Elsa Schumacher tiedottajaksi / for Publicist

Moikka! :hugs:

Olen Elsa Schumacher, fuksi '21, ja olen hakemassa Tietokillan tiedottajaksi vuodelle 2023. Innostuin roolista toimiessani tiedotustoimikunnassa ja haluan varmistaa, että kiltalaiset pysyvät tietoisina kaikista upeista tapahtumista jatkossakin!

Tiedottajana olisin luotettava ja täsmällinen. Mielestäni on tärkeää, että tiedotus (etenkin viikkotiedote) on sujuvaa sekä suomeksi että englanniksi. Olen julkaissut sisältöä monipuolisesti killan Instagramiin sekä TikTokiin, joten minulla on arvokasta kokemusta killan sosiaalisen median kanavien ylläpidosta. Haluan myös pitää toimikunnan aktiivisena ja innostavana! :camera_flash:

Tiedotus on ollut tänä vuonna hyvin toteutettua ja toivoisinkin jatkavani sitä samaan malliin. Mielestäni viikkotiedotetta voisi nostaa enemmän esille killan sivuilla (jos tämä on jotenkin mahdollista). Olisin kiinnostunut aktivoimaan somea vielä enemmän, esimerkiksi julkaisemalla useammin sisältöä pienimmistäkin tapahtumista. Instagramiin voisi myös olla mielenkiintoista kuvata opiskeluarkea: tunnelmia kiltikseltä tai Q&A-sessioita. Jonkinlaisen tiivistetyn viikkokoosteen voisi myös julkaista Instagramin Storyyn.

Jos tulee jotain kysyttävää niin vastaan mielelläni täällä tai Telegramissa (@elsaschu)! :sparkles:

Tapiola, Espoo (7°C)
3.11.2022
Elsa Schumacher


Hello! :hugs:

I’m Elsa Schumacher, a fuksi ’21, and I am running for the role of the publicist of the Computer Science Guild for 2023. I became interested in the role while in the publicist’s committee, and I want to make sure guild members stay up to date on amazing events in the future also!

As a publicist, I would be reliable and precise. To me, it is important that communications (especially the weekly mail) are smooth in both English and Finnish. I have created content for the guild’s Instagram as well as TikTok, so I have valuable experience in managing the guild’s social media channels. I also want to ensure that the committee stays active and as an exciting place to be! :camera_flash:

This year, communications have been done very well, and I hope to continue it the same way. I think the weekly mail could be given more attention on the guild’s website (if possible). I am also interested in activating the guild’s social media platforms even more, for example by publishing content more often, and from smaller events. Student life could be posted on Instagram via pictures from the guild room or Q&A sessions. A summarized version of the weekly mail could also be published on Instagram Stories.

If you have any questions, I would be happy to answer them here or on Telegram (@elsaschu)! :sparkles:

Tapiola, Espoo (7°C)
3.11.2022
Elsa Schumacher

6 Likes

Heikkulimoikkuli Elsa,

kiva et haet tiedottajaksi :blush: mulla ois sulle täs pari hauskaa kysymystä :hugs:

 1. Mitä aattelit laittaa viikkotiedotteen pohjanurkkaukseen? Tekevätkö luontovideot paluun vai tuleeko tilalle jotain aivan muuta (kuten viikon turrikuva :smiley_cat:)

 2. Viikkotiedotteet ovat silloin tällöin melko pitkiä, joten tiivistetty viikkotiedote kuulostaa hyvältä idealta. Millä perusteella päättäisit, mitkä asiat pääsisivät tähän tiivisteeseen?

 3. Paras TiKTok-tanssi ja miksi se on Charli XCX - Lock it?

Emilia “emialis” Repo


Heydickvendaceli Elsa,

nice to see you running for publicist :blush:! I have a few fun questions for you :hugs:

 1. What were you planning to add to the bottom corner of the weekly mail? Will nature documentaries make a comeback or will there be something completely different (like the furry picture of the week :smiley_cat:)

 2. Weekly mails can sometimes be quite long, so I like the idea of a shortened version on Instagram. How do you decide what would be included and what would be left out?

 3. The best TiKTok dance and why is it Charli XCX - Lock it?

Emilia “emialis” Repo

1 Like

Moi Emilia! :smiley_cat:

Kiitos kysymyksistä, ne olivat todella mielenkiintoisia!

 1. Haluan ehdottomasti lisätä jotain kivaa pohjanurkkaukseen! Mielestäni se on hauska lisä viikkotiedotteeseen ja kannustaa tiedotteen lukemiseen. En ole vielä aivan päättänyt, mitä laitan sinne, mutta olen miettinyt jotain söpöä eläinaiheista esimerkiksi. :blush:
 2. Tiivistettyyn viikkotiedotteeseen laittaisin ensisijaisesti nykyisen viikon tapahtumia, etenkin killan omia. Myös ajankohtaisia ilmoja voisi laittaa, jos niille jää tilaa. AYY:n tapahtumista tiedotetaan usein sen omilla some-kanavilla, mutta isommista tapahtumista – varsinkin fuksille suunnatuista – voisi olla hyvä mainita tiedotteessa.
 3. Tarkoitit varmaan biisiä ”Unlock It”, johon on ihan hauska tanssi! Mielestäni paras TikTok-tanssi on kuitenkin mikä tahansa Taylor Swiftin biisiin tehty tanssi!:grin:

Elsa


Hi Emilia! :smiley_cat:

Thank you for the questions, they were very interesting!

 1. I definitely want to add something fun to the bottom corner. In my opinion, it’s a cool addition to the weekly mail and encourages people to read it. I’m not quite sure about what I’m going to put there, but I’ve considered something cute and animal themed, for example😊
 2. In the summarized weekly mail, I would emphasize events happening during the week, especially the guild’s own ones. Current sign-ups could also be featured. AYY usually informs people of its own events through its own channels, but bigger events – especially ones for fuksis – could be mentioned in the summarized weekly mail.
 3. You probably meant the song “Unlock It”, which does have a pretty cool TikTok dance. However, in my opinion, the best TikTok dance is any dance to a Taylor Swift song! :grin:

Elsa

1 Like

Hei Elsa,

hienoa että haet tiedottajaksi. Alla muutama kysymys siihe liittyen:

 1. Esimerkiksi T150 tiedotuskanavaa selatessa huomaa, että tekstin mukana on usein jokin kuva, video tai gif. Mielestäni se elävöittää tiedotusta huomattavasti. Olisiko killan tiedotukseen myös realistisesti mahdollista lisätä enemmän visuaalisuutta? Mitä tämä vaatisi?

 2. Killalla on ympäri vuoden paljon tapahtumia, joten tiedotettavaakin on paljon. Tästä saattaa syntyä tilanne, jossa ihmiset eivät pysy kärryillä siitä mitä tapahtuu, koska tietoa on vain niin paljon ettei sitä jaksa seurata. Onko sinulla ideoita miten kiltalaiset saisivat tehokkaimmin tietää kaikesta mitä killassa tapahtuu, mutta eivät ylikuormitu tiedon määrästä?

 3. Killan hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille ja osallistumisesta saa jopa fuksipisteen. Mikä olisi mielestäsi paras tapa mahdollistaa kiltalaisten osallistumisen kokouksiin (jos he niin haluavat) tiedottajan näkökulmasta?

 4. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tiedotuskanavat killan ulkopuolelta?


Hi Elsa,

It’s great that you’re applying to be the publicist. A few questions about it below:

 1. For example from the T150 info channel you can see that an image, video or gif often accompanies text. I think that it livens up the publicizing a lot. Do you think it would be realistically achiavable to include more visuals into the guild’s info channels? What would that require?

 2. The guild has many events throughout the year, which means that there’s a lot to inform people about. This can create a scenario where people don’t know what is happening, because there’s just so much information that they can’t be bothered to keep track of it all. Do you have any ideas about how guild members would get all the information about what happens in the guild without getting overloaded by the information?

 3. The guild’s board meetings are open for everyone and you can even get a fuksi point for joining them. What would be the best way to assure that guild members would be able to participate in the meetings (if they wish to) from the publicist’s point of view?

 4. What are the most important info channels from outside the guild in your opinion?

Moi Nelly ja kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä!

 1. Olen samaa mieltä - T150-tiedotus on ollut mielenkiintoista ja mukaansatempaavaa! Olisi hauska idea lisätä killan tiedotukseen (etenkin TG:ssä) jotain kuvituksia ja idea voisikin olla realistinen. Tämä toki vaatisi työtä tiedottajalta ja toimikunnalta kuvitusten tekemiseen tai etsimiseen, mutta monesti esimerkiksi isommille tapahtumille on jo valmiiksi jokin kuvitus. Visuaalisuutta voisi myös lisätä pienillä tavoilla, esimerkiksi emojeilla (kuten nyt jo). On kuitenkin tärkeää pitää mielessä se, ettei tiedotuksesta tule liian sotkuista kuvitusten takia.

 2. Nään, että tästä voi helposti syntyä ongelmia: liian vähäinen tiedotus voi johtaa siihen, että tapahtumista ei tiedetä, mutta liiallisesta tiedotuksesta voi helposti tulla spämmimäistä. Yksi ratkaisu tähän on miniviikkotiedote Instagramin puolella, joten tiedotus on hajautettua ja eri alustojen käyttäjät myös pysyvät ajan tasalla. Tiedotuksen pitää myös olla yleisesti selkeää. Tapahtumailmoista muistuttaminen on toiminut hyvin. Avoimista tapahtumista voisi muistuttaa sen päivän aikana. Tiedotuksen määrää saa varmaan helposti muokattua riippuen siitä, kuinka kiireistä on.

 3. Paras tapa mahdollistaa kiltalaisten osallistuminen on mielestäni kokouksista ilmoittaminen tarpeeksi ajoissa. Tiedotuksissa voisi myös korostaa sitä, että kokoukset ovat avoimia, jotta kynnys osallistua olisi matalampi!

 4. Mielestäni tärkeimmät tiedotuskanavat killan ulkopuolella ovat AYY events ja etenkin teekkariperinneviikkoina T150-tiedotus. Wildlife-kanava on myös erittäin tärkeä🥺

Elsa


Hi Nelly and thank you for the interesting questions!

 1. I agree, T150 communications have been very interesting and captivating! It would be a fun and even realistic idea to add more visuals to the guild’s announcements (especially on TG). This, of course, would require work from the publicist and the committee in making or looking for the illustrations, but many larger events already have some sort of graphics for them. The visuals could also be added in smaller ways, such as including emojis in the announcements (like already now). However, it is important to make sure that communication channels don’t become too cluttered because of these visuals.

 2. I can see issues arising from this: too little information can cause people to not know of events, but too much can cause the info channels to become spammy. One solution for this is the mini weekly mail on Instagram Stories, so that the announcements are spread out between the different channels. Communications need to be clear everywhere. Reminders of sign-ups for events have also been good. Open events should be reminded of earlier in the day. The number of announcements can easily be varied to match how busy it is in the guild and university.

 3. The best way to encourage guild members to attend the weekly meetings is to inform people of the meetings early enough, and to emphasize that they are open for all to attend. This would make participating more casual and meetings easily approachable.

 4. The most important info channels outside the guild are AYY events, and T150-announcements (especially during the teekkari tradition weeks!). The Wildlife channel is also very important🥺

Elsa

1 Like

Hei,

mahtavaa että haet tiedottajaksi meidän kiltaamme!

Mitä mieltä olet siitä, että Tietokillalla on Tiktokissa vähemmän seuraajia kuin Tietoteekkarikillalla?

Patrik

2 Likes

Hi Elsa!
Great to see you applying for this position :hugs:

I’d like to ask you 3 question(s):

 1. What is the role and purpose of social media in Tietokilta’s communications?
 2. What makes a great social media post?
 3. Have you considered expanding the guild’s social media presence to new channels?

Sincerely,
Filip Eller

1 Like

Moikka Patrik!

Kiitti kysymyksestä!

Tämä on erittäin surullinen huomio :sob: Uskon kuitenkin, että tilanteen voi korjata oikeaan suuntaan! Vaikka seuraajamäärä on ”vain” numero, se myös kuvastaa kuinka laajan yleisön julkaisut ovat saavuttaneet. Huomasin, että TiTe on ollut todella aktiivinen TikTokissa syksyn aikana, joten uskon, että aktivoimalla TiKin TikTokin voimme saada lisää näkyvyyttä (ja ohittaa TiTen :laughing:)!

Terkuin,
Elsa Schumacher

1 Like

Hi Filip :wave:

Thank you for the insightful questions, they inspired me to write a lot :grin:

 1. In my opinion, the role of social media is a vital part of the guild’s communications. For many, social media might serve as part of a first impression of the guild. Social media offers a more relaxed way to keep guild members informed, and the scope of the content is wider and more varied. For example, the introductions of the committee roles in the guild were successfully presented via Instagram Stories just last week.
  Furthermore, social media allows TiK’s communications to reach a wider audience. For instance, high school students interested in computer science studies might look for information through the guild’s social media channels. Videos on TikTok reach audiences who might have not heard of TiK before. Events, such as Muistinnollaus or the fuksi party Muistivuoto can also be promoted through social media, especially Instagram.
  Social media also allows guild members to share their creativity: photographers can share their photos with a big audience, writers can come up with captions and texts, and people interested in graphic design or making videos can also create content. :heartpulse:

 2. A great social media post consists of a few things (I’m focusing on Instagram/TikTok posts here as they are the most used platforms in the guild):
  First, visually pleasing and interesting image(s) or video(s) – this captures the user’s attention and intrigues them to look at the post further. Luckily, we have many talented photographers in the guild so this is rarely a challenge! :wink:
  Next, the caption needs to be concise yet informative. The topic should be explained in a captivating manner, and relevant info should be provided.
  In general, photographers need to be given credit for their images, and relevant hashtags should be added to the post to make it easier to find, and to reach a larger audience. Furthermore, captions (especially on Instagram) should be written in both English and Finnish, as there are many international people within the reach of TiK. It never hurts if the post follows a trend on TikTok or fits the aesthetic of other posts on Instagram. :sparkles:

 3. I haven’t really considered starting a new social media channel for the guild yet, but why not if we have enthusiastic committee members and ideas for content for the platform! The current channels we at the moment have not been super active though, so I would want to ensure they stay active too! :star_struck:

Good luck in the elections!

Sincere thanks,
Elsa Schumacher

1 Like