Eemeli Vähäpassi yrityssuhdevastaavaksi / for Head of Corporate Relations 2023

Hei kaikille,

Olen Eemeli Vähäpassi ja haen kauden '23 yrityssuhdevastaavaksi. Olen erinäisten tapahtumien järjestäjinä ja muutenkin killan toiminnassa aktiivisena osana olleena päässyt seuraamaan yrityssuhdetoimintaa. Uskon yrityssuhdetoiminnan olevan erittäin tärkeä osa kiltaamme ja haluan siksi sekä jatkaa edeltäjieni erinomaista työtä ja mahdollisesti parantaa toiminan heikompia osia.

Yrityssuhdevastaavana haluaisin lisätä tapahtumien järjestäjien mahdollisuutta hankkia sponsoreita tapahtumiinsa. Omasta mielestäni sponsoreiden hankkimisessa on tällä hetkellä turhan monta kynnystä tapahtumien järjetäjien näkökulmasta, mikä lopulta johtaa siihen, että sponsoreita ei yritetä edes hankkia. Kääntopuolella ysvin on hankalaa hankkia sponsoreita tapahtumiin, minkä järjestämisestä tai sisällöstä hän ei tiedä paljoa. Tämän vuoksi haluaisin yrityssuhdevastaavana tarjota mahdollisuuden omasta osallistumisestani tapahtumien suunnitteluun. Tämä antaisi mahdollisuuden parempaan dialogiin järjestäjien ja ysvin välillä, minkälaisen näkyvyyden sponsoreille voitaisin tarjota ja myös ysville paremman kuvan siitä, minkälaiset sponsorit sopisivat tapahtumaan parhaiten.

Haluaisin myös pitää huolen siitä että sponsoreille luvatuista asioista kommunikoidaan paremmin ja että sponsorit tuntevat saavansa arvoa killamme toiminnan sponsoroinnista. Tästä hyvä esimerkki on sponsoreiden sopimuksissa lukeva haalarigaala, mitä ei sopimuksen muodossa olla järjestetty moneen vuoteen, mikä mahdolliesti vaatisi sopimusten päivittämistä.

Uskon siihen että lähtökohtaisesti sponsorimme haluavat tukea toimintaamme ja samalla esitella itseään killalemme erinäisten tapahtumien, kuten eksursioiden kautta. Uskon myös siihen että nämä luovat arvoa kiltalaisillimme ja siksi haluaisin yrittää lisätä näitä mahdollisuuksia.

Kysymyksiä voi lähettää täällä tai telegrammin välityksellä @ofDust


Hi everyone,

I’m Eemeli Vähäpassi and I am applying for the position of head of corporate relations for the term of ’23. As an event organizer and an active participant in organizing guild activities, I have had the opportunity to observe our guilds corporate relations activities. I believe corporate relations are an extremely important part of our guilds success and therefore I would like to both continue the outstanding work of my predecessor and improve some of its weaker parts.

As the head of corporate relations I would like to offer a better opportunity for event organizers to acquire sponsors for their events. In my opinion there are many hurtles for organizers to cross from the point of view of the organizers in acquiring sponsors, which most of then results in not trying to get sponsors at all. On the reverse it is difficult for the head of corp. relations to court sponsors for events that he does not know anything about. Which is why I would like to present an opportunity for event organizers to have me sit in on their meetings. This would allow for better dialogue between the head of corp. relations and the event organizers as to what extent would possible sponsors be involved and would also give a better picture to me as to what kind of sponsors would fit the event.

I would also like to ensure that things agreed to with sponsors are better discussed and that sponsors feel like they are also gaining value from sponsoring our guilds activities. A good example where this has been lacking has been in the overallgala, which is specifically outlined in the sponsors contracts, but which has not been organized in that form in recent years.

I fundamentally believe that sponsors wish to support our activity and at the same time network with the members of our guild, through events such as excursions. I also believe these events are of great value to our members and I would like to expand these opportunities where possible.

If you have any questions, feel free to post them below or directly contact me via telegram @ofDust

3 Likes

Moi Eemeli! Siistiä että haet tähän killan kannalta varsin kriittiseen rooliin. Pari ehkä paikoin haastavaa kysymystä:

  1. Miten uskot killan yrityssuhdetulojen kehittyvän tulevaisuudessa verrattuna esim. kuluvan vuoden, edeltävän vuoden tai muutamaa vuotta aiempaan budjettiin? (Tätä on varmasti haastava arvioida jos et ole vielä ehtinyt pidempään jutella aiempien ysvien kanssa – mikä ei välttämättä ole huono idea jo ennen vaaleja.)
  2. Miten pyrkisit varmistamaan, että alkuvuoden budjettiin tehty arvio tuloista toteutuu mahdollisimman hyvin, eikä tule “yllätyksiä” syksyllä?
  3. Etenkin suositummat yritysexcut tuppaavat menemään täyteen sekunneissa ja niitä ei kuitenkaan ole kovin montaa vuodessa. Mahtuisiko killan kalenteriin enemmän excuja, ja olisiko keinoina yritysvalikoiman laajentaminen, useampi excu samoihin yrityksiin vai molemmat? Onko excuformaatissa myös kehittämismahdollisuuksia?

Onnea vaaleihin!

-Petrus


Hi Eemeli! Nice to see you applying for this quite critical role. A couple questions that may be slightly challenging:

  1. How do you believe the guild’s corporate relations revenue will develop in the future, compared to e.g. the current year, the previous year, or a couple years before? (This is probably hard to estimate if you haven’t yet had the time to talk extensively with prior heads of corporate relations – which might not be a bad idea even before the election.)
  2. How would you ensure that the revenue estimate made at the start of the year is realized as well as possible, to avoid “surprises” in the fall?
  3. Especially more popular company excursions tend to fill up in seconds, and there aren’t that many of them in a year. Would there be space in the guild’s calendar for more excursions, and would this be achieved by introducing more companies, repeating visits to the same ones, or both? Is there room for improvement in the excursion format?

Best of luck in the election!

-Petrus