Elli Mattila kiltatuotevastaavaksi / for Head Of Guild Merch

Moikku! :innocent:

Olen Elli, kolmannen vuoden tikkiläinen, ja olen päättänyt hakea Tietokillan kiltatuotevastaavaksi! Tänä vuonna olen aktiivisesti osallistunut kiltatuotetoimikunnan, tiedotustoimikunnan, marttakerhon sekä digitoimikunnan toimintaan ja toiminut myös KV-ISOna. Olen tykännyt erityisen paljon killan toimintaan osallistumisesta ja ensi vuonna haluaisin jatkaa aktiivisesti toimintaa, isommassa vastuuroolissa.

Pidän erityisen paljon maalaamisesta sekä UI-suunnittelusta ja näiden kiinnostuksen myötä olen innostunut suunnittelemaan kiltatuotteita yhdessä kiltatuotetoimikunnan kanssa. Haluan myös varmistaa, että kiltalaiset saavat ensi vuonna käyttöönsä paitsi käytännöllisiä myös tyylikkäitä tuotteita. :tshirt:

Mielestäni tänä vuonna kiltatuotetoimikunta onnistui erinomaisesti monien uusien kiltatuotteiden tuotossa. Itse toimin pääasiassa taskumatti-vastuutiimissä, missä kehitimme tikkiläisille ihka oman taskumatin! Kuuntelimme myös tarkasti kiltalaisten palautteet ja otimme ne huomioon, sillä taskumatti 2.0 coming soon :tm:, vielä parempana kuin edellinen. :zap:

Mikäli teille heräsi kysymyksiä, vastaan mielelläni niihin joko tässä ketjussa tai telegrammissa @ellimattila ! :3


Hi! :innocent:

I’m Elli, a third-year Computer Science student, and I’ve decided to apply for the Head of Guild Merch! This year, I’ve actively participated in the guild merch committee, communications committee, grandma club, and digi committee, and served as a KV-ISO. I’ve enjoyed participating in the guild’s activities and next year, I would like to continue actively, but in a more responsible role.

I particularly enjoy painting and UI-design, and this interest has inspired me to design guild products together with the guild merch committee. I want to ensure that next year, guild members will have access to products that are not only practical but also stylish. :tshirt:

I think this year the guild merch committee was very successful in producing many new guild products. I mainly worked in the hip flask responsibility team, where we developed a brand-new hip flask for CS-students! We also listened to the feedback from guild members and took it into account, as taskumatti 2.0 is coming soon :tm:, even better than the previous one. :zap:

If you have any questions, I would be happy to answer them either in this thread or on Telegram @ellimattila! :3

1 Like