Kalle Ahlström Digivastaavaksi / for Master of Digitalization

Hei tiimi,
Olen Kalle Ahlström, TiK-burgeri vuosimallia ’21 ja haen Tietokillan Digivastaavaksi 2023. Tykkään koodata ja ratkaista muutenkin ongelmia. Koodaustaidostani voi kysyä kaikilta, kenelle prujuja olen antanut (te tiedätte ketä olette :wink:) tai muuten auttanut koodaustehtävissä. Haluaisin kehittää taitojani suurempien koodausprojektien hallinnassa ja ajattelin tämän roolin olevan sopiva tähän.

Haluaisin käyttää taitojani killan hyväksi suunnittelemalla ja johtamalla killan nykyisten digiratkaisujen parantamista nykyisistä ratkaisuista. Esimerkkinä tähän nyt lennosta tulee heti mieleen killan nykyinen lasku(tunkki)generaattori, joka kaipaisi mielestäni huomattavia parannuksia, kuten esimerkiksi:

  • Parempi kuvaformaattien tuki kuin vain JPEG.
  • Selkeämpi palaute siitä, että onko lasku mennyt läpi vai ei.

Koodausprojektien johtokokemusta löytyy hieman Junction 2022 hackathonista, jossa sijoituimme toiseksi omassa haastessa (web3 helppoa rahaa:-D), missä pidin huolta siitä, että koko tiimillä oli koko ajan jotain tehtävää. Pidin tästä ja haluaisin kerryttää enemmän kokemusta suurempien projektien johtamisesta.

Jos on kysyttävää/tarvitset koodausprujuja niin voi kysyä täällä tai telegramissa @kqlski (prujut vaihtelevalla menestyksellä)

pieni lumisade: -1.8 °C, 85 % :sweat_drops:
Päivä: Kaunis (66.67) %
Kalle Ahlström


Hello team,
I’m Kalle Ahlström, a certified TiK-burger since ’21 and I’m applying for the Master of Digitalization-role for the year 2023. I like programming and problem solving. With regards to my coding proficiency, you can ask anyone whom I’ve given prujut/helped with in programming exercises (you know who you are :wink:). I’m still quite new in managing bigger projects and saw this role as a great opportunity to improve my skills.

I’d like to use my skills to benefit the guild by planning and leading the upcoming projects that improve the guild’s current digital solutions. For example, the first thing that comes to mind is the guild’s bill(jack)generator, that is in severe need of some improvements such as:

  • A better support for different picture formats that just JPEG.
  • Clearer feedback telling the user if the bill went through or not.

I have some experience in leading projects from Junction 2022 hackathon, where we got 2nd place in our challenge (web3 easy money :-D). There I managed my team and tried to make sure everyone was always doing something beneficial. I liked it and would like to get more experience in leading different projects.

If you have any questions/need prujus you can ask here directly or on Telegram @kqlski (prujus with varying degrees of success)

light snowfall: -1.8 °C, 85 % :sweat_drops:
Day: Beautiful (66.67) %
Kalle Ahlström

7 Likes