Kasper Kivimäki ja Oskari Järvinen toiminnantarkastajaksi/ for Operations Inspectors 2023

Moikka kiltalaiset!
Me haemme tietokillan toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023. Oskari on aiemmin toiminut killan hallituksen puheenjohtajana ja Kasper muunmuassa killan rahastonhoitajana. Koemme että meidän kokemuksemme olisi riittävät täyttämään toiminnantarkastajien edellytykset. Olemme yhdessä pohtineet mitä me haluaisimme kehittää toiminnantarkastajina ja muutama kehityskohde ideoita löytyy: Parempi ohjeistus hallitukselle pöytäkirjan pidosta ja välivuositarkastuksen huolellinen järjestäminen, jotta saadaan pidettyä juna oikeilla raiteilla.

Jos kysymyksiä ilmenee, niin @RuotsalainenO ja @juuusto voi ottaa yhteyttä.

Kasper Kivimäki & Oskari Järvinen

Heimoi,
kiva kun haette toiminnantarkastajiksi :blush:
Tässä pari kysymystä:

 1. Missä kirjoititte tämän hakemuksen?
 2. Millainen sää siellä on?

Emilia ”emialis” Repo


Howdyhey,
great to see you running for operations inspectors :blush:
I have just a few questions for you:

 1. Where did you write this application?
 2. What is the weather like there?

Emilia “emialis” Repo

Moikka!
Kiitos kysymyksistä. Tässä meidän vastaukset

Oskari on Karibialla ja Kasper on junassa.

Kasperin sää on harmaa ja Oskarin aurinkoinen ja mojiton makuinen.

t. Oskari ja Kasper

Moikka OJ ja Å!

Kiva kuulla, että killan toiminnan tarkastus kiinnostaa teitä kahta. Minulla olisikin muutama kysymys juuri teitä varten!

 1. Tiesittekö, että “muun muassa” kirjoitetaan erikseen?
 2. Tiesittekö, että “että”-yleiskonjunktion eteen tulee aina pilkku?
 3. Tiesitteko, että kaksoispisteen jälkeen käytetään pientä alkukirjainta, jos sitä seuraa vain yksi virke?
 4. Olisitteko valmiita esittämään hallitukselle vastuuvapautta, jos hallituksen pöytäkirjat sisältäisivät edellä mainittujen kaltaisia virheitä?

Ystävällisin terveisin,
Joonas


Hello OutTsei and Swedish O!

I’m glad to hear that you two are interested in the inspection of the guild’s activities. I have a few questions just for you!

 1. Did you know that “among other things” is written separately?
 2. Did you know that the general conjunction “that” is always preceded by a comma?
 3. Did you know that a colon is followed by a lowercase initial if it is followed by only one sentence?
 4. Would you be willing to present the board with a release from liability if the board’s minutes contained errors like those mentioned above?

Regards,
Jonas

1 Like

Moikka!

Kiitos kysymyksistä!

Pöytäkirja tehtävä on toimia muistiona kokouksen aikana tehdyistä päätöksistä. Pöytäkirjan hyväksynnästä vastaa Tietokillassa perinteisesti puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjatarkastajat. Näin ollen kielioppivirheiden korjaaminen on näiden henkilöiden vastuulla. Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen toimintaa ja varmistaa, että toiminta tapahtuu yhdistyksen sääntöjen ja Suomen lain puitteissa. Toiminnantarkastajat luovat toimintatarkastuskertomuksen ja tilipäätöksen niistä päättävälle killan kokoukselle.

Nämä seikat huomioiden, olisimme valmiita ehdottamaan hallitukselle vastuunvapautta, vaikka pöytäkirjat sisältäisivät kohtien 1-3 kaltaisia virheitä, jos virheet eivät vaikeuta päätöksien tulkintaa.

Moi Kasper ja Oskari! Siistiä että tähänkin rooliin on tänä vuonna innostusta jo ennen vaaleja. Pari pientä kysymystä:

 • Hallituksen kokouspöytäkirjojen puhtaaksikirjoitus ja tarkistus on jokseenkin perinteisesti kestänyt huomattavan pitkään. Kirjoitushetkellä tuorein killan sivujen kautta löytyvä pöytäkirja on päivätty 25. tammikuuta. Näettekö tämän ongelmana esimerkiksi pöytäkirjantarkastuksen täsmällisyyden suhteen? Edellyttääkö asia toimenpiteitä?
 • Tavalliselle kiltalaiselle toiminnantarkastus näyttäytyy helposti rutiininomaisena kumileimasimena vuosikokouksessa. Pitäisikö toiminnantarkastuksen roolin olla paremmin esillä?
 • Kuuluuko toiminnantarkastukseen olennaisena osana killan pöytäjuhlien laaduntarkkailu esimerkiksi aloituskuvan tavalla?

-Petrus

1 Like

Moikka!
Kiitos kysymyksistä.

Hitaasti ilmestyvät pöytäkirjat ovat ymmärrettävä huolenaihe, sillä kiltalaisten on vaikeata seurata päätöksentekoa jossei pöytäkirjoja ole olemassa. Kuten hakemuksessamme ilmoitimme, niin haluamme pitää puolivuositarkastuksen, jossa pöytäkirjojen pitäisi olla valmiit, jotta tarkastuksen ylipäänsä voi tehdä. Näin pyrimmekin edistämään sitä, että pöytäkirjat ilmenesivät jäsenistölle luettavaksi nopeammalla tahdilla kuin nytten.

Varmasti roolin ollessa paremmin esillä kumileimasineffekti poistuisi jossain määrin, vaikkakin parhaimmillaan hallituksen hoitaessa asiansa tunnollisesti ja hyvin, rooli saattaa hyvinkin paljon muistuttaa kumileimasinta. Pistämme asian pohdintaan miten näkyvyyttä voisi lisätä.

Toiminnantarkastuskertomuksen sisältö on loppujen lopuksi hyvin vapaa. Toiminnantarkastajan kuuluu ilmoittaa kertomuksessaan mahdollisesti aiheutetuista vahingoista sekä yhdistyslain ja killan sääntöjen rikkomisista. Kuitenkin kilta voi päättää mitä asiaa toimintatarkastuskertomuksessa erityisesti tarkastellaan. Eli killan pöytäjuhlien laaduntarkkailu voidaan todeta tärkeäksi asiaksi tarkastella killan kokouksen niin päättäessään, jolloin toiminnantarkastajat varmasti sitä tarkkailisivat.