna kahdeksaa Alkorytmiä?

 • Osaatko käyttää InDesignia?

 • Media on tunnetusti vallan vahtikoira. Tietokillassa päätoimittaja on kuitenkin osa hallintoa ja lehdessä ei olekaan näkynyt hirveästi killan hallitusta kritisoivia artikkeleita. Onko tämä mielestäsi vain sattumaa vai näetkö tässä uhan demokratialle?

 • Mitä teet, jos haluat päräyttää?

 • Jos voisit viedä toimituksen minne vaan, minne veisit?

 • Kuvittele seuraava tilanne: lehti pitää lähettää maanantaiaamuna painoon, mutta huomaat sunnuntaiyönä, että lehden sivumäärä ei ole neljällä jaollinen vaan siitä puuttuu kaksi sivua. Mitä teet?

 • Kuvittele seuraava tilanne: olet päättänyt julkaista Alkorytmin 1.5. Ulliksella. Millaisia dediksiä ja mille päiville asettaisit toimitukselle, jotta lehti saadaan riemastuttamaan kiltalaisten mahdollista wappua?

 • Haluatko taittaa tänä yönä?

 • Alkorytmin päätoimittaja on tunnetusti sekä fyysisesti että henkisesti vaativa rooli. Miten ajattelit pitää huolta jaksamisestasi päätoimittajakautesi aikana?

 • Nyt kun presidentinvaalit ovat jo kulman takana, pitäisikö Alkorytmin järjestää presidenttiehdokkaiden väittelytilaisuus?

 • Nimeä kolme asiaa, jotka mielestäsi tekevät Alkorytmi-julkaisusta onnistuneen.

 • Missä näet lehden tulevaisuuden kymmenen vuoden päästä?

 • Aten hakemuksessa mainittiin että lehteä (tai “kontsaa”, mitä tämä mystinen alkuaine onkaan) voisi toimittaa myös muunlaisissa formaateissa kuin fyysisenä. Miten suhtaudut tähän mahdollisuuteen, ja miten mahdollisesti hyödyntäisit sitä?

 • Minkälaisia uusia konsepteja (olkoot tapahtumia, tai jotain muuta) toisit killan kulttuuritoimintakirjoon?

 • Aiempaan kysymykseen liittyen, koetko että killalla voisi olla mm. lukupiiri tai sitten leffaclubi?

 • Järjestääkö kulttuuritoimikunta seuraavana vuonna yhteislähdön johonkin oopperaesitykseen? Käynti oopperassa on pyörinyt mielessäni pitkään, mutten ole onnistunut ostamaan lippuja itsenäisesti, vaan tarvitsen tähän killan apua ilmeisesti :face_with_spiral_eyes:

 • Mikä on suosikkilaulusi Kovalevyssä (2019)?

 • Mikä on suosikkilaulusi, jota ei löydy (ainakaan nykyisestä) Kovalevystä, mutta löytyy jostakin toisesta laulukirjasta?

 • Onko jonkin toisen killan tai kaupungin laulukulttuurissa piirrettä, jonka toivoisit päätyvän osaksi myös Tietokillan laulukulttuuria?

 • Miten näet Tietokillan laulukulttuurin kehittyvän seuraavan 10 vuoden aikana? Entä (mahdollisen) Suurkurkkuvuotesi aikana?

 • Mainitset, että haluaisit selkeyttää killan häirintätilanteiden selkeyttämistä. Onko sinulla sinulla esimerkkejä siitä miten? Olisiko myös mahdollista, että kuvailet miten nykyinen prosessi toimii.

 • Mikä on sun lempi urheilulaji?

 • Mikä sun pelipaikka on kyseisessä lajissa?

 • Paljon on cooper-ennätys?

 • Kuka on sun lempi urheilija?

 • Millaisia lajikokeiluita aiot järjestää?

 • Miten aktivoisit kiltalaisia osallistumaan killan järjestämiin urheiluaktiviteetteihin aktiivisemmin?

 • Osa kiltalaisista ei ole kiinnostuneita pallopeleistä. Miten otat myös heidät huomioon?

 • Sinulla on mielenkiintoinen opiskelijatapahtuma samaan aikaan kun olisi killan ottelu. Pelipaidat pitää kuitenkin saada paikalle. Miten toimit?

 • Omistatko pesukoneen?


Petrus (kysymykset © muut foorumilaiset)

6 Likes

Moikka Lassi! Siistiä, että kiltahuoneen järkkäyshommat kiinnostaa! Mulla ois sulle yksi polttava kysymys:

 • Huomasin tänään, että kiltahuoneen tiskikone oli lähes toivottamassa kunnossa. Kone oli ladattu niin täyteen, että koreja ei edes pystynyt avaamaan. Tämän lisäksi astiat olivat vielä likaisia, vaikka pesua oli selkeästi yritetty, sillä tiskikonetabletti oli koneessa valmiina. Mukejakaan ei ollut puhtaana enää ainuttakaan kappaletta. Miten aikoisit ratkaista samanlaiset ongelmat tulevaisuudessa? Olisitko valmis esimerkiksi jakamaan toimikunnan sisällä tiskinpesuvuoroja, jotta kahvikuppeja olisi aina puhtaana? Miten ylipäätään huolehtisit siitä, että kiltahuone pysyy jokapäiväisen käytön jälkeen siistinä?