Joonas Sorvari yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtajaksi / for chair of equity working group

Moiq kilta,

Oon Joonas, neljännen vuoden TiKkiläinen ja haen yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtajaksi. Kiltaurallani olen tehnyt monenmoista hommmaa, muun muassa toiminut kuluvana vuonna killan hallituksen puheenjohtajana.

Tämän vuoden aikana yhteistyö hallituksen sekä häirintäyhdyshenkilöiden välillä on sujunut mielestäni hyvin. Kuitenkin, killan yhdenvertaisuustoiminnan kehittyessä ja häirintäyhdyshenkilöiden määrän kasvaessa olisi mielestäni tärkeää, että killalla olisi yksi henkilö koordinoimassa näitä prosesseja.

Alla muutamia asioita, joita haluaisin lähteä parantamaan ensi vuonna:

  • Tapahtumiin liittyvien prosessien selkeyttäminen, kuten tiedottaminen häirintäyhdyshenkilöistä etukäteen (esimerkiksi tapahtuman ilmoittautumislomakkeessa) sekä itse tapahtumapaikalla
  • Häirintätilanteen selvittämisen prosessin selkeyttämistä (yleisesti kiltalaisille, hallitukselle sekä häirintäyhdyshenkilöille)
  • Selkeät toimintaohjeet kiltalaisille siitä, miten toimia häirintilanteen tapahtuessa

Jos tulee jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä kommenteissa tai laittakaa viestiä Telegramissa @Tietokila!

Terkuin,
Joonas


Hi guild,

I’m Joonas, a fourth-year CS-student and I’m applying for the position of the chair of the equity working group. During my time in the guild, I’ve been involved in various tasks, including serving as the chair of the guild’s board this year.

During this year, the collaboration between the board and the harassment contact persons, in my opinion, has been good. However, as the guild’s equity activities evolve and the number of harassment contact persons increases, I believe it’s important for the guild to have one person coordinating these processes.

Here are a few things I would like to improve next year:

  • Clarifying processes related to events, such as providing advance information about harassment contact persons (for example, on the event registration form) and at the event venue itself.
  • Streamlining the process of resolving harassment situations (for guild members, the board, and harassment contact persons in general).
  • Clear guidelines on what to do for guild members, if any type of harassment happens

If you have any questions, feel free to ask below or send a message on Telegram @Tietokila!

Best regards,
Joonas

2 Likes

Moikka Joonas!

Huikeeta nähdä, että haet tähän virkaan!:partying_face::partying_face::partying_face:

Mainitset, että haluaisit selkeyttää killan häirintätilanteiden selkeyttämistä. Onko sinulla sinulla esimerkkejä siitä miten? Olisiko myös mahdollista, että kuvailet miten nykyinen prosessi toimii.

Yt,
Gubbe