Isäntä ja Emäntä / Host and Hostess

Isäntä ja Emäntä vastaavat suurelta osin killan sitsien, jatkojen, jajatkojen, saunailtojen yms. järjestämisestä, sekä tapahtumien ruoka- ja juomapuolesta. Toimenkuvaan kuuluu myös killan muiden tapahtumien järjestelyissä auttaminen.

Killan juhlatoiminnan järjestämiseen IE:nä saa melko vapaat kädet aina suunnittelusta toteutukseen. Tässä roolissa pääset vaikuttamaan paljon siihen millaisia tapahtumia killassa on ja pääset viemään juhlakulttuuria haluamaasi suuntaan.

IE on myös mukana Teekkarijaoston alaisessa IE-toimikunnassa, johon kuuluu kaikkien kiltojen Isännät ja Emännät. Toimikunta järjestää kaikille Aallon opiskelijoille yhteisiä tapahtumia, joista näkyvimmät ovat nyt syksyllä tulevat Dipolin ja Polin approt.

Kysymyksiä IE:n toiminnasta voi kysyä joko tällä foorumilla tai Telegramissa @ikonenaj ja @visasammu


The Host and Hostess (IE) are largely responsible for organizing the guild’s sitsis, afterparties, afterafterparties etc., as well as handling the food and drink side of the events. Host and Hostess also help organizing guild’s other events.

As an IE, you can quite freely organize the guild’s party activities, from planning to implementation. In this role you get to influence a lot about the kind of events the guild has and you get to take guild’s party culture to the direction you want.

IE is also part of the IE committee under Teekkarijaosto, which includes the Hosts and Hostesses of all the guilds. The committee organizes events for all Aalto students, the most visible are the Dipolin appro and Polin appro coming up in the fall.

Questions about IE can be asked either on this forum or on Telegram @ikonenaj and @visasammu