Emilia Repo Varapuheenjohtajaksi / Emilia Repo for Vice Chair 2024

Hellou,

Olen Emilia Repo, kolmannen vuoden tikkiläinen ja toimin tällä hetkellä Tietokillan hallituksessa abimarkkinointivastaavana sekä toisena ensi vuoden Muistinnollaus-tirehtööreistä. Olen toiminut kolme kertaa KV-ISOna sekä olen ollut aktiivinen toimari mm. pelitoimikunnassa, kulttuuritoimikunnassa, muistinnollaustoimikunnassa ja marttakerhossa.

Haen vuoden 2024 varapuheenjohtajaksi, sillä olen kiinnostunut killan edistämisestä etenkin hallinnollisella puolella. Hallituksen pienentäminen 8 henkilöön on mielestäni hyvä idea, ja edistää hallituksen muodonmuutosta ns. paperikoneeksi. Varapuheenjohtajana haluaisin tulevan puheenjohtajan kanssa nimenomaan edistää muun hallinnon yhteistyötä ja yhteishenkeä mm. paremmalla ryhmäytyksellä ja erilaisilla hengausilloilla. Lisäksi hallituksen ja hallinnon kommunikaatiota parannettaisiin paremmilla kokouskoosteilla, esimerkiksi erillisillä koosteilla hallinnolle.

Olen muutenkin kiinnostunut kehittämään killan toimikuntarakennetta, minkä uudistaminen jäi tämän vuoden hallitukselta kesken. Tärkeintä killassa on se, että jokaiselle asioiden järjestämisestä kiinnostuneelle myös annetaan mahdollisuus siihen. Monessa muussa killassa toimihenkilöillä on suhteessa enemmän valtaa ja vastuuta, ja mielestäni myös Tietokillan pitäisi siirtyä suuntaan, jossa hieman pienemmät toimikunnat saavat järjestää vapaammin tapahtumia. Komppaankin näissä asioissa pitkälti Aaronin ja Petruksen mietteitä.

Varapuheenjohtajan ns. sihteeripuolesta mainittakoon, että olen ollut sihteeröimässä muutamia Tietokillan hallituksen kokouksia tänä vuonna, jonka lisäksi näyttää siltä, että olisin päätymässä vaalikokouksen ensimmäisen osan sihteeriksi. Olen pitkälti pitänyt sihteeröinnistä, ja koska ensi vuonna pöytäkirjoista todennäköisesti tulee supistetumpia, pääsisin varapuheenjohtajana myös paremmin mukaan hallituksen keskusteluihin.

P.S. Suosikkitekstieditorini on Neovim
P.P.S. Muhun voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä täällä, kasvotusten tai TG:ssä @laulikkiapy

Olen Varapuheenjohtajan roolin lisäksi käytettävissä seuraaviin rooleihin: Viestintävastaava, Opintovastaava, Ulkosuhdevastaava

Emilia ”emialis” Repo


Hellou,

I’m Emilia Repo, a 3rd year CS guilder. I’m currently a CS guild board member, the Student Marketing Responsible and one of the two Muistinnollaus responsibles for next year. I’ve been an international tutor three times, as well as an active committee member in, e.g., the Gaming Committee, the Culture Committee, the Muistinnollaus Committee, and the Grandma Club.

I’m applying for the Vice Chair :chair: of 2024, as I’m interested in improving the administrative aspects of the guild. Scaling the board down to just 8 members is a good start, and it advances the transformation of the board to just a paper handling machine. As the Vice Chair I’d especially like to promote collaboration and team spirit within the board & the committee chairs, together with the incoming Chairperson of course. I would also like to improve communication between the board and other committee chairs, for example with better briefs of meeting topics.

Overall, I’m very much interested in advancing the committee structure of the guild, since we couldn’t finish it with the current board. The most important thing in the guild is that everyone interested in organizing things is also given the opportunity to do so. In many other guilds, regular committee members have more power and responsibility, and in my opinion TiK should also move in a direction where people from smaller but more dedicated committees have the opportunity to host events. I very much agree with Aaron and Petrus’ excellent threads about the matter.

As the Vice Chair will also be responsible for writing the meeting minutes, I should also mention that I’ve been the secretary for several TiK board meetings this year, and it seems I will also be acting as the secretary of the upcoming election meeting. I’ve very much liked writing these minutes, and since the minutes will most likely be simplified next year, I’m also eager to focus on the conversation in the meetings.

P.S. My code editor of choice is Neovim
P.P.S. Feel free to ask me questions here, in person or on TG @laulikkiapy!

In addition to the Vice Chair role, I am available for the following roles: Head of Communications, Head of Academic Affairs, Head of External Affairs

Emilia “emialis” Repo

Hei Emilia, kiva nähdä, että hallituksen kaavailema uusi rooli kiinnostaa!

Puheenjohtajaehdokkaita on jo tentattu foorumilla paljon hallituksen ja hallinnon välisestä yhteistyöstä sekä hallinnon ryhmäyttämisestä. Varapuheenjohtajana ottaisit vastuullesi myös ison osan nykyisen yhteisövastaavan tehtäviä. Miten aiot edistää hallinnon parempaa ryhmäytymistä? Oletko pohtinut muita konkreettisia keinoja kuin hengausillat?

Mainitset hakemuksessasi toimikuntien pienentämisen, mitä keinoja olet miettinyt sen toteuttamiseksi? Siirtäisitkö mieluummin vastuuta toimihenkilöiden valitsemisesta toimikuntien puheenjohtajilta jollekin muulle taholle, ja mille? Rajoittaisitko hakuaikaa tai vaatisitko toimihenkilöiltä enemmän aktiivisuutta? Vai oletko miettinyt jotain ihan muuta tapaa?

Tietokillan hallituksella on pitkään ollut hyvin yksityiskohtaiset pöytäkirjat, jotka ovat johtaneet sihteerin roolin melko raskaaseen työkuormaan. Miten aiot yksinkertaistaa pöytäkirjojen sisältöä, jotta työkuorma pysyy varapuheenjohtajalla kohtuullisena? Mitä asioita (muuta kuin laki vaatii) ehdottomasti haluaisit säilyttää pöytäkirjoissa läpinäkyvyyden kannalta hallituksen kokousten ulkopuolisille? Ja mitä olet valmis leikkaamaan?

Hei Mikael, kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä!

Puheenjohtajaehdokkaita on jo tentattu foorumilla paljon hallituksen ja hallinnon välisestä yhteistyöstä sekä hallinnon ryhmäyttämisestä. Varapuheenjohtajana ottaisit vastuullesi myös ison osan nykyisen yhteisövastaavan tehtäviä. Miten aiot edistää hallinnon parempaa ryhmäytymistä? Oletko pohtinut muita konkreettisia keinoja kuin hengausillat?

Tässä on kyse pitkälti Aaronin mainitsemasta kulttuurimuutoksesta, jossa hallinto viettäisi aikaa keskenään myös vastuuhommien ulkopuolella käymällä esimerkiksi lounaalla. Tätä voisi yrittää edistää esimerkiksi laittamalla hallituksen jäsenet ruokailemaan ainakin heidän vastuullaan olevien toimaripuhisten kanssa, tai sitten voisi harkita JPM-tyylistä “Onko kukaan syömässä?”-ryhmää. Hallinnon lörssäilyryhmä on mahtava konsepti, ja sitä olisi kiva saada aktivoitua yleiseksi chattailuryhmäksi.

Ylipäätänsä koen yhteishengen paranevan tekemällä asioita yhdessä, ja olen huomannut yhteishengen olevan erinomainen esimerkiksi tämän vuoden hallituksen järjestämissä workshopeissa. Tarkoitus olisikin siis sisällyttää hallintoa päätöksenteossa, ja samalla hallinnon yhteishenki todennäköisesti parantuisi, varsinkin kun hallituksen ja muun hallinnon välinen kuilu kapenisi.

Tietenkin olisi myös toivottavaa, että toimikunnat järjestävät lisää asioita yhdessä, ja samalla hyödyntäisivät toisiensa vahvuuksia. Marttakerho on tänä vuonna ollut malliesimerkki tästä: tänäänkin Marttakerho ja Pelitoimikunta ovat olleet yhdessä järjestämässä tapahtumaa. Näillä foorumeilla on mietitty ulkosuhteiden ja yrityssuhteiden välistä koordinaatiota, ja vastaavia avauksia olisi aivan mahtavaa kuulla lisää.

Erilaiset hengaustapahtumat ovat tietysti myös hyvä konsepti, ja niitäkin tullaan järjestämään.


Mainitset hakemuksessasi toimikuntien pienentämisen, mitä keinoja olet miettinyt sen toteuttamiseksi? Siirtäisitkö mieluummin vastuuta toimihenkilöiden valitsemisesta toimikuntien puheenjohtajilta jollekin muulle taholle, ja mille? Rajoittaisitko hakuaikaa tai vaatisitko toimihenkilöiltä enemmän aktiivisuutta? Vai oletko miettinyt jotain ihan muuta tapaa?

Esimerkiksi Sisätoimikunta on onnistunut rajoittamaan kokoaan reilusti kirjoittamalla hakemuslomakkeeseen, että halutaan kompaktimpi tiivis toimikunta. Toimin pitkälti samalla mallilla Aaronin kanssa Muistinnollaustoimikunnassa, jossa onnistuimme vähentämään toimarien määrää kahdeksastatoista neljääntoista.

Pienentämisen tarve riippuu paljon toimikunnasta. Esimerkiksi Abimarkkinointitoimikunta toimii melko hyvin nykyisellä konseptillaan, jossa toimarit käyvät omassa lukiossaan ja/tai jossain markkinointitapahtumassa, ja mukaan pääsee jos tämä mahdollisesti kiinnostaa. Toisissa toimikunnissa taas suuri koko on selkeä ongelma, ja laskee painetta osallistua tapahtumien järjestämiseen, kun voi vain ajatella jonkun muun hoitavan asiat puolestasi.

Toimarin aktiivisuuden arvioiminen etukäteen on varsin hankalaa, sillä ihmisten panos kiltahommiin vaihtelee reilusti, jolloin toimikuntahakemusten määrä ei ole validi indikaattori. Toimikuntien hakusivulla voisi ehkä mainita, että kannattaa keskittyä yhteen-muutamaan toimikuntaan, jonka lisäksi joiltakin toimikuntapuhiksilta voisi pyytää hieman karsintaa sekä mainintaa tiiviimmän toimikunnan kokoamisesta lomakkeessa. Toimarilomakkeista voisi myös toivoa hakemusmaisempia.

Voisi olla mielenkiintoista kokeilla yhdistettyä hakulomaketta kaikille toimikunnille, jossa hakijat saisivat naksutella kiinnostavat toimikunnat, kertoa motivaatiostaan sekä kuvailla mahdollisia aikarajoituksia. Tässä tulee kuitenkin ongelmia esimerkiksi rekryn kanssa vuoden keskellä, mitä pidän arvokkaana tietyissä konteksteissa. Lisäksi keskitetty toimikuntarekry olisi varsin työläs, ja mahdollisesti rajoittaisi toimaripuhisten vapautta.

Minun pitäisi miettiä asiaa lisää puheenjohtajan sekä muun hallituksen ja hallinnon kanssa, mutta vaikka keskitettyä lomaketta ei ajettaisi läpi, pitäisin silti tärkeänä pyytää toimikuntapuheenjohtajilta pienempiä toimikuntia. Yksi välimuoto tästä voisi olla päivittää hakijoiden nimiä taulukkoon ennen lopullisten päätösten tekoa, jolloin ns. liian ison palan haukanneita löytyisi helpommin.


Tietokillan hallituksella on pitkään ollut hyvin yksityiskohtaiset pöytäkirjat, jotka ovat johtaneet sihteerin roolin melko raskaaseen työkuormaan. Miten aiot yksinkertaistaa pöytäkirjojen sisältöä, jotta työkuorma pysyy varapuheenjohtajalla kohtuullisena? Mitä asioita (muuta kuin laki vaatii) ehdottomasti haluaisit säilyttää pöytäkirjoissa läpinäkyvyyden kannalta hallituksen kokousten ulkopuolisille? Ja mitä olet valmis leikkaamaan?

Lain mukaan pöytäkirjoihin tarvitaan lähinnä kokouksen perustietoja (aika, paikka, osallistujat, …) sekä päätökset. Lisäksi pöytäkirjoissa olisi kiva hieman avata perusteluja päätöksiin - erityisesti poikkeuksellisiin sellaisiin - läpinäkyvyyden vuoksi. Nykyisistä ei-kriittisistä asioista haluaisin mahdollisesti säilyttää kuulumiskierrokset, sillä niitä oli fuksina hauska lukea ja ne lievensivät hallituksen ns. norsunluutornimaisuutta.

Leikkaisin pöytäkirjoista ainakin menneet ja tulevat tapahtumat. Tämän jälkeen voisi muodostaa uuden kohdan kuulumisille, johon kirjoitettaisiin lyhyesti, mitä on tapahtunut esimerkiksi tiedotus-, opinto-, yhteisö-, fuksi- tai KV-asioissa. Alla erinomainen esimerkki AS:n pöytäkirjasta:

Ysvi: Myyntikoulutus ylihuomenna
Talous: Ei uutisia
Kulttuuri: Kokous huomenna, katsotaan kevään tapahtumia yhdessä, yritetään varmistaa, että
wappumestarit hoitavat hommansa
Huvi: Sunnuntaina R-AK-AS Otarannassa
Media: Yritetään saada joku kuvaamaan R-AK-AS, viestiä laitettu Drone-workshopin
herättelyyn, toimariläystäkkeiden tekoon saatu apua toimikunnalta
Opis: Hallopedeillä oli koulutus, jaettu vastuita, TikTokiin tulossa abimainontaa, toimikunta
kuvaa MyDay-videoita, sivuaineopas tekeillä
International: Kokous tällä tai ensi viikolla

Lähes kaikki muut nykypöytäkirjojen osa-alueet ovat hallinnollisia, ja nämä olisi hyvä säilyttää myös tulevissa pöytäkirjoissa, kuitenkin vähentäen esimerkiksi yksittäisten puheenvuorojen kirjoittamista.


Kiitos vielä kerran ajatuksia herättäneistä kysymyksistä!

Emilia Repo

2 Likes

Hei Emilia, mahtavaa että hallitushommat kiinnostaa!

Tässä muutama kysymys:

 • Mahdollisena Wappuna, olette heränneet hallituksen kanssa kolmelta aamuyöllä ja kantaneet killan teltan Ullanlinnanmäelle sillistä varten. Muu hallitus on jo menossa nukkumaan, mutta huomaat, että olette unohtaneet grillin kaasupullon varastolle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Miten reagoit?

 • Mikä motivoi sinua eniten toimimaan killan vapaaehtoistehtävässä? Miten edistaisit ja varmistaisit, että oma motivaatio riittää koko vuodeksi?

 • Hallitus kokoustaa kesätauon ulkopuolella vähintään kerran viikossa. Kuinka arvioisit aikaresurssejasi hallitustoimintaan tulevan vuoden osalta?

Speedround:

 • Mikä on paras ideasi killan rastille esimerkiksi Aalto Partyssa?

 • Hallitukselle tavallisesti kasautuu paljon tehtäviä, joita kukaan muu ei ole valmis hoitamaan eli perinteisiä nakkihommia. Mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin nakkihomma mihin olet joutunut?

 • Mikä on paras huone T-talolla?


(kysyn vielä samat mitä kysyin Labbbikselta)

Mikä on killan suurin vahvuus. Miten varapuheenjohtajana toisit sitä paremmin esille?
Mikä on killan suurin heikkous? Miten varapuheenjohtajana lievittäisit sitä?
(Pollari 2023)

Hei Miksu, kiitos jälleen kerran kysymyksistä!


Mahdollisena Wappuna, olette heränneet hallituksen kanssa kolmelta aamuyöllä ja kantaneet killan teltan Ullanlinnanmäelle sillistä varten. Muu hallitus on jo menossa nukkumaan, mutta huomaat, että olette unohtaneet grillin kaasupullon varastolle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Miten reagoit?

Ekana mieleen tulee varmaan “voi vittu” tai muu vastaava huudahdus. Uuden pullon ostaminen ei ole fiksua, sillä itse pullo maksaa > 100€. Tässä vaiheessa killalla todennäköisesti olisi pakettiauto käytössä, joten pystyisimme käyttämään sitä kaasupullon hakemiseen. Itse en omista ajokorttia, joten yrittäisin saada jonkun ajokortin omaavan hallituslaisen mukaani hakemaan kaasupulloa. Jos ketään ajokorttia omaavaa ei saada mukaan, lähtisin tarvittaessa taksilla takaisin Otaniemeen. Kaasupullo mahtunee henkilöautoon, joten matka ei olisi yhtä kallis kuin viime vuoden taksikyydit.


Mikä motivoi sinua eniten toimimaan killan vapaaehtoistehtävässä? Miten edistaisit ja varmistaisit, että oma motivaatio riittää koko vuodeksi?

Ehdottomasti tehtävän merkityksellisyys. Kiltahommissa on tosi siistiä, että todella usein työn tuloksen näkee melkein heti. Hyvin järjestetty tapahtuma tuo myös järjestäjälle hyvän mielen. Hallintohommissa samaan tapaan pyrkimys kehittää kiltaa eteenpäin (tai pahimmassa tapauksessa sakot…) motivoi vahvasti.

Tänä vuonna motivaationi (hallitus)hommiin on pysynyt vahvana vuoden ympäri, joten en pidä motivaation droppaamista kovin realistisena, kiltahommat ovat aina palkitsevia. Jos jollain ihmeellä motivaatio kuitenkin droppaisi, voisin esimerkiksi asettaa tavoitteita sekä deadlineja itselleni, tai tarvittaessa delegoida tehtäviä muille.


Hallitus kokoustaa kesätauon ulkopuolella vähintään kerran viikossa. Kuinka arvioisit aikaresurssejasi hallitustoimintaan tulevan vuoden osalta?

Olen tänä vuonna ollut poissa kokouksesta kaksi kertaa, joista toinen oli perheessä sattuneen onnettumuuden takia. Minulla on hyvin aikaa kokouksille, ja kiltahommat ovat ehdottomasti ykkösprioriteettini. Ensi keväänä suoritan lähinnä Software Project -kurssia, johon kuluu noin kymmenen tuntia työtä viikossa. Kandin teen todennäköisesti syksyn puolella, ja en aio suorittaa muita kursseja keväällä. En aio myöskään käydä töissä kesän ulkopuolella.

Opiskelija-aktiivipuolella vuoden pahimpia hot spotteja ovat varmasti vujuviikko sekä mahdollinen wappu. Uskon kuitenkin pystyväni tehtävään erinomaisesti myös näinä aikoina, sillä Software Project -kurssilla pystyy kohdentamaan työtunteja eri viikoille. Aikaa kiltahommille siis on.


Mikä on paras ideasi killan rastille esimerkiksi Aalto Partyssa?

Tuhatvuotiseksi perinteeksi muodostunut näppäimistön purku ja kasaus on mielestäni oikein hauska ja tarpeeksi helposti lähestyttävä. Jos pitäisi keksiä oma idea, jokin huonosta käyttöliittymästä selviytymisen kilpailu voisi olla hauska.


Hallitukselle tavallisesti kasautuu paljon tehtäviä, joita kukaan muu ei ole valmis hoitamaan eli perinteisiä nakkihommia. Mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin nakkihomma mihin olet joutunut?

Hallituksen edustaminen Otaniemipelissä.


Mikä on paras huone T-talolla?

En osaa päättää A106:n ja Kurpitsan väliltä. Molemmat ovat erinomaisia kandidaatteja.


Mikä on killan suurin vahvuus. Miten varapuheenjohtajana toisit sitä paremmin esille? (Pollari 2023)

Killan suurin vahvuus on ehdottomasti toimikunnat ja niiden valtava määrä. Haluaisin varapuheenjohtajana viedä hallintorakennetta enemmän matriisiorganisaation suuntaan, eli killan projektit järjestäytyisivät toimikuntien välille hyödyntäen jokaisen toimikunnan parhaita puolia. Tästä olenkin puhunut aiemmin.


Mikä on killan suurin heikkous? Miten varapuheenjohtajana lievittäisit sitä? (Pollari 2023)

Yksi killan suurimmista heikkouksista lienee hallinnon ryhmäyttämisen nykytila. Hallintoa ei ryhmäytetä tarpeeksi, mikä johtaa siihen, että muuta hallintoa ei hyödynnetä projekteissa, jos ei ole aivan pakko. Paremmin ryhmäytetty hallinto toimisi paremmin yhdessä, jolloin kilta tekisi vähemmän turhaa työtä ja keskittyisi olennaiseen, eli projektien viemiseen eteenpäin yhdessä. Olen puhunut myös hallinnon ryhmäyttämisestä aiemmin, mutta tässä vielä TL;DR: aktiivisempia chatteja, enemmän virkistystä (ei vain dokausta, vaan esim. leffailtoja, yhteislähtöjä, lautapelejä, …) sekä yhdessä safkaamista.


Emilia Repo

1 Like

Moi Emilia,

Hienoa että varapuheenjohtajuus kiinnostaa! Kysynpä siis tämän vuoden varapuhiksena muutaman kysymyksen.

 • Toimarien virkistys on ollut viime vuodet yhteisövastaavan tehtävä ja nyt se voisi siirtyä melko luontevasti varapuheenjohtajalle. Onko toimarivirkistyksessä kehittämisen varaa, ja mitä haluaisit parantaa?

 • Onko erityisesti ToimaRAI ollut viime vuosina toimiva konsepti? Mitä siitä pitäisi säilyttää, mitä kehittää?

 • Toimikuntien koko on puhuttanut paljon tänä vuonna. Isot toimikunnat tuottavat oman haasteensa mm. toimihenkilöiden aktiivisuuteen, virkistykseen ja palkitsemiseen. Paraneeko aktiivisuus rajoittamalla toimikuntien kokoa rekryvaiheessa, vai onko parempi etsiä keinoja edistää aktiivisuutta vuoden aikana?

 • Hallituksen pöytäkirjat eivät nykymuodossaan palvele kovin hyvin kv-opiskelijoita. Onko tätä syytä muuttaa, vai riittääkö nykyinen kevyt ratkaisu eli koko jäsenistölle tehtyjen tiedotteiden kääntäminen?

 • Onko sinulla aiempaa kokemusta Googlen tuotteiden (Workspace/G Suite) kanssa pään seinään hakkaamisesta? Miten hyvä olet yleensä etsimään ratkaisuja ongelmiin, joiden koko olemassaolo tuntuu typerältä?

 • Tuleeko ensi vuonna kunnon hallitusvideo, jos voit vaikuttaa asiaan?

Same in English:

 • Recently, committee recreation has been the community manager’s responsibility, and now it could quite naturally pass on to the vice chair. Is there room for improvement in the current state of the art, and how would you improve it?

 • In particular, has ToimaRAI been a good concept in recent years? What should be kept and what should be changed?

 • The size of committees has been the subject of much discussion this year. Large committees pose their own challenges in terms of, for example, member activity levels and recreation and rewarding opportunities. Is this solved by limiting the size of committees during the initial recruitment phase, or is it better to find ways to increase activity throughout the year?

 • As they stand, board meeting minutes do not serve international students very well. Should this be changed, or is the current lightweight solution of translating the summaries for the whole membership sufficient?

 • Do you have previous experience of banging your head against a wall with Google products (Workspace/G Suite)? How good are you generally at searching for solutions to problems that should have no reason exist in the first place?

 • Will there be a proper board video next year, if you have a say in that?

Tsemppiä vaaleihin haastatteluihin!


Petrus Asikainen
VaraPJ & yhteisövastaava '23

Moikka Emilia!

Siistiä, että oot hakemassa hallituksen varapuheenjohtajaks. Alla olisi muutama kysymys, jotka on ryhmitelty teemoittain:

Varapuheenjohtajan tehtävät

 • Mikä on Tietokillan hallituksen varapuheenjohtajan tehtävä (ilman lunttaamista säännöistä)?

 • Miten näet työtaakan jakautuvan hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varapuheenjohtajan välillä?

 • Tiedättekö, kuka on killan nykyinen varapuheenjohtaja?

Toimikuntapuheenjohtajat ja toimarit

 • Hallitusta ollaan pohjaesityksen mukaan pienentämässä kahdeksaan henkeen ensi vuodelle. Onko mielestäsi tarvetta pienentää myös hallintoa, ottaen huomioon, että 35 henkinen joukko ei ole helpoimmasta päästä ryhmäyttää? Jos kyllä, mitä rooleja lähtisit ensimmäisenä karsimaan pois hallinnosta?

 • Tulisitko toimimaan aktiivisesti sen eteen, että myös toimaripuhiksia saadaan mukaan hallituksen kokouksiin? Mitä etuja tai haasteita toimaripuhiksien osallistuminen kokouksiin luo?

 • Lähtisitkö ohjaamaan toimaripuhiksia kokoamaan pienempiä sekä tehokkaampia toimikuntia (kuten sisis on tehnyt '22 & '23) vai koetko, että matalan kynnyksen pestien tarjoaminen on tärkeää?

Viestintä

 • Onko mahdollista tehostaa viestintää hallituksen ja kiltalaisten välillä siten, että hallituksen toiminnasta jäisi kaikille avoimempi fiilis?

 • Miten suhtaudut siihen, että kiltalaiset saattavat olla täysin eri mieltä hallituksen päätöksistä? Onko hallitus aina oikeassa?

Virkistykset

 • Toimikuntien virkistysbudjetteja leikattiin rajulla kädellä tänä vuonna. Koetko, että toimareita on silti palkittu tarpeeksi? Jos ei, niin lähtisitkö nostamaan virkistysbudjetteja vai näetkö, että palkitseminen kannattaisi toteuttaa jollain muulla tavalla?

 • Onko mielestäsi “fresh” järjestää virkistyksiä, joihin vain hallitus pääsee osallistumaan?

Muuta

 • Mitä asioita haluaisit painottaa killan toiminnassa tulevana vuonna?

 • Koetko, että killan hallituksen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä muiden kiltojen hallitusten kanssa?

 • Hallituksen kokous osuu AYY:n kokoavan toimikuntasi (TKTMK) kokouksen päälle. Miten toimit?


Sit vielä muutama “x vai y” -kysymys, ei tarvii perustella, jos ei halua :slight_smile:

 • Kalja vai lonkero?
 • Lohi vai spagu?
 • Haalarit vai juhlapuku?
 • Kossu vai jallu?
 • Tampere vai Turku?
 • Kahvi vai energiajuoma?
 • Dipoli vai Poli? (vai kenties Opiskelijakeskus???)
 • Wappu vai orientaatioviikko?
 • Holiton vai holillinen?
 • Punainen vai valkoinen?

Tsemppiä vielä haastatteluihin!

Terkuin,
Joonas

1 Like

Hei Purkka, kiitos kysymyksistä!

Toimarien virkistys on ollut viime vuodet yhteisövastaavan tehtävä ja nyt se voisi siirtyä melko luontevasti varapuheenjohtajalle. Onko toimarivirkistyksessä kehittämisen varaa, ja mitä haluaisit parantaa?

Toimarien virkistystä tulisi ehdottomasti kehittää. Tällä hetkellä ainoa toimareiden yhteinen virkistys on ToimaRAI (lisää siitä alla), jonka lisäksi toimikunnille annetaan 150-200 euroa virkistysbudjettia toimikunnan koosta riippuen. Ongelma on se, että suuressa osassa toimikuntia virkistystä ei tapahdu, ja 150 eurolla ei järjestetä mitään erikoista. Marttakerho on tästä erittäin positiivinen poikkeus, ja tämän vuoden Fazer-excu oli bängeri!

Ongelmaksi yksittäisten toimikuntien virkistyksissä tulee se, että kesässä on vain n kpl viikonloppuja, joista suuri osa täyttyy jo valmiiksi erilaisilla tapahtumilla (Juhannus, killan kesäpäivät, hallinnon kesäpäivät, Helsinki Pride, mahdollinen kesäexcu, ToimaRAI, …), jolloin virkistystapahtumaa ei ehdi järjestää. Lukukauden aikaan toimikuntien puheenjohtajilla on jo valmiiksi kiire muiden tapahtumien kanssa. Virkistysbudjetista onkin tullut glorified kokoustarjoilubudjetti monessa toimikunnassa. Tämä ei välttämättä ole aina huono asia. Se toimii vallan mainiosti esimerkiksi digitoimikunnassa ja sisiksessä.

En tiedä, onko tähän yhtä hyvää ratkaisua. Toimikuntien puheenjohtajia voisi kehottaa yhdistämään toimikuntavirkistyksiä, jolloin myös rahalle saisi parempaa käyttöä kun kiinteät kulut jakaantuisivat useamman osallistujan kesken. Lisäksi voisi järjestää useampia yhteisiä tapahtumia (kuten Mikaelin keksimä toimarivaihto) kaikille toimareille. Näissä olisi kiva olla fokus vähemmän dokaamisessa kuin esim. ToimaRAIssa.


Onko erityisesti ToimaRAI ollut viime vuosina toimiva konsepti? Mitä siitä pitäisi säilyttää, mitä kehittää?

Itse olen henkilökohtaisesti rakastanut ToimaRAIta, ne ovat mielestäni yhdet vuoden parhaista sitseistä. Ne eivät kuitenkaan varmasti ole läheskään yhtä hauskat, jos sitseillä ei vedä KPK:ta. Mielestäni yhden tällaisen dokauscasen saa säästää, koska silläkin on yleisönsä, mutta tällöin muiden toimarivirkistysten tulisi olla paljon vähemmän alkoholipainotteisia. Kesällä voisi järjestää jonkun toisen rennomman virkistyksen, esimerkiksi piknikin tai ranta/saarireissun.


Toimikuntien koko on puhuttanut paljon tänä vuonna. Isot toimikunnat tuottavat oman haasteensa mm. toimihenkilöiden aktiivisuuteen, virkistykseen ja palkitsemiseen. Paraneeko aktiivisuus rajoittamalla toimikuntien kokoa rekryvaiheessa, vai onko parempi etsiä keinoja edistää aktiivisuutta vuoden aikana?

Yleisesti puhuen koen pienten toimikuntien olevan parempia, sillä delegointi on helpompaa, kun toimarit eivät pysty olettamaan kaikkien muiden tekevän työt heidän puolestaan. Ja kuten mainitsitkin, virkistys on myös ongelma, sillä pienissä toimikunnissa virkistysbudua on enemmän per henkilö. Pienissä toimikunnissa tieto myös välittyy paremmin, jolloin toimikunta toimii tehokkaammin.

En haluaisi lähteä pakottamaan toimikuntien puheenjohtajia valitsemaan pienempiä toimikuntia, mutta näen aiemmin mainitsemani yhteiset hakulomakkeet ja/tai -taulukot vähintäänkin puheenjohtajan ja toimaripuhisten kanssa keskusteltavan arvoisina asioina. Näiden avulla toimaripuhikset pystyisivät vähintäänkin halutessaan valitsemaan motivoituneempia toimareita.


Hallituksen pöytäkirjat eivät nykymuodossaan palvele kovin hyvin kv-opiskelijoita. Onko tätä syytä muuttaa, vai riittääkö nykyinen kevyt ratkaisu eli koko jäsenistölle tehtyjen tiedotteiden kääntäminen?

Englanninkielisille pöytäkirjoille on ainakin hieman kysyntää. Pöytäkirjojen kääntämisessä on valitettavan paljon työtä, käytännössä tuplamäärä. En siis välttämättä koe englanninkielisten pöytäkirjojen kirjoittamista produktiivisena ajankäyttönä. Periaatteessa laki ei kiellä englanninkielisiä pöytäkirjoja, tosin killan sääntöjen mukaan killan virallinen kieli on suomi. Lisäksi englanninkielisissä pöytäkirjoissa nousee suurempi riski siitä, että kirjoittaa päätöksiä/perusteluja väärin.

Lähtökohtaisesti pidän tärkeimpänä parempien englanninkielisten kokoustiedotteiden parantamista, sekä mahdollisesti jotain automoitua GPT-härveliä käännettyihin pöytäkirjoihin. Täysin manuaalisesti käännetyt pöytäkirjat vievät varmaankin liikaa aikaa. Tätäkin voi toki kokeilla.


Onko sinulla aiempaa kokemusta Googlen tuotteiden (Workspace/G Suite) kanssa pään seinään hakkaamisesta? Miten hyvä olet yleensä etsimään ratkaisuja ongelmiin, joiden koko olemassaolo tuntuu typerältä?

Hakkaan päätäni seinään joka kerta, kun koitan kirjautua sisään johonkin Googlen palveluun ja kaksivaiheinen tunnistautuminen pyytää oletuksena painamaan nappia laitteella, jota en enää omista. Workspace on sinänsä tuttu toimaripuolelta, ja olen säätänyt esimerkiksi Google Groupsissa jonkin verran toimikuntiani.

Mainittakoon anekdoottina, että olin äskettäin tekemässä Google Formsia file uploadilla Muistinnollauksen suunnittelua varten, mutta file uploadin kysymystyyppiä ei pystynyt valitsemaan dropdownista. Löysin ratkaisun tähän ongelmaan, jonka olemassaolo tuntui typerältä: jaetuissa kansioissa ei pysty olemaan file upload -kysymyksiä, ja tälle ei ollut mitään selitystä Forms-sovelluksessa.


Tuleeko ensi vuonna kunnon hallitusvideo, jos voit vaikuttaa asiaan?

Pyrin ainakin aloittamaan suunnitteluprosessin aikaisemmin, kuin tänä vuonna. Tämän vuoden PowerPoint-esitys oli mielestäni mukavalla tavalla kasuaali, ja fuksit tykkäsivät siitä. Esityksen aikana pystyi myös hyvin selittämään, mitä oikeasti tekee. Toisaalta hyvin tuotettu hallitusvideo voisi myös antaa paremman ja ammattimaisemman kuvan hallituksesta. Lähtisin siis ensin etsimään videoeditoria, jos oikea video haluttaisiin toteuttaa. Jos hyvä videoeditori löytyy, lähtisin ehdottomasti toteuttamaan hallitusvideota.

Kiitos tsempeistä,
Emilia Repo


Hey Gum, thanks for the questions!

 • Recently, committee recreation has been the community manager’s responsibility, and now it could quite naturally pass on to the vice chair. Is there room for improvement in the current state of the art, and how would you improve it?

The recreation of committee members should definitely be improved. Currently, the only common refreshment for committee members is ToimaRAI (more about it below), in addition to which committees are given a recreation budget of 150-200 euros, depending on the size of the committee. The problem is that in many committees, there is little to no recreational activity, and 150 euros doesn’t necessarily allow for anything special to be organized. The Grandma Club is a very positive exception to this, and this year’s Fazer excursion was a bänger!

The problem with the refreshments of individual committees is that there are only n weekends during the summer, many of which are already filled with various events (Midsummer, guild summer days, committee summer days, Helsinki Pride, a possible summer excursion, ToimaRAI, etc.), making it difficult to schedule refreshments. During the study period, committee chairs are already busy with other events. The recreation budget has become a glorified meeting catering budget in many committees. This is not necessarily always a bad thing. It works quite well, for example, in the digital committee and the internal committee.

I don’t know if there’s one perfect solution to this. Committee chairs should be encouraged to combine their refreshments with other committees, which would also make better use of the funds, as fixed costs would be shared among more participants. In addition, more common events could be organized for all committee members (such as the committee exchange as invented by Mikael). In these, the focus should be less on drinking and more on other activities.

In particular, has ToimaRAI been a good concept in recent years? What should be kept and what should be changed?

Personally, I have loved ToimaRAI; I think they are some of the best sitsit of the year. However, they are not nearly as enjoyable if you don’t drink as much. I’m fine with leaving ToimaRAI fairly alcohol heavy, as it has its audience also, but I would host other committee member recreational events that have a much smaller focus on alcohol in contrast. During the summer it would be cool to host something more relaxed, such as a picnic or a trip to the beach or an island.

The size of committees has been the subject of much discussion this year. Large committees pose their own challenges in terms of, for example, member activity levels and recreation and rewarding opportunities. Is this solved by limiting the size of committees during the initial recruitment phase, or is it better to find ways to increase activity throughout the year?

In general, I believe that smaller committees are better because delegation is easier when committee members cannot assume that everyone else will do their work for them. As you also mentioned, recreation in larger committees is a problem, as smaller committees typically have more recreation budget per person. In smaller committees, information also tends to be communicated more effectively, leading to more efficient operations.

I wouldn’t want to force committee chairs to choose smaller committees, but I do see the value in discussing the previously mentioned shared application forms and/or sheets with the committee chairs and the future chairperson of the guild. With these tools, committee leaders could at least, if they wish, select more motivated members for their committees.

As they stand, board meeting minutes do not serve international students very well. Should this be changed, or is the current lightweight solution of translating the summaries for the whole membership sufficient?

There is indeed some demand for English-language minutes. Translating minutes involves a significant amount of work, essentially doubling the workload. I don’t necessarily find writing both English and Finnish minutes to be a productive use of time. While the law does not prohibit strictly English minutes, according to the guild’s rules the official language of the guild is Finnish. Additionally, when it comes to English minutes, there is a higher risk of making errors in writing decisions or reasonings.

I believe that it’s more important to improve the quality of English-language meeting summaries and potentially explore some automated GPT-based solutions for translating minutes. Completely manual translations of minutes would likely be too time-consuming. However, this is something probably worth trying.

Do you have previous experience of banging your head against a wall with Google products (Workspace/G Suite)? How good are you generally at searching for solutions to problems that should have no reason exist in the first place?

I bang my head against the wall every time I try to log into a Google service, and two-factor authentication by default tries to make me press a button on a device I no longer own. I’m familiar with Workspace from the committee leader’s perspective, and I’ve configured some of my own committees on Google Groups, for example.

As an anecdote, I was recently creating a Google Form with a file upload for Muistinnollaus, but I couldn’t select the file upload question type from the dropdown. I found a solution to this problem, which shouldn’t have existed in the first place: shared folders cannot have file upload questions, and there was no explanation for this in the Forms application.

Will there be a proper board video next year, if you have a say in that?

I aim to start the planning process earlier than this year. On one hand, I liked how casual this year’s PowerPoint presentation was. It allowed for a good explanation of what the board members actually do. On the other hand, a well-produced board video could also provide a better and more professional image of the board. If we wanted to go with an actual video, I would first start looking for a video editor to make sure the board video is as well-produced as possible. If a video editor is found, I would definitely go with a proper board video.

Thanks for the tsemppis,
Emilia Repo

1 Like

Moi Jompsku, kiitos muutamasta kysymyksestä!

Varapuheenjohtajan tehtävät

Mikä on Tietokillan hallituksen varapuheenjohtajan tehtävä (ilman lunttaamista säännöistä)?

Varapuheenjohtaja toimii pitkälti puheenjohtajan oikeana kätenä, ja tekee mahdollisesti paljonkin samoja hommia. Lisäksi varapuheenjohtajasta tullaan nimittämään hallituksen sihteeri, jolloin hänen vastuulle siirtyy esimerkiksi pöytäkirjoista pääsääntöisesti huolehtiminen.

Miten näet työtaakan jakautuvan hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varapuheenjohtajan välillä?

Tämä riippunee paljon siitä, miten asiat sovitaan varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan välillä. Ideaalissa tilanteessa molemmat saisivat mielenkiintoisia hommia, ja työmäärä jakautuisi about tasan. Koska varapuheenjohtajalla on myös sihteerinakki, puheenjohtaja tekisi luonnollisesti hieman enemmän puhishommia.

Tiedättekö, kuka on killan nykyinen varapuheenjohtaja?

Kyllä, Petrus Asikainen.


Toimikuntapuheenjohtajat ja toimarit

Hallitusta ollaan pohjaesityksen mukaan pienentämässä kahdeksaan henkeen ensi vuodelle. Onko mielestäsi tarvetta pienentää myös hallintoa, ottaen huomioon, että 35 henkinen joukko ei ole helpoimmasta päästä ryhmäyttää? Jos kyllä, mitä rooleja lähtisit ensimmäisenä karsimaan pois hallinnosta?

Pidän lähtökohtaisesti kaikkia nykyisiä toimikuntia tärkeinä entiteetteinä, joita on vaikea lähteä suoraan poistamaan. Joitakin toimikuntia voisi kuitenkin muuttaa työryhmïksi (esim. digitoimikunta → nettisivutyöryhmä, pakutoimikunta → pakutyöryhmä). Näiden lisäksi alumnitoimikunta lienee olevansa irtautumassa omaksi yhdistyksekseen jossain vaiheessa. Periaatteessa kuitenkaan toimikuntien määrä ei ole ongelma niin kauan, kuin niihin löytyy innokkaita hakijoita. Toimikuntien määrä on myös omalla tavallaan rikkaus. Tulevaisuuden kannalta voisi olla hauska kokeilla jaosmallia, joka on toiminut monella muulla killalla. Tämä olisi kuitenkin aivan valtava toimarirakenteen myllerrys, joka pitää tehdä huolella huomioiden kiltalaisten mielipiteet.

Toimikuntapuhisten lisäksi hallinnossa on useita toimihenkilöitä, jotka ovat omalla tavallaan relevantteja: mm. kansainvälisyysvastaava(t), TEK-yhdyshenkilö, toiminnantarkastajat, oltermanni sekä edellisen vuoden kv- ja fuksikipparit. Häryt ovat ymmärtääkseni siirtymässä omaan työryhmäänsä, jonka jälkeen hallinnossa ei ole kovin paljon ns. turhia rooleja. Kaikki hyötyvät jollain tavalla tämän kanavan yhteyksistä killan eri osa-alueisiin.

En siis näe hallinnon dramaattista pienentämistä ainakaan nykymallilla oleellisena, tosin joitakin pieniä muutoksia voi tehdä esim. muutoksilla työryhmiksi. ISO porukka on haaste ryhmäyttää, mutta se on aivan varmasti tehtävissä.

Tulisitko toimimaan aktiivisesti sen eteen, että myös toimaripuhiksia saadaan mukaan hallituksen kokouksiin? Mitä etuja tai haasteita toimaripuhiksien osallistuminen kokouksiin luo?

Kyllä. Hallituksen olisi hyvä kuulla, mitä toimikunnissa tapahtuu, sillä hallituksella ei välttämättä ole edustusta jokaisessa toimikunnassa. Kokoukset ovat myös hyvä matalan kynnyksen paikka kysyä erilaisista asioista. Asiat voi toki hoitaa myös TG:n kautta, mutta kokouksissa lähes koko hallitus on aina paikalla. Toimaripuhisten näkemykset erinäisiin asioihin ovat varmasti myös hyödyllisiä hallitukselle.

Varsinaisia haasteita en näe toimaripuhisten osallistumisessa kokoukseen. Heidät pitää tietysti ottaa huomioon kokouksissa, mutta tämä ei missään nimessä ole ongelma.

Lähtisitkö ohjaamaan toimaripuhiksia kokoamaan pienempiä sekä tehokkaampia toimikuntia (kuten sisis on tehnyt '22 & '23) vai koetko, että matalan kynnyksen pestien tarjoaminen on tärkeää?

Kyllä, tästä puhuinkin aiemmin. Koen pienempien toimikuntien toimivan tehokkaammin ja aktiivisemmin. Matalan kynnyksen pestejä silti jäisi, sillä jotkut toimikunnat vaativat enemmän työtä kuin toiset: esimerkiksi kulttuuritoimikuntaa ja sisistä ei nykymallilla voi edes verrata. Tavoitteena olisi pikemminkin rajata aktiivisimmat kiltalaiset toimimaan muutamassa toimikunnassa erittäin aktiivisesti, eikä estää killan toimintaan mukaan liittymistä matalalla kynnyksellä.

Päätökset toimikuntien sisäänotosta jäisivät kuitenkin edelleen toimikuntien puheenjohtajille.


Viestintä

Onko mahdollista tehostaa viestintää hallituksen ja kiltalaisten välillä siten, että hallituksen toiminnasta jäisi kaikille avoimempi fiilis?

Kyllä. Esityslistojen lisäksi kokouksen normista poikkeavat pääpointit olisi hyvä julkaista killan katsottavaksi samalla, kun itse kokousta mainostetaan. Kokouksista voisi myös laittaa viestiä aikaisemmin. Lisäksi kokoustiivisteitä tulisi kehittää avoimempaan suuntaan, jossa eri päätöksiä pyritään perustelemaan.

Miten suhtaudut siihen, että kiltalaiset saattavat olla täysin eri mieltä hallituksen päätöksistä? Onko hallitus aina oikeassa?

Hallitus ei missään nimessä ole aina oikeassa, sehän on vain (todennäköisesti) kahdeksan kiltalaisen ryhmä, jolle on annettu jotain tiettyjä valtuuksia kiltakokouksen toimesta. En pidä realistisena, että hallituksen mielipide olisi täysin päinvastainen muiden kiltalaisten kanssa, mutta tällaisessa tilanteessa kuuntelisin mielelläni jäsenistöä, heillä kuitenkin on mielipiteelle varmasti jotkut vahvat perustelut sekä lopullinen valta killassa. Kiltalaisia tulee kuunnella päätöksenteossa, ja odotan innolla Mikaelin kiltakyselyä.


Virkistykset

Toimikuntien virkistysbudjetteja leikattiin rajulla kädellä tänä vuonna. Koetko, että toimareita on silti palkittu tarpeeksi? Jos ei, niin lähtisitkö nostamaan virkistysbudjetteja vai näetkö, että palkitseminen kannattaisi toteuttaa jollain muulla tavalla?

Kuten sanoin aiemmassa vastauksessani Petrukselle, monet toimikunnat ovat pitkälti käyttäneet virkistysbudjettia kokouseväisiin, jos siihenkään. Tämä johtunee budjettirajoitusten lisäksi myös aikataulullisista ongelmista. Pidän tärkeänä järjestää virkistyksiä useiden toimikuntien välillä, sekä enemmän kaikille toimareille yhteisiä virkistyksiä, jotka eivät olisi niin alkoholipainoitteisia. Yksittäisten toimikuntien virkistysbudjetteja ei välttämättä tarvitse nostaa, varsinkin ottaen huomioon killan nykyisen taloudellisen tilanteen.

Onko mielestäsi “fresh” järjestää virkistyksiä, joihin vain hallitus pääsee osallistumaan?

Mielestäni ei ole “fresh” käyttää killan rahoja hallituksen virkistymiseen, mutta hallituksen ryhmäytys ylipäätänsä on OK, kunhan ryhmäytyksen pääpaino on edelleen koko hallinnossa. Esimerkiksi perinteikkääseen kokoukseen Radiodiodissa koko hallinto ei edes mahtuisi mukaan. Hallitus voi myös järjestää jotain pientä hauskaa itselleen, kunhan se on omarahoitteista. Killalle maksullinen virkistys tulisi jättää hallinnolle tai toimareille, jossa useampi hyötyy käytetystä rahasta.


Muuta

Mitä asioita haluaisit painottaa killan toiminnassa tulevana vuonna?

Tässäkin ketjussa paljon puhuttuja asioita, eli hallinnon avoimmuutta, tehokkaampia organisaatiorakenteita ja paremmin ryhmäytettyä hallintoa.

Koetko, että killan hallituksen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä muiden kiltojen hallitusten kanssa?

Kyllä, mielestäni olisi tärkeää kehittää suhteita muiden kiltojen (hallitusten) kanssa. Esimerkiksi Prothene on ikoninen kombo, ja nämä killat tekevät paljon yhdessä. Tietokillan läheisen “kumppanin” puute on näkynyt myös mm. abimarkkinoinnin puolella, kun en ollut onnistunut löytämään yhteistyölle avoimia kiltoja tiettyä projektia varten. Data Guild on ihana kilta täynnä mukavia tyyppejä, ja edelleen kovin nuori. AS on myös yksi looginen vaihtoehto, vaikka se onkin SCI:n ulkopuolinen. Nämä kaksi ovat siis todennäköisimpiä vaihtoehtoja tiiviimmälle yhteistyölle.

Hallituksen kokous osuu AYY:n kokoavan toimikuntasi (TKTMK) kokouksen päälle. Miten toimit?

Tämä riippuu pitkälti siitä, mitä kummassakin kokouksessa käsitellään, ja kummassa kokouksessa minusta olisi enemmän hyötyä. Tietokillan hallituksen kokouksissa varapuheenjohtaja on avainasemassa, varsinkin hänen toimiessa kokouksen sihteerinä. Ymmärtääkseni TKTMK:n kokouksissa käsitellään lähinnä tapahtumaideoita ja nakitetaan työvuoroja. Työvuoroja nakitetaan varmasti myös TG:n kautta, joten riskinä on lähinnä se, että tulee vähemmän itsensä näköinen tapahtuma ja saa huonomman työvuoron.

Pitää tosin huomioida myös se ulottuvuus, että TKTMK kokoustaa suhteellisen harvoin verrattuna Tietokillan hallitukseen. Jos TKTMK:n kokoukset ovat aina TiK:n hallituksen kokousten päällä, voisi olla fiksua käydä ainakin muutamassa TKTMK:n kokouksessa riippuen kokouksen aiheista. Kysymykseen ei siis ole selkeää vastausta, vaan pitää balansoida mm. kokousten tiheyttä, tärkeyttä, sijaisten löytämistä, itsensä hyödyllisyyttä ja omaa kiinnostusta.


X vai Y

Kalja vai lonkero?

Kalja. Pien Shoppiin on muuten tullut äskettäin Vinohradský Pivovar Svatováclavská 13 Wet Hoppia, ihan käsittämättömän fresh bisse. Kandee testaa nopee

Lohi vai spagu?

Lohi jos se on riisin ja/tai merilevän päällä

Haalarit vai juhlapuku?

Haalarit

Kossu vai jallu?

Kossu

Tampere vai Turku?

Tampere, siel on Raide-Jokerin betaversio.

Kahvi vai energiajuoma?

Kahvi

Dipoli vai Poli?

Dipoli, siel on hyvää leipää :bread:

Wappu vai orientaatioviikko?

Wappu

Holiton vai holillinen?

Holillinen juoma voi auttaa rentoutumaan ja nauttimaan illasta ilman, että menetät täysin järkesi. Se voi olla hyvä valinta, jos haluat pitää hauskaa, mutta silti pysyä kohtuudessa.

Punainen vai valkoinen?

Halvoissa viineissä valkoinen, kalliissa punainen. Kandee muuten testaa Aalto-punaviiniä, löytyy Otaniemen Alkost ja se on nimetty Alvar Aallon mukaan :exploding_head: aivan helvetin hyvää, jokasen pennin arvonen!

Kiitos kysymyksistä ja haastattelutsempistä!
Emilia Repo