Filip Eller mahdollisen kiltatuotetoimikunnan puheenjohtajaksi / for the possible guild merchandise committee’s chair

Helou! Olen Filip, toisen vuoden tikkiläinen, ja haen kiltatuotetoimikunnan puheenjohtajaksi, mikäli kyseinen toimikunta perustetaan.

Olen ollut toimarina tämän vuoden ajan tiedotustoimikunnassa, jossa olen valokuvannut, tehnyt tiktokeja ja neuvonut somevastaavia. Jatkan tiedotustoimikunnassa vielä ensi vuonnakin mutta kaipaan sen ohelle isompia hommia. Uskon onnistuvani puheenjohtajapestissä, sillä olen järjestelmällinen ja tykkään ihmisten pompottamisesta johtamisesta :‏‏‎‎) Partion kautta minulla on johtamiskokemusta viikkotoiminnasta ja erinäisistä tapahtumista, joissa olen ohjannut niin lapsia kuin aikuisiakin. Lukiossa toimin abivideomme apuohjaajana sekä organisoin vuosikurssin laajuisen keksimyyntikampanjan (stonks) wanhojen tanssejamme varten.

Minulla on jonkin verran kokemusta myös kiltatuotetoimikunnan vastuualuetta muistuttavista tehtävistä. Toimin lukiossa abivaatevastaavana yhdessä kaverini kanssa. Järjestimme kilpailun abilogon suunnittelusta ja oma designini voitti kyseisen kilpailun (not rigged, päätöksenteko tehtiin läpinäkyvästi äänestäen vuosikurssin kesken). Toimin myös Netflix-teemaisen abikronikkamme (= vuosikirja) graafisena suunnittelijana. Partiossa olen tehnyt grafiikkaa sosiaaliseen mediaan sekä paikallisyhdistyksessäni että Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa. Aallossa designasin TikCoinin kevään Muistivuotoa varten ja olen juuri aloittanut Muistinnollauksen graafikkona. Käyttämääni teknologiaan kuuluu Illustrator, InDesign, Blender, Photoshop, Canva ja Lightroom. Olen valmis tukemaan toimikuntalaisia näiden ja vaihtoehtoisten sovellusten käytössä.

Puheenjohtajana haluan tarjota kiltalaisille edullisia, hauskoja ja hyödyllisiä tuotteita. Tarkoituksenani on laajentaa kiltatuotetarjontaa esimerkiksi collegeihin sekä monipuolistaa tuotteiden visuaalista ilmettä. Haluan myös parantaa kiltalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa kiltatuotetarjontaan järjestämällä kyselyitä ja kilpailuja, joissa kiltalaiset voivat esittää toiveita ja ideoita kiltatuotteista.

Kysymyksiä voi esittää täällä tai Telegramissa @‏‏‎‎FilipEller.

Design-portfolioni voi checkata täällä.

Jossain päin Helsinkiä, Helsinki
hajanaisia pilviä: -1.4 °C, 89 % :sweat_drops:
Päivä: Ei kaunis (50.00)%
16.11.2022
Filip Eller
Hello! I am Filip, a second-year TiK member and I am running for the chair of the Guild Merchandise Committee if it is founded.

I have spent this year in the publicist’s committee where I have photographed, made some tiktoks, and advised social media people. I will be continuing in that committee next year but am longing for some bigger stuff. I believe that I would succeed as a chair since I am well-organized and enjoy micro-managing leading people :‏‏‎‎) I have some leading experience from the scouts through weekly meetings and various events, where I have managed both children and adults. In high school, I co-directed the senior-year short film and organized a year-wide cookie sales campaign (stonks) for our prom.

I have some experience in duties similar to that of the Guild Merchandise Committee. In high school, I was responsible for the senior-year clothes together with a friend. We organized a competition for the design of our logo and my own design won it (not rigged, all decisions were made transparently and all senior-year students voted about them). I was also the graphic designer of our Netflix-themed yearbook. In the scouts, I have made graphics both on the local as well as provincial levels. In Aalto, I have, for example, designed a TikCoin for the spring’s Muistivuoto and I have just started as the graphic designer of Muistinnollaus. Some of the technology I have used include Illustrator, InDesign, Blender, Photoshop, Canva and Lightroom. I am well able to support the members of the committee in using these and alternative applications.

As the chairperson, I want to provide the members of our guild with inexpensive, amusing, and useful products. It is my intent to broaden the supply of merchandise to sweatshirts for example and diversify the appearance of the products. I also want to improve the guild’s members’ possibilities to affect the supply of merchandise by organizing surveys and competitions where the members can present their wishes and ideas about guild merchandise.

Feel free to ask questions here or via Telegram @‏‏‎‎FilipEller.

You can check my design portfolio here.

Somewhere in Helsinki, Helsinki
scattered clouds: -1.4 °C, 89 % :sweat_drops:
Day: Not beautiful (50.00)%
16.11.2022
Philippe Or

4 Likes

Moi Filip!

Vaalien parasta antia on, kun kilta innovoi ja kehittyy, joten hienoa että tähän on jälleen innostusta! Muutama kysymys aiheesta:

 1. Kiltatuotteet ovat olleet aiemmin yhteisövastaavan alla ja eivät kieltämättä sulaudu helposti minkään nykyisen toimikunnan alle. Myös uudet kiltatoimintamahdollisuudet ovat aina tervetulleita. Killan hallinto kuitenkin on jo nyt melko laaja – onko uudelle toimikunnalle tarve, vai voisiko kiltatuotetoimintaa edistää kehittämällä jotakin olemassaolevaa toimikuntaa?
 2. Toimareita ja aktiivisia jatkajia on ajoittain haastavaa löytää nykyisiinkin toimikuntiin. Miten pyrkisit varmistamaan toiminnan jatkuvuuden?
 3. Miten parantaisit kiltatuotteiden myyntikanavia, jotka ovat nykyisillään hieman työläitä niin ostajalle kuin hallinnolle?
 4. (kysymys © @nelkyt) Tuleeko ohjelmointisukista kiltatuote?

Onnea vaaleihin!

-Petrus


Hi Filip!

The best part of election meetings is seeing the guild innovate and develop itself, so it’s nice to see interest in that again! A few questions:

 1. Guild merch has previously been the community manager’s responsibility and indeed don’t fit clearly under any existing committee. New guild activity opportunities are also always welcome. However, the guild’s “government” is already quite wide – is there a need for a new committee, or could guild merch development be advanced by developing an existing committee?
 2. Finding committee members and successors for committee chairs is already hard. How would you ensure the continuity of this committee?
 3. How would you improve the purchase channels of guild merch, which are currently unconvenient for both the buyers and the guild government?
 4. (question © @nelkyt) Will programming socks become a guild product?

Onnea vaaleihin!

-Petrus

1 Like

Moi Filip,

tuleeko Tietokillalle oma kiltanauha?

Emilia ”emialis” Repo & co

Moi ja kiitos kysymyksistä!

 1. Sen sijaan, että kiltatuotetoimikunta ainostaan lisäisi killan toiminnan kompleksisuutta, voi se monien kiltalaisten näkökulmasta oikeastaan selkeyttää sitä. Tällä hetkellä kiltatuotteita tekee yhteisövastaavan lisäksi myös Herkkukurkkutoimikunta + kiinnostuneet, jotka kehittävät Kovalevyn tulevia painoksia, yrityssuhdevastaava, joka hankkii sponsoreita fuksien haalareihin, hallitus, joka käsittääkseni hoitaa haalaritilauksen, tekee itselleen vuosittaisen hallitustuotteen ja myy tuotteita satunnaisesti kiltahuoneella, sekä joidenkin tapahtumien vastuuhenkilöt, jotka hoitavat tapahtuman haalarimerkkejä. Näitä tehtäviä ei tarvitse välttämättä lähteä viemään pois kyseisiltä rooleilta, mutta kiltatuotetoimikunta voi olla se taho, joka on perillä kaikkien tuotteiden saatavuudesta ja myynnistä sekä auttaa tuotteiden hankinnassa. Tällä tavalla kiltalaiset tietävät, että toimikuntaan voi olla yhteydessä, jos on kysyttävää mistä vain kiltatuotteesta. En näe, että olemassa olevan toimikunnan laajentaminen olisi hyvä vaihtoehto, koska kyseisen toimikunnan tehtävät venyisivät silloin melkoisesti, missä riskinä on, että kaikkien sen eri tehtävien suorittaminen heikentyisi.

 2. Tärkeää on, että kiltatuotetoimikuntaan liittymiselle on matala kynnys. Toimarilta ei vaadita erityistaitoja, vaan tehtävässä pääsee oppimaan ja kokeilemaan. Pyrin tekemään toimikunnassa työskentelystä rentoa katsomalla, että hommat jakautuvat tasaisesti toimareiden kesken. Onneksi tarjolla on paljon erilaisia ja -tasoisia tehtäviä, joista monet eivät ole aikakriittisiä toisin kuin vaikka tapahtumien järjestämisessä, joten toiminta on helppo sovittaa koulutyön lomaan. Tämän toimikunnan etuna on myös, että sen toiminta on varsin joustavaa toimareiden määrän ja jaksamisen suhteen. Sellaisina kausina, joina on käytettävissä vähemmän ihmisresursseja, voidaan keskittyä olemassa olevien tuotteiden myymiseen.

 3. Ainakaan tuotteiden yhteistilausta varten killan nettisivut, joilla kylpytakkitilaus hoidettiin, eivät vaikuta parhaalta ratkaisulta. Näkisin Kide.appin sopivana myyntikanavana, sillä siellä ilmottautuminen ja maksu tapahtuu yhtaikaa, joten maksujen karhuaminen ei veny ja yhteistilaukseen tarvittavat varat saadaan ajoissa kasaan. Lisäksi Kiden avulla voi tarkistaa, onko tietylle ostajalle jo annettu hänen tuotteensa vai ei. Joidenkin tuotteiden kohdalla voi olla mahdollista tehdä myynti suoraan toimittajan omassa verkkokaupassa, mutta tämän tuomia hyötyjä ja haittoja mietitään sitten tapauskohtaisesti. Aina myynnissä olevia tuotteita, kuten kovalevyjä, taas myydään tällä hetkellä yleensä kiltahuoneella silloin, kun joku hallituslainen sattuu olemaan paikalla. Tämä vaikuttaa ainakin ostajien kannalta hankalalta, ja näiden tuotteiden myyntiä voisi koettaa painottaa aiempaa enemmän (fuksi)tapahtumien yhteyteen. Myyntijuttuja täytyy tietenkin pohtia myös rahastonhoitajan kanssa, jotta löydetään myös hänen kannaltaan sopiva ratkaisu.

 4. Jos vain kysyntää riittää niin todellakin myydään ohjelmointisukkia! :fire:

Filip


Hi and thank you for the questions!

 1. Instead of making the guild’s operation more complex, founding the new committee might actually make the operation clearer for many of the guild’s members. Currently, guild merchandise is not made by the Community Manager only but also by the Gherkin committee + those interested, who make new editions of the songbook, by the Head of Corporate Relations, who negotiates sponsorships for new fuksis’ overalls, by the Guild Board, who I think order the overalls, make board merchandise for themselves, and sell merchandise at the Guild room, and by some events’ organizers, who are responsible for those events’ badges. The Guild Merchandise Committee does not have to take those tasks away from those roles, but it can still be the one to know about each product’s availability and sale, as well as help with the acquisition of those products. This way the members of the guild always know that they can contact the new committee when they have questions about no matter which product they have questions about. I do not see expanding any of the current committees as a good option, since this would stretch that committee’s tasks quite a lot which could negatively affect how all of that committee’s tasks are carried out.

 2. It is important to ensure, that there is a low threshold to join the Committee. No special skills are required from a new committee member, but instead, people get to learn and try new things on the job. I will try to make working in the Committee quite chill by making sure that tasks are distributed evenly among the members. Fortunately, the Committee’s tasks require varying amounts of skills and effort and many of them are not time-critical, unlike event-organizing, so they are easy to fit in with school work. This Committee also has the benefit that its operation can flex quite a bit according to the number and energy of the Committee members. During seasons, when fewer human resources are available, the Committee can focus on selling already existing products.

 3. At least in the case of making group orders, I do not see the guild’s websites, which were used for the bathrobes, as the best option. I think Kide.app would be a suitable place for sales since the products are paid for alongside signing up for an order. This way, getting everyone to pay for their products will not postpone the group order which requires the money. Additionally, Kide makes it easy to check whether a buyer has been given their products or not. In the case of some products, it might be possible to make the sales directly in the supplier’s own e-commerce, though the pros and cons must be considered on a case-to-case basis. Those products that are sold around the year, like the songbooks, are currently sold in the guild room, whenever a member of the board happens to be there. This seems cumbersome for the buyer, and selling these products could be done more during events, especially those for fuksis who are probably the most usual buyers. The methods of sales must of course be discussed with the Treasurer so that the solutions also fit their work.

 4. If there is demand for programming socks then hell yeah we’ll sell them! :fire:

Filip

Moi Emilia!

Kiltanauha kuulostaa kyllä päheeltä ja sellainen olisi hyvä myös edustushommiin, kuten Teekkariperinnejuhlan lippuairueelle. Täytyy selvitellä, mistä muut killat ovat hankkineet kiltanauhansa.

Filip “Flip” Eller Ltd.


Hi Emilia!

A guild sash does indeed sound very cool and it would also be useful when representing the guild, like for the Teekkariperinnejuhla’s flag herald. Other guilds can be contacted to find out where they have acquired their sashes.

Filip “Flip” Eller Ltd.

1 Like

Hello Philip,

can we get a guild beanie?

Emilia “emialis” Repo & friends

Hi Emilia,

Guild beanies, too, are a great idea. The Committee will have to examine the demand for them, and if there is such demand, they can definitely be made. Do consider joining the Committee if you have more ideas :wink:

Filip “flip” Eller & myself