Kyösti Alkio ja Jussi Impiö N-vastaaviksi

4 Likes

Moi!

Jos teidät valitaan N-vastaaviksi, pääseekö teidän toimikuntaan?

Hei joona!

Meillä on tiukat kriteerit toimihenkilöille:

  • N-mielisyys

Mikäli täytät edellä mainitut kriteerit, olet tervetullut toimikuntaan! Mutta katsotaan tarkemmin sitten mikäli meidät tähän rooliin valitaan.

1 Like

Hei Kyösti ja Jussi!

Mikäli teidät valitaan N-Vastaaviksi, niin olisitteko valmiita proaktiivisesti ottamaan yhteyttä muiden kiltojen N-sektorilla toimiviin toimijoihin, ja mahdollisesti muodostamaan epävirallista kokoavaa änTMK:ta muiden kiltojen kanssa?

Millaista N-kulttuuria haluaisitte luoda killalle?

Miksi tietokillan N-klubi käyttää nimessään matematiikassa vakiintunutta n:ää mielivaltaiselle kokonaisluvulle, tietotekniikassa lähes samaa virkaa ajavan i:n sijasta?

1 Like

Hei Visa!

  1. Epävirallinen NTMK olisi siisti, mutta se ei ole prioriteettilistamme ensimmäisenä asiana. Joissakin killoissa, kuten esimerkiksi fyssalla ja inkubiolla, on myös N-toimintaa, joten näiden kanssa voisi toimia yhdessä mikäli intoa ja sopivaa toimintaa löytyy. Pääasiallinen tarkoituksemme on kuitenkin keskittyä järjestämään omille kiltalaisillemme toimintaa.
    Voimme mahdollisesti lähestyä tulevaa TJ PJ:tä ja avata keskustelua N-Majurista ja virallisesta NTMK:sta :slightly_smiling_face:

  2. Haluamme luoda killalle kulttuuria, joka kannustaa vanhempiakin opiskelijoita olemaan mukana killan toiminnassa sekä muussa opiskelijatoiminnassa. Tämän pyrimme toteuttamaan tekemällä alkuun tutkimusta ja selvittämään, millaisesta toiminnasta vanhemmat kiltalaiset olisivat kiinnostuneita ja sitten järjestämään tälläistä toimintaa.

  3. Pidetään yhtä yhteisestä Otaniemen nimeämiskulttuurista, jossa N:llä viitataan >4 vuoden opiskelijoihin, sillä killassa on muutenkin yhtenäistetty nimiä vastaamaan yleisesti Otaniemessä käytettyjä termejä (esim isopomo -> isovastaava).

Hei Kyösti ja Jussi,
Mahtavaa, että olette hakemassa N-vastaaviksi! Tässä olisi pari kyssäriä:

  1. Fuksit ansaitsevat teekkarilakin fuksipisteitä keräämällä. Mitä N-pistekortin täyttämisestä ansaitsee? Haalarimerkki ei välttämättä ole paras vastaus, N:t kun käyttävät vähemmän haalareita mitä N:mmiksi he tulevat.
  2. Onko teillä suunnitteilla mitään uusia tapahtumakonsepteja tämän vuoden N-klubin tapahtumatyyppien lisäksi?
  3. Oletteko ajatelleet hakea hallitukseen? Entä siinä tapauksessa mikäli teitä ei valittaisi N-vastaaviksi? Jos jompikumpi teistä tai molemmat olette hakemassa, käyttehän mainitsemassa siitä täällä lyhyiden perustelujen kera, että miksi juuri teidät pitäisi valita.

Tsemppiä vaaleihin!
t. Lassi