Joonas Sorvari Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi / for the Chair of the board of Tietokilta

Moikkkiuu kaikki kiltalaiset! <3

Oon Joonas, TiK-fuksi ‘20, entinen sihteeri sekä nykyinen kansainvälisyysvastaava. Olen päättänyt vielä jatkaa kiltauraani ja haenkin Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Vaikka kiltamme päivittäiset asiat hoituvat hyvin, on sisäisessä päätöksenteossa muutamia kompastuskiviä. Kommunikaatio ei aina välttämättä kulje hallintorakenteen tasolta toiselle tarpeeksi nopeasti ja tätä parantamaan haluaisinkin tuoda vuonna 2021 käytetyt kuukausittaiset iltakoulut takaisin mukaan. Iltakoulut tarjosivat toimikuntapuheenjohtajille oivan tavan kertoa toimikuntansa kuulumiset, ilman ei-toivottua vastuuta killan hallinnollisista asioista.

Myös killan viestinnässä hallinnon ulkopuolelle, nimenomaan jäsenistölle, on parantamisen varaa. Moni aktiivinenkin kiltalainen on täysin pihalla killan hallinnollisesta puolesta ja tämä saattaakin aiheuttaa sitä, että he eivät lähde kiltatoimintaan mukaan toteuttamaan asioita. Tiedotuksen jäsenistölle tällaisista asioista pitäisi siis olla selkeää sekä ajoissa. Tätä voisi parantaa esimerkiksi viestimällä asioista, joita kokouksissa on päätetty.

Haluaisin myös lähteä vahvistamaan killan visuaalista brändiä tukemalla tiedottajaa luomaan killalle yhtenäiset säännökset tiedotuksessa käytettyihin väreihin sekä fontteihin.

Viimeiseksi, haluaisin lähteä tukemaan killan uusia (mahdollisia) häirintäyhdyshenkilöitä työssään. Killan anonyymi palautelomake ei selvästikään tarjoa kanavaa, jonka kautta viestiä ongelmallisista tilanteista ja onkin jo korkea aika, että kilta lähtee edistämään yhdenvertaisuutta tällä saralla.

Olen saanut kahden kuluvan hallitusvuoteni ansiosta vahvan hallinnollisen kokemuksen yhdistettynä myöskin killan käytännölliseen puoleen. Tiedän myös, että killan hallinnollinen puoli täytyy hoitaa tietyllä jämäkkyydellä sekä tarkkuudella, kuitenkin pitäen pilkkeen silmäkulmassa muussa toiminnassa. Jos teillä on mitään kysymyksiä, niin erään viisaan henkilön sanoin: “slaidatkaa rohkeesti deeämmii @jompsku” tai kysykää tällä foorumilla!

Joonas Sorvari
Otaniemi, Konemiehentie 2
22.11.2022


Greetings to all guild members! <3

I’m Joonas, TiK fuksi '20, former secretary and the current international captain. I have decided to continue my guild career and I am applying as the chair of Tietokilta’s board for 2023.

Although the day-to-day affairs of our guild are managed well, there are a few stumbling blocks in the internal decision-making. Communication does not always flow from one level of the administrative structure to another quickly enough, and to improve this, I would like to bring back the monthly “evening schools” used in 2021. The evening schools offered committee chairs a good way to share information about their committee, without the unwanted responsibility of the guild’s administrative affairs.

There is also room for improvement in the guild’s external communication, specifically to the members. Even many active members of the guild are completely confused with the administrative side of the guild, and this may lead them to not get involved in the organizational side of guild activities. The information to the members about such matters should therefore be clear and on-time. This could be improved by for example communicating about the issues that have been decided at the board meetings.

I would also like to strengthen the guild’s visual brand by supporting the publicist to create rules for the guild’s external communication, regarding fonts and colors.

Finally, I would like to go support the guild’s new (potential) harassment contact persons in their work. The guild’s anonymous feedback form clearly does not provide a channel that people can communicate about problematic situations through, and I feel like it is time that the guild started promoting equality in this area as well.

Because of my two years on the board, I have gained strong administrative experience combined with understanding of the practical side of the guild. I also know that the administrative side of the guild must be managed with a certain firmness, while the other activities can be handled with a gleam in an eye. If you have any questions, in the words of a wise person: “feel free to slide to the deeäms @jompsku” or ask on this forum!

Joonas Sorvari
Otaniemi, Konemiehentie 2
22.11.2022

2 Likes

Moikka!

Mahtavaa, että hait mukaan killan toimintaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

Mikä on näkemyksesi jonkinlaisen hallitusvetoisen inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna

Hi!

Awesome that you applied to a position in guild!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

What is your viewpoint for inclusivity ouf guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

What do you think is good already, and what needs improvement?

Do you think whether it is necessary to gather a (board driven) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna

Hei Joonas!
Upeaa että haet Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi!

Tässä muutama kyssäri sinulle

 • Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?
 • Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin vahvuus? Miten hyödyntäisit sitä PJ-vuotesi aikana?
 • Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin heikkous? Miten kehittäisit kiltaa sen ylipääsemiseksi?
 • Missä näet Tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?
 • Kuka on killan tärkein henkilö?
 • On tärkeää että jäsenistö tunnistaa puheenjohtajansa. Mikäli sinut valitaan, olisiko sinun mahdollista merkitä selkeämmin kuka Telegram-profiilikuvassasi esiintyvistä henkilöistä olet?

Onnea huomiselle!
Emilia “emialis” Repo

Moikka Joonas!

Hienoa nähdä, että haet hallituksen puheenjohtajaksi! Minulla ois pari kysymystä, joihin haluaisin kuulla vastauksen.

 • Miten teet killan toiminnasta läpinäkyvää peruskiltalaiselle?

 • Miten huolehdit omasta jaksamisesta?

 • Puheenjohtajan on tärkeää pystyä fasilitoimaan kompromisseja niin hallituksen kuin muidenkin yhdistyksien kanssa. Osaisitko kertoa jonkin anekdootiin tilanteesta missä olet joutunut tekemään kompromissin toisen ihmisen kanssa sinulle tärkeästä asiasta?

Tsemppiä eiliseen?!?!?
Oskari Järvinen, PJ21

Moi Anna!

Killan toiminta on pääosin hyvällä tolalla nykyisellään: koen, että esimerkiksi vähemmistöt ja erityisesti kansainväliset opiskelijat otetaan toiminnassa mukaan hyvin. En kuitenkaan koe, että inklusiivisuuden eteen on tehty erityisiä ponnistuksia.

Kuten jo mainitsinkin, killan yleinen ilmapiiri on varsin hyvä. Kuitenkin ongelmatilanteita varten ei ole tällä hetkellä varauduttu mitenkään ja kilta tarvitsisikin kipeästi häirintäyhteyshenkilöitä.

Asioita on vaikeaa saada aikaan ryhmittäytymättä, joten koenkin, että työryhmä tai jopa toimikunta voisi olla tarpeen.

Terkuin, Joonas


Hi Anna!

I feel that inclusivity in our guild is mostly in good shape at the moment: I feel that, for example, minorities and especially international students are well included in our activities. However, I don’t feel that any special efforts have been made for inclusiveness.

As I already mentioned, the general atmosphere in the guild is quite good. However, there is currently no guidelines for problem situations, and the guild is in dire need of harassment contact persons.

It’s hard to get things done without grouping up, so I feel that a working group or even a committee could be necessary.

With terkkus, Joonas

1 Like

Hei Joona Sorvali!
Upeaa että haet Tietokillan hallituksen puheenjohtajaksi!

Tässä muutama kyssäri sinulle

 • Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

 • Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin vahvuus? Miten hyödyntäisit sitä PJ-vuotesi aikana?

 • Mikä on mielestäsi Tietokillan suurin heikkous? Miten kehittäisit kiltaa sen ylipääsemiseksi?

 • Missä näet Tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

 • Kuka on killan tärkein henkilö?

 • On tärkeää että jäsenistö tunnistaa puheenjohtajansa. Millainen telegram profiilikuva Tietokillan hallituksen puheenjohtajalla tulisi olla?

Onnea vähän päälle tunnin päähän!
Visa Pollari, PJ19

Ai nää kysyttiin jo. :melting_face:

Moikka Emilia!

Ehkä relevantti ajankohtainen hassun hauska anekdootti voisi olla, että aloitin tekemään koulutehtäviäni tällä viikolla ajoissa alkuviikosta, jotta ne olisivat valmiina ennen Otacruisea.

Tietokillan suurin vahvuus on ehdottomasti suuri jäsenmäärämme. Haluaisin tukea toimikuntapuheenjohtajia heidän rekrytoimisessa mukaan toimintaan tekemään mahtavaa vuotta muille kiltalaisille.

Kiltamme suurin heikkous liittyy myös jäsenistöömme: vaikka jäsenmäärämme ja sisäänottomme ovat Otaniemen suurimpia, on aktiivijäsenistömme huolettavan pieni. Haluaisinkin edellä mainitun mukaisesti tukea toimikuntapuheenjohtajia heidän rekrytoimisessa.

Näkisin mielelläni Tietokillan 2024 entistäkin inklusiivisempana järjestönä, joka ei ole mennyt helvettiin. Kymmenen vuoden päähän on vaikeaa ennustaa: toivoisinkin kuitenkin, että kilta olisi edelleen elinvoimainen. Haluaisin myös, että aktiivijäsenistöön oltaisiin saatu nuorempaa verta.

Killasta on vaikeaa valita yhtä tärkeää henkilöä. Kuitenkin fukseissa on tulevaisuus ja näenkin heidät killan tärkeimpinä henkilöinä: ilman heitä killan toiminta ei todennäköisesti jatkuisi.

En ymmärrä kysymystä.

Terkuin,
Joonas Sorvari

Heikku OJ!

Kuten jo mainitsinikin hakemuksessani, haluaisin tehdä hallituksen kokouspöytäkirjoista lyhyet muistiinpanot tiedotukseen.

Vaikka kiltahommat vievät paljon aikaa, on tärkeää ottaa sitä myös itselleen. Pyrkisin ottamaan suurten kuormittavien ajanjaksojen jälkeen vähintään yhden kokonaisen päivän itselleni, jolloin en miettisi kiltahommia lainkaan.

Tämä onkin varsin totta ja keskustelemalla pääseekin todella pitkälle kompromissien teossa. Koen, että hyvä esimerkki tekemästäni kompromissista oli se, että päätin järjestää kapteenin wartit nykyisille kv-fukseille vasta keväällä fuksien, parini sekä minun jaksamisen vuoksi. Tämän kompromissin huono puoli oli se, että vain puoli vuotta täällä viettävät vaihtarit eivät saa mahdollisuutta warttiin.

Heikuin, Joonas

Moikka Joonas!
Sinulle on tullut mukavasti kyssäreitä, joten kysyn vain pari oleellista nopeaa.

 1. Miten koet lapsuuden Lohjalla vaikuttavan puheenjohtajuuteesi?
 2. Mistä “Kuka päästi”-mytologia on peräisin? Tiedätkö sen aloitushetkeä?
 3. Kuinka ajattelet varmistaa puheenjohtajana Jaanan säilymisen kiltahuoneella?
 4. Miten varmistat, että Tietokilta pysyy voittokannassa kiinni Titeeneillä vuodesta toiseen?
 5. Pystytkö ensi vuonna varmistamaan, että Otaniemi-peliä pelataan ennen vaaleja?
 6. Tulisiko puheenjohtajuudesta järjestää N päivän mittainen spektaakkeli, jossa päivittäin putoaa yksi kandidaatti kunnes yksi jää jäljelle?
 7. Täffän valkosipulikastike vai Tampereen soijanakkikaljahyytelö?
 8. Lupaatko nousta killan Tik-taattoriksi, kun sinut valitaan?
 9. Maistuuko olut vaalijatkoilla ja monelta ne alkavat?
 10. Miten panostat jaksamiseesi vastaillessa näihin kysymyksiin?

Kiitos ja tsemppiä vaaleihin, Mikko

Hello Jonas!
You’ve had a lot of fun, so I’ll just ask a couple of essential quick ones.

 1. How do you feel that your childhood in Lohja affects your presidency?
 2. Where does the “Who let it go” mythology come from? Do you know when it starts?
 3. How do you think about ensuring that Jaana stays in the guild room as the chairperson?
 4. How do you ensure that Tietokilta stays in the winning position with Titeenei year after year?
 5. Next year, will you be able to ensure that the Otaniemi game is played before the elections?
 6. Should the chairmanship be organized into a spectacle lasting N days, where one candidate is eliminated every day until only one is left?
 7. Taffä garlic sauce or Tampere soy bean jelly?
 8. Do you promise to become the Tik-tator of the guild when you are chosen?
 9. Does the beer taste good during the election reruns and at what time do they start?
 10. How do you invest in your endurance when answering these questions?

Thank you and good luck with the elections, Mikko

1 Like