Emma Astikainen ja Sami Porio fuksikapteeneiksi / for Fuksi Captains 2023

Heippahei!

Me ollaan Emma ja Sami, ja me haetaan Tietokillan Fuksikapteeneiksi vuodelle 2023.
Meidät molemmat tunnetaankin kiltamme phuksitoimikunnan parissa toimimisesta jo muutaman vuoden ajan.

Kaksi vuotta vastuuISO-roolissa työskenteleminen on antanut Samille hyvän käsityksen ja selkeän kuvan kiltamme fuksitoiminnasta. Tästä työstä kertyneet työkalut auttavat merkittävästi asioiden aikaansaamista sekä hyvän lopputuloksen takaamista.
ISOin motivaatio tähän rooliin hakemisessa hänelle on fuksitoiminnan kehittäminen seuraaville tulokkaille sekä tulevaisuuden kapteeneille. Tapahtumajärjestämisen näkökulmasta uusien prosessien kehittäminen ja vanhojen parantaminen on kahden Fuksikapteenin toiminnassa sekä yhteistyössä elintärkeää. Myös phuksitoimikunnan ja ISOjen välinen kommunikaatio tarvitsee kipeästi kehitystä, jotta myös ISOilla olisi mielekästä olla osana ja järjestää fuksitapahtumia.
Fuksikapteenin rooliin Sami sopisi erittäin hyvin kattavan kokemuksensa, vastuuntuntoisuutensa sekä aktiivisuutensa ansiosta.

Emman taipale killassa alkoi jo fuksivuonna aktiivisella osallistumisella johtaen Vuoden Fuksi -titteliin. Siitä tie jatkui toimikuntiin ja ISOiluun, minkä jälkeen kuluneena vuotena hän onkin ollut ISOvastaavan roolissa sekä killan hallituksessa. Kokemusta sekä fuksitoiminnasta että tapahtumajärjestämisestä on siis kertynyt jo usean vuoden ajan - etenkin sisätoimikunnassa, kulttuuritoimikunnassa ja nyt viimeisimmäksi phuksitoimikunnassa sekä ITMK:ssa. Kokemuksen syvällä rintaäänellä hän voi siis taata erinomaiset valmiudet Fuksikapteenin rooliin vieden roolia yhä eteen päin Samin kanssa.
Koska kiltamme koko on alati kasvava ja fuksien määrä ISO, on se tärkeää huomioida tapahtumien luonteessa sekä skaalassa. Tiivis yhteystyö tulevan phuksitoimikunnan kanssa on siis välttämätöntä, jotta tapahtumien suunnittelu sekä järjestäminen käytännössä on mahdollisimman sujuvaa. Tapahtumia on syytä skaalata koon puolesta, mutta myös luonteen osalta. Emman tavoitteena on järjestää erilaisia, oman näköisiä tapahtumia uudelle fuksikansalle pitäen tänäkin vuonna läsnä ollut lore mukana. Kaiken kaikkiaan häntä siis motivoi tiivis yhteistyö tulevan phuksitoimikunnan kanssa sekä meidän, Emman ja Samin, näköisen Fuksikapteeniuden toteuttaminen.

Haluamme jättää jälkemme killan historiaan sekä fuksitoimintaan. Tavoitteenamme on tehdä fuksitoiminnassa mukana oleville työskentelemisestä vieläkin motivoivampaa ja palkitsevampaa.

Yhteisen kokemuksemme sekä molempien omaavan järjestelmällisen ajattelun ansiosta olisimme lyömätön pari uusien tapahtumien kehittämisessä, aikataulujen muodostamisessa sekä selkeän kommunikaation luomisessa. Koemme, että meillä on yhdessä enemmän kuin tarpeeksi intoa, työkaluja ja näkemystä tästä tehtävästä erinomaisesti suoriutumiseen. Mikäli siis koette, että Tietokilta tarvitsee itsevarmalla otteella toimivan sekä erittäin kykeneväisen Fuksikapteeniparin, vältätte ISOn fuksimokan äänestämällä meitä!

Kysymyksiä ja lisätietoja voi kysyä meiltä täällä vaalifoorumilla tai Telegramin kautta @rouvaISOvastaava ja @samiporio. Jutustelemaan saa tulla myös kasvotusten meidät näkiessä :slight_smile:


Hello hello!

We are Emma and Sami and we are applying for the position of Fuksi Captains for the year 2023. Both of us might be already known for the few years of work in the phuksi committee.

Two years of being in a role of a vastuuISO has given Sami a good understanding and a clear picture of the inner workings of the phuksi committee. Tools gathered in this work guarantee getting things done with great results.
One of the dominant motivators for applying to this role is to improve the activities for the coming fuksis and also for the next Fuksi Captains. In the point of view of organising events, developing new processes and improving the old ones are both vital activities for the functioning and collaboration of two Captains. Also, the communication between the committee and ISOs is in a dire need of improvement so that it would be fun and rewarding for ISOs to participate in the events as well.
Sami would be an exceptional choice for the role of a Fuksi Captain for his extensive experience, sense of responsibility and active personality.

Emma’s journey in the guild started in her fuksi year with active participation, leading to the title of Vuoden Fuksi (Fuksi of the Year). The road continued with different committees and being an ISO, after which during the past year she has been the ISO Coordinator and in the guild board. Experience of fuksi activities as well as event organising has accumulated during the past couple years - especially in sisätoimikunta, kulttuuritoimikunta and lastly phuksi committee and ITMK. All this said, she can vouch for being an excellent match for the role of Fuksi Captain, taking the role further with Sami.
Because our guild is growing and the number of fuksis is large, it is important to consider this in the nature and scale of events. Close cooperation with the next phuksi committee is inevitable and essential for planning and organising events as smoothly as possible. Events should be scaled by size, but also by their nature. Emma’s goal is to organise different events for the new fuksis and make them our own while keeping the lore alive. Altogether, she is motivated by close cooperation with the next phuksi committee and fulfilling the roles of Fuksi Captains our own way.

We want to leave our mark in the history of the guild and fuksi activity. Our goal is to make work with fuksi activity even more motivating and rewarding.

With accumulated experience and organised mindset of us both we would be an unbeatable pair in developing new events, making timetables and creating clear communication. We’re sure that we have more than enough enthusiasm, tools and vision to do excellent in this role.
Hence, if you think that the Computer Science guild needs a Fuksi Captain pair with confidence and skills, you will dodge a big fuksimoka (“fuksi mistake”) by voting for us!

Questions and more info can be asked from us in this election forum or in Telegram @rouvaISOvastaava and @samiporio. You can also come to chat with us in person :slight_smile:

4 Likes

Moikka Emma ja Sami! Aivan järisyttävän huikeaa, että haette fuksikapteeneiksi! Istuvilla kapteeneilla Annalla ja Ristolla olisi pari kiperää kysymystä, joten täältä tulee:

 1. Fuksikapteeni on yksi eniten aikaa ja resursseja vaativimmista rooleista. Miten varmistatte, että jaksamisenne ja motivaationne pysyy yllä koko vuoden läpi? Entä miten tasapainotatte kipparoinnin, koulun, työt(?), vapaa-ajan ja levon?

 2. Kahden kapteenin yhteistyössä on niin hyviä kuin huonojakin puolia. Joskus voi käydä esimerkiksi niin, että joku homma tulee tehtyä ns tuplasti tarpeetta. Miten ajattelitte jakaa vastuun ja kipparihommat? Miten olette ajatelleet hallituspaikan/paikat?

 3. Millä nopeudella hymnin jälkeinen TiK-huuto tulee aloittaa?

Rakkaudella,
Anna ja Risto

Heippa Anna ja Risto! Kiitämme kysymyksistä, tässä niihin vastaukset meiltä:

 1. Kahden kapteenin kombo mahdollistaa toistemme tsemppaamisen sekä töiden jakamisen välillämme. Jaksamisen ylläpitäminen pitää myös motivaation korkealla. Rankkaa tulee olemaan mutta siitä selvitään kyllä!
  Mitä elämän aikatauluttamiseen tulee; Kun ottaa kevyesti kouluhommia ja tekee pääosin kipparointia jää myös levolle ja vapaa-ajalle tilaa. Töitä ei taida tulla tehtyä ensi vuonna kesän jälkeen ollenkaan (:'D).

 2. Se, mitä ja miten vastuita ja kipparihommia käytännössä jaetaan tulee nähtäväksi lähempänä itse tekemistä, mutta alustava hyvä ajatus olisi tottakai jakaa ne mahdollisimman tasaisesti, jaksamisen sekä motivaation ylläpitämiseksi. Selkeä jako töiden välillä on tärkeää, mikä onnistuu vain hyvällä kommunikaatiolla. Täten siihen panostaminen on ykkösprioriteetti tällaisten virheiden välttämiseksi.
  Emma ottaa hallituspaikan.

 3. <40 bpm

Rakkaudella takaisin,
Emma ja Sami

—ENGLISH BELOW—

Moikka!

Mahtavaa, että haitte mukaan killan toimintaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

 1. Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

 2. Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestänne?

 3. Mikä on näkemyksenne jonkinlaisen (hallitusvetoisen?) inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna


Hi!

Awesome that you applied to a position in guild!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

 1. What is your viewpoint for inclusivity of guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

 2. What do you think is good already, and what needs improvement?

 3. Do you think whether it is necessary to gather a (board driven?) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna

Hei Anna, hyvä nähdä kysymyksiä liittyen näinkin tärkeään asiaan!

Fuksikapteenin roolissa inklusiivisuus tapahtuu ja näkyy sekä kohtaamisten että tapahtumien muodossa, suurimmaksi osaksi. Fuksikapteenilla tulee olla avoin mieli uusiin kohtaamisiin sekä tapahtumakonsepteihin. Pähkinänkuoressa Fuksikapteenin tulee siis olla helposti lähestyttävä kaikille, olla avoin mieleltään sekä huolehtia fukseista yhdenvertaisesti. Inklusiivisuus tapahtumissa näkyy taas niiden luonteessa: myös tapahtumien tulee olla helposti lähestyttäviä ja nautittavia (myös ilman alkoholia!). Viime vuosina uudistusta tapahtumien osalta on tapahtunut runsaasti.

Tapahtumien kirjo on kasvanut ja erityisesti tänä vuonna tapahtumien luonne on ollut hyvin omalaatuinen: fuksitapahtumat ovat olleet mukaansatempaavan tarinan mukaisia, joissa fuksit (sekä kv että suomi-kandi fuksit) ovat päässeet tekemään erilaisia asioita pelkän paikalla olemisen lisäksi. Olemmekin kuulleet paljon hyvää palautetta tämän vuoden fuksitapahtumista.

Avoinmielisyys ja kaikkien mukaan ottaminen on jokaisen meidän velvollisuus saavuttaaksemme kaikille avoimen ja turvallisen ilmapiirin. Mutta, vastuu esimerkiksi tapahtumien soveliaisuudesta ja matalasta kynnyksestä osallistumiseen on lopulta järjestäjien vastuulla. Toiminut lähestymistapa on ollut miettiä tapahtumaa suunniteltaessa, miten kaikki voisivat osallistua ja pitää huoli siitä, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua sellaisena kuin ovat. Käytännön esimerkkinä on tapahtumissa käytetyt ryhmäkoot ja niiden jaot. Tapahtumat on toteutettu myös yhdistävästi koko fuksikansalle (eli tapahtumissa on ollut yhteisesti kv ja suomi-kandi fukseja). Jo aikaisemmin mainittu tapahtumien luonne on myös muuttunut entisestään tänä vuonna, ja tapahtumat ovat olleet helpommin lähestyttäviä myös niille, jotka eivät alkoholia kuluta. Tapahtumat ovat siis olleet mukaansatempaavia ihan sellaisenaan, eli toisin sanoin alkoholin juominen ei todellakaan ole ollut välttämättömyys tapahtumaan osallistumiselle tai siitä nauttimiselle.

Tämä on ollut useasti hallituksen kokouksissa esillä. Kiltamme tarvitsee ehdottomasti mahdollisimman pian häirintäyhdyshenkilön. Inklusiivisuutta edistävä ryhmä voisi näin olla häryn vetämä ryhmä, joissa inklusiivisuuteen liittyviä asioita ja mahdollisia ongelmakohtia käydään läpi.

Emma ja Sami


Hi Anna, great to see also questions as important as these!

In the role of a Fuksi Captain, inclusivity happens and shows in the form of encounters with new people and events. A Fuksi Captain has to have an open mind about people and new concepts for events. Thus, Fuksi Captain must be easily approachable to all, be open-minded and take care of fuksis equally and fairly. As for events, inclusivity shows in their nature: also the events have to be accessible and enjoyable to all (also without alcohol!). In recent years a lot of changes have been made to the events.

The variety of events has grown and especially this year they have been very original: events for fuksis have been very captivating and story driven where fuksis (both international and finnish fuksis) have had the opportunity to do different kinds of things. And we have heard a lot of good things about this year’s events.

Open-mindedness and all inclusive behavior is each and everyone’s responsibility to achieve an open and safe atmosphere for all. However, responsibility for things such as propriety and ease of attending of events are, in the end, upon the organizers. One of the approaches used has been to plan the events from the beginning such that everyone could attend and that everyone is able to come along as they are. Practical examples of this would be group sizes and group formulation. Moreover, the events have been made to unite all fuksis (meaning that they have been planned for both international and finnish fuksis). Also the aforementioned nature of the events have been changing more this year and they have been made more attractive to people who do not consume alcohol. Meaning that they have been captivating as themselves and drinking has not been a requirement to attend nor to enjoy.

This has been brought up multiple times in board meetings. Our guild desperately needs a harassment contact person as soon as possible. Thus, this group could be led by this person and it could be used to go through problems and other inclusivity related things.

Sincerely
Emma and Sami