Kulttuurivastaava / Master of Culture

Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kulttuuritoimikunnan kanssa killan kulttuurin edistäminen, kehittäminen ja luominen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kulttuurivastaava järjestää toimikunnan kanssa kulttuuriteemaisi tapahtumia. Nämä tapahtuma voivat olla esimerkiksi teatteri/konsertti esityksien yhteislipputilaisuuksia, leffailtoja tai maisteluiltoja. Kuitenkin kulttuurin käsite on laaja, joten kädet ovat hyvin vapaat tässä virassa, eli anna mielikuvituksen lentää!

Kulttuurivastaavana johdat myös kulttuuritoimikuntaa, eli toimit toimikunnan puheenjohtajana. Käytännössä tämä tarkoittaa tapahtumien järjestelyä ja suunnittelua useamman ihmisen kanssa. Kulttuurivastaavan on myös helppo toimia Alkorytmin toimituksessa, sillä kulttuuritapahtumista saa tuskattomasti artikkeleita Alkorytmiin.

Jos kiinnostus heräsi tai on muuten vaan kysymyksiä kulttuuriasioista, niin pistä telegrammissa viesti @juuusto:lle.

------------------------------------------------------- IN ENGLISH ----------------------------------------------------------

The duties of the master of culture include, together with the cultural committee, the promotion, development and creation of the guild’s culture.
In practice, this means that the master of culture organizes cultural events with the committee. These events can be, for example, ticket orders for theater /concert performances, movie nights or tasting evenings.
However, the concept of culture is broad, so you are free to orgranize any kind of events, so let you imagination lose!

As the person in charge of culture, you also chair the culture committee. In practice, this means organizing and planning events with a bunch of people.
It is also rather easy for the person in charge of culture committee to work in the publishing of Alkorytmi, as you can write articles to the Alkorytmi regarding cultural events.

If your interest arose, then hit me up in telegram @juuusto.