Kiltatuotetoimikunta Tietokiltaan / Guild Merchandise Committee to Tietokilta

Kiltatuotteet lisäävät killan yhteisöllisyyttä, parantavat killan näkyvyyttä ja ovat kivoja käyttää :‏‏‎‏‏‎‏‏‎‎) Tähän asti kiltatuotteista on ollut vastuussa yhteisövastaava. Koen, että kiltatuotteet eivät saavuta täyttä potentiaaliaan, kun ne ovat yhden hengen vastuulla. Uuden kiltatuotteen luominen on monivaiheinen prosessi alkaen ideasta ja designista ja päättyen tuotteiden jakeluun. Prosessista saataisiin tehokkaampi, jos siitä olisi vastuussa useampi henkilö, mikä mahdollistaisi useampien ja monipuolisempien tuotteiden myynnin. Monesti parhaat ideatkin saadaan yhdessä brainstormaten, mihin toimikunta tarjoaa mahdollisuuden. Kiltatuotteiden suunnittelu vaatii lisäksi aivan erilaisia taitoja kuin yhteisövastaavan muut tehtävät ja kiltatuotteiden tarjonta riippuu paljon siitä kuinka paljon aikaa ja energiaa yhteisövastaavalle jää muiden tehtäviensä jälkeen. Kiltatuotteiden kehittämisestä kiinnostuneet eivät välttämättä hae yhteisövastaavaksi roolin muiden vastuiden vuoksi.

Näistä syistä ehdotan kiltatuotetoimikunnan perustamista. Kiltatuotetoimikunnan vastuuna olisi suunnitella, myydä ja jaella kiltatuotteita. Toimikunta voi suunnitella tuotteita itsenäisesti sekä järjestää suunnittelukilpailuja, joissa kiltalaiset pääsevät esittämään ideansa/luonnoksensa uusista tuotedesigneista. Osa toimintaa on myös kartoittaa, millaisia tuotteita kiltalaiset kaipaavat.

Olen kuullut huhuja, että kiltatuotteiden myyntiä hankaloittaa se, että kaikki varastot ovat jo nyt täynnä. Ongelma voitaisiin ratkaista toteuttamalla kiltatuotteiden myyntiä ryhmätilauksina, joissa ostajat ilmoittautuvat mukaan ja maksavat tuotteensa ennen kuin ne tilataan valmistajilta, vrt. teekkariperinneviikon tuotteet. Näin tuotteita saadaan tilattua juuri kysyntää vastaava määrä eikä niitä jää lojumaan varastoon.

Kysymyksiä toimikunnan tehtävistä ja tarpeellisuudesta voi kysyä täällä tai Telegramissa @‏‏‎‎FilipEller.

Ei Otaniemi, Helsinki
16.11.2022
Filip Eller
Guild products increase the sense of community within the guild, improve the guild’s visibility, and are fun to use :‏‏‎‎) So far guild merchandise has been the responsibility of the Community Manager. I feel that guild products do not achieve their full potential when they are managed by one person only. Creating a new guild product requires a multi-phase process that starts with coming up with ideas and designs and ends with the distribution of the product. The process would be more efficient if it were carried out by multiple people which would enable making more frequent and diverse guild merchandise. Often the best ideas arise while brainstorming together, too. Designing guild products requires rather different skills than the Community Manager’s other tasks and the supply of guild merchandise depends highly on how much time and energy the Manager is left with after their other tasks. Those interested in developing guild merchandise might not apply for Community Manager because they do not want the other responsibilities associated with the role.

Because of these reasons, I propose founding the Guild Merchandise Committee. It would be the committee’s responsibility to design, sell and distribute guild products. The committee can develop the products by itself as well as organize design competitions where members of the guild get to present their ideas/sketches for new product designs. It is also the committee’s task to find out what kind of products the members of the guild want.

I have heard rumours that selling guild merchandise is difficult because the guild’s storerooms are already full. The problem could be solved by organizing sales as group orders where the buyers sign up and pay for their products before they are ordered from the suppliers, similarly to the teekkariperinneviikko’s products. This way the products can be ordered in such numbers that exactly match the demand and the products will not have to lie in the storerooms indefinitely.

You can ask questions about the committee’s necessity and responsibilities here or via Telegram @‏‏‎‎FilipEller.

Not Otaniemi, Helsinki
16.11.2022
Filip Eller

4 Likes

Hei Filip!

Erittäin fresh avaus, ja olisi upeaa jos Vaalifoorumilla käytäisiin enemmän tälläistä keskustelua ja heiteltäisiin ideoita.

Muutama kysymys roolista.

  • Rahastonhoitaja on vähintään kirjanpidollisesti vastuussa killan omaisuudesta ja tuoteinventaariosta. Miten näkisit että työnjako Kiltatuotetoimikunnan ja Rahastonhoitajan välillä toimisi?

  • Millaisia toimihenkilörooleja toivoisit että toimikunnassa olisi? Mitkä asiat olisivat toimikunnan vetäjän vastuulla, ja mitkä taas toimikuntalaisten? Kuinka suurta toimikuntaa kaavailet?

Hei Visa!

Karkeasti voisi jakaa niin, että Rahastonhoitaja hoitaa rahavirtaa ja Kiltatuotetoimikunta tavaravirtaa. Kuitenkin silloin, kun toimikunta myy tuotteita ei-digitaalisesti, täytyy sen pysyä perillä vastaanotetuista maksuista. Digitaalisilla myyntialustoilla raha-asiat saadaan suoraan Rahastonhoitajan nähtäväksi. Viestintä roolien välillä on tärkeää. Rahastonhoitaja pitää Kiltatuotetoimikunnan perillä tuotteisiin liittyvästä rahavirrasta, ja toimikunta raportoi inventaariosta Rahastonhoitajalle. Tuotetilaukset toimikunta tekee vasta Rahastonhoitajan hyväksynnän saatuaan.

Toimikunnassa olisi sellaisia tehtäviä kuin tuotteiden ideointi, kiltalaisten toiveiden selvittäminen, designien piirtäminen, valmistajien kanssa viestintä, myynnin järjestäminen, itse myyntityö, tuotteiden logistiikka ja inventaarion pitäminen. Uusia tuotteita tehtäisiin aika projektinomaisesti, jolloin rooleja voi vaihtaa projektista toiseen ja toimarit pääsevät tekemään vuoden aikana erilaisia juttuja. Aikasidonnaisia asioita, kuten tuotteiden myyminen tapahtumassa, organisoidaan myös tapauskohtaisesti.

Toimikunnan vetäjän vastuulla on ohjata ja opastaa toimareita, ja toimikunnan osalta hän on vastuussa tavara- ja rahavirran vahtimisesta. Vetäjän tehtävät siis keskittyvät toimikunnan sisälle ja toimikuntaa koskeviin hallinnollisiin tehtäviin. Toimarit pääsevät tekemään kaikkia muita toimikunnan tehtäviä, mukaan lukien myyntityötä. Toimikunnan vetäjä voi toki osallistua näihinkin tehtäviin, mutta on niissä tasa-arvoinen muiden toimareiden kanssa. Toimikunnalla kun ei ole olemassa olevia käytänteitä, toiminta varmaan tulee kehittymään vuoden mittaan.

Sopiva koko toimikunnalle olisi varmaan kymmenisen henkilöä, jotta tekijöitä riittää ilman että toimikunta on täynnä haamutoimareita.